Ta Hamas på alvor

GAZA-KRISEN

dagtu

Dag Tuastad, forsker ved UiO og Prio

I dag krever politikere, fire av fem faste medlemsland i FN’s sikkerhetsråd, og samfunnsdebattanter som NUPI-direktør Jan Egeland, at Israel’s blokkade av Gaza skal
oppheves. Derimot krever de ikke at boikotten av Hamas-regjeringen, som styrer Gaza, skal opphøre.

Borgerkrig?

Strategien som går ut på å både boikotte Hamas og samtidig oppheve blokkaden, krever at man må omgå Hamas-regjeringen som kontrollerer Gaza. Da må et alternativt politisk apparat være på plass. Men skal Hamas veltes, er det bare to måter det kan skje på: Gjennom krig utenfra eller palestinsk borgerkrig. Begge deler har faktisk vært forsøkt. Israel gikk til krig mot Hamas i desember 2008 i et forsøk på å eliminere dem, men mislyktes med dette. Ett år tidligere forsøkte USA å styrte Hamas-regjeringen. USAs allierte, Fatah-lederen Muhammed Dahlan, fikk noen titalls millioner dollar og
følgende beskjed i følge det amerikanske tidsskriftet Vanity Fair: ”Hvis ikke Hamas er enig innenfor den gitte tidsrammen, skal dere innføre en unntakstilstand og opprette en regjering forpliktet til å følge regjeringsplattformen.” Da Hamas nektet å følge en annen plattform enn den de var valgt på, ble et prosjekt omtalt som ”smart krigføring” iverksatt. Den ”smarte krigføringen” innebar å bidra til å skape kaos i Gaza for at Hamas-motstandere deretter skulle overta makten.”Jeg liker denne volden. Det betyr at palestinere bekjemper Hamas,” uttalte en amerikansk utsending. Men kuppforsøket mislyktes, og i 2007 tok i stedet Hamas over all makten i Gaza og kastet Fatah ut av Gaza. Siden har Gaza vært styrt av Hamas og Vestbredden av Fatah.

Ved valget i 2006 vant Hamas 56 prosent av plassene i det palestinske parlamentet. Listen til Salam Fayyad, statsministeren på Vestbredden til den regjeringen Vesten anerkjenner fikk 2 prosent av stemmene. Hvorfor anerkjenner Vesten likefullt Fayyad-regjeringen?

Anerkjenne Israel

Årsaken til boikotten av Hamas er kravet om at de må anerkjenne Israel. ”Men hvilke grenser skal vi anerkjenne?” spør Hamas retorisk, skal de anerkjenne folkerettsstridige jødiske bosettinger på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, skal de anerkjenne at Israel har nektet palestinske flyktninger tilbakevending eller kompensasjon for tapt eiendom? Så lenge Israel okkuperer og ikke anerkjenner et ansvar for det palestinske flyktningproblemet er dette urimelig, i følge Efraim Halevy, den tidligere sjefen for den israelske sikkerhetstjenesten Mossad. Egypt og Jordan har anerkjent Israel, noe ingen av de andre landene i Den arabiske liga har. Det er paradoksalt, skriver Halevy, at Hamas da er de eneste som av den grunn skal bli boikottet.

At Hamas, som vant det palestinske valget i 2006, boikottes, gir et paradoksalt signal om demokrati i Midtøsten. Den vestlige verden behandler taperen av valget som vinneren. Fatah, som tapte valget fordi velgerne så dem som korrupte, er likefullt de som mottar all økonomisk bistand. Den amerikanske forskeren Andrea Talentino har nylig vist at internasjonale forsøk på nasjonsbygging oftere fører til splittelse og politisk vold heller enn til fred og demokrati. Årsaken er at det internasjonale samfunnet favoriserer personer og politikere som mangler lokal legitimitet. Det er dette som langt på vei er realiteten i Palestina. Vestlig favorisering av egne favoritter bidrar til å opprettholde den palestinske splittelsen og til å undergrave palestinsk legitimitet. Skal politisk stabilitet og palestinsk politisk legitimitet bygges må palestinerne selv bestemme hva som skal være deres politiske posisjoner, og hvem som skal være deres representanter.

To stater

Det er også grunn til å merke seg at Hamas-kjennere har pekt på at siden 2003 har en pragmatisk linje vunnet fram i Hamas. ”La oss være ærlige, vi kan ikke ødelegge Israel. Den praktiske løsningen er å ha en stat ved siden av Israel. Når vi har en stat vil behovet for angrep mot Israel være borte”, uttalte Hamas-lederen Abu-Shanab. Jeg har i vår intervjuet Hamas-ledere fra Gaza, Libanon og Syria om deres forslag til en langvarig våpenhvile med Israel, en såkalt hudna. En slik hudna kan ha varighet i flere tiår. Privat uttrykker Hamas-ledere at neste generasjon palestinere kan kunne gå fra en slik langvarig våpenhvile til en permanent fredsavtale. Hudnaen er en åpning for en fremtidig fredsavtale dersom Vesten og Israel torde ta Hamas på alvor.

Tiden kan være inne for ikke bare å oppheve blokkaden av Gaza, men også for å oppheve boikotten av Hamas.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

3 kommentarer

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by ElisabethSkarsbøMoen, ElisabethSkarsbøMoen. ElisabethSkarsbøMoen said: Ta Hamas på alvor, skriver forsker Dag Tuastad på VGDebatt i dag: http://tinyurl.com/36cnkk4 [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Problemet er vel at HAMAS ikke er “herrer i eget hus”? Det vil altid være (og har alltid vært) militante fraksjoner i Gaza som dyrker sin hobby: Å sende nattlige Scud-raketter inn over israelsk territorium! Og det skaper en mildest talt “dårlig stemning” i et hvert forsøk på langvarige fredsavtaler.

  De samme fraksjonene bedriver utstrakt smugling av våpen og eksplosiver, noe som idag brukes som påskudd til å opprettholde blokkaden av Gaza. Det hjelper jo lite om Egypt stenger grensen mot Gaza når alle vet at det finnes hundrevis av underjordiske tunneler under den samme grensen?

  Hvis HAMAS vil hjelpe sitt folk, så er første oppgave å bringe disse fraksjonene under kontroll og stanse all våpensmugling over grensen. Vise Israel at de har kontroll, og at de dermed kan ansvarliggjøres dersom noe skjer. Det kan igjen bringe Israel til å lette på blokkaden. Man kan si at en del palestinere i høy grad selv har bidratt til dagens situasjon.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ARGUS37 - juni 3, 2010 at 2:15 pm
 3. Veldig godt innlegg, men en god konklusjon. Støtter den fullt ut! Dette skulle ha vært gjort for lenge siden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Starlett - juni 3, 2010 at 9:45 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00