Kastesystemet lever

Lien

Inger-Lise Lien, forsker, mener:

*Menneskeverdet er rangert etter hvilken etnisk gruppe en er født inn i.

* Hvordan kan en kjempe mot rasisme hvis en selv har en ideologi som er langt verre?

*Systemet står bak henteekteskapene og forsinker integreringen.

 Da jeg på åtti tallet spurte pakistanske innvandrere i Norge om kastesystemet i Pakistan, ble jeg forklart at det var historie. Men det viste seg å være feil. Kastesystemet lever i beste velgående og er dessverre importert til Norge gjennom migrasjon. Moral, blodsbånd og samfunnsstruktur er knyttet sammen, og menneskeverdet er rangert etter hvilken etnisk gruppe en er født inn i. Dette er rasisme også etter den klassiske definisjonen. Så hvorfor var det ingen av de nyankomne pakistanerne som ville fortelle om systemet, men benektet dets eksistens?

Den ene grunnen kan være at flere forsto at det ville bli oppfattet som umoralsk og diskriminerende. Hvordan kan en kjempe mot norsk rasisme hvis en selv har en ideologi som er langt verre? Den andre grunnen kan være at en ville holde sin bakgrunn skjult for å slippe det stemplet som kastesystemet kunne påføre? Endelig kunne en pakistaner lavt plassert på verdiskalaen være fri,  og uten trakkasering søke på alle slags jobber som han/hun ikke var tildelt ved fødsel. Migrasjonen frigjorde på en fantastisk måte personene nederst i systemet. Kunnskapen om ideologien ble skambelagt og tabuisert. Men ideologien har likevel etablert seg her. Vil likhetstenkningen i Norge greie å stå imot, eller drive bort, en smittsom hierarkisering av menneskeverdet?

Kaste

Ideologisk arv 

Kastesystemet er en ideologisk arv fra hinduene, og muslimene i India og Pakistan har ikke greid å kvitte seg med tenkningen. I stedet er islam brukt (misbrukt) til å begrunne systemet. ”En kammi er som hunden. Han blir aldri ren selv om han vasker seg i elven”. Gjennom slike ordtak (fra Punjab) om kammikastenes urenhet, forsterkes forestillingene.  Et kastesystem er et hierarkisert multikulturelt samfunn hvor hver enkelt etnisk gruppe lever for seg,  utøver sitt fødselsbestemte yrke, og gifter seg internt med medlemmer av gruppen. Ideologien gir ære, makt og stolthet til de øverste kastene,  men skam til de som er nederst.

Kristne nederst

Jeg bodde en gang hos en sayed familie i Pakistan som følte seg svært respektert fordi de var i slekt med profeten. Folk av lavere kaste som kom på besøk satte seg på gulvet for å vise sin underdanighet. For at de øverste kastene skulle unngå forurensning, måtte kristne (chule) drikke av egne krus og fikk ikke røyke vannpipe med de andre.  Jordeierkastene slik som jat, raja og gujr, som det er mange av i Norge, hadde høy posisjon, makt og ære. Andre lavere kaster (kammi) var skomaker, vever, barberer m.m. Kristne sto lavest og hadde ”urene” jobber. Kastesystemet ble opprettholdt ved hjelp av arrangerte ekteskap og forestillingen om menneskers urenhet.

Henteekteskap

Det som kan bryte ned systemet er  nettopp forelskelser og ekteskap på tvers av gruppene. Så  hva skjer i Norge? Brytes systemet ned, er det ekteskap på tvers, eller får det mer gjennomslag?  Hvilke konsekvenser får systemet for integreringen?

Systemet er under press. Enkelte norskpakistanere har funnet ektesfelle utenom sin kaste. Abid  Raja er en av dem som ikke har inngått et kasteekteskap. De som er høyest plassert har gjerne størst interesse av at systemet fortsetter, derfor er Rajas valg et modig unntak som bør etterfølges av andre.  I Norge er kastebakgrunn  irrelevant for utdannelse og arbeid.  De fleste arbeidsgivere er nordmenn. Systemet er i hovedsak virksomt ved ekteskap. Selv om antallet personer med pakistansk bakgrunn  er på mer enn 30 000, er ekteskapsmarkedet her splittet opp i et slags etnisk teigsystem. Det fører til færre tilgjengelige partnere på hver, som kan være en av grunnene til alle henteekteskapene i hjemlandet (mellom 70 og 80 % gifter seg med en fra opprinnelseslandet).  Kastesystemet er den viktigste motoren bak og  forhindrer og forsinker integreringen. De fleste nyetablerte familier i det pakistanske miljø består av en fra andregenersjonen/tredjegenerasjon som er gift med en førstegenerasjonsinnvandrer fra samme kaste.  Ved dette forsterkes kastesystemets ideologi og struktur her i landet. Men hva kan gjøres? Danskene har prøvd å styre ekteskapsmønstrene med tilknytningskrav. Den norske regjering forsøker bl.a. å forhindre kasteekteskap i hjemlandet, ved innsats mot tvangsekteskap, og gjennom krav til fire års arbeid og utdannelse hos referansepersonen. Det er dessverre ikke nok. Kastesystemet er en kraft som trenger en langt sterkere lut. Det er også nødvendig å rette det antirasistiske arbeidet inn mot det, hvor menneskeverdet settes i fokus.

Det er viktig at det pakistanske miljøet, sammen med andre miljøer som har tilsvarende ideologi, bruker migrasjonen som en anledning til å bli fri. Det vil innebære at de må tillate sine sønner og døtre å gifte seg på tvers og åpne opp det etnisk teigbaserte ekteskapsmarkedet i Norge.  Dette  vil ikke bare bryte ned kastesystemet og fremme integrering,  men også øke troverdigheten når det gjelder krav om frihet fra diskrimering og rasisme. En kan ikke klage over splinten i  den andres øyne hvis en har en bjelke i sitt eget.  Eller som Katia Malua synger i sangen Spider Web: “ If a black man is racist, is that ok?”  

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

33 kommentarer

 1. hei,

  jeg er pakistaner og gay. Folk i det pakistanske samfunnet erter meg og kaller meg for en “fag”.

  Jeg er også i ferd med å konvertere over til jødedommen, fordo jeg er rett og slett lei av dette maset. Religionen min steiner folk som meg. Jeg vil ikke være en del av en slik religion. Derfor går jeg over til jødedommen.

  Angående kasteekteskap, det står ingenting om gay ekteskap og kaster. Betyr det at jeg kan velge min gaypartner selvom han er utenfor min kaste?

  takk for en fin blogg!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Feroz Muhajid - juni 7, 2010 at 10:59 am
 2. Vi kan veldig få dem selv til å forkaste systemet ved at det norske samfunnet snur det på hodet og behandler de øverste kastene slik de selv behandler lavkastene mht jobbmuligheter. Siden de da ikke ser noen vinning i å opprettholde systemet vil det rakne av seg selv. Når systemet har dødd ut slutter vi å diskriminere de tidligere høykastene og å kvotere lavkastene. Litt for pragmatisk for det politisk korrekte norge?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kai - juni 7, 2010 at 11:12 am
 3. Meget bra innlegg. De norske politikerne skulle kanskje ha tenkt over dette før, at hvis Norge importerte innvandrere ville de importere sin kultur og sitt kastesystem. Nå er alle overrasket, hvorfor?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  jorun - juni 7, 2010 at 11:12 am
 4. Man burde kanskje kreve at (minst) 50 % av norskpakistanere som gifter seg med pakistanere skal bosette seg i nettopp Pakistan. Rett og sett et gruppekrav. (Gjennomført ved at det ikke kan gjennomføres en familiegjenforening før det er balanse i regnestykket.) Da gir vi oss selv en reell mulighet til å ta imot de flyktninger som trenger beskyttelse i landet uten å oppleve at Norge oversvømmes av etterkommere etter gamle flyktninger/arbeidsinnvandrere uten reelt beskyttelsesbehov.

  Dette vil ikke være innhumant heller, Pakistan er ikke et farlig land, og vil du ikke ha hentekona/hentemannen din nok til at du ønsker å forlate Norge for han/henne kan det da ikke bety så mye om den familiegjenforeningen ikke innvilges?

  (Det er selvfølgelig annerledes stilt for mange andre land, å innføre det samme for f. eks afghanere ville vært en stygg sak, men her må man være pragmatisk og innrette politikken slik at den blir human for den enkelte gruppe.)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  nn - juni 7, 2010 at 11:22 am
 5. Først vil jeg si til Feroz at det ikke er vanlig for homoseksuelle å gifte seg i Pakistan, men at i Norge gir jo loven rett til dette. Du må kunne gifte deg eller ha en partner fra en hvilken som helst kaste, også hvis du er homoseksuell. Vi må forsøke å gjøre dette systemet helt irrelevant for våre yrkesvalg og partnervalg. Vi må også jobbe for at pakistanere i Norge skal kunne forelske seg i hverandre uavhengig i kastesystem. De må få tilgang til den friheten som den norske loven gir. Derfor er det også nødvendig å snu ekteskapsstrømmene slik at flest mulig ekteskap foretas mellom personer bosatt her. Kastesystemet har heller ikke vært godt kjent her, og er sikkert også nytt for flere politikere. Inger-Lise

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Inger-Lise Lien - juni 7, 2010 at 11:48 am
 6. Hva er forklaringen på at alle de nevnte politikerne har bakgrunn i de høyere kastene? Finner vi eksempler på det motsatte? Eller er alle pakistanerne som har kommet seg til Norge høykaste?

  Jeg klarer ikke helt å se sammenhengen, man skulle tro at pakistanere som flyttet ut var lavkaste.. Hvorfor vil noen som allerede har en høy rang i ett samfunn flytte?

  Er ikke reglene for hentekteskap strammet inn? Dette må være rimelig kinkig å få has på. Regner med dette er årsaken til både tvangsekteskap og rimelig mye lidelse. Synd at det skal være slik og at de som flytter ikke gjør dette for å få ett bedre liv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tki - juni 7, 2010 at 11:56 am
 7. Jeg innrømmer det. Jeg kommer fra en adelsfamilie i Europa hvor vi kan trekke stamtavlen tilbake til 1200-tallet. Vi har våpenskjold og om vi hadde gjort navnet norsk, eller enda bedre tysk, så ville alle i Norge skjønt det. I Europa så skjønner man det.
  Vi holder kjeft om det her, selv om familiebildene på veggen avslører oss.
  Vi driver ikke med den slags i Norge. Jeg er ikke finere enn noen, selv om jeg dessverre får mer respekt i deler av Europa fordi navnet avslører.

  Om de beholder navnet sitt, ser jeg ikke problemet. Europeere i Norge vet om mitt opphav på grunn av navnet, skal jeg fjerne deler av det slik at det europeiske adelsskapet forsvinner?
  Nei, det er mitt navn. Så får vi heller alle vite at vi er like og at adel og kaster er utdøende. Vi er ikke finere enn andre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Blått blod - juni 7, 2010 at 12:03 pm
 8. Jeg finner det interessant at du nevner at kristne er nederst i kastesystemet i Pakistan. I India er situasjonen en annen, kristne yter høy respekt, er ofte godt bemidlede og rangeres på samme nivå som de høyeste hinduistiske kastene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål - juni 7, 2010 at 12:09 pm
 9. India er jo Jonas Gahr Støre sitt forbilde når det gjelder mangfold, så hvorfor uroe seg ?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Potifar - juni 7, 2010 at 12:37 pm
 10. Til Anonym555. Da er du kanskje ikke klar over at så og si samme regler gjelder for jøder i Israel. De får ikke gifte seg med muslimer. Tror også at det ikke er så populært at de gifter seg med kristne i Israel.
  Og kristne MÅ konvertere til jødedommen før de får gifte seg med en jøde.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tjoms - juni 7, 2010 at 12:43 pm
 11. Man kan rett og slett ikke bli kvitt kastesystemet i løpet av kort tid. Det vil ta flere generasjoner å bli kvitt det helt.

  Og det er opp til de unge muslimene som er født og oppvokst i vestlige land å ta et oppgjør med kulturen og religionen sin.
  Den norske regjeringen kan forby hijab, forby tvangsekteskap forby innavl og forby kaster. Men muslimene vil bare male over sprekkene og fortsette med det indirekte. Tyren må tas ved hornene.

  Og som forfatteren av denne artikkelen nevner, det er de som er i “elite-kastene” som helst bør ta de første stegene. Det er hos de makten ligger. Men desverre er det slik at mange av de ikke vil gi slipp på godene sine.

  Nå må det ta slutt mine muslimske jenter og kvinner! Ta av dere hijaben og på med bikinien og ned på stranda. Nyt livet, vis fram deres vakre kropp og bryst.
  Si nei til foreldrene om de planlegger ektemann fra Lahore i Pakistan. Si nei til å spare jomfrudommen til etter ekteskap.

  mvh
  Allah no Gaybar

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Allah no Gaybar - juni 7, 2010 at 1:11 pm
 12. Dette er ikke noen nytt. For en 5 år siden hadde jeg høykaste inder som kollega. Da det kom en norsk selger av pakistansk opprinnelse , som var av lavere kaste, reagerte jeg på slegerens reaksjon. Det var nesten som om han bøyde seg i støvet for kollegaen. Må innrømme at jeg reagerte på denne hendelsen.

  ChaosTG

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ChaosTG - juni 7, 2010 at 1:31 pm
 13. @Feroz: dersom du først skal konvertere, hvorfor konvertere fra en uforstand til en annen? Hvorfor ikke like gjerne ta til vettet og bli ateist eller humanist når du først er igang?

  Norske politikere vil aldri få bukt med kastesystemet, fordi innvandrernes hjerner (ubevisst) er for innsausa i disse uskikkene til at gode, norske intensjoner får bukt med det.

  Skal man få innvandrere til å legge om kursen gjelder kun en ting og det er forbud og utvisning dersom loven ikke følges.
  Hvorfor? Fordi disse menenskene er oppvokst i en lovreligion som ikke tar høyde for hva man bør eller ikke bør, kun hva som er forbudt eller påbudt.

  Straks noen nekter å forby uønskede praksiser, men sier at dem det gjelder ikke bør fortsette praksisen, kommer praksisten til å fortsette under dekke av at “det jo ikke er forbudt, så hvorfor skulle vi legge om?”

  Ved ikke å snakke om forbud, men mer appelllere til hva det nå måtte være man appellerer til, tror man faktisk at innvandrere, muslimer osv, beveger seg i det samme mentale landskapet som vi selv gjør, men så er langt fra tilfellet.

  Norske politikere og norske forskere kan for lite om hvordan menneskesinnet fungerer til å kunne komme med fornuftige anslag, så la oss formulere det kort: mennesket legger ikke om atferd før det har ryggen mot veggen.

  Mvh
  Filosofen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Filosofen - juni 7, 2010 at 1:36 pm
 14. Hvorfor i huleste kalles disse ekteskapene “FamilieGJENforening”, når man gifter seg med en innfødt pakistaner? Det burde heller hett “Familieforening”, eller enda bedre “Innførsel av en stykk pakistaner til norge, da ektefellen ser på innfødte nordmenn som skitne hunder og måtte velge en av sin egen rase og kaste i hjemlandet”.

  Hvis vi ikke får stoppet import av Punjab-muslimer under etiketten “familiegjenforening”, vil vi etter hvert få et sidesamfunn i Norge som blir mer og mer likt landsbygda i Pakistan. Men det er kanskje det norske politikere (og det norske folk) ønsker?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  LURRS - juni 7, 2010 at 1:45 pm
 15. Det var engang,i ett land langt,langt oppe i nord,
  som hette Noreg.

  Landet var langt og smalt,
  men det bodde lite folk der.

  Mesteparten av folket var arbeidsomme og sleit ofte for føda hos det kristne rikfolket, storbøndene og godseierne,
  for kost/losji og liten lønn.

  Livet gjikk sin gang, den gangen som idag.

  Han Gjeite-Per blev gift med ho Mari-Budeie.
  Ho Baker-Anna blev gift med han Skomaker-Nils og Snekker-Olga blev gift med han Tømmer-Hans.

  Det var best slik, syntes folket.

  Han Trygve var 18.år da han fikk arbeid hos den store godseieren oppi dalen.
  Han skulle vœre med på hele våronna,potetsettingen, slåtten og all innhøstingen, det året.

  Trygve var en sterk og flott ung mann å se på,
  men han var kun en av “lausungene” hennes Halte-Anna.
  Så derfor var han ikke så “verdifull” som andre “skikkelige” folk…mente bygdefolket, den gangen.

  Trygve arbeidet ute på åker og eng ifra fem om morgenen og til ni-ti om kvelden.

  Han blev sterk, brun,seig og vakker i vår og sommersola.

  Ungmøen på godset, den lys og langhåra Solveig,
  lot ofte øynene sine få hvile på denne flotte gardsguten Trygve.

  Og Trygve såg nok de blå,skinnende og bedene øynene hennes, under den svarte,krøllete panneluggen sin.

  Uti mai begynnte de å møtes…”tilfeldig”…selvfølgelig.

  De møttes ved stallen, der ridehestene sto.
  De møttes bak epletrœrne,nede i hagen og når Trygve bar ved inn i eldhuset om kvelden.

  Begge var forelsket i hverandre,
  men det måtte jo ingen få vite for det var jo allerede bestemt at Solveig-Godsdatter skulle bli gift me`n Tore i Øvregarden, når hun hade fyllt 18.år

  Øvregarden var en storgård og de to familiene var jo også i slekt med hverandre !

  Faren til Tore og moren til Solveig var jo søskenbarn,
  må vite.

  Hele sommeren møttes de, Trygve og Solveig,
  borti svartskogen,under mørke tunge grangreiner
  og bak alle andre…skygger,
  mens alt godsfolket og bygdefolket lå å sov.

  Men det kom “for dagen” til slutt alikevel !

  Trygve blev banka gul og blå og rømmte på skogen og
  blev aldri sett mer i bygda.

  Solveig blev låst inne på rommet sitt og der satt hun,inntil den 25. november da hun fyllte 18.måtte giftes med han Tore ifra Øvregarden,like før jul, samme året.

  Man skulle jo giftes etter “stand og holde familienavnet og eiendommene i œre.

  Det hadde alle foreldre mye, mye bedre “greie på” enn de unge forelska ungdommene som gjikk der å innbilte seg at:
  “Størst av alt er KJŒRLIGHETEN”.

  Snipp Snapp Snute…så var eventyret ute.

  (Har det vœrt “kaste-regler” i Norge ?)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Didi. - juni 7, 2010 at 1:47 pm
 16. Hva med det norske “kastesystemet”? Merker flere steder, spesielt på bygda at “riktig navn” gjør underverker. De med “feil navn” (eks. navn etter husmannsplasser) blir mange steder fortsatt å regne for en underkaste

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mille - juni 7, 2010 at 1:54 pm
 17. Det er vel ikke bare Pakistan som har kaste system. Det stammer jo egentlig fra India og hinduismen…
  det er repektløst å blande kastesystem med Islam, siden Islam forbyr alt som har med kastesystem å gjøre. Dette er gammelt kultur som stammer fra India. Til dere som kritiserer Islam; dere bør først lese Koranen, forstå det og deretter kritisere Islam.
  Dessuten så er det ikke bare Islam som forbyr folk å gifte seg med folk fra en annen religion, jeg har selv hindu og sikh venner som sier at de ikke kan gifte seg med noen andre enn deres religion. Skaff dere informasjon før dere begynner å si negativt om andre…

  Bra blogg, jeg er helt imor kastesystemt, det holder folk tilbake.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kari - juni 7, 2010 at 1:55 pm
 18. Det er skremmende at dette med kastesystemet ikke har kommet fram i lyset før nå. Indere og pakistanere setter kastesystemet svært høyt.

  Barna får inn med morsmelken hvilken kaste de tilhører. Ungdommen som prøver å bryte ut av kastesystemet, får ofte familien på nakken som prøver å spille på samvittigheten. De gifteklare blir stilt ovenfor et umoralsk dilemma – familien eller sine prinsipper. Når man står ovenfor et slikt valg, må man velge de som har født for ærens skyld. Det er dagligdags at unge mennesker i Norge må oppgi sin store kjærlighet på grunn av disse skillene.

  Flere bør stå fram og få den ordentlige rasismen på dagsorden. Det største problemet er faktisk ikke bland mørkhudede og lyse, men iblant “utlendinger” selv. Den største “raseforskjellen” settes faktisk ved å dele menneskeheten inn i kaster. Å få slutt på dette skille er ikke bare politikernes oppgave, men også alle indere og pakistanere som tror på dette tullet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  NN - juni 7, 2010 at 2:15 pm
 19. Til Ferooz. Du er ingen Pakistaner, ip adr din tilhører en nordman. Slutt å lat som at du er en homo pakistaner for å starte en debatt. (Propaganda de lux)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  PATHAN - juni 7, 2010 at 2:18 pm
 20. De eneste som blir overrasket over denne “nyheten”, er ihuga venstreorienterte, med det flerkulturelle fargerike fellesskap hoeyest paa agendaen. – Men slapp av, de finner nok en plausibel forklaring, og en loesning som kan passe inn i deres utopiske droemmer.

  Tidlig paa 70-tallet var jeg saa heldig aa bli kjent med mange hardtarbeidende pakistanere. Aerlige, aapne, lovlydige og kanskje litt for mye “med hatten i haanda”, i det kulturkraesjet de opplevde. Noen, foer det ble for mange, fortalte meg om kastesystemet og slekts/stammehierarkier.
  De var vel vitende om problemer som ville oppstaa hvis arbeidsinnvandringen (som det het den gangen)ville fortsette.

  Dette nevnte jeg i debatter, diskusjoner og samtaler, og ble forstaatt, men ikke sett paa som noe problem den gangen, og senere.
  Bortsett fra en gruppe, som stemplet meg som ignorant, fremmedfiendtlig, rasistisk, oppviglersk toelpert, som ikke skjoente at i vaart samfunn – lille snille Norge – ville det aldri bli noe problem. Det var faktisk jeg som var problemskaper, ved aa sette ord paa det lille jeg visste.

  Det blir vel smoer paa flesk aa ramse opp hvilke grupperinger, som den gang og naa, lever i en fantasiverden.

  Tidligere meget politisk meget moderat, men proposjonalt med vaare politikeres vanstell, beveger jeg meg mot hoeyre.
  Haaper noe skjer, foer jeg vipper paa den ytterste kant.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vulpert - juni 7, 2010 at 2:39 pm
 21. Veldig bra innlegg!! Jeg er selv i den situasjon at han jeg er sammen med er fra annet kaste system, vi har kjempet i snart 4 år, og har IKKE tenkt å gi meg, vi MÅ få slutt på det kastesystemet… Til og med i pakistan er det IKKE lenger vanlig å gifte seg innen kastesystemet, og religionen tillater ikke det.. så hvor blir det av religionen når man snakker eller kommer til ekteskap??? Nei, skal IKKE gi meg (InshAllah)… Hovedproblemet er ÆREN og hva FOLK kommer til å si, og det er faktisk det siste jeg tenker på.. Folk snakker uansett..!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Yasmin - juni 7, 2010 at 2:51 pm
 22. Anonym555: Det du sier er feil. Jeg kjenner personlig en muslimsk kvinne som har giftet seg inn i en etnisk norsk familie, nemlig min svigerinne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Oppgitt - juni 7, 2010 at 2:51 pm
 23. Hei,

  Jeg er en norsk som har tilbrakt en periode i India hvor jeg gikk på en høy-kaste skole i Sør-India. Jeg fikk sjokk når jeg oppdaget hvor opptatt folk var med å holde seg lyse i huden. De brukte hudkremer om morgenen, brukte bare svart-hvitt bilder av seg selv og gikk ikke ut av bilen hvis det var sterk sol. Kastene hadde også egne drakter.

  Det er lite fokus på at grunnen til at kastesystemet ble etablert var at folk med lysere hud ikke skulle blande seg med mer mørkere hudede grupper. (Arierne og dravidene (mer ‘negroide’) når de møttes i Indus valley).

  Hudfarge er knyttet til kaste og kaste til respekt og ære. Man smisket oppover og sparket nedover..Jeg har aldri vært PÅ en plass hvor man knytter sin hudfarge så tett til sin identitet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Akinshana - juni 7, 2010 at 3:17 pm
 24. Harald, synes du er litt ekstrem når du snakker om SØPPEl. hva med alle THAILANDSKE damer som dere mange norske menn gifter dere med? er det søppel det også? ingen snakker om det, når det kommer til muslimer så blir det rabalder, Husk, det er stor forskjell på TRADISJON og ISLAM som religion… Hvis dere leser faktisk om islam, så har kvinnen faktisk mange rettigheter enn det dere tror… det med kaste systemet er en tradisjon fra India som har spredt seg.. Religionen tillater ikke dette, og Islam sier heller ikke at vi skal se ned på andre religioner eller kristne for den saks skyld… Du skal faktisk bli kjent med andres religion og Kultur og ikke krenke det.. det sier Islam… det er ikke for å gå løs på deg.. jeg er veldig Liberal jente, og virkelig kjemper for mine menneske rettigheter som ISLAM tillater og som TRADISJONEN eller KULTUREN ikke tillater! Det er vi som må bekjempe det. hvis ikke blir det aldri slutt på det kastesystemet som i utgangspunktet er temaet….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Yasmin - juni 7, 2010 at 3:57 pm
 25. Sitatet fra Spider’s Web var vel tatt litt overdrevent ut av sammenhengen, etter som den går slik; “If a black man is racist, is it okay, if it’s the white man’s racism that made him that way?”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marie - juni 7, 2010 at 6:27 pm
 26. Desverre er 70% av pakistanerne som kom til Norge fra Gujrat og landsbyene i Pakistan. De utvandret fra en landsby til en annen landsby (Oslo).

  De smarte og velutdannede fra byer som Karachi, dro i hovedsak til USA.

  Konklusjonen er: De utdannede dro til ett land med utdannede. Landsby folka dro til ett land hvor de møtte nye landsby folk (nordmenn).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  javar - juni 7, 2010 at 7:38 pm
 27. problemet er att moskeene ikke tør å ta opp dette på en skikkelig måte, for de som styrer moskeene er selv fra landsbyene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tanveer - juni 7, 2010 at 7:42 pm
 28. Pakistanske kaster er like selvfølgelig som kaster i resten av India. Pakistan utgjorde jo en del av India frem til UK gav disse selvstendighet. Dog er kastesystemet en del av systemet i hinduismen, men muslimene beholdt kastene, i praksis betyr dette at alle i en kaste i Pakistan tilhører samme ætt (i større grad en i India).

  Men dette spiller neppe noen rolle, så lenge slike som Akthar Chaudry kommer med tøys som at de har brukt dette som familienavn i generasjoner. Det er løgn. Man har nemlig ikke familienavn i Pakistan, som jo er 98% muslimsk. Man bruker farens navn (altså fornavn) som etternavn. Derfor heter en fyr Akthar Mohammed, hans sønn heter Waseem Akhtar, dennes sønn heter Mubashir Waseem.

  Dog finnes ætter med navn (som Bhutto), men der bruker de oftest også farens navn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pew - juni 7, 2010 at 9:25 pm
 29. Ser at noen sammenligner Israelske regler med islamske regler. For det første har ikke dette noe med saken å gjøre og for det andre kan ikke dette sammenlignes.

  Israel er en stat. Jøder er et folk som kan gifte seg med andre. Derfor er det ingen som gifter seg mer med andre enn nettopp jøder. Blant muslimer er dette motsatt. Ingen muslimsk kvinne har giftet seg med en ikke-muslim.

  Det du her sier er at alle muslimer kan sammenlignes med Israel.

  Ingen muslimer bryter sine rasistiske regler når det gjelder ekteskap.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anonym555 - juni 7, 2010 at 10:21 pm
 30. Jeg er Sikh fra punjab(Nord India) men bodd i Norge fra jeg var 3år og vi har ingen form for kaste system i vår religion vi har alle etternavn Singh for og vise at ingen Sikher er høyere kaste enn andre og vi har ingen restriksjoner på hvem vi skal gifte oss med.

  Jeg har aldri opplevd problemer med kaste men vet noen Indere , Pakistanere ennå følger dette her husk at kaste systemet har vært i vår kultur flere tusen år så det har ikke noe med Sikhism Budhisme eller Islam men kommer faktisk fra Hindu tekstene og blir ikke fulgt til punkt og prikke av de fleste nå lenger er mere gammel kultur som sitter igjen i huet på enkelte folk.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Caste_system_in_India

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Singh - juni 8, 2010 at 7:52 am
 31. Hei Feroz,

  Jeg er selv en norsk pakistaner har ikke noe imot homofile. Men det propogandae du kom med der kan jeg bevisst si at du er en nordmann som prøver og være en utlending.

  Du skrev i det pakistanske miljøet kaller de meg fag…..jeg må bar spørre hva etniske norske homser blir kalt ?? de blir også ertet med ordet FAG…..HERREGUD ROO DEG LITT NED !! og for det andre det er ikke mulig og konvertere til jødedommen fordi det er en religion bare for en utvalgt gruppe…….og for det tredje det er mulig og gjøre propoganda om en folkeslag på litt bedre måte !!

  Lykke til–

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  til feroz - juni 8, 2010 at 11:48 pm
 32. OK artikkel – vil bare presisere to ting:
  1. 2. generasjon er mye mindre opptatt av “kastesystemet”, slik at dens betydning vil minke med tiden uten at det er nødvendig med noen særkilte tiltak

  2. Mange ønsker å gifte seg innad i familien uavhengig av kvilke kastesystem de tilhører for da kjenner en både sin fremtidig partner og dens familie

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ajmal hussain - juni 9, 2010 at 10:45 am
 33. Ajmal Hussain, det er jo bare tull det du sier her, kanskje du bør snakke kun om deg selv at du velger å gifte deg med din egen kusine, men ikke dermed sagt at alle velger å gjøre det… Det er jo helt sykt og farlig å gifte seg innad i familien… synes det er helt sykt jeg, en fetter du kaller for bror siden du har vært liten, også plutselig skal han bli din mann.. nei ærlig talt…!!! Der går grensa……….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Yasmin - juni 12, 2010 at 11:47 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00