Er du i tvil, si ja!

 

LOFOTEN

 Aanes

Sigbjørn Aanes, Oljeindustriens landsforening mener:

 
*Det er galt å bruke ulykken i Mexicogolfen som argument mot oljeboring i Lofoten.*Vi har ingenting å tape på økt kunnskap om konsekvensene.

 

Gjennom 40 år med oljevirksomhet har næringen vist at den kan drive sikkert i noen av verdens tøffeste havområder. Å bruke den tragiske ulykken i Mexicogolfen til hevde det motsatte, faller på sin egen urimelighet.
Funnet av Ekofisk-feltet i 1969 ble starten på en industriell suksesshistorie som har fått enorm betydning for hver enkelt nordmann. Industrien sysselsetter i dag 206 000 mennesker og står for så mye som en tredjedel av statens inntekter. 90 prosent av industriens overskudd går til det norske fellesskapet.
Norge er et foregangsland innen petroleumsteknologi og eksporterer til alle verdenshjørner. Vi er også verdens reneste petroleumsprodusent og reduserer de europeiske CO2-utslippene gjennom vår omfattende gasseksport. Det er mye å glede seg over, men alt dette hviler på en grunnleggende forutsetning – at vi har noe å produsere.

 Fallende oljeproduksjon

Vi har gjort mange store olje- og gassfunn i årenes løp, men ingen av dem er utømmelige. Siden 2001 har oljeproduksjonen på norsk sokkel falt med 40 prosent. Funnene som gjøres nå er små. Dette betyr at vi må lete andre steder for å kunne opprettholde statlige inntekter, arbeidsplasser, energileveranser til Europa og videreutvikle industri og teknologi. Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja inneholder trolig disse ressursene.
Pengene må tjenes før de kan brukes. Det kan noen ganger virke som om enkelte er mer opptatt av å bruke oljepenger enn å tjene dem.
En konsekvensutredning av de aktuelle havområdene vil avdekke hvilke muligheter og ulemper eventuell petroleumsvirksomhet vil kunne bety i fremtiden. Konsekvensutredninger leder ikke automatisk til åpning. Stortinget har det avgjørende ordet. Det er helt nødvendig at politikerne våre har faktagrunnlag nok til å fatte sine beslutninger. Når det gjelder konsekvensutredning vil jeg derfor fastholde min oppfordring: Er du i tvil, si ja. Det er ingenting å tape, med mindre økt kunnskap er et tap.
Jeg synes det er skuffende når høyt plasserte representanter for regjeringspartiene tyr til klassisk hersketeknikk og avledning når en går tom for argumenter. Til det er denne debatten for viktig. Vi kan rett og slett ikke la den avspore på denne måten.
Mexico

REDDET: Allison Ford vasker en av fuglene som er rammet av oljesølet i Mexico-golfen. Foto: AP

Politisk mynt
Deepwater Horizon-ulykken er en ufattelig tragedie som vi ennå ikke har sett slutten på. Elleve mennesker mistet livet. Flere ble skadet. Konsekvensene for livet i havet og befolkningen langs kysten er foreløpig uviss. Norsk petroleumsindustri følger saken nøye, og vil arbeide målrettet for å hindre at noe lignende skjer på norsk sokkel.
Katastrofen er en sterk påminnelse om at sikkerhetsarbeidet som pågår hver dag på norsk sokkel er utrolig viktig.
Samtidig vet vi foreløpig lite om årsakene til ulykken. Derfor er det sørgelig hvordan miljøbevegelsen, og til og med enkelte politikere i regjeringspartier, ukritisk slår politisk mynt på den tragisk hendelsen. Når granskingsrapportene er ferdige, er det tid for grundig gjennomgang og læring.
I alt vi mennesker foretar oss vil det være en viss risiko involvert. Risiko kan aldri fjernes, men den kan identifiseres og minimeres – noe vi har vist gjennom 40 års drift i Norge. Visjonen om null uhell er ikke et mål bransjen ønsker å strekke seg mot. Visjonen om null uhell er selve utgangspunktet.
Trepartssamarbeidet mellom myndighetene, fagforbundene og industrien, noe som er unikt i verdenssammenheng, danner grunnlaget for sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel.
Arbeidet med å sikre liv, helse, miljø og verdier er – og skal alltid være – alltid øverst på agendaen.
 

Viktige beslutninger
Det alt koker ned til, er hvorvidt norsk petroleumsindustri er tilliten verdig til å få tilgang til nye letearealer.
Det tar 15 år fra funn til produksjon så det er klart det haster. Hvis viktige politiske beslutninger stadig utsettes vil vi etter hvert tape inntekter, arbeidsplasser og ikke minst den norske kompetansen som trengs for å hente opp petroleumsressursene.
Vår 40-årige oljehistorie er en meget god attest for å videreutvikle norsk petroleumsproduksjon.
Vi sitter fortsatt med gode kort på hånd, men det er våre politikere som velger om vi skal bli med videre eller kaste kortene.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00