Hva har vi der å gjøre?

steiro

Øystein Steiro, sikkerhetspolitisk rådgiver, mener:*Vi kommer til å miste flere soldater i Afghanistan.
*SV, KrF og Ap omfavner ukritisk George Bushs ideologi.

*Det eneste vi oppnår i Afghanistan er å knytte oss nærmere USA.


Vi har mistet ytterligere fire unge norske soldater i Afghanistan.

Dette representerer  det største norske tapet i noen enkeltepisode

hittil. For drøyt en måned siden ble ni norske soldater såret i

et bakhold i Ghormach-distriktet.

Flaks
Det var bare flaks og profesjonalitet som førte til at tapene

ikke ble langt større.  Siden det norske engasjementet i

Afghanistan startet i 2002 har Norge til sammen

nå mistet 9 soldater og hatt 27 sårede. Det er moderate tall

i forhold  til for eksempel Danmark som har vært stasjonert i

mer utsatte provinser i sør og som har hatt til sammen 33

drepte. Taliban trapper nå opp i nord hvor de norske styrkene

er plassert.  Vi kommer til å miste flere. Så vanskelig det enn

er å diskutere begrunnelsen for det norske engasjementet på

et slikt tidspunkt og til tross for at krigen mot Taliban i

Afghanistan i stor grad er en kamp om opinionen i vestlige

media, fremstår noen grelle paradokser som den rød-grønne

regjeringen tar merkelig lett på. Hvorfor er

vi egentlig i Afghanistan?

Stor rekruttering
Mens 9 / 11 var foranledningen, var begrunnelsen fra

USA og etter hvert fra NATO-landenes side at dersom

kampen mot internasjonal terrorisme skulle lykkes  måtte fienden

bekjempes der han var. Amerikanerne gikk inn i Afghanistan i 2001.

ISAF-styrken ble opprettet samme år og er nå på 52700 soldater.

Ni år etter er situasjonen militært omtrent uendret.

Rekrutteringen til Al-Qaida og Taliban i Afghanistan og

omkringliggende regioner og fra ekstreme muslimske

miljøer i Vesten er større  enn noen sinne. Bruken av

høyteknologiske våpen som fjernstyrte droner har ført til

sivile tap som produserer langt flere terrorister

enn man har klart å sette ut av spill.

Som amerikanerne erfarte i Vietnam og som russerne

tidligere har erfart i Afghanistan kommer militær teknologi

og konvensjonelle doktriner til kort mot asymmetrisk krigføring.

nato

HALV STANG: Det norske flagget vaiet på halv stang utenfor NATOs hovedkvarter i Brussel i går. Foto: SCANPIX.

Naivt
Bush-administrasjonens ideologiske støtteargument om

å fremme demokrati og  menneskerettigheter i tilbakestående

land som Afghanistan og andre land som er  geopolitisk viktig

for USA i regionen, er blitt varmt og merkelig ukritisk omfavnet

i det norske politiske miljøet særlig av KrF., SV og i vide kretser i AP.

At man kan tro at et føydalt stammesamfunn uten en egentlig

sentralisert statsmakt i løpet av noen få år og ved hjelp av militære

tvang skal kunne utvikle seg til et parlamentarisk demokrati av

vestlig type, er nesten uforståelig. Den tilsvarende utviklingen har tatt

de vestlige demokratier flere hundre år. Det vitner om en utrolig

etnosentrisme og mangel  på forståelse av de underliggende historiske,

religiøse og sosioøkonomiske forholdene i landet og store deler av

regionen for øvrig. At det er de samme politiske kretser som begrunner

den norske krigføringen i Afghanistan som en kamp for demokrati og

menneskerettigheter som har åpnet opp diskusjonen om å innføre

shariaråd i Oslo, viser hvor naiv norsk utenrikspolitikk er blitt under de

rødgrønnes «engasjementspolitikk».

For Norge
De norske styrkene er profesjonelle og gjør en fantastisk jobb

i Afghanistan.  De får selvsagt verdifull  erfaring selv om den

er dyrekjøpt. Det spørsmål som det lille som er igjen av det

norske offiserskorpset nesten unntak stiller seg,  men sjelden

tør artikulere offentlig, er hva de skal med denne erfaringen,

når den norske hæren nå er så godt som avviklet. Den norske

landmakten  er redusert fra 160000  soldater under den

kalde krigen til omkring 3300  i dag hvilket i praksis betyr at

Norge ikke lenger  er i stand til å ivareta elementære

sikkerhetsbehov i eget nærområde. Forsvars- og sikkerhetspolitisk

blir det helt feil når kampen mot internasjonal terrorisme

har erstattet evnen til å opprettholde en troverdig nasjonal

forsvarsterskel. I seg selv er det kanskje et utilstrekkelig argument,

men så vidt jeg kan se er den eneste begrunnelsen  for

vårt engasjement i Afghanistan at vi bygger solidaritet

til vår hovedallierte USA for å øke  sannsynligheten for USAs støtte

dersom  vi en gang i fremtiden selv skulle trenge hjelp. Nordområdene

har som en av verdens viktigste fremtidige energiprovinser alle

kjennetegnene til å kunne utvikle seg til geopolitiske brennpunkt.

Jeg velger derfor å tro at de ni  vi til nå har tapt i Afghanistan

har gitt sine liv for Norge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

16 kommentarer

 1. Norge skulle KUN delta i NATO’s fredsstyrker og ikke i aktiv krigføring annet en direkte forsvar av landet skulle det bli angrepet. Ellers blir vi igjen ‘leiesoldater’ som i vikingtiden.

  Hele dette urolige området har altid ført krig med hverandre og kommer aldri til å forandre seg. Geriljasoldatene gjemmer seg i fjellene og er praktisk talt umulig å utrydde.

  Alle styrker skulle trekkes ut og la de sterkeste stammene få makten og ro i området.

  Har altid fremholdt at ‘we are fighting a loosing battle’ som
  aldri tar slutt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tore Christiansen - juni 29, 2010 at 2:00 pm
 2. Kan vi ikke en gang for alle bare innse at vold fører til mere vold. Snu voldspiralen og få hjem våre soldater i utlandet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per Sigbj. Skotheim - juni 29, 2010 at 2:49 pm
 3. Hej!

  Dags att vakna!!!

  Hur överraskad är det egentligen tillåtet att bli när soldater stupar i krig?
  Det verkar stämma som det sägs att summan av klokhet och idioti är konstant.
  Låt oss slippa patetiska så kallade vuxna människor, som när allting har gått åt h…te, sitter och gråter i någon tv-soffa – medaljer som delas ut till döda män och som eventuellt har gjort sina barn faderslösa – dessutom frivilligt = galenskap!!!

  Lisa Keller

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lisa keller - juni 29, 2010 at 3:12 pm
 4. Tapene i Afganistan er tragiske, og all mulig sympati til de etterlatte og kollegaer.

  Men jeg synes det må være fullt mulig å stille spørsmål hvorfor norske soldater er der. Dette er krig, ikke fredsbevarende operasjoner som vi ofte har deltatt i gjennom FN siden 2. verdskrig og som gjennomgående har en helt annen og verdifull misjon. Nemmelig å beskytte og redde liv.

  Hvis man ser på Afganistans historie gjennom de siste hundre år som til alle tider har vært en maktkamp mellom grupper og krigsherrer av svært voldelig karakter, står det ganske klart for meg at dette kan NATO/USA ikke vinne like lite som andre som har prøvd før dem. Å tro at demokrati i vår betydning av ordet har noen fremtid i dette landet er både naivt og nytteløst. Derfor bør norske soldater ( og andre allierte) trekkes ut av dette snarest mulig før flere liv går tapt til ingen nytte.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tor - juni 29, 2010 at 3:33 pm
 5. At liv går tapt i krig er ingen nyhet. Å fortsette en krig når den allerede er tapt er meningsløst. Krigen står ikke om land men om folks tanker og lojalitet. ISAF har forspilt de mulighetene som kanskje en gang var der.

  Å bekjempe geriliakrigere krever mer politioppgaver enn millitære løsninger. Etterretning er prioritet 1,2 og 3. God etteretning forutsetter en grunnleggende støtte i befolkningen. Å fokusere ensidig på millitær slagkraft blir som om PST skulle kjøre rundt i pansret kjøretøy på jakt etter mulige terrorister.

  Slutt seigpiningen og trekk ut soldatene n!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Petter Michelsen - juni 29, 2010 at 3:41 pm
 6. Imponerende godt skrevet!!
  Hilsen Veteran.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  strilen nilsen - juni 29, 2010 at 4:37 pm
 7. Det er helt riktig at vi ikke kan vente at tilbakestående islamske kulturer som de vi finner i f.eks. Afghanistan og Pakistan kan utvikle seg til moderne siviliserte samfunn i løpet av noen år. Sindige folk som John McCain har da også tidligere sagt at kampen mot slike primitive terrorsamfunn kan komme til å kreve tilstedeværelse “i hundre år”.

  Men det skal også minnes om at det tok mildt sagt mer enn et par år for Norge og andre land i Europa å utvikle seg fra å være overtroiske samfunn som bedrev heksebrenning og mye annen djevelskap til å bli siviliserte samfunn også. Vi var heldige som fikk Martin Luther og reformasjonen, fordi det innebar en viktig utvikling som reduserte makten til primitive religiøse maktsentra, og den påfølgende maktspredningen og fremhevingen av individets menneskeverd beredte grunnen for den senere innføringen av demokrati i Europa.

  Man skal heller ikke glemme at i hele denne perioden på flere hundre år, var det ustanselig krig over alt i Europa. Uten disse fryktelige krigene er det slett ikke sikkert at det hadde grodd frem et sivilisert og opplyst Europa i det hele tatt. Utfallet av kriger vil ofte legge premissene for den påfølgende kulturelle utviklingen av sivilisasjoner.

  De primitive islamske statene har derimot ikke hatt noen sårt tiltrengt religiøs reformator, og lider derfor under stammestyre, religiøs undertrykkelse og barbari i like stor grad som for tusen år siden. Det er urimelig å innbille seg at tilbakestående islamske land kan bli særlig mer siviliserte enn de for tiden er uten at de først gjennomgår tilsvarende langvarige traumatiske perioder som Europa gjennomgikk i flere hundre år. Her skal en ikke glemme at innføring av teknologi har ingen ting med sivilisajon å gjøre. Pakistan forblir en steinalderstat, uansett hvor mange atombomber de lager. Det er på helt andre områder utvikling til et sivilisert samfunn foregår.

  Mennesker som forventer resultater etter seks måneder eller seks år med konflikt på relativt beskjedent nivå, avslører bare sin mangelfulle historiekunnskap samt menneske- og sivilisasjonsforståelse. Det gjelder også en og annen president.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Olav - juni 29, 2010 at 4:39 pm
 8. Norge har ingenting i Afganistan å gjøre foruten å tjene USA’s blodtørstige interesser. Det er umoralsk og feigt både mot afganerne, mot skattebetalere og mot soldater som verver seg for å forsvare Norge men blir sendt til å krige for å forsvare USA’s interesser og grådige ambisjoner om verdensherredømme.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dando - juni 29, 2010 at 5:01 pm
 9. Fint innlegg. Kloke ord fra en vis mann.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kenneth - juni 29, 2010 at 5:06 pm
 10. Det er vel først og fremst Jonas Gahr Støre (Ap) som blander sikkerhetspolitikk og engasjementspolitikk. Og den utviklingspolitiske begrunnelsen om at vi er i Afghanistan for kvinner og barn er særlig sterk blant politikere i Høyre.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjarne bin-Laden - juni 29, 2010 at 9:04 pm
 11. Dette høres jo rett og riktig ut – rent vakkert! Vi har hørt det før, – jeg er gammel nok til å huske defaetismen og pasifistenes velmente råd om at “dersom vi ikke har et forsvar, vil heller ingen angripe oss. “Heller rød enn død” var også et lettkjøpt valgspråk i en viss periode. Spør dem som bodde i DDR og ellers bak “jernteppet” om de var enige i det!! Frihet er en kostbar gave vi ikke kjenner verdien av før vi har mistet den.
  Det er ikke lenger slik at hver nasjon nødvendigvis må forsvare sin egen frihet, – med en fredsskapende organisasjon som FN , setters målene høyere. Fanatiske religiøse krigere må enten stoppes, eller vi må akseptere dem som herskere også i vår kultur – en gang i fremtiden. Ønsker du deg det for våre barnebarn og senere generasjoner? Mange av våre nye landsmenn, moderate muslimer, har jo kommet hit nettopp for å få oppnå avstand til volden i islams navn. De søker vår trygghet. Våre soldater bidrar til dette med sine liv som innsats.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kyrkjestuggun - juni 29, 2010 at 10:41 pm
 12. Øystein Steiro mener Norge kommer til å miste flere soldater i Afghanistan. Det tror jeg han har rett i. Så stiller han det interessante og rellevante spørsmålet om hvorfor vi egentlig er er i Afghanistan?

  Starten kjenner vi, men hvorfor er vi der fremdeles?

  Hvorfor ikke bare overlate sivilbefolkningen til de afghanske krigsherrene og Taliban, og la land og folk grave seg ut av sin egen middelalder, slik vi har måttet gjøre?

  Taliban fikk jo herje forholdsvis uforstyrret i landet i mange år. Og det gikk jo fint – for oss. Riktig nok var det et rent helvete for store deler, spesielt den kvinnlige, delen av befolkningen, og ellers alle andre som var ulydige mot Talibans sharia lover. Men det angår ikke oss, ikke sant?

  Når disse mørkemennene i Taliban med skjegg og gevær, og det som verre er, bidrar til å eksportere sin drøm om et verdensomspennende kalifat, en verden underlagt islam og sharialover, og disse i tillegg viser at de ikke skyr noen midler på veien til denne utopien, da får også lille fredlige Norge et ansvar i å forhindre at dette skjer.

  Så kan en godt diskutere hva som er den mest hensiktsmessige norske bidraget i denne sammenhengen. Kanskje det ikke er soldater, men sivil innsats?

  På grunn av alle væpnede grupperinger i Afghanistan vil det være behov for noen militære styrker, men det er ikke her “seieren” ligger. Håpet for FN og NATO i Afghanistan ligger i å vise genuin omsorg for Afghanere, gi dem noe de trenger: Rent vann, helsetilbud, energi, infrastruktur, transportmidler. Folk må oppleve at Nato/FN/ISAF utgjør en positiv forskjell for dem.
  Kun når dette skjer vil det bli mulig å “vinne” krigen i Afghanistan.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan R - juni 29, 2010 at 11:22 pm
 13. Fornuftige synspunkter og til dels enig, Russland prøvde om ikke den samme “krigen” så noe tilsvarende over en veldig lang periode, deres kommentar etter krigen var alldri mer!
  Så skal vesten inn og ta “knekken” på det regimet som de selv støttet en gang. Det kommer ingen ting godt ut av krigen i Afganistan, det blir heller verre. Umulig å endre et lands utvikling uten den rette politiske endringen, med et så korrupt styre med familieforgreninger i makt elite med stammesamfunn som kjemper om alt fra bistands kroner til opiumsmarker kan det ikke bli bra når man tenker på at stadig flere sivile får det vanskligere og vanskligere.
  “USA lyktes jo godt med Irak”! Det er en heksegryte uten like med terror hver dag etter krigen som rammer sivile.
  Man burde i 2010 kunne løse konflikter på en bedre måte, som ikke resulterer i ennå flere motsetninger og hat hos den rammende part. Stor medfølelse for våre medsoldater som ofrer alt for noe de tror på i gode hensikter, fler vil nok desverre måtte ofre det mest dyrebare så lenge vi har erklært krig mot dette regimet, og håper de herretter sikrer og overvåker patrulje veiene sine og minerydder disse før bruk. håper jeg tar feil og at alt er verdt det til slutt. Veteran som selv mistet medsoldat i 89

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jens - juni 29, 2010 at 11:32 pm
 14. Norge og alle andre okkupasjonstyrker må komme seg ut av både Afghanistan og Irak. “Nation building” er bare en pipedrøm. Disse landene som ble sammensatt av britiske og franske politikkere som ikke brydde seg om hva de forskjellige gruppene/stammene hørte hjemme.
  Det er på tide vi lar dem klare opp selv hvordan de vil leve, akkurat som Europa og USA for den saks skyld gjorde. Blodet vil nok renne der som det gjorde her men de vil iallefall ikke bli påtvunget, ved hjelp av krig, bomber, granater og utenlandske okkupanter en livs stil som vi har bestemt er best for dem. Disse idiotiske krigene skaper bare mer hat det er på høy tid vi jobber med å finne en bedre utvei. Heller hjelpe dem bygge landene opp igjen, ettersom vi for det meste har bombet dem tilbake til middlealderen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marit Erland Sutliffe - juni 29, 2010 at 11:37 pm
 15. 100% enig! Jeg har reist samme spoersmaal via leserforum lenge foer den siste tragedien med tap av fire menneskeliv og hvis vi ikke tar til vettet, vil vi miste flere. Hovedspoersmaalet er: Med hvilken hensikt? Norske politikere vil tydeligvis leke politikk med de store (les USA), selv om det burde vaere klart for enhver at vi sannsynligvis medvirker til aa oeke problemene heller enn aa redusere dem. Den militaere innsatsen genererer flere rekrutter til Taliban og al Qaeda enn de vi klarer aa bli kvitt (les drepe). All erfaring tilsier at dette er NONSENSE og vettloes sloesing med liv og resurser.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Knut Garshol - juni 30, 2010 at 3:54 am
 16. I liked this post very much as it has helped me a lot in my research and is quite interesting as well. Thank you for sharing this information with us.
  Persuasive Essays Online

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Persuasive Essay Help - januar 4, 2011 at 12:32 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00