Ikke gaver, men lønn!

GAVESAKEN

_B6T6942,_Gry

Gry Larsen, skattejurist og fagleder i Skattebetalerforeningen, mener:

*Ordet “gave” er ikke korrekt om de teppene og smykkene som statsrådene har mottatt.

*Slike gaver er å regne som lønn.

*Det er ingen tvil om at gavene statsrådene har fått er mottatt i forbindelse med jobb og dermed skulle oppgitt til beskatning som lønnsinntekt.

 

De siste ukers medieoppslag om gaver kan lett forvirre. Mye skyldes nok det rent språklige. En gave mottatt i jobbsammenheng er skattemessig å regne som lønn, ikke gave.

 Skatteplikt

Gaver er vanligvis skattefrie. Om jeg skulle få et armbånd av min gode nabo som har vunnet i Lotto, skal jeg ikke skatte av det. Men det gjelder unntak: – Er ”gaven” noe jeg har mottatt for utført arbeid, eller på annen måte har sammenheng med jobben min, er det vanligvis skatteplikt. Riktignok er noen gaver uttrykkelig gjort skattefrie, for eksempel gaver i forbindelse med  bryllup.

 Selv om gaven ikke gis direkte fra min arbeidsgiver, er det skatteplikt hvis gaven har sammenheng med arbeidsforholdet mitt.  Spørsmålet jeg bør stille meg er: Ville jeg mottatt denne gaven hvis jeg ikke hadde jobbet der jeg jobber? Hvis svaret er nei, er resultatet skatteplikt. Verdien av gaven er skattepliktig som lønn, altså på samme måte som for eksempel firmabil, feriereiser og andre tilsvarende frynsegoder er skattepliktige.

 Verdien skal fastsettes til omsetningsverdi, altså det beløpet skattyter ville måtte betale hvis han selv skulle kjøpe varen eller tjenesten.  

navarsete

Armbåndet til Navarsete er ingen gave, men lønn, skriver Gry Nilsen.  Foto: Odd Helge Brugrand.

 

Opplysningsplikt

Et grunnleggende trekk ved skattesystemet ar at skattyter må gi riktige og fullstendige opplysninger til skattemyndighetene. Opplysningene må være såpass presise og detaljerte at skattemyndighetene kan fastsette riktig skatt: Altså i dette tilfellet å skattlegge gaver som i realiteten er lønnsinntekt. For lønnsmottakere og pensjonister er denne plikten blitt enklere ved at mange opplysninger er forhåndsutfylt. Men dersom opplysningen ikke er forhåndsutfylt, må man selv supplere selvangivelsen.

Er gaven skattepliktig skal den føres i feltet ”Poster som ikke er forhåndsutfylt” i post 2.1.1, altså koden for lønn. Da har man fått formidlet at gaven har sammenheng med jobb og er skattepliktig. Vet man ikke koden, kan man alternativt utrykkelig si – med rene ord – at gaven er skattepliktig som mottatt i jobbsammenheng.

Det er ingen tvil om at de smykkene og teppene statsrådene har mottatt er mottatt i forbindlese med jogg og derfor er lønn, ikke gaver.

 Gaven må beskrives så detaljert at skattemyndighetene har et grunnlag for å fastsette en verdi.

Det er ikke nødvendig selv å føre opp en verdi, men dette er likevel å anbefale, fordi det ofte sparer begge parter for arbeid dersom en selv har antydet en verdi. Det er vanligvis også lettere å få aksept for sitt standpunkt når en er ute i forkant.   

 Dersom en i stedet for å oppgi gaven som lønnsinntekt, bare krysser av for ”ja” i post 1.5.3, altså på spørsmålet om en mottok arv eller gave i fjor, er dette ikke tilstrekkelig.  Dette spørsmålet gjelder gaver som er skattefrie, altså reelle gaver – ikke gaver som har sammenheng med arbeid. Spørsmålet har ingenting med skattepliktig inntekt å gjøre, og skattemyndighetene ber bare om opplysninger om slike gaver fordi dette kan bidra til å forklare for eksempel økt formue i selvangivelsen. Beløp som er oppgitt her, blir altså ikke tatt med som en del av skattepliktig inntekt når skattemyndighetene beregner skatten.

 Er man i tvil om gaven er skattepliktig, bør en føre den opp i feltet 5.0 ”Tilleggsopplysninger”, og gi nærmere opplysninger.

jonasmarit

Jonas Gahr Støre skriver på UDs hjemmesider at han har oppgitt teppene som lønnsinntekt til skatteetaten. D et er i følge Nilsen den riktige måten å gjøre det på. Foto: Jan Petter Lynau.

 

 Tilleggsskatt

Har man gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger kan det ilegges tilleggsskatt, selv om man ikke kan bebreides. Reglene er altså svært strenge. Normal sats er 30 prosent (beregnet av ordinær skatt), i grove tilfelle opp til 60 prosent. I visse tilfeller slipper man tilleggsskatt, blant annet ved såkalt ” frivillig retting”. For å slippe tilleggsskatt må opplysningene gis av eget tiltak. Hvis man vet at ligningsmyndighetene allerede sitter på opplysningene eller kommer til å få dem fritar ikke en slik supplering fra tilleggsskatt. Legg merke til at fritaket bare gjelder tilleggsskatt. Ordinær skatt og renter må betales uansett. 

Skatteoppgjøret

Ut fra opplysningene i selvangivelsen, både de som er forhåndsutfylt og de som skattyter selv har føyd til, fastsetter skattemyndighetene skattepliktig inntekt, og beregner skatt.

Skattyter har plikt til å sjekke om skatteoppgjøret er riktig. Er det inntekter som er ført opp, og som man vet er skattepliktige, men som ikke har blitt beskattet, har man plikt til å gi beskjed om feilen til skattemyndighetene. Dersom en ikke gir beskjed om feilen, er det likevel ikke andre sanksjoner enn at skattemyndighetene da har anledning til å endre ligningen ti år tilbake i tid, mot vanligvis bare to år. Slik sett oppleves kanskje plikten til å gi beskjed om feil i skatteoppgjøret for mange først og fremst bare som en moralsk plikt.

  

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

7 kommentarer

 1. [...] Skattejurist og fagleder i Skattebetalerforeningen, Gry Larsen, skriver at mye av dette er: “Ikke gaver, men lønn.” [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dette er et spill « Norske forhold - september 14, 2010 at 3:42 pm
 2. Og med dette er gavesakene blitt noe mer for regjeringen enn mulig smålighet som kan bagatelliseres.

  Skattesnytere skal jo tas hardt fordi det er et stort samfunnsproblem, har regjeringen tidligere sagt.
  De kan jo begynne med å ta statsrådene. Hva med for eksempel forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som selv har statuert eksempel på langt lavere sum overfor tidligere forsvarsansatte?

  Forøvrig er saken et spill.

  Mer: http://norskeforhold.bloggnorge.com/2010/09/08/regjeringssamarbeid-er-pa-spill/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Norske forhold - september 14, 2010 at 3:54 pm
 3. Statsrådene har nå gitt gavene fra seg.Om de da har betalt skatt for noe som ikke lenger er en gave så må de få igjen det de har betalt i skatt. Det er jo ikke lenger en gave hvis de ikke lenger kan beholde det de ha fått.
  Men se det kan ikke skatteekspertene svare på….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  meg - september 14, 2010 at 5:25 pm
 4. Nå må du styre deg!
  Se skattetatens pressemelding:
  http://www.risanger.no/frynsegoder/skatteregler-verdsettelse-gaver

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Peter - september 14, 2010 at 5:39 pm
 5. Blir jo da spennende å se hva finansministeren svarer: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=47460

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ulf - september 14, 2010 at 5:57 pm
 6. Hva med kattungen jeg fikk på sykehuset av en takknemlig pårørende? Er den nå verdt det den kosta som ny eller det den er vedt nå?

  Må jeg sjekke om det er rasekatt? Jeg har hele tiden trodd det var en vanlig bakgårdskatt, men i slike tider hvor vi i det offentlige skal saumfares kan en bli litt skvetten. Du skriver om at skattemyndighetene kan ende likning ti år tilbake i tid og det er skremmende nyheter for meg. :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SissyFoss - september 14, 2010 at 6:36 pm
 7. Det antas alle selvstendige næringsdrivende benytter varebilen til privat bruk i ny og nè.
  Drives det handel med nærings og nytelsesmidler forutsetter ligningsuvesenet at det spises av lasset.
  En rekke andre skattepliktige forhold kunne vært nevnt.
  Det som skjer hvis en næringsdrivende unnlater å oppgi disse verdiene så blir han eller henne ganske enkelt skjønnslignet med dertilhørende straffeskatt.
  Å kjempe mot dette systemet er helt klart sykdomsfrembringende. De fleste velger å betale ( bestikke ) seg ut av problemet.
  Spørsmålet blir da; Hvorfor blir ikke ministere som unnlater å oppføre gaver som lønn skjønnslignet?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lurifaks - september 14, 2010 at 6:51 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00