Tillit til rettsvesenet!

TREHOLT

alfr

Artikkelforfatter Alf R. Jacobsen.

Alf R. Jacobsen mener:

 • Dersom anklagene mot Politiets sikkerhetstjeneste er riktige, representerer de et enestående tilfelle i norsk historie.
 • Det er hensynet til rettssikkerheten som krever full gransking.

Da forsvarsminister Otto Grieg Tidemand i Regjeringens sikkerhetsutvalg i juni 1969 opplyste at den topphemmelige Penguin-raketten skulle prøveskytes utenfor Berlevåg, fortalte han en løgn. Løgnen var konstruert for å felle regjeringens fremste sikkerhetspolitiske rådgiver, ekspedisjonssjef Andreas Andersen, som i ti år hadde vært mistenkt for å lekke forsvarshemmeligheter til Sovjetunionen.

Treholttitov

Arne Treholt fotografert sammen med Titov og Lopatin i Wien august 1983.

Større skanadale

Da en sovjetisk etterretningsoffiser dukket opp i Berlevåg på tidspunktet for den angivelige prøveskytingen, ville POT arrestere Andersen og sikte ham for å stå bak lekkasjen fra landets mest sensitive forum.

Men påtalemyndigheten sa nei og initierte i stedet en ny køpenickiade – denne gangen om en angivelig lyttekabel som skulle legges i sjøen utenfor Andenes. Da russerne ikke dukket opp, ble saken lagt bort. Andersen ble hverken siktet eller avhørt. En spionmistanke, som ville ha utløst en langt større skandale enn Treholt-saken, ble stillferdig gravlagt – til enorm frustrasjon blant politijurister og etterforskere.

Det var likevel ingen som kom på tanken om å fabrikkere bevis for å få Andersen for retten, og slik hadde det vært i alle de kalde årene da POTs kvinner og menn var frontlinjesoldater i den nådeløse kampen mellom Vestens frie demokratier og Sovjetkommunismens totalitære ondskap.

Fra KGBs offensiv mot den politiske eliten med et bredt spekter av sofistikerte virkemidler begynte midt i 50-årene med affæren Werna Gerhardsen, fryktet etterforskerne at mange risikerte kompromittering og utpressing – fra statsråd Gunnar Bøe i 60-årene til Reiulf Steen, Berge Furre og Einar Førde i 70- og 80-årene. Mange ønsket å statuere eksempler til skrekk og advarsel, men det gikk aldri slik. En lang rekke politikere og embetsmenn var i POTs søkelys, men sakene ble lagt bort – én etter én – fordi bevisene var utilstrekkelige.

Det finnes ikke ett eneste eksempel på at etterforskerne falt for fristelsen til å produsere bevis og falske anklager – i håp om en fellende dom.

For den som har lest Lund-kommisjonens rapport og kjenner deler av arkivene, er det motsatte tilfellet: Målt mot det enorme antallet saker POT håndterte under den kalde krigen, er det nærmest totale fraværet av overgrep det mest slående – særlig når man sammenligner med hva andre tilsvarende organer har vært innblandet i.

Riktignok fikk POT kritikk for å ha utvist for stor nidkjærhet i tjenesten. Man etterforsket for lenge og avlyttet for mye, men overgrep som kan kalles justismord finnes det knapt eksempler på.

Konspirative møter

Treholt-saken utviklet seg annerledes – særlig etter at KGB-oberst Oleg Gordievsky, som var blitt rekruttert av Secret Service, kom til London i juli 1982 og fortalte hvordan han og de andre som behersket skandinaviske språk, hadde brukt flere dager på å oversette et lass med graderte dokumenter, som Treholt hadde gitt Titov i 1979. Konspirative møter i utlandet ble overvåket, og det ble avdekket at den norske ambassaderåden samtidig gjorde Saddam Husseins irakiske etterretningstjeneste betydelige tjenester – mot betaling i hard cash. At han blant annet skulle ha vært villig til å bistå Irak med å få tak i en koffert med plutonium på avveie på et tidspunkt da Norge i FN arbeidet for en atomfri sone i Midtøsten, var brudd på moral og tjenesteplikt av ytterst alvorlig art.

Treholtmørkt

Arne Treholt

Da politiet i august 1983 åpnet Treholts koffert, fant de og fotograferte et betydelig beløp i dollar. Det er viktig å være klar over at Treholt selv aldri har benektet dette. Han har tvert imot erkjent at kofferten inneholdt cirka 26.000 dollar, som var hans angivelige reisekasse, KGBs betaling av reiseutgifter, penger fra Irak osv.

Politiet hadde altså et foto av en koffert med minst 26.000 dollar. Hvorfor de siden skulle legge til 3-4000 dollar og ta nye bilder for å fuske med bevisene – som det påstås i dag – fremstår som en komplett gåte.

Overveldende beviser

For selve Treholt-saken spiller dette liten rolle.

Indisiene på at han som norsk tjenestemann svek norske og vestlige interesser og mot økonomiske ytelser inngikk et konspirativt samarbeid med to av klodens verste og mest forbryterske regimer, er overveldende. Som KGB svarte da norsk og tysk etterretning i siste halvdel av 80-årene foreslo å utveksle Treholt mot Gordievskys familie: «Vi er ikke interessert. Han gjorde det for penger, ikke av ideologiske grunner.»

Det er i stedet hensynet til rettssikkerheten som krever full gransking. Vi må ha tillit til rettsvesenet. Vi kan derfor ikke leve med dagens anklager.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

23 kommentarer

 1. Treholt ble offer for noe man i to tiår hadde mulighet til å gjøre, men ikke gjorde. Tidspunktet var riktig sett i lys av hva AKP hadde dreid seg mot tidligere. For oss som har lest «Geriljakrigføring i Norge» og «Slik er Sovjets hær» fremstår dette klarere.
  Dette måtte komme.
  Treholt ble den første…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kåre - september 22, 2010 at 1:14 pm
 2. Tusen takk Alf R.!
  Meget oppklarende informasjon, og dine betraktninger er alltid gode og fornuftige.
  Jeg husker ikke Treholdt-saken godt, i så måte var det “ny informasjon” for meg at Treholdt innrømte at det var penger i kofferten. Dette er jo vesentlig informasjon som journalistene burde ha tatt med i sine artikler de siste dagene…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KS - september 22, 2010 at 1:26 pm
 3. Overveldende beviser??

  Han er vel ikke dømt på annet en indisier og sirkelargumentasjon, det er ikke bevist eller kunne vise til dokumenter som er overlevert, når mannen har blitt overvåket i 7-8 år, så burde man vel kunne slå i bordet med beviser, ikke indisier.

  Når pengebeviset dukket opp nesten et år etter arrestasjonen, uten at forsvarerne har fått beviset fremlagt etter straffeprosessloven, så er det vel noe som skurrer her.

  Det blir ikke noe mindre skurring når Tor-Aksel Busch forsøker å minimalisere pengebeviset, samt velger en noe uvanlig løsning. Noen bør vel spørre om motivet for det eller?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Knut Erik - september 22, 2010 at 2:52 pm
 4. For å bli dømt som spion så må han ha overlevert dokumenter som skader rikets sikkerhet. Dette har ikke Treholt inrømmet. Hvis pengebeviset er falskt så faller påtalemyndighetens bevisførsel om spioneri.

  Hva synes du vi skal gjøre med en tiltalt hvor man ikke kan bevise skyld?

  At han har gjort mye annet rart er ikke saken her.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ole - september 22, 2010 at 3:17 pm
 5. Det er langt fra den kjent bruk av personkrenkende metoder til den nå påståtte konstruksjon av bevis. Vi er i Treholt saken langt utenfor påviste problemområder i Etjenestens arbeid. Dette er helt nytt og må undersøkes på fritt grunnlag. Her følger jeg ARJ sitt gode resonnement.

  Der jeg ikke følger ARJ sitt resonnement er på Treholt sine forklaringer.

  Om det viser seg at Treholdt ble konfrontert med falske bevis og så bedt om å forklare seg, ja så har disse forklaringene liten eller ingen verdi. Da har vi med en tiltalt å gjøre, som etter beste evne forsøker å skape en sammenheng i en oppkonstruert historie. Han må i så fall gis ny mulighet til å forklare seg ut fra en reell og sann bevisførsel.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KjellA - september 22, 2010 at 3:21 pm
 6. Synes Ketil Bjørnstads kronikk i Aftenposten i dag er betydelig mer interessant enn Alf Rs fundamentale forsvar for Pot.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan Otto Hauge - september 22, 2010 at 3:27 pm
 7. Hyggelig for Ørnulf Tofte og Pot at den tidligere Klassekamp raddis kan fortelle oss at POT aldri har har fabrikert bevis. Kanskje vet Alf R mer om dette enn oss andre, merkelig da at han ikke nevner Sunde saken. Der fant Pst penger gjemt i sofaen, angivelig fra Kgb. Problemet var at sedlene var trykketc etter at Sunde var arrestert! Den samne Tofte ledet også denne etterforskningen. Les forøvrig Lund kommisjonens rapport om POT s jakt på politiske dissentere gjennom etterkrigstiden. Her er det flust opp av av ulovligheter.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tore - september 22, 2010 at 4:01 pm
 8. Sitat:
  “For selve Treholt-saken spiller dette liten rolle.
  Indisiene på at han som norsk tjenestemann svek norske og vestlige interesser og mot økonomiske ytelser inngikk et konspirativt samarbeid med to av klodens verste og mest forbryterske regimer, er overveldende.”

  For meg spiller det en STOR rolle for Treholt-saken også. Ingen burde dømmes utelukkende på indisier. Etter norsk lov skal tvilen komme tiltalte tilgode.
  Det har florert med justismord de senere årene, og kan ikke lenger avfeies som ulykker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SK - september 22, 2010 at 4:57 pm
 9. Treholt ble erklært som spion på bakgrunn av å ha oppbevart litt for mye penger hjemme!
  Hvor er de virkelige bevisene? Jo, de er hemmelige. Men, nå over 25 år senere, for å fjerne all tvil om Treholts spionrolle, kan vel de offentliggjøres? Disse dokumenete som skal ha undergravet rikets sikkerhet, førte ikke til noe angrep på Norge. Og da er vet vel lite trolig at de samme dokumentene vil medvirke til noe angrep nå?
  Så den eneste grunnen til at disse dokumentene fortsatt unndras offentligheten er at det mest sannsynlig vil avsløre det svik Treholt er blitt utsatt for.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ottar Lystad - september 22, 2010 at 5:37 pm
 10. Ærlig talt hvordan går det ann å hevde noe sånt som at pengebeviset er ikke avgjørende for domen derfor ville Trholdt like vel blitt dømt. Hvilken domer ville dømt Treholdt på falske beviser? For når et bevis er falskt, hvor mange andre bevis er også falske?
  Om dette stemer så er det metoder brukt i regimer vi ikke vill være bekjent av og sammenliknes med.
  I USA ville saken blitt forkastet når bevis skaffes på det viset og det burde den bli her i landet og.

  Så hvem vet Alf R. Jakobsen kansje POT til sisst var så frustrert at de gjorde det?
  Eller var det som en historiker har nevn kansje, de ble presset til det av politiske krefter for at Norge måtte vise at de hadde et sikkerhetspoliti som fungerte? For å vise det måtte Norge fange sin spion og få den dømt.

  Har forresten bare hørt Trholdt si at kofferten inneholdt 12-13 000,- dollar. Allt for lite til at det er troverdig at mann har solgt topphemelige opplysninger.

  Nå bør vi fakktisk få innsyn i den hemelige delen av domen, for å avgjøre hva slags hemmeligetjenester vi har hatt og har i dette landet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tor Olav Larsen - september 22, 2010 at 6:46 pm
 11. Jeg takker for mange interessante innlegg. Det jeg sterkt vil anbefale er at man leser dommen (og de mange bøkene som foreligger), så vil man se totaliteten i materialet som førte til domfellelse. Å ta en spion i gjerningsøyeblikket – i det vedkommende overleverer gradert materiale – er nesten umulig, særlig når møtene finner sted på utenlandsk territorium. Som regel må slike saker bygge på et møysommelig innsamlet materiale over mange år: observasjon av konspirativ atferd ved kontakt med fiendtlig etterretningstjeneste, kjennskap til operasjonsmønster, avlytting og ransakinger, informasjon fra agenter og avhoppere osv. Det er helhetsvurderingen av beviser og indisier som tilsammen gir sluttresultatet – og som i Treholts tilfelle førte til fellende dom. Når det gjelder pengebeviset foreligger det åpenbart en hel del misforståelser og uklarheter. Treholt har erkjent at det var 26 – 27.000 dollar i kofferten da han kom fra møtene i utlandet i august 1983, (politiet hevder 30.000 US.) Pengene ble fotografert, og bildene ble vist fram like etter til bl.a. toppfolk i UD og regjeringen, som kjente til etterforskningen. Hvorfor politiet siden angivelig skulle legge til 3-4000 US dollar og ta nye bilder av kofferten på en klønete måte, er en av de påstander som den nye granskingen må besvare. For meg fremstår det foreløpig som en gåte. Det finnes tross alt enklere og smartere måter “å fikse” bevis på, dersom målet var å sikre en fellende dom. Hvilken effekt et koffertbilde med 27.000 dollar i stedet for ett med 30.000 dollar ville hatt på dommen, er umulig å si. Det ville ikke ha frikjent Treholt, men det ville kanskje ha bidratt til en mildere dom, som jeg har argumentert for i mange år, se min bok Mistenksomhetens pris, s. 251.
  Når det gjelder bedømmelsen av POTs virksomhet må man holde seg til historiske fakta – uansett om man misliker eksistensen av en overvåkingstjeneste eller ikke. Faktum er at POT selv ikke har tatt initiativet til virksomheten. POT har kun utført det arbeid de ble pålagt å gjøre av samtlige regjeringer i etterkrigstiden, og det inkluderer overvåkingen av venstresidens aktivister og frilynte rabulister som meg og mange andre. Men ingen ble kastet i fengsel uten lov og dom, ingen ble satt sjakk matt med falske og fabrikkerte anklager. Tusenvis ble registrert og overvåket. Overfor mange skjedde det altfor lenge og ved hjelp av metoder som i perioder ikke var hjemlet i regelverket. Men de aller fleste av oss kunne forfekte våre meninger og forfølge våre karrierer i trygghet og frihet. (At de mest hardkokte fikk nei om de søkte jobber som ga adgang til høyt gradert materiale, er en annen sak, men det kan neppe kalles overgrep). Et ærlig studium av historien gir det svaret jeg har gitt: Målt mot det enorme antall saker som passerte politiet under den kalde krigen, er eksessene ytterst få. Det skal vi være glade for. Det er det som gjør at Treholt-saken fortsatt kan diskuteres i full offentlighet i alle nyanser, og at sakens beviser og indisier på nytt og på nytt kan veies av jurister, journalister og andre. Demokratiet og ytringsfriheten lever så lenge vi tar den i bruk – og ikke faller for totalitære utopier. Alf R. Jacobsen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Alf R. Jacobsen - september 22, 2010 at 9:26 pm
 12. Rettsikkerhet, hva i himmelens navn er det for noe. Ulovligheter innen statsapparatet spretter fram i hytt og pine men kun utvalgte blir tiltalt og det er nok de mest uønskede eller folk de kan unnvære for å virke “troverdige” og statsadvokaten er et villig instrument i så måte. Han avgjør om det skal reises sak, så sant det ikke er kongen som er strafferettslig imun så skal en forbrytelse etterforskes. Hva slags rettsystem er det da at en person velger hvem som skal etterforskes og hvem skal gå fri. En tidligere stortingpresident “glemte” og fortolle en dyr gjenstand som var innkjøpt i utlandet til flere tusen kroner. Prøv å si til tollere at dere glemte de ekstra flaskene dere kjøpte i taxfree butikken, en vanlig mann kan bli tiltalt for å førsøke å få tollerene til å le seg i hel for sånt. Alle som ble ulovlig overvåket og forfulgt under den kalde krigen ble noen straffet for det ? de som var berørt fikk til nød se mappene sine og bare en begrenset periode. Se på pensjonsjukset kun “utvalgte” blir tiltalt, nå gavene som er det siste. Lover som er i strid med grunnloven blir vedtatt så det suser.
  Rettsikkerhet det er det bare rike og personer med makt som har, de er sikret mot å havne i retten. Treholtsaken handlet nok mer om å få han fjernet for godt enn selve spionsaken.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  H.H - september 22, 2010 at 9:27 pm
 13. At den Norske statt, politiett og rettsvesen fusker med bevis er enestaaende. Har dere ikke fulgt med i media.
  Norge er et svaart komunistisk land. Ap og Lo har vaart sterke i Norge svaart lenge. Dei har faat herjet med landet alt for mye. Uten aa bli stilt til ansvar. Hoyre og Frp er partier som ligger svaart naart AP en endrin har liten betydning. Byrokratiet Har alt for stor makt i Norge. Det ser vi ogsaa naa. Naa skal det opprettes flere granskings kommiter. Og alle granskinger vil komme med samme konklusjon: skjul mest mulig. Ull og vatt. Og byraakratiet vokser mer. Hipp Hurra. Skoler er daarlig, helsevesente er daarlig, Udi er ekstremt daarlig, veger er daarlig. Norge er paa fullfart feil veg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Inge - september 23, 2010 at 2:09 am
 14. Til Alf R J
  Det er mange ting hær i livet som er en gåte og det er mange ? som du eller andre lærde aldrig vil finne svar på.
  Men en ting som er helt sikkert er at politi og den såkalte påtalemakta kan gjøre som de vil og ødelegge et meneske omså en hel familie uten at en har mulighet til forsvar.
  politi,rettsvesen,dommerstand etc er kriminelle i uniform og når de rotter seg sammen skal du ha jævlig god ryggrad for å stå imot presset selv om en sjøl vet at en er uskyldig og vil de ha deg dømt så klarer de det med glans,det burde du vite som kommer i fra finnmark og kansje har fått med deg hva som sjedde dær under krigen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Trond - september 23, 2010 at 4:39 am
 15. At det er noen som er i tvil om at treholt er skyldig eller ikke er ikke unormalt og slik vil det være uansett sak.
  Det var sikkert også noen som var uenig etter krigen om Rinnan var skyldig eller ikke.
  Det kan vel ikke være mulig i en så stor sak som Treholt at en rettsstat i den vestlige verden dømmer noen i en så tung sak,uten at vedkommende er skyldig.Eller skal vi våge å tvile på Norge som en rettstat?Vi har sett mange eksempler i Norge på at en har dømt folk som har vært uskyldige,for mange etter min mening.Jeg tror ikke på at treholt er uskyldig dømt og at Treholt med sypatisører har klart å holde liv i debatten så lenge er jo latterlig.Jeg er litt nyskjerrig hvem disse menneskene er.Kan noen svare?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  steinar elgaard - september 23, 2010 at 6:58 am
 16. Får Alf R. Jacobsen lønna si fra PST?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arne - september 23, 2010 at 10:12 am
 17. Godt skrevet, Jacobsen! Informativt og perspektivrikt. Alf R. Jacobsen er en av de få skrivende med “rød” bakgrunn som greier å beholde sin journalistiske integritet når han beskriver eller kommenterer viktige samfunnssaker. Godt gjort. Du havner nok på “svartelista” til Ketil Bjørnstad, sammen med Harald Stanghelle, Olav Versto og Halvor Elvik. Ikke noe dårlig selskap, spør du meg!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  LIWE - september 23, 2010 at 12:25 pm
 18. Befolkningens eventuelle tillit til rettsvesenet har ingen betydning i et diktatur som Norge. Det eneste som teller er at rettsvesenet leverer dommer som passer diktaturet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Koppa Dasao - september 23, 2010 at 2:13 pm
 19. Selv om en muligens oppfører seg som en spion, er det ikke dermed sagt en er en spion. Med viljedeterminisme kan en konstruere en årsak-virkning med bakgrunn i en viljestyrt overbevisning om at han må ha vert en spion siden adferden kunne ligne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kirsti - september 23, 2010 at 2:37 pm
 20. Når noen sier må og skal, vekker det noe gruoppvekkende i meg. Videre, når noen sier vi må ha tillit til rettsvesenet, da blir jeg regelrett nervøs.

  Du vet ikke hva du snakker om min gode mann. Vårt menneskeskapte norke lovverk er så til de grader unyansert og foreldet at man kan risikere å dømt for saker man aldri har begått. En mastodontisk dinosaur er denne norske røde murstein. Og denne har du tiltro til? Eller i det minste rettsvesenet. Du er meg en fin en.

  Er for eksempel vold mot offentlig tjenestemann det samme som å ikke følge oppfordring fra offentlig tjenestemann?

  Jeg ble dømt for volden, og har aldri rørt denne kvinnelige tollbetjenten som fikk et alvorlig tilfelle av forstuet selvbilde fordi hun ikke fikk skru skiltene av bilen min, fordi oblatene lå ferdig betalt skinnende strøkne i helt egen konvolutt hos svigerforeldrene fordi, vi, de nynedkomne akkurat hadde arvet bilen av hennes foreldre. Dette er ikke alvorlig før du blir dømt for vold uten å ha rørt en finger.

  Videre bør vi snart greie å skille mellom kriminalitet som volder andre, og kriminell virksomhet som ikke volder andre.

  Jeg røyker lassevis med jointer i året, og volder ingen. Skal vi smuglingen og bakmennene til pers må de samme offentlige tjenestemennene ut å jobbe, risikere rævva si, blandt folk som er adskillig tøffere i trynsleiven enn jeg. Ellers bør de bli hjemme. I det minste ikke plage meg.

  Til slutt må staten åpne for kontrollerte utsalg av deilige jointer til deg og meg. Med kvalitetshasj. Eller marihuana til de som fortrekker det.

  Disse som sysler med lovverk er farlig naive knehøner, vår tids undermennesker som så gjerne vil styre skuten … rett på land. Noe kan gjøres for å forenkle dette pølsevevede lappeteppet av et kostebinderi …

  Skjerp deg, Ulf … Unnskyld, Kåre mente jeg … Nei, var det Jølle du het.

  Du er svinsk farlig trussel for landets usikkerhet …

  Du er vel ikke så rent lite skinnhellig og selvhøytidelig heller. Er du vel? … Kan jeg kalle deg dagens bløte?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Logofob - september 23, 2010 at 4:45 pm
 21. [...] This post was mentioned on Twitter by Haakon Dagestad, Geir Halmøy, Erik Rønneberg Hauge, Jon Kåre Hellan, Yngve Brox and others. Yngve Brox said: RT @esmoen: Les Alf R. Jacobsen om Treholtsaken i VGDebatt i dag http://tiny.cc/ykkmc [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 22. Trist å se at at en del profilerte pressefolk nå legger seg i skyttergravene igjen. De har fått det på hjernen at Treholt er en storspion. Opplysningene om at det kan være fabrikerte beviser, fnyser de bare av. Folk med en slik holdning inngir i hvertfall ikke tillit i en sak der mange mennesker er blitt ødelagt og der det ser ut som om løgnene og skandalen vokser for hver dag som går.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nils - september 24, 2010 at 11:03 am
 23. Igjen har Alf R. Jakobsen levert en svært så god artikkel. Men, det virker som om om det trengs mer informasjon vedrørende dokumentene Treholdt ble dømt etter.
  En betydelig gruppe tror fortsatt at Treholdt ble dømt etter pengebeviset. Der har Treholdt og hans advokat med andre journalisters hjelp klart å villede opinionen og rette fokuset mot pengebeviset. Dette er “god” villedning egnet ene og alene til å ta fokuset fra dokumentene Treholdt vitterlig overleverte KGB. Paragraf 90 ble brukt på ca. halvparten av disse, og ikke pengebeviset.
  Som Jakobsen understreker er det Gordievsky’s informasjon som ligger til grunn for denne dommen, men det synes som om Treholdt og advokaten satser på at dette blir for sensitivt for den norske stat slik at de dermed unngår på ny en full gjennomgang av hele saken i full offentlighet.
  Det er kanskje det vi trenger, en tydeliggjøring av hvilke dokumenter han faktisk utleverte. Det ville Treholdt ikke likt!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  William Steffensen - oktober 16, 2010 at 11:15 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00