Slutt å lytte til Herland!

PRINSESSE-DEBATTEN

Kalvig

Anne Kalvig, Universitetslektor i religionsvitenskap UiS, mener_

*Hanne Nabintu Herland kalte Prinsesse Märtha en heks etter debatten om kontakt med de døde.

*Det hadde vært fint om pressen snart sluttet å omtale Herland som en religionsforsker.

*Herland er en kristenreaksjonær fanatiker.

Mediekjøret rundt prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Samnøys skytsengelkurs har betydd nokså gode tider for et universitetsfag kalt religionsvitenskap. Det er vår oppgave å analysere, tolke, forklare og forstå religiøse fenomener på et nøytralt og vitenskapelig grunnlag, og formidle dette ut til de brede lag av folket.
Tok helt av
Som fagfolk har vi ulike ståsteder og perspektiv, og det er nødvendig og konstruktivt for at fagfeltet skal kunne utvikle seg. Nå ser det imidlertid ut til å skje en underlig og uheldig forskyvning i noen av de religionsvitenskapelige mediebidragene til innsikt i samtidsreligiøsiteten, som prinsessens engleskole er del av.
Nå hadde det vært veldig fint om pressen etter hvert skjønte at Herland ikkeI kjølvannet av at prinsessen slumpet til å nevne at det også er mulig å kommunisere med døde mennesker, tok det som kjent helt av, og prinsessen ble av Hanne Nabintu Herland kalt en heks som bør flykte med sitt grusomme kurs til Haiti og praktisere sin voodoo der.
Nå hadde det vært veldig fint om pressen etter hvert skjønte at Herland ikke er religionsforsker, ikke er vitenskapelig ansatt noe sted og at hun har en master i religionsvitenskap med tema islamisering i Kenya. Der finnes mange oppegående mennesker i dette landet med en master i religionsvitenskap, som til og med har skrevet om emner som er aktuelle for å uttale seg om nyreligiøsitet og alternativ spiritualitet.
Herland er kvinnen som også har uttalt at thailandske og russiske kvinner liker å være seksuelt ytende og å lage mat. At ikke slike stupide og dypt rasistiske «analyser» har fått mediebransjen til å avskrive Herland som troverdig formidler av kunnskap om kultur og religion, er ganske forstemmende.
Vi får håpe hennes grove uttalelser om prinsessen kan gjøre det, og at media generelt snart kan sniffe inn svovellukten av Herlands kristenreaksjonære fanatisme og forholde seg bevisst til denne. Vis såpass respekt for folks ønsker om kunnskap og innsikt, og for fagtradisjoner generelt, at dere slutter å bruke Herland som «ekspertkommentator».Herland

Herland er ingen religionsekspert, skriver Kalvig.
Skeptikerrolle
Noe helt annet er det med Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis ved NTNU i religionsvitenskap. Han er en dyktig, engasjert og respektert religionsviter, med en stor vitenskapelig produksjon bak seg. Han er i tillegg veltalende og uredd, og her er det det problematiske begynner. Dyrendal er nemlig også skeptiker, og ansvarlig redaktør for nettstedet skepsis.no. Dette er selvsagt ingen hemmelighet, og kanskje i utgangspunktet ikke et større problem enn at religionsviter og islamekspert Kari Vogt er katolikk eller at mange andre religionsvitere er medlemmer i Den norske kirke – ja, i det hele tatt fenomenet med at vi som fagpersoner er mennesker med eller uten religiøs eller ateistisk tilhørighet.
Vi har nemlig et faglig ideal om at det studieobjektet vårt viser til, per definisjon og bokstavelig talt er hinsides det vi kan vitenskapelig uttale oss om. Ergo overlater vi spørsmålet om religionens og spiritualitetens sannhetsinnhold, til de religiøse, herunder de antireligiøse. Vogt beskriver til sammenligning ikke islam i media med en katolsk-apologetisk agenda. Nå kan sikkert Dyrendal parere med at han i rollen som skeptiker kun vil avsløre humbug og svindel i åndelig innpakning som nettopp dette, men problematikken vedvarer likevel. Det ikke lett for «folk flest» å vite når Dyrendal uttaler seg som skeptiker, og når han uttaler seg som religionsviter. Jeg har gjennomgått mange avisopplag, og rollene hans er blandet. Dermed får vi et underlig paradoks: Dyrendals ekspertise er på et felt han ellers til dels arbeider for å få bort.

Märtha og Elisabeth

Foto: Hugo Bergsaker.

Reflekterte analyser
Hva da med den faglige integriteten? For ikke å snakke om respekten for studieobjektet vårt? Når han på skepsis-bloggen skriver at sjaman Gro-Helen Tørum ikke er synsk, men selvbedragersk, er det en uttalelse som kan sammenholdes med hans virke som religionsviter?
Debatten bør nå roes ned noen hakk. Religionsforskere som uttaler seg bør være religionsforskere, og om de døde kan kommunisere eller om de synske kan se noe mer enn andre er ikke vårt område å synse på. I stedet kan og bør vi bidra med reflekterte analyser av hva, hvordan og hvorfor i samtidreligiøsiteten, og gjerne med et maktkritisk tilsnitt.
Prinsessen fremstår, noe hun lenge har gjort, som latterliggjort og til dels demonisert i denne debatten, og dét er både skammelig og fordummende.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

84 kommentarer

 1. Thor Heyerdal ble også stemplet som en kvasi-vitenskapsmann… Dette er eksempel på hersketeknikk, istedenfor å gå til sakens kjerne:

  Dersom Herland uttaler seg som konservativ, luthersk kristen så er saken klar: Man søker ikke kontakt med engler!

  Det er beskrevet mange englebesøk i Den Hellige Skrift, men aldri at noe menneske søkte disse på eget initiativ. Paulus fordømmer direkte dem som skryter av “engleåpenbaringer” (Kolosserbrevet 2,18) som frafalne forførere.

  Etter mitt skjønn kvalifiserer tittelen “heks” nettopp til et slikt frafall – selvvalgt religionsutøvelse (og kontakt med forførende – urene – ånder).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  noamish - september 23, 2010 at 12:51 pm
 2. Tiltredes!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Cecilia - september 23, 2010 at 1:00 pm
 3. Prinsesse Märtha Louise burde vært fratatt sin tittel.

  Hun er vanlig person som er kommet litt lengre p.g.a
  forbindelsen til Kongehuset.

  Hennes åndelige intresse ville aldri ha kommet i media
  hvis det ikke hadde vært for hennes tittel.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ola dunk - september 23, 2010 at 1:42 pm
 4. Man trenger ikke være “vitenskapelig ansatt noe sted” for å være en forsker.

  http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=forsker&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje Hoel - september 23, 2010 at 2:03 pm
 5. Slutt å lytte til Herland! (Sensur, jeg liker ikke stilen hennes.)
  Hun er en kristetenreaksjoner fanatikker! (Stemple henne og putt henne i båsen “farlig”).
  Nå må vi roe ned dabatten (Slik jeg selv gjør ved å stemple Herland som rasist!)
  Si at hun er rasistisk! (Det virker nesten alltid.)
  Si for sikkerhets skyld at hun er DYPT rassistisk. (Det viker sikker enda bedre.)
  Kjempebra jobba, Kalvik, stå på!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per Ola Godø - september 23, 2010 at 2:06 pm
 6. Nuh, mulig jeg misforstår, men hvis det er ugreit å uttale seg om englene til Märtha, burde det være like ugreit å uttale seg om skepsisen til Dyrendal. Et ikke-religiøst livssyn burde fortjene like mye (eller lite) respekt som de religiøse. Og Herland er jo ikke religionsforsker, så da står hun jo fritt til å mene hva hun vil. Men det er litt kjedelig med forskere som ikke tør å mene noe som helst, spør du meg :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atle - september 23, 2010 at 2:07 pm
 7. Ingen stor fan av Nabintu Herland og hennes ureflekterte og tabloide uttalelser, men kvalifiserer hun ikke som “kristenreaksjonær fanatiker” som et av våre “studieobjekter”? Isåfall, hvor ble det av respekten du selv etterlyser?

  Et interessant prinsipielt spørsmål er: Bør man aldri “få lov” til å bli identifisert via sitt yrke eller utdanning når man uttaler seg som privatperson og f.eks aktivist? (http://bit.ly/cdotvz).

  Til slutt, jeg tror verken media eller Nabintu selv har beskrevet henne som “religionsforsker”, men heller religionshistoriker eller -viter (en viss forskjell?). Og det er hun vel, selv om du ikke liker de “svovelluktende” meningene hennes?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Håkon Tandberg - september 23, 2010 at 2:20 pm
 8. Glimrende artikler fra Anne Kalvig både her og i Stavanger Aftenblad for ett par dager siden.
  Jeg tillater meg å summere det som er skrevet med disse ordene: “Kan en overtro være verre eller bedre enn en annen?”
  Desuten; alle de som hevder at de kjenner den absolutte sannhet, skremmer meg!
  Det er vel religionsfrihet for alle, også prinsesser? Er det ikke bare H.M. Kongen som etter grunnloven må bekjenne seg til Kristendommen (les statskirken)?
  Så vidt jeg har fått med meg har ikke den norske kirken verken patent eller copyright på ordet “Engel”.

  Jeg tillater meg også å tro at hvis ikke saken hadde innvolvert en prinsesse, så hadde neppe media spandert en spaltemillimeter på den.

  Pensjonist Stavanger

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Brynjar Bratsberg - september 23, 2010 at 2:29 pm
 9. Anne Kalvig mener at mediene bør slutte å bruke Herland som religionsekspert, blant annet knyttet til prinesse Märthas uttalelser om at hun kan snakke med de døde, da hun ikke har de rette kvalifikasjonene.
  Det er vel lite som tyder på at Kalvig, eller noen annen i det såkalte faglige miljøet, heller har noen ekspertise eller fagtradisjoner på om noen kan snakke med de døde eller ikke.
  Det er imidlertid helt klart at bibelen både i det gamle og nye testamentet klart taler i mot å ha noen som helst omgang og kontakt med åndemanere og de som hevder at de snakker med de døde. Så man trenger ikke være en såkalt kristen fundamentalist for å snakke i mot de som helt klart per definisjon er spritister og åndemanere.
  At prisessen også tilber og gudinnen og avguden Astarte knyttet til både sex, erotikk og krig hos både egyptere, grekere mf i fortiden viser jo at hun “leker” med de gamle guder og gudinner som bibelen og kristne i alle sammenhenger mener er avguder. mvh
  Anders Struksnes

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Struksnes - september 23, 2010 at 2:38 pm
 10. Jaja, så begynner den klassiske, dypt nymoralistiske utskjellingen igjen. Ikke svar på det hun argumenterer med, skjell ut slik at alt hun sier, drukner i støy. Plukk ut det som ikke er i tråd med tidens moral og høvl det ned. Vi har sett samme taktikk i “diskusjonene” omkring homofile eketeskap. Hvor det ble så ille at mange som argumenterte i mot, ikke ønsket å utsette seg for de ubehageligheter og dermed holdt kjeft.

  Det er beskrevet som et demokratisk problem, at offentligheten blir såpass tvangsmessig ensrettet. Min løsning på dette er å holde meg unna media, men tar heller sakene opp i små fora hvor folk lettere lytter. Og argumenterer.

  Jeg har opplevd 60-tallets moralisme, og slår entydig fast at dagens nymoralisme er mere ensidig og fordømmende enn 60årenes.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Øivind Hundal - september 23, 2010 at 2:40 pm
 11. Herland er en fantastisk inteligent kvinne, hun har helt rett i det hun skriver, både om dette, og alt det andre jeg har lest av henne, stå på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Steinar Olsen - september 23, 2010 at 2:44 pm
 12. Godt skrevet, godt sagt!

  Jeg reagerte selv på Herlands uttalelser. Hun fremstår mer som en sensasjonshungrig og mediekåt person, som liker å titulere seg som forsker, men som uttaler seg så subjektivt at hun burde lagt sin selvproklamerte forskertittel på hyllen!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  lasse - september 23, 2010 at 2:46 pm
 13. Jeg har lest boken til Herland “Alarm”, og selv om hun er frisk i språket og i sin bruk av karakteristikker synes jeg at hun i aller høyeste grad har en vitenskapelig tilnærming til det hun skriver om.
  Jeg tror derfor at målet med denne kronikken er å diskredittere henne fordi hun tar opp meget politisk ukorrekte tema. Det må også i vitenskapens navn være lov til å være kritisk (også til vedtatt normer) og frisk i språket. Kanskje er det nettopp det at mange vitenskapsfolk hele tiden skal bruke et akademisk korrekt språk og sørge for å holde en unatulig og selvpålagt “faglig integritet” som gjør at det blir knekkende likegyldig for folk flest.
  Tørr å ta debatter om så busta fyker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - september 23, 2010 at 2:48 pm
 14. Anne Kalvig med sine ord: “svovellukten av Herlands kristenreaksjonære fanatisme” fremstår på ingenmåte som mer objektivt “sannhetsvitne” med sine uttalelser. Ei heller får man mer tillit til hennes lovprisning av A. Dyrendal’s iflg. henne :”ekspertise er på et felt han ellers til dels arbeider for å få bort”.
  Man kan ikke se noe av forventet objektiv tilnærmelse til saken, -kun personangrep på Herland som åpenbarer hennes eget “annerlede syn”.

  Det oser AntiKrist (motstand mot den vestlige verdens jødisk\kristne livsanskuelse og kulturfundament) av hennes uttalelser.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arnt - september 23, 2010 at 3:04 pm
 15. Befriende og flott innlegg.
  Jeg må si at denne debatten har åpnet øynene mine opp for hvor mange kristne konservative som har et svært aktivt helvetssyn, der man enten er frelst eller blir dømt til evig pine. Glemt er alt som heter tilgivelse eller toleranse for andres tro. Trodde faktisk denne type holdninger var helt marginale i vårt samfunn per i dag, men nå virker det ganske anderledes. Skremmende synes jeg, da også med tanke på kirkens historie ifht samisk kultur der det å prate med døde har vært noe “naturlig” og var en av de ting kirken skulle redde disse stakkarene ifra. Resultat – alt samisk ble regnet som avgudsdyrking og de med klare kulturelle trekk ble ansett som sendebud fra djevelen. Kirken lyktes dessverre godt. Er vi tilbake dit nå?

  Men det er jo ganske morsomt å lese en del medlemmer av den norske statskirke som mener troen på de døde er usannsynlig, skummelt og virkelighetsfjernt – mens deres egen tro på gud tydeligvis er noe helt annet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Astrid - september 23, 2010 at 3:07 pm
 16. Kalvig skriver bra, men hun burde kanskje feie for egen dør når hun forsvarer Martha Louise. For det burde kanskje ikke komme som en overraskelse at hun forsvarer noen av de ideene hun selv er svak for.
  I bladet Kilden utgitt av Forskningsrådet fra 20 september i 1999 blir Kalvig intervjuet. Der forteller hun at hun har intervjuet en norsk heks, men at hun spesiellt er fascinert av de amerikanske heksene. De appellerer til henne!
  Så Kalvigs debattinlegg er kanskje et naturlig forsvar for noe hun er svak for selv.

  At Kalvig nå da tar så sterke ord i sin munn/penn i sin dom over Herland blir for patetisk når hun selv dekker seg bak sin tittel som relgionsforsker for hardt å slå ned på andre med avikende meninger.
  At hun da også setter så sterkt fokus på Herlands utdannelse, eller manglende sådan er for barnslig.En tittel gir ikke nødvendigvis vett eller rett. Noe som Kalvig her til det fulle viser.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Larsarus - september 23, 2010 at 3:13 pm
 17. Herregud skjerp deg a. Dette er bare latterlig Kalvig…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anette - september 23, 2010 at 3:14 pm
 18. Enig i kommentaren til Per Ola Godø.Er man ikke politisk korrekt og snakker og skriver i tråd med tidsånden, er det veldig viktig for meningsmotstanderne og stemple de,slik at de ikke skal ha noen reell innflytelse på debattene i norge.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ole eriksen - september 23, 2010 at 3:31 pm
 19. JEG TROR PÅ MARTHA VI ELSKER KONGEHUSET

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  VENI - september 23, 2010 at 3:33 pm
 20. Hvor finner du at Dyrendal er troverdig? All hans virke går med til å avkrefte fenomen kjent i tusenvis av år, enten det er placeboeffektens fantastsiske iboende helbredningsevne, eller pentagons mulimillionsatsning på telepati/ fjernseeing. Han avviser kategorisk alt som ikke er fornuftsvitenskap og faller derfor hardt på sin egen rygg som religionsviter. Han har null troverdighet.

  Skal han kanskje avkrefte at Snåsamannen eksisterer?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sije V - september 23, 2010 at 3:36 pm
 21. Sikker på at Martha i farta gir ut boken; “Mine samtaler med Kong Olav”! Les om hans ville fest på slottet maidagene 1945 før kongen dukket opp!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kyrre - september 23, 2010 at 3:37 pm
 22. Anne Kalvig er som alltid saklig og reflektert. Hun har jo rett når hun skriver “at ikke slike stupide og dypt rasistiske «analyser» har fått mediebransjen til å avskrive Herland som troverdig formidler av kunnskap om kultur og religion, er forstemmende”.

  Enda mer forstemmende er det at mediebransjen tvert imot elsker og dyrker mennesker som Herland; de som gladelig kommer med heftige og tabloide personlige meninger; og aller mest når de kan gis et skinn av å være “ekspert”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ingebjørg Folgerø - september 23, 2010 at 3:38 pm
 23. På tide å vokse vekk fra overtro nå synes jeg.

  “we accepted the products of Science, but rejected its methods”
  Carl Sagan

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ... - september 23, 2010 at 3:41 pm
 24. I intervjuet som ble gjengitt i TV2-nyhetene samme dag prinsesse Märtha skulle ha sin pressekonferanse, fremkom flere kommentarer fra Hanne Nabintu Herland som synes å ha lite med religionsvitenskapsfaget å gjøre. De “faglige” vurderinger som hun ga er heller tvilsomme. F.eks. sa hun at alle religioner har en “gud”. Det er grunnleggende elementærkunnskap i faget at det finnes flere såkalte religioner uten en slik gudsfigur som i Islam og kristendom. Buddhismen, Taoismen og Jainismen er ihvertfall tre eksempler. Det finnes flere.

  Herland kom også med andre “faglige vurderinger” det kan settes store spørsmålstegn ved. Uansett ser det mer ut som om uttalelsene formulert som påstander ovenfor prinsesse Märtha er av en slik krenkende art at de kan rammes av straffelovens regler om injurie- og æreskrenkelser. Jeg antar tolkningen av reglene bør skjerpes i tilfeller hvor folk fremstår med fagbakgrunn. Martha kommer vel uansett ikke til å anmelde Herland..

  At påstanden om at Märtha “er en heks” har Märta svart på i sin pressekonferanse: Hun bedriver ikke slike aktiviteter som tradisjonelt førte til at kvinner ble ansett og dømt som hekser. Men OM hun så gjorde; – Hva har et slikt begrep som heks å gjøre i religionsvitenskapsfaget anno 2010?

  At Herland synes å bygge sine konklusjoner på upresise avisskriverier er fullt og helt hennes ansvar. Og viser en lite faglig innstilling til den sak hun uttaler seg om. Dette bør kanskje hennes arbeidsgiver se nærmere på.
  Uansett kunne det være på sin plass med en uforheholden unnskyldning til Märtha.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Robin Kirkhus - september 23, 2010 at 3:46 pm
 25. Det er vel ikke så vanskelig å forstå hvorfor media bruker Herland som kilde? Hun har som regel oppsiktsvekkende meninger som skaper debatt, samt at hun har et utseende og en væremåte som strider med de fordommer folk har mot den gruppen hun er (eller gir seg ut for å være) en del av.
  Selv synes jeg både meningene hennes og meningene til Anne Kalvig er fullstendig uinteressante, men klikket meg allikevel inn på saken…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jon A - september 23, 2010 at 3:54 pm
 26. Det er tydelig at folk ikke har utdannelse nok til å forstå poenget hun prøver å få frem her. Jeg er i sjokk over hvordan dere ikke ser problemstillingen. Argumentasjonen deres blottlegger dere totalt for hvor langt unna dere er å forstå noe som helst! De gangene jeg leser blogger blir jeg alltid like sjokkert over de som sitter og kommenterer. Nivået er grusomt lavt.

  Flott artikkel!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  huff - september 23, 2010 at 3:58 pm
 27. Jeg lo da jeg hørte Herland si at Prinsessen er en heks. Første bud som religionsforsker er vel å kunne vite forskjellen på religionene i verden? Det er så flaut å se folk være så bastante på sine personlige meninger at de “glemmer” samsvaret med fakta. Hvis man kikker på alle religionene i verden så ser man at det faktisk er mye like trekk men tolket forskjellige. Igjen de urgamle religionene er basert på naturen. Vi mennesker er født med evner som er i samsvar med å se, høre og føle mer enn vi i dagens samfunn kan vite. Evnene som vi alle er født med blir gradvis tråkket på av samfunnets normer og regler. Vi skal jo alle være like i sosialismens land. Min personlige mening: Slutt å være så egoistiske og se ned på andre mennesker. Jeg er stolt av at Norge har ei så godhjertet Prinsesse som tør å vise hvem hun er. Og også gi budskapet til andre mennesker om hva vi faktisk kan få til med å være gode og respektere alt rundt oss. Jeg gir all min støtte til Prinsessen! Og dere andre som ikke respekterer henne SKAM dere og ikke tro at dere ville klart dette bedre!Og Herland du burde kanskje tatt ett kurs på engleskolen for å bli ett bedre medmenneske!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Annette - september 23, 2010 at 3:59 pm
 28. Når Anne Kalvig skal forsøke å svekke troverdigheten til Herland med at hun har hevdet at russiske kvinner liker å lage mat blir det for dumt. Her er det kvinnesakskomplekset som renner helt over. Til opplysning elsker Italienske menn også å lage mat. Man mister ikke troverdighet av å opplyse om det. At hun er irritert på at andre får spalteplass får så være, det har sannsynligvis sammenheng med at Herland oppfattes mer interessant av pressen enn det Kalvig setter pris på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bernhard Borge - september 23, 2010 at 3:59 pm
 29. Er et sånn og forstå at Anne Kalvig som har samme utdannelse som Herland, og heller ikke er vitenskapelig ansatt, men universitetslektor, og alle som er enige med henne burde bli spurt om ting i media. Og alle som ikke er enige med hennes verdensbilde er inkompetente og ikke kvalifiserte til og uttale seg. Go Herland, hun tør ihvertfall fremme synspunkter som ikke er politisk korrekte.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn Karlsen - september 23, 2010 at 3:59 pm
 30. Tror dette er noe av det mest intetsigende viss-vass som noen gang er skrevet om temaet. For det første, lær deg å skrive norsk før du skriver leserinnlegg.

  Sannheten er ofte ubehagelig for “de politisk korrekte”.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hans M - september 23, 2010 at 4:19 pm
 31. Leste Herlands bok Alarm og hørte henne nå om disse englesakene. Kunne ikke vært mer enig enn jeg er. Stå på Herland.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Liv - september 23, 2010 at 4:38 pm
 32. Interessant at en av norges fremste ekstremfeminister prøver å utdefinere Herland pga. ekstreme meniniger.

  Også interessant at de grupperingene (feminister) som skriker høyest opp om hersketeknikker, er de klart verste til å benytte seg av slike.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Martin - september 23, 2010 at 4:49 pm
 33. Nå må du gi deg Anne Kalvig, Hanne Nabintu Herland er vel så mye forsker som deg, selv om du er uenig med henne.

  Faktisk er Hanne Nabintu Herland en av de få fornuftige religionsforskerne vi har her i landet, og hun argumenterer saklig i motsetning til det Anne Kalvig gjør i dette tilfellet.

  De fleste religionsforskerne er stort sett opptatt av å være kritisk til kristendommen, og langt mer åpen og possitivt instilt overfor alle andre trosretninger.
  Herland skal ha ros for å beskrive virkeligheten slik det er, og det er latterlig å omtale henne som ekstremist selv om hun er kristen.

  Mange omtaler seg jo som livssynsnøytral, og det skal være så flott. Men finnes det egentlig livssynsnøytrale mennesker, alle har vel et livssyn?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Øystein - september 23, 2010 at 4:52 pm
 34. Lett gjennomskuelig og pinlig forsøk på hersketeknikk fra Kalvig- dypt rasistisk å si at russiske og aisatiske kvinner liekr å være seksuelt ytende og lage mat- rasistisk? herregud for vås. Stå på Herland, du er et friskt pust i et klamt pklandskap.Prinsessens lefling med gamle avguder som astarte og det det okkulte fortjener betegnelsen hekseri. Herland har i hvertfall bakkekontakt og kontakt med de levende. Kalvig har noe å lære her.Prinsessen også.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kåre - september 23, 2010 at 5:08 pm
 35. det prinsessen driver med er så idiotisk og teit at det grenser mot hjernedødt. får håpe det bidrar til avviklingen av den håpløst arkaiske institusjonen monarkiet. i så måte gjør hun en god jobb i og med at hun driter seg og monarkiet ut med handlingene sine.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ståle - september 23, 2010 at 5:10 pm
 36. Hva vi tror og hva andre mener,er hva saken dreier seg om.
  Hvem har rett til og dømme hvem og har ikke alle lov til å ha en mening og tro?
  Jeg har hatt den ære av å treffe Martha Louise privat og har hatt samtale med henne og Ari ang div ting i livet og hverdagen.Ang dette vil jeg si,maken til flott og jordnær dame som Martha Louise skal du lete lenge etter!!!
  Hun hadde en karisma og utstråling som nesten lot meg tro at jeg hadde kjent henne hele livet,samt en sjarm og naturlighet som overgikk alt jeg hadde hørt om henne!!
  Hvorfor tror folk at det bare er Snåsamannen og Jesus som kan omtales som “folk” med evner til og se,samt gjøre underverker? Jeg har lest parapsykologi i tre tiår samt filosofi og Bibelen,det jeg har lest og forstått er at,alle vi mennesker har evner til å frigjøre oss fra hverdagen og den materalistiske verden vi lever i,men ikke alle kan eller klarer å gjøre dette. Martha Louise er en dame som har disse evnene og som klarer å frigjøre sine tanker og sitt legeme til å forlate vår verdens mas og misunnelse.
  Jeg skal ikke klandre dere Biskoper,Prester,Professorer,Lektorer og andre for deres skepsis eller uvitenhet,men kun stille spørsmål ang deres tvil og vitenhet.Vi lever i en underlig verden og dere burde vite at vi oppdager og lærer noe nytt hele tiden,gapestokk og heksebrenning er heldigvis avskaffet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn Wahl - september 23, 2010 at 5:11 pm
 37. Tragisk at Anne Kalvik får komme med slike uttalelser. Det sier jo litt om hennes måte å beskrive hva som er rett og galt. dvs, hvis noen er uenige med hennes meninger må de stoppes på en nedverdigende måte. Nei, Anne – dette tapte du!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  javi - september 23, 2010 at 5:14 pm
 38. Anne Kalvig er lektor. Da har hun utdannelse på master-nivå. Hanne Herland som hun skjeller ut for manglende kompetanse og kunnskaper har også utdannelse på master nivå. Kalvik skriver at Herland har “en master i religionsvitenskap med tema islamisering i Kenya.” Men en slik master grad finnes ikke. Vet ikke Kalvig dette? Kalvik mener vel egentlig å si at Herlands thesis er om islamisering av Kenya. Men thesis er valgvis bare ca 10% av et master program. Kalvig og Herland har i hovedtrekk utdannelse på samme nivå og i samme fagområde. Snakker om å skyte seg selv i foten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  eben - september 23, 2010 at 5:18 pm
 39. Befriende med friske utspill som som bryter med det det rødgrønne tvangssamfunnet hvor alle skal tenke og si det samme.Typisk norsk å være sidrompa og missunnelig på folk som går sine egne veier og er lykkelig med det.Flaut å lese hvordan Anne Kalvig bestrider Hanne Herland sin mastergrad i religionshistorie.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Håkon - september 23, 2010 at 5:35 pm
 40. Jeg gir nå egentlig blaffen i det personlige aspektet i slike debatter som dette – her er det saken som gjelder, og ikke alskens utdannelser og titler m.m.

  Kom med gode argumenter og underbygg dem, og så tar vi det derfra. Å drive med personangrep tyder kun på at man har gått tom for argumenter. Man skulle kanskje tro at veldrevne debattanter holdt seg for god til slikt, men det er det faktisk ingen grunn til å mene. Personangrep kommer fra alle hold, for hvem som helst kan gå tom for gode motargumenter når de faktisk ikke finnes. Og da er det jo kun personen igjen å angripe. Men nok om det.

  Angående de døde så har vi ikke noe “vitenskapelig” eller empirisk bevis på deres tilstand. Men går vi til Bibelen, som i stor grad har inspirert den frihet vi nyter så godt av i vesten, så er den etter mitt skjønn krystallklar: det er overhodet ingen eksistens i døden, ingen aktivitet der. Det er kun i livet at det er aktivitet – døden er en ikke-tilstand.

  Ikke så underlig, egentlig. Livet indikerer aktivitet, døden indikerer ikke-aktivitet. Tror ikke man trenger å være en “rocket scientist” for å se fornuften i det.

  Derfor mener jeg at det er totalt bortkastet tid å forsøke å opprett kontakt med noen som ikke eksisterer. Man går da inn i en illusjon, inn i sin egen forvirrede verden, og om man overhodet får noen respons, så er det ihvertfall ikke fra de døde. Responsen kan komme fra ens eget forvirrede sinn, eller den kan komme fra andre mennesker eller andre åndsmakter. Uansett blir det en alvorlig villfarelse.

  Nei, sats på livet, og ikke på døden.

  Eller for å si det slik: meningen med livet er definitivt ikke døden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kaj R. Nilsen - september 23, 2010 at 6:05 pm
 41. Ser du har fått endel kommentarer i fra fanatiske kristne, det fordømmende folkeslaget som vil at vi skal se på dem som godheten selv. De viser seg å være de menst ondsinnede og dømmende folkeslaget som noensinne har levd på jordklode. ja jeg sidestiller dem faktisk med radikale muslimer

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Irene - september 23, 2010 at 6:14 pm
 42. Jeg spør:

  _Hva_ er en _heks_?

  Er _jeg_ en heks?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  MorHubro - september 23, 2010 at 6:14 pm
 43. Jeg har enorm respekt for Herland. Hun er en sjelden blomst blandt norske intellektuelle kvinner. At hun provoserer sine medsøstre i en rekke sammenhenger er åpenbart, og det gjør henne ikke akkurat mindre beundringsverdig. Hun er en innbitt motstander av meningstyranniet, og slike er det dessverre få av

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Per Olsen - september 23, 2010 at 6:29 pm
 44. Det som er mest skremmende er forslag om sensur. Og det er veldig bra at media bruker slike som Herland. Det er jo gjennom å diskutere en kommer seg fremover. Hvor kjedlig hadde det ikke vært uten en frisk diskusjon? Det er en større trussel mot samfunnet at noen påberoper seg “den riktige” meningen, og bruker manipulerende retorikk i forsøk på å stoppe sine meningsmotstandere. Dessuten er det jo interessant at disse fanatiske, grusomme tankene til Herland ( dog ikke om Märtha) har blitt bestselgende på Norli!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sare - september 23, 2010 at 6:29 pm
 45. Her er visst alle de vannvittige, usaklige utskjellingene blitt kommentert allerede – at Herland er rasist og kristenreaksjonær osv – men jeg fikk meg iallfall en skikkelig magelatter av et motskjellsord fra en av battantene; han som kalte forfatteren for en “hjerneløs papegøye”. Ikke pent, men det ga meg som sagt en hjertegod latter. Det er ikke å forakte, det heller, så takk får du ha!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  benice - september 23, 2010 at 6:57 pm
 46. Her var det myyyyye vranglære gitt…men kommenterer kun en-(gadd faktisk ikke lese hele en gang).

  Rasist- blir man ikke av å hevde at Kenyanere eller Thailandske kvinner har et godt sexliv.

  Nabolandet SOMALIA har man ikke noe godt sexliv. Det har med KULTUR å gjøre.

  Når en blander rasisme inn i KULTUR begrepet- så blir det for dumt å høre på hva du mener om religion.. Man blir vel rasist fordi man er imot islam også?

  Pr definisjon er Martha en Heks- men så er Damen til harry potter også..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Elending olsen - september 23, 2010 at 7:25 pm
 47. Med tanke på Anne Kalvigs politiske ståsted (Tidligere bystyrerepresentant for RV) finner jeg det ikke veldig rart at hun ønsker Herlands stemme bort og at ingen lytter til henne. Dette er i gode maoistisk og kommunistisk ånd. Sørg for at meningsmotstandere ikke kommer til orde. En kan jo risikere at vanlige folk begynner å tenke. Og det er ikke bra må vite.
  Herland har på en modig måte gått i rette med nettopp mange av kjepphestene til den politisk korrekte venstrsiden i Norge. Når Anne Kalvig nå prøver å dekke kritikken sin bak vitenskaplige argumenter og et lite utvalg av hersketeknikker regner jeg med leserne greier å lese mellom linjene.
  Jeg forstår godt at mange som alt for lenge har fått fritt spillerom til å rassere norske tradisjoner, og valse over sine meningsmotstandere, nå skjelver i buksene. Endelig er det noen som tørr å ta til motmele, og det kan selvsagt ikke tolereres. Selv om de selv er tidlig ute å hevde at andre er intollerante (Nok en hersketeknikk).

  Hvilken verdi har en debatt dersom en ikke kan høre på alle??? Men nå ønsker vel heller ikke Anne Kalvig noen ekte debatt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole Martin - september 23, 2010 at 7:26 pm
 48. Her var det mye rart! En enkel sannhet ser ut til å være fullstendig oversett i denne debatten: Vitenskapen er vårt kartverk av virkeligheten – altså en oversikt over hva vi har forstått av den. Konsekvensen av dette synes ganske interessant: Vitenskapen kan bare påvise. Den kan IKKE avvise. Derfor synes jeg folk burde være mer forsiktige med å stemple såvel prinsesser som andre med en opplevelsesverden som er utenfor allfarvei. Sannheten er ikke nødvendigvis at de tar feil. Sannheten er vel mere at resten av oss ikke har et paradigme som inkluderer deres verden?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Helge - september 23, 2010 at 7:28 pm
 49. Herlands kommentarer om alt mulig har irritert meg lenge. Jeg har samme grad i religionshistorie som henne, men synes ikke det kvalifiserer meg til å uttale meg i hytt og gevær både om norsk politikk, innvandring, feminisme, kvinners rolle overfor mannen, islam i norge, hekseri eller nyreligiøsitet. Som uttallige andre har vi et hovedfag, og dette bør ikke gi plass til samfunssrøst av den grunn, som en “ekspert” på noen ting. Hadde hun iallefall representert en part i samfunnsdebatten, hatt en rolle knyttet til en institusjon, organisasjon eller noe, så skjønner jeg det, men hun er bare en hvem som helst kvinne på gata og det er helt meningsløst at hun får slippe til i media som en ekspert på noe som helst. Her er det klart at noen journalister bruker henne fordi hun ukritisk uttaler seg om hva det enn måtte være, på en særdeles overskrift-vennlig måte. Pressen: Slett tlf nr til den dama!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  sigrun - september 23, 2010 at 7:41 pm
 50. Herlighet Kalvig.

  Nå våknet rødstrømpen i deg. Om noen sier noe som ikke passer deg, så svarer du med å karakterisere dem.

  Har du sluppet opp for ord?

  Kom deg på studiebenken igjen, og ikke på norske Universitet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kommentator - september 23, 2010 at 7:46 pm
 51. Hva med prinsessen sin utdannelse?Med hvilken rett har hun å tilby englekurs til mennesker for 3000 kroner for 2 kvelder?

  Fordi hun er prinsesse?Ingen trenger å betale for å komme i kontakt med engler.Engler er gratis.Det burde vår småfrekke prinsesse visst.

  Hva med en liten “lekse” til oss vanlige dødelige om dette tema Anne Kalvig?

  Herland har like stor rett til å uttale seg om prinsessens lugubre bussiness som du har rett til å uttale deg om Herland!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  lisbeth Vik - september 23, 2010 at 7:47 pm
 52. Godt innlegg. Jeg har ikke annet enn forakt for “prinsessens” latterlige teorier om fantasivennene sine, og det hun står for, som jeg, og ethvert tenkende menneske forstår er (delvis) komersielt motivert humbug, men jeg skulle ønske noen med en faktisk fungerende hjerne gikk løs på henne, i stedet for denne gladkristne Pamela-kopien, Nabintu Herland, som jo ikke selv har noe imot Schuberter og fantasivenner, hun ønsker bare at de skal være i tråd med tradisjonell, kristen teologi (og da er vi jo, i vitenskapens navn, like langt, for å si det sånn). Den eneste grunnen til at hun i det hele tatt har blitt et mediefjes, er jo åpenbart kombinasjonen av at hun ser ut slik som hun gjør (fiiin ;o), og at hun mener det hun mener. Det blir litt som om Pamela Anderson skulle proklamert høylydt at hun elsket å gå rundt i nettoen og lage mat for gubben. Det er klart “puppesjokk”-mentaliteten i norsk presse da gjør seg gjeldende.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Moskus - september 23, 2010 at 8:29 pm
 53. Jeg beklager, men jeg ser ikke helt poenget med denne artikkelen, bortsett fra å devaluere Herland som fagperson og opphøye prinsessen som nyreligiøs. Herland har jo bare prøvd å få frem at prinsessen opererer innenfor det samtidsreligiøse/nyreligiøse feltet. Mange i dette landet oppfatter prinsessen som kristen, og da er det klargjørende for folket at en religionshistoriker kan få frem at det ikke er kristendom prinsessen praktiserer. Jeg oppfatter at Herland, i tråd med artikkelforfatteren, ønsker at det kan være full åpenhet om prinsessens religiøse ståsted, som begge enes om er et samtidsreligiøst/nyreligiøst ståsted. Prinsessens engleskole heter dessuten astarte, som er navnet på en gammel hedensk gudinne for kjærlighet. Astartetilbedelse er nevnt utallige ganger i Det gamle testamentet i forbindelse med avgudsdyrkelse, i skarp motsetning til tilbedelse av den kristne Gud. Jeg synes det er bra at Herland belyser dette skillet mellom samtidsreligiøsitet og kristendom, i og med at en stor del av det norske folk faktisk ikke er klar over at dette er to motsetninger. Mvh Trude Krane

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  trude krane - september 23, 2010 at 8:37 pm
 54. Svært interessant at forfatteren framhever at Nabintu Herland skal ha sin master fra et land i tredje verden. Poenget er vel at hennes utdanning da er mindreverdig forfatterens norske utdanning? Ideen om at Norge er best i verden på alle områder deles ikke av oss som har en del års uteerfaring. Tvert om: Skal jeg bruke samme tabloide og hysteriske argumentasjon som forfatteren, viser det at forfatteren ikke helt klarer å skjule sine grunnleggende, rasistiske holdninger. Skremmende.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Victor Skimmeland - september 23, 2010 at 9:09 pm
 55. Nå synes jeg dere har harselert alt for mye med vår prinsesse. Dette er en jente jeg virkelig har sansen for. Tenk på det, hun våger å ha sine egne meninger og ikke bare dilte etter “besservisserene”. Norge skal liksom være likestillingens land, men har en andre meninger eller noe i den duren, ja da er mobbevesenet ute med en gang. Senere snakker og skriver de om hvor viktig det er å ikke mobbe! Stå på M. L du er et prakteksemplar på en prinsesse!!!!! L.T.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Linda Tennebø - september 23, 2010 at 9:16 pm
 56. Er det ikke slik at Gud selv kalte og kaller de som ikke regnes for noe i denne verden, for å gjøre til skamme de som regnet seg selv som noe stort og for å stå de stolte imot. Dommen de fikk var at de ikke brukte sin kunnskap og visdom til å kjenne Gud. Han stille en tømmermann frem som deres åndelige overhode, leder og frelser. Er det ikke fantastisk….?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  VidarBøe - september 23, 2010 at 9:25 pm
 57. Dette var da noe forferdelige greier. Her handler det bare om å rakke ned på en person på vedkommendes bakgrunn. Men det er ikke, og har aldri vært, en persons bakgrunn som skal støtte uttalelser. Uttalelsene må hvile på seg selv, og det er verdien i hva Herland formidler som skal vurderes. Ikke om hun har den korrekte bakgrunn, og korrekte meninger og holdninger ellers.

  Det er forøvrig fascinerende å se Anne Kalvigs forhold til vitenskap. I samme post kan vi lese både:
  “Det er vår oppgave å analysere, tolke, forklare og forstå religiøse fenomener på et nøytralt og vitenskapelig grunnlag, og formidle dette ut til de brede lag av folket.”

  Og:
  “Vi har nemlig et faglig ideal om at det studieobjektet vårt viser til, per definisjon og bokstavelig talt er hinsides det vi kan vitenskapelig uttale oss om.”

  En smule schizofren denne Kalvig.

  Til slutt vil jeg minne om at forsker ikke er en beskyttet tittel. Forsker er den som forskning bedriver.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  J B - september 23, 2010 at 9:44 pm
 58. Angrep på mangehundreårig kristen kulturarv er det Kalviks artikkel er. FANTASTISK at noen som Herland våger å si det kanskje 60-70% av befolkningen tenker.

  Merkelig at alle de som ikke mener det samme som sekulærhumanistiske, gjerne venstrevridde, og gjerne feminister mennesker, blir betegnet som “dumme,” “uvitenskapelige” eller på andre måter latterliggjøres. Kan disse ikke heller ta en saklig historisk-filosofisk drøftning? Hvorfor ikke? Fordi de er historieløse aktivister, totalt intolerante mot alt som ikke passer med deres verdensbilde.

  Nå har vi som tror på Bibelen hørt nok av dette vrøvlet. Det er skifte til kristendommen som fjernet hedendommen i land etter land. Selv om katolisisme og maktmisbrukende mennesker benyttet disse tankene til tider for å undertrykke mennesker, er det utvetydig historisk synliggjort at tankene som Jesus og Paulus brakte revolusjonerte verden og fjernet hedenskapet som bla. Martha er i ferd med å føre tilbake under dekke av noe annet.

  Martha er ei heks per alle definisjoner. Eller ei “trollkjerring” eller “prestinne” for demoner og onde makter per all definisjon i alle grener av kristendom og jødedom. Hva en eller annen ikke-kristen liberalteolog mener, er uvesentlig. Har selv lengre utdannelse i religionsvitenskap og kan love dere lesere at religionsvitenskapen bedømmer det Martha holder på med som “åndemaning,” “New Age,” “kanalisering,”spiritisme” og mange andre lignende begreper…

  Sagt mange ganger: De som sier de er tolerante i kraft og stolhet av å være en sekulærhumanist som er en liten gruppe sett hele verden under ett, er egentlig de mest intolerante mennesker som eksisterer. Og dessverre i vårt land er det all for mange av dem i pressen, politikken og på læresteder.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan Honsen - september 23, 2010 at 10:12 pm
 59. Herlands meninger er like intetsigende og meningsløse som så mange andre i dette landet. Putt folk i båser og plasser en mening om disse. Veldig interessant og kunnskapsgivende!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  stine| - september 23, 2010 at 11:22 pm
 60. Beklager å spørre…., men med hvilken rett har Anne Kalvig å sette seg på den høye hest som rettmessig fagperson innen religion og samfunnsanalyser? Hun som står for et rendyrket ateistisk og marxistisk syn som utelukkende har påført denne verden stor smerte, langt over det som kan sies å være utført i noen kriger utført i religionens navn. Hele 1900-tallet var preget av despoter/regimer med en anti-Gud og anti-menneskelig agenda, fordekt i ulike falske begrepsvarianter av humanisme, toleranse, rettferdighet etc. Tenk bare på navn som Stalin, Lenin, Mao, Kim Il Sung, Kim Jung Il, Pol Pot, Hitler, Mussolini, Ceauchescu. Dagens norske medieaktører, forlag og akademiske miljø er så gjennomsyret og overrepresentert av en venstreradikale personer som Kalvig, at de over hodet ikke gjenspeiler folket i Norge. Dette er “68′erne” som med sine uforpliktende livsmønster har fjernet alle riktig/galt definisjoner (bare det føles riktig for deg, så er det riktig..) og skapt et samfunn i så stor disharmoni at pengebruken i Norge på psykisk helsevern snart overstiger forsvarsbudsjettet, der vi troner i verdenstoppen på selvmord. Og i dette “ekspertmiljøet” kreves det null mot og lite kunnskap for å bli hyllet for å si det som er politisk korrekt, slik Kalvig gjør. Å gjøre det som Hanne Nibintu Herland gjør, krever virkelig mot og kunnskap for å nå gjennom. Så til dere som er litt usikre på hvilken side dere skal lande: Les Alarm-boken som en av de få modige motvektene til strømmen av ateistisk propaganda som daglig strømmer mot deg om du vil eller ikke. Etterpå vil du være mer i stand til å uttale deg på et selvstendig grunnlag. Heia Herland !!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjell Roar - september 23, 2010 at 11:24 pm
 61. Nå må vi huske på at Anne Kalvik selv er en politisk venstreekstremist og kommunist, hun står høyt oppe på listen til partiet Rødt.

  Et nesten helt identisk angrep på Nabintu Herlands kompetanse fant sted på nettstedet Forskning.no for få måneder siden, også dette nettstedet er nå redigert av Kalvigs kommunistiske venninner fra Kvinnefronten og stalinistpartiet Rødt.

  Så her er Nabintu Herland utsatt for et systematisk forsøk på karakterdrap i kjent kommunistisk stil; hun skal føres til taushetens Gulag og skal i skam nakkeskytes ut av det gode norske selskap slik som så mange, mange norske kulakker er blitt utsatt for før henne (feks Sigurd Skirbekk, brødrene Anfindsen, Asle Toje, og snart kommer hevnen mot Harald Eia også).

  Kommunistene har nemlig nå totalkontroll over samfunnets overbygging i Norge (massemedier, samfunnsfaglig akademia, kulturliv), og dette hegemoniet gir de ikke opp så lett.

  - – -

  PS! Dette er et angrep på Anne Kalvigs politiske ståsted og ikke et personlig angrep. Anne Kalvig er nemlig en meget hyggelig person og dyktig foreleser, har selv hørt på henne en gang. Og derfor er hennes vemmelige totalitære politiske sympatier desto merkeligere….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jarle Berg - september 24, 2010 at 1:18 am
 62. Robin Kirkhus: Du set ut til å gå ut frå at Herland nyttar same rammeverk som deg. Her er to rammeverk der det er korrekt å hevde at alle religionar (inkludert ateistiske religionar) har ein gud. Eg påstår ikkje at Herland nyttar eit av dei sia eg ikkje kjenner til kva ho meiner.

  1) Alle religionar har ein gud. Spørsmålet er berre kor godt kamuflert guden er. Såkalla ateistisk kollektvistisk humanisme ein gud: kollektivet. Kollektivet av menneske vert både målet og kjelden. For å gå lengre så har og alle religionar ei form for frelse. I marxismen er frelsa utopien Marx lova ville kome etter proletariatet sitt diktatur, i Buddhismen Nirvana, etc.

  2) Djevlen er denne verda sin gud. Når ein ofrar til avgudar ofrar ein til demonar. Alle heidenske system er difor til sist under han. Dei har difor ein gud, satan.

  Som du ser kan ein i begge desse rammeverka hevde at alle religionar har ein gud sjølv om dei på overflata ser ut til ikkje å ha det. Det kan sjølvsagt hende at Herland si analyse er i eit rammeverk eg ikkje har nemnt her eller at du siterer ho feil men desse to døma bør vere nok til å få deg til å undersøkje ein ekstra gong før neste gong du hevdar at folk som tenkjer annleis enn deg ikkje kjenner til grunnleggjande fakta.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sveinung - september 24, 2010 at 1:33 am
 63. Herland har helt rett. Jeg støtter henne fult ut i det hun belyser i sin artikkel.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ernst Thomas - september 24, 2010 at 1:53 am
 64. Jeg er enig i all skepsisen rundt prinsesse Märtha Louise og hennes virksomhet.
  Var hun ikke kongelig ville det nok blitt satt en stopper for hennes kursing og villeding av bla. annet barn som skal høre dette våset.
  Hun burde vert fratatt sin kongelige tittel.
  Desverre har kronprinsen gått ut med offentlige uttalelser i Märtha Louises favør.
  Et konge – hus som stiller seg bak denne type engle tilbedlese er ikke Norge tjent med å ha.
  Et konge hus som ikke klart tar avstand fra dette burde gå av eller avsettes.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Willy Nilsen - september 24, 2010 at 2:05 am
 65. Prinsessen er ikke en heks, hun bare utnytter dumme folks lommebøker.
  Beklager å måtte si det, men det finnes ikke engler og ei heller hekser!
  Er det virkelig så mange lite glupe folk i dette landet at hun kan gjøre butikk av dette våset?
  For å tro på engler, klarsynte, håndspåleggere, homeopati og liknende må man befinne seg så langt inne i gråsonen av det psykisk ikke helt friske som det går å komme.
  Det lar seg heller ikke gjøre å lære døde å gå, løpe, sykle eller snakke!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jack O - september 24, 2010 at 2:42 am
 66. God morgen – alle

  Dette var et interessant morgenstudie. Mye å lære her. Stå på videre – alle.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frank Emil Nilsen - september 24, 2010 at 5:02 am
 67. Så har vi en møkka-debatt igjen..
  Istedet for å diskutere sakens kjerne som jeg mener er Prinsessens påståtte kontakt med døde og frem-maning av engler i en kommersiell sammenheng, så driver debattantene her og kaster drittt på hverandre. Dårlige greier.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geir - september 24, 2010 at 8:50 am
 68. Det viktigste er egentlig at vi har religionsfrihet i Norge. Selv om kongefamilien bekjenner seg til Den Norske Kirke, så må det da være lov å tolke litt på egenhånd. Ikke glem at det finnes ørten varianter av kristendom allerede! Dessuten blir det meste Märtha sier vridd og vrengt på nå. Hun har ikke lagt noe vekt på kontakt med døde, men som alle vet som kjenner en sak personlig som kommer i avisen, så blir ting ofte tatt ut av sin sammenheng og blåst opp! Man må ikke være så naiv i forhold til det man leser. Jeg oppfatter Herland som en veldig påståelig person som er overbevist om sin versjon av enhver sak. Verden er ofte ikke så svart/hvit som hun fremstiller den. Hun liker å sette ting på spissen og det kan fort bikke over til useriøst. Det er latterlig å sette disse tingene opp mot hverandre – Bibelens beskrivelse av engler og en av de “spirituelt interesserte” – f.eks. Märtha – sin oppfatning av engler. Man kan ikke gå inn i hodet til folk og bestemme hva de skal tenke og føle. Herland er ikke seriøs og jeg har ofte syntes hun nærmest misforstår det hun snakker om. Men det er jo hennes greie, bare ikke begynn å “brenne hekser” igjen. Vi befinner oss tross alt ikke i middelalderen Herland!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Livia - september 24, 2010 at 9:14 am
 69. Herland og Kalvik er som Cola og Pepsi, tilsynelatende forfriskende, men rent vann er det ikke…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan - september 24, 2010 at 9:19 am
 70. Det er ikke vanskelig å være enig i at Mobutu Herland får mye mer plass enn hennes faglige kompetanse fortjener. Det skyldes nok dels at hun er en av svært få som uttaler seg utenfor den politisk korrekte konsensus når det gjelder kvinnespørsmål, og – med tanke på hvilke media hun opptrer i – at hun er fotogen. Begge deler er like forstemmende.

  Like forstemmende er det imidlertid at et medlem av Kvinnefronten og Rødt har så lite selverkjennelse at hun kan anklage andre for å være fanatikere. Mobutu Herland er rent sentrum sammenliknet med den ekstreme politiske ideologien Kalvig bekjenner seg til.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Erik S - september 24, 2010 at 10:29 am
 71. Herland er radikalt ærlig og sier ting som de er. Derfor får hun pepper. Man skal pakke ordene sine inn i sirklete kommentarer (dvs. det skal se og høres pent ut), og helst være enig med verden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SY - september 24, 2010 at 10:31 am
 72. Hallo
  Til alle som diskuterer her: Ta en titt på kalenderen! Den viser at vi lever i 2010. Ikke i 1610 med heksebrenning og annen dævelskap. Merkelig at overtroen er så vanskelig å bli kvitt her i landet. At det finnes såkalte forskere og innbilte eksperter som støtter opp om våset, er ufattelig. Bruk litt sunt vett og forstand og fri dere fra en håpløs overtro. Å “snakke med de døde”. Hvor gale kan menneskeer bli!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nils - september 24, 2010 at 10:49 am
 73. Jeg er heller ingen “fan” av Herland. Jeg forstår ikke hvorfor hun får så stor plass i pressen? Hun er like ureflektert og impulsiv som en person med oppmerksomhetsvansker. (Og jeg er mor til en!). Hovedfag eller Master har vi nesten alle i dag. Hennes master gir ikke tyngde til de mange merkelige uttalelsene hun har avgitt. Herland har en stor mannlig fan-gruppe på grunn av sitt utseende og sine uttalelser om norske kvinner, sex, etc. Men jeg er kvinne, og ser henne som hun er. Jeg opplever henne bare som ekstremt selvopptatt og ureflektert. Før eller siden vil dette aspektet ved henne bli synlig for flere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vendla - september 24, 2010 at 11:01 am
 74. Person ≠ ball.

  Anne Kalvig, Universitetslektor i religionsvitenskap UiS, mener_

  Nå hadde det vært veldig fint om pressen etter hvert skjønte at Herland ikke er religionsforsker,

  ()()Har ikke det å skrive en master om Islamisering i Kenya krevd forskning?()()

  og at hun har en master i religionsvitenskap med tema islamisering i Kenya. Der finnes mange oppegående mennesker i dette landet med en master i religionsvitenskap, som til og med har skrevet om emner som er aktuelle for å uttale seg om nyreligiøsitet og alternativ spiritualitet.

  ()()Jeg har 5 studiepoeng i CAD, betyr det at jeg ikke kan uttale meg om andre programmer (t.d. Internet Explorer /Opera / Firefox)? ()()

  Herland er kvinnen som også har uttalt at thailandske og russiske kvinner liker å være seksuelt ytende og å lage mat.

  ()() Er ikke dette jamgodt med observasjoner? På linje med at tyskere gjerne er mer strukturerte enn franskmenn? Jeg har ikke satt meg inn i emnet, men jeg ser på ingen måte bort fra at kulturen i Thailand og Russland “fremavler” en slik holdning i kvinner, noe som ikke nødvendigvis er avhengig av rase.()()

  At ikke slike stupide og dypt rasistiske «analyser» har fått mediebransjen til å avskrive Herland som troverdig formidler av kunnskap om kultur og religion, er ganske forstemmende.
  Vi får håpe hennes grove uttalelser om prinsessen kan gjøre det, og at media generelt snart kan sniffe inn svovellukten av Herlands kristenreaksjonære fanatisme og forholde seg bevisst til denne. Vis såpass respekt for folks ønsker om kunnskap og innsikt, og for fagtradisjoner generelt, at dere slutter å bruke Herland som «ekspertkommentator».

  ()() Hvem er det du kritiserer her? Er det H.N.H. eller er det redaktørene? For øvrig kunne jo selv jeg skrevet et innlegg om saken, men siden jeg ikke har et navn som kjennes igjen blant den jevne leser, ville det nok passert i stillhet. HNH blir trukket frem fordi man vet hvem hun er. (Ordvalget ditt er forøvrig behørig dekket i andre kommentarer, så den forbigår jeg i stillhet.)()()

  Noe helt annet er det med Asbjørn Dyrendal, førsteamanuensis ved NTNU i religionsvitenskap. Han er en dyktig, engasjert og respektert religionsviter, med en stor vitenskapelig produksjon bak seg. Han er i tillegg veltalende og uredd, og her er det det problematiske begynner. Dyrendal er nemlig også skeptiker, og ansvarlig redaktør for nettstedet skepsis.no. Dette er selvsagt ingen hemmelighet, og kanskje i utgangspunktet ikke et større problem enn at religionsviter og islamekspert Kari Vogt er katolikk eller at mange andre religionsvitere er medlemmer i Den norske kirke – ja, i det hele tatt fenomenet med at vi som fagpersoner er mennesker med eller uten religiøs eller ateistisk tilhørighet.
  Vi har nemlig et faglig ideal om at det studieobjektet vårt viser til, per definisjon og bokstavelig talt er hinsides det vi kan vitenskapelig uttale oss om. Ergo overlater vi spørsmålet om religionens og spiritualitetens sannhetsinnhold, til de religiøse, herunder de antireligiøse. Vogt beskriver til sammenligning ikke islam i media med en katolsk-apologetisk agenda. Nå kan sikkert Dyrendal parere med at han i rollen som skeptiker kun vil avsløre humbug og svindel i åndelig innpakning som nettopp dette, men problematikken vedvarer likevel. Det ikke lett for «folk flest» å vite når Dyrendal uttaler seg som skeptiker, og når han uttaler seg som religionsviter. Jeg har gjennomgått mange avisopplag, og rollene hans er blandet. Dermed får vi et underlig paradoks: Dyrendals ekspertise er på et felt han ellers til dels arbeider for å få bort.

  ()() Om ikke jeg har misforstått noe, er det slik at vitenskaplig metode – i det minste i naturvitenskapene – krever at noe kan gjentas etter en gitt oppskrift av en annen person til en annen tid, og om dette ved flere anledninger ikke lar seg gjøre, blir det resultatet man skulle teste svekket. Man begynner rett og slett med en “nå skal vi se om dette funker”-holdning, ikke en “jeg vil at dette skal funke, hvordan får jeg til det”-holdning. Slik jeg forstår dette, er det en skepsis til om ting faktisk gjør det de reklamerer for. ()()

  Hva da med den faglige integriteten? For ikke å snakke om respekten for studieobjektet vårt? Når han på skepsis-bloggen skriver at sjaman Gro-Helen Tørum ikke er synsk, men selvbedragersk, er det en uttalelse som kan sammenholdes med hans virke som religionsviter?

  ()() Jeg leste nettopp en bloggpost på skepsis.no om dette (mulig vi ikke tenker på samme post), og der må jeg faktisk si at jeg ikke på noen måte er uenig med det han skriver. Menneskets virkemåte er uhyre kompleks, og som en av kommentatorene, “Stephan Brun”, sier: “Knut, reelle følelser kan skapes av innbilning også. Damen var fullt klar over at hun var på vei inn i en kornsirkel, og trodde og var forberedt på at det skulle ha en effekt.” Man tar altså ikke alt for det det ser ut som, på god vitenskapelig manér.()()

  Debatten bør nå roes ned noen hakk.

  ()() Jeg er hjertens enig. Jeg begynner å få nok av at slike relativt uviktige ting okkuperer alt av media, og savner selv flere søte og trivelige historier om dyr. Men meg om det.()()

  Religionsforskere som uttaler seg bør være religionsforskere,

  ()() Mulig jeg leser dette ut av kontekst, men noe annet ville vel være svindel?()()

  og om de døde kan kommunisere eller om de synske kan se noe mer enn andre er ikke vårt område å synse på.

  ()()Uavhengig av mitt fagfelt forbeholder jeg meg retten til å synse så mye jeg vil. Om media skulle finne på å gjøre sak av det, vil jeg naturligvis forklare og forsvare mitt syn. Det betyr ikke at jeg sender det inn til likemannsvurdering.()()

  I stedet kan og bør vi bidra med reflekterte analyser av hva, hvordan og hvorfor i samtidreligiøsiteten, og gjerne med et maktkritisk tilsnitt.

  ()() Jeg er meget nyskjerrig på dette med det maktkritiske tilsnittet. Hvor kommer det inn i religionsvitenskapen. Du kan gjerne svare i forelesningen på onsdag, jeg regner med å møte opp. Det er de timene som er i auditoriet ved siden av datarommet på Hulda Garborg. ()()

  Prinsessen fremstår, noe hun lenge har gjort, som latterliggjort og til dels demonisert i denne debatten, og dét er både skammelig og fordummende.

  ()() Igjen, hvem er det du kritiserer? Pressen eller HNH? Det er jo tross alt redaktørene i aviser og TV som bestemmer hva som kommer ut. ()()

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christian W. - september 24, 2010 at 12:52 pm
 75. Den måten Anne Kalvig omtaler Herland på, sier mer om Kalvig enn om Herland, og det viser at kvinne er kvinne værst, selv på akademisk nivå.
  Det at Herland har en master grad fra Afrika, styrker vel hennes påstander, fremfor å svekke dem, for der har hun hatt mulighet til å se det som vi kaller for new age fenomener, utilslørt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tony Montana - september 24, 2010 at 1:32 pm
 76. Idet jeg leste påstanden om at Herlands uttalelse om at thailandske og russiske kvinner liker å være seksuelt ytende og å lage mat skulle være dypt rasistisk, avskrev jeg Anne Kalvig som troverdig formidler av kunnskap.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bajas - september 24, 2010 at 2:15 pm
 77. Herland kan i starten virke litt kantete, men har ein langt meir meir allsidig og nyansert haldning enn førsteinntrykket kan gje inntrykk av. Ho har ei langt større spennvidde enn smålege, kortslutta og politisk korrekte kritikarar.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  steinar åsmul - september 25, 2010 at 12:43 am
 78. Det triste ved Hanne Nabintu Hærland, og det hun deler med andre konservative stemmer, er at hun framstår mer sint enn reflekter, mer reaksjonær enn visjonær og mer fanatisk enn genuint moralsk. Det er synd, for vi trenger de andre stemmene også, de som tør stille spørsmål ved et stadig mer glidende verdisyn. Kanskje er vi på rett vei når vi åpner for mer og mer toleranse, og kanskje er det ting vi ikke bør tolerere i det hele tatt. Noen bør og skal ta på seg rollen som den som peker på den smale sti, på gamle verdier, på ting vi er i ferd med å gå vekk fra uten å i det hele tatt vurdere verdien av dem.
  Men Hanne Nabintu Hærlands måte å gjøre det på er så aggressiv og ureflektert at de fleste av oss rømmer heller enn å bli og lytte til det hun sier. Pressen gjør henne til klovn, og det fortjener hun ikke. Ingen fortjener det som legger sjelen sin i å nå fram med budskapet sitt. Er hun en bagatell? Jeg vet ikke at hun er det, men jeg vet at hun er havnet i en rolle hvor hun vanskelig kan unngå å bli det. Hva med å bytte ut raseri med undring?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Berit - september 25, 2010 at 3:03 am
 79. Den politiske korrekte akademiker ( forsker, vitenskapens menn og kvinner) er en egen rase ( les sosialist) som tror at de har rett til å vite bedre enn andre. Herland er religionshistoriker, en dyktig sådann. At hun har mot til å gå i mot” røkla” står opp for det hun tror og mener skal hun ha all honnør for. Trorvde fleste i Norgebkan tenke selv uten å skulle bli belært av de såkalte politiske korrekte. Trøtt på dette hylekoret av akademikere som følger det sosialistiske paradigme. Den eneste ,sanne og saliggjørende vei. Sier du noe som ikke sremmer med deres oppfattninger blir du ” frosset” ut og latteliggjort. Stå på Herland du har mange bak deg også fra høyere utdannede som meg selv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  solveig - september 25, 2010 at 7:49 pm
 80. Artiklen af Anna Kalvig viser jo med al tydelighed, hvorfor så mange humanistiske såkaldte “studier” er inderligt overflødige, og spild af samfundets penge.
  Her har vi altså en faguddanet religionsviter, universitetslektor ved et provinsuniversitet, der farer i flindt over at en anden religionsviter, der vel er kommet videre end at sidde på et universitet, kalder Prinsesse Märtha en heks.
  I lyset af prinsessen kurser om engele og påstande om kontakter med døde, er det vel ikke særlig odiøst. Man kunne jo også bare kalde prinsessen for dum, ubegavet, svindler, charlatan, naiv eller lignende.
  Nej, nu har Herland betegnet hende som heks og dette udtryk går det åbenbart ikke an at bruge, når man er religionviter, og har forstand på refleksion, perspektiver og studieobjekter.
  Ej heller går det an at betegne sjaman Gro-Helen Tørum som en svindler, selvom det er ret indlysende.
  Men når man indser at de fleste “snakkestudier” i det væsentligste handler om at tilpasse sig studiemilieuets adfærdsnormer og sprog, og pakke selv det enkleste ind i en akademisk ordflom, ja så står Anne Kalvigs indlæg lysende klart.
  Det understreger iøvrigt fint den debat der kører i Dagens Næringsliv om uddannelsernes kvalitet, eller mangel på samme.
  Dette er ikke bare et norsk fænomen, men ligeså udbredt i DK.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  chr hansen - september 25, 2010 at 9:32 pm
 81. Vi trenger samfunnskritikere som Herland.
  68′ generasjonen har vært ideologisk enerådende lenge, og trenger å bli satt på plass.
  Ingen ønsker å snakke stygt om Prinsessen. Men det er hun selv som har startet en skole som har “Astarte” i navnet sitt. Astartedyrkelsen er beskrevet i Bibelen, og er forbundet med tempelprostitusjon. Astartedyrkelsen og Baaldyrkelsen gikk hånd i hånd, med offring/brenning av levende babyer. Det er merkelig at Prinsessen vil settes i forbindelse med en slik praksis!!
  Herland definerer fint ordene okkultisme, spiritist, åndemaner og heks i sin artikkel “Okkultismens ansikt”. Og jeg vil minne om at det er Prinsessen selv som søker inn i okkultismen. Da er det ikke urimelig å kritisere henne for hennes egen praksis.
  Jfr Bibelen er engler Guds tjenere. Vi har engler og falne engler (bla Lucifer /Satan). Engler følger GUDS direktiver, og lar seg ikke manipulere av mennesker, selv ikke av en prinsesse. Så englene Prinsessen manipulerer må være av det mørke slaget. Det å manipulere med åndskrefter, for å oppnå egen vinning, kan være definisjonen på en heks.
  Hva er så merkelig med å kalle noen en heks? Moderne hekseri er ganske vanlig rundt om i Europa.
  Vi har religionsfrihet, ja. Men kongelige har ikke den samme religionsfrihet. Kongen har, forpliktet seg til den lutherske tro. Prinsessen har religionsfrihet, men hun kan ikke få i både pose og sekk. Enten får hun være prinsesse, og evangelisk luthersk tronde, eller hun kan fortsette som spiritist og frasi seg sinn kongelighet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Solfrid Brekke - september 26, 2010 at 10:02 am
 82. Nu sender jeg igen det der ikke må stå.

  Det her indlæg viser med al tydelighed hvor ligegyldige en række humanistiske såkaldte “studier” er.
  Det har længe været kendt at Prinsesse Märtha benytter sin status til at udbrede den ene absurd latterlige påstand efter den anden, Engle, kontakt med døde.
  Det kan jo enkelt beskrives på mange måder som vrøvl,vås, idioti eller bare kalde hende en heks.
  Nej det går ikke, for en såkaldet faguddanet religionsviter, sågar unuversitetslektor på et lille provinsuniversitet, ved meget bedre end andre med en tilsvarende uddannelse.
  Nej her må man være korrekt og benytte det vedtagne sprog inden for fagfeltet. Og have den rigtige titel.
  Så kan Kalvig med denne ballast også harselere over en spetoker der bare siger at sjaman Gro-Helen Tørum er en platenslager.
  Hele debatten er intetsigende fordi en såkaldt uddannelse som religionsviter i det væsentligste, som mange andre humanistiske studier gennemføres ved at snakke og underkaste sig de gældende synspunkter. Og derfor ikke kan give noget særligt af værdi fra sig.
  Det falder godt i tråd med debatten i Dagens Næringsliv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  chr hansen - september 27, 2010 at 11:31 am
 83. Det her må man heller ikke skrive.

  Artiklen af Anna Kalvig viser jo med al tydelighed, hvorfor så mange humanistiske såkaldte “studier” er inderligt overflødige, og spild af samfundets penge.
  Her har vi altså en faguddanet religionsviter, universitetslektor ved et provinsuniversitet, der farer i flindt over at en anden religionsviter, der vel er kommet videre end at sidde på et universitet, kalder Prinsesse Märtha en heks.
  I lyset af prinsessen kurser om engele og påstande om kontakter med døde, er det vel ikke særlig odiøst. Man kunne jo også bare kalde prinsessen for dum, ubegavet, svindler, charlatan, naiv eller lignende.
  Nej, nu har Herland betegnet hende som heks og dette udtryk går det åbenbart ikke an at bruge, når man er religionviter, og har forstand på refleksion, perspektiver og studieobjekter.
  Ej heller går det an at betegne sjaman Gro-Helen Tørum som en svindler, selvom det er ret indlysende.
  Men når man indser at de fleste “snakkestudier” i det væsentligste handler om at tilpasse sig studiemilieuets adfærdsnormer og sprog, og pakke selv det enkleste ind i en akademisk ordflom, ja så står Anne Kalvigs indlæg lysende klart.
  Det understreger iøvrigt fint den debat der kører i Dagens Næringsliv om uddannelsernes kvalitet, eller mangel på samme.
  Dette er ikke bare et norsk fænomen, men ligeså udbredt i DK.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  chr hansen - september 27, 2010 at 11:32 am
 84. Heldig vis så har vi fri vilje, fri vilje til å rette vår oppmerksomhet på hva vi vil…

  Takk Anna Kalvig

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Halles - september 28, 2010 at 12:18 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00