En ny retning for Norge

BORGERLIG SAMLING

Hansen

Inger Lise Hansen, Nestleder i KrF, mener:

*De rødgrønne kan gjerne ta copyright på sosialistisk styresett, men de kan ikke hevde enerett på nestekjærlighet og omsorg.

*Å snakke med Frp betyr ikke at man gir opp seg selv.

*En voksende offentlig sektor er ikke til det gode for samfunnet.

En voksende offentlig sektor er ikke til det gode for samfunnet.
Jeg synes det er på tide å erkjenne at andre kan få lov til å bygge sin politikk på like verdier selv om vi ikke alltid har de samme politiske svarene for hva disse måtte bety. Det er greit å hevde eierskap til en politisk løsning, men det er arrogant å kreve enerett på et gitt sett av verdier.
Mange på venstresiden liker å påstå at partiene som har andre politiske svar, er tuftet på urett og kynisme. Egentlig er det bare hersketeknikk.
Norsk politisk historie forteller om mange partier og ideologiers bidrag til den velferden vi nyter godt av i dagens samfunn. Utfordringen vi nå har er at dagens velferdssystem ikke bærer seg for kommende generasjoner. Den formidable utfordringen må flere kunne bidra med løsninger på.
Frihet og avpolitisering
Alle partier har noe unikt ved seg. KrF er et verdiparti; et idéparti som har den kristne og humanistiske tradisjon som vår inspirasjonskilde. I mine øyne tilhører vi også en borgerlig tradisjon. KrF er sosiale uten å være sosialistiske og borgerlige uten å undergrave fellesskapet. I et politisk samarbeid må alle partier erkjenne at man ikke alltid får gjennomslag.
Å dyrke nederlag, til og med før de er der, bidrar likevel ikke til å gjøre en selv sterkere. Å snakke med alle partiene på ikke-sosialistisk side, inkludert Frp betyr ikke at man gir opp seg selv.

Hansen2

Foto: VG

Jeg tror på et samfunn som bygger på det grunnleggende prinsippet frihet. Frihet kan aldri tas for gitt, men må vernes og stadig gjenskapes. Det kristne menneskesynet er for meg en erkjennelse av menneskets ukrenkelige verdi. Ethvert menneske er unikt og derfor må vi alle ha frihet til å kunne være oss selv. Vårt menneskesyn er heller ikke bare materialistisk. Det handler om friheten til å tro og mene, frihet til å eie og til å skape og frihet til å være. Jeg mener Norge trenger en ny holdning og praksis rundt den enkeltes frihet.
Det samme gjelder det viktigste fellesskapet vi har; familien. Familiene må igjen få anerkjennelse som den viktigste byggesteinen i samfunnet. Familien må være selvstyrt, ha valgfrihet og fremstå med en bærende selvstendighet. Vi trenger mer frihet og selvstyre i trossamfunn, frivillig og ideelle organisasjoner. Ja, vi trenger det også i næringslivet. Alt dette handler om å avpolitisere viktige sfærer av Norge. Det vil redusere statsmakten, der den ikke trengs, men trolig gjøre den langt mer effektiv der den virkelig behøves. Slik vil vi kunne revitalisere det sivile samfunnet, gi familiene i Norge styrke og det enkelte menneske større frihet.
Velferdssamfunn fremfor velferdsstat
Vi må skape et Norge som gir rom for skaperevne og kreativitet. Vi må bryte med de gjeldende tankesettene med opphav i janteloven. Vi må bygge et bærekraftig velferdssamfunn som gir rom for frivillige krefter og private aktører. Et velferdssamfunn står i kontrast til velferdsstaten. Det løfter frem behovet for sosiale entreprenører som kan bidra til fremtidens velferdstilbud. I dette bildet er ikke privat fortjeneste en trussel, men en viktig tilgang for å bygge samfunnet.
En offentlig sektor som bare vokser er ikke til det gode for samfunnet vårt. Det er ikke bærekraftig. Vi trenger at det skapes mer, og det betyr at skaperne må få anerkjennelse og rom til å utvikle sine ideer. Jeg tror ikke velferd skapes av fordelingspolitikk først og fremst. Velferd er også arbeidsmoral, solidaritet, omsorg for medmenneskene og naboene våre. Ikke minst skapes grunnlaget for velferd gjennom økonomisk verdiskapning.
KrF har et kristendemokratisk ankerfeste som også har sin forankring i liberale, borgerlige verdier. Jeg mener det er i et samarbeid med de andre borgerlige partiene at samfunnet vil få rom til å utvikle seg i den retningen. Det er min begrunnelse for å se mot høyre fremfor mot venstre. Dette veivalget er idéstyrt. Det betyr ikke at jeg er blind for utfordringene som uenigheten i mange saksfelt vil medføre.
Nestekjærlighet
Jeg tror ikke en borgerlig regjering vil gi mindre nestekjærlighet og omsorg. Norge trenger en ny retning der politikere bestemmer mindre og der statsmakten blir redusert. Det gir folk frihet og trygghet, og det gir livskraft i samfunnet.
Jeg tror på mer frihet til enkeltmenneskene i landet vårt slik at vi tar våre på menneskenes unike egenart. Det er bare slik vi kan unngå et A4-system der alle skal være like.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

23 kommentarer

 1. Fantastisk. Som jeg skulle ha sagt det selv:
  “Jeg tror på et samfunn som bygger på det grunnleggende prinsippet frihet. Frihet kan aldri tas for gitt, men må vernes og stadig gjenskapes. Det kristne menneskesynet er for meg en erkjennelse av menneskets ukrenkelige verdi. Ethvert menneske er unikt og derfor må vi alle ha frihet til å kunne være oss selv. Vårt menneskesyn er heller ikke bare materialistisk. Det handler om friheten til å tro og mene, frihet til å eie og til å skape og frihet til å være. Jeg mener Norge trenger en ny holdning og praksis rundt den enkeltes frihet.
  Det samme gjelder det viktigste fellesskapet vi har; familien. Familiene må igjen få anerkjennelse som den viktigste byggesteinen i samfunnet. Familien må være selvstyrt, ha valgfrihet og fremstå med en bærende selvstendighet. Vi trenger mer frihet og selvstyre i trossamfunn, frivillig og ideelle organisasjoner. Ja, vi trenger det også i næringslivet. Alt dette handler om å avpolitisere viktige sfærer av Norge. Det vil redusere statsmakten, der den ikke trengs, men trolig gjøre den langt mer effektiv der den virkelig behøves. Slik vil vi kunne revitalisere det sivile samfunnet, gi familiene i Norge styrke og det enkelte menneske større frihet.”

  Dette er nesten så jeg skulle sagt det selv. Regjeringsplatform?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tord Lien - september 24, 2010 at 2:39 pm
 2. Jeg vil bare si at jeg kommer ikke til å stemme Høyre eller FRP slik jeg har gjort ved alle valg de siste 15 årene dersom det er en risiko for at KRF kommer med i regjering.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  scelerant - september 24, 2010 at 3:25 pm
 3. Utrolig bra. Jeg ser fram til at du tar formannsvervet i partiet

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan Brante - september 24, 2010 at 5:00 pm
 4. Jeg synes Inger Lise Hansen skisserer en interessant vei for KrF som viser eksistensberettigelsen til et kristent idéparti.

  Men klarer KrF å frigjøre kristenfolket fra drømmen om Norge som en kristen stat, og omfatte den pluralistiske og sekulære staten som noe godt man også kan finne støtte for i kristne idéer?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Are Karlsen - september 24, 2010 at 10:06 pm
 5. Endelig ett klokt hode i KRF,ellers syntes jeg at dere er ett ganske fordømmende parti på mange områder. Tror nok du er det beste som har hendt KRF, som ser menneskets verdier, og ikke er så sneversynt. Er helt enig med deg, vi må skifte kurs, har på følelsen at nesten ingen ting virker her i landet. Og for å ikke snakke om de rød grønne, de som skulle være moralens voktere, der må jeg si, smør på flesk. De gjør jo alt for å senke kvaliteten , særlig for pensjonistene våres, de som har vært med på å bygge opp dette landet. Det syntes jeg er en skam. Så må jeg få si du er ett frisk pust, så stå på

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mette Scott - september 25, 2010 at 12:15 am
 6. Hei Inger Lise

  Veldig kloke ord du kommer med her.

  Den rødgrønne regjeringen vant valget i 2009 fordi flere på borgerlig side ikke klarte å tenke slik du gjør. De rødgrønne utnyttet den situasjonen til å så tvil om et borgerlig alternativ, og lyktes 100% med det bl.a. ved at mellompartiene ikke klarte å tilnærme seg Frp på en slik måte du nå tar til orde for.

  Jeg skrev mange innlegg, mest til venstre politikere for å advare dem mot den fellen de kunne gå i, til ingen nytte. Det virket nærmest som det var en strategi å bidra til fortsatt rødgrønn regjering, og kanskje med støtte fra Venstre. Alle vet hvordan det endte.

  Uansett partitilhørighet, trosretning eller etnisk bakgrunn så vil de beste resultater oppnås gjennom samtaler, med stor tolleranse for andres syn og verdier.

  La ikke de rødgrønne partiene få drive slik herseteknikk de har gjort i tidligere valgkamper, hvor det viktigste synes å være splitt og hersk, og i valgsammenheng, skremme velgerne mot Frp’er.

  Jeg er ingen Frp’er, men jeg må jo innrømme at de også har gode saker som de kjemper hardt for. Og det må selvfølgelig vi og de som ønsker å ta ansvar gjennom en borgerlig regjering respektere.

  Med slike som deg i politikken, har jeg stor tro på at vi skal få en borgerlig styring av landet i nær fremtid. En regjering som virkelig har tillit til enkeltmennesket, og forstår hvor viktig det er å satse på gründere i privat sektor, for å sikre og styrke velferdssamfunnet og fellesskapet.

  Stå på, og aldri tvil på at du vil lykkes :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Otto - september 25, 2010 at 12:18 am
 7. Ingerlise Hansen har mange innspill som det er verdt å lytte til vedrørende sammarbeid på borgelig side.
  Derimot reagerer jeg på hennes evne til å uttrykke seg skriftlig i dette debatt innlegget. Sjelden sett såpass dårlige formulereringer av en så oppsatt pölitikker som vi er vitne -til her. Norsk karakter: 2+

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tor - september 25, 2010 at 12:26 am
 8. Fornuftig innlegg fra KRF. Alle skal samarbeide, også partier. Man ser fra andre land, langtbortistan, at etter ett hektisk valg, og etter at valgresultatet er ferdig, ministrer og delegater er på plass, så setter alle lederne seg sammen foran tv-skjermene og proklamerer at de vil samarbeide til det beste for land og folk. I Norge forteller de hele tiden at de ikke vil samarbeide eller bidra med noe som helst om det først har blitt nevnt fra ett annet parti. Bare slenger rundt seg med falske beskyldninger. Om slikt ble gjordt rundt på arbeidsplassene, så måtte noe skje. Ikke alltid positivt der heller, derfor at normanerne er noe spesielle.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jacobo Araujo - september 25, 2010 at 5:41 pm
 9. Norge trenger en person som Inger Lise –

  Inger Lise Hansen som Statsminister!!!!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thore Thoresen - september 25, 2010 at 6:29 pm
 10. Dette er en av de mest fornuftige innleggene jeg har lest angående norsk politikk på lenge. Bra skrevet, Inger Lise.

  Jeg har stemt KrF, V, H og Frp ved forskjellige valg. Jeg anser meg selv om en solid borgelig velger, men valkler litt mellom partiene fra valg til valg. Men uansett parti, så er alle partiene på borgelig side å foretrekke fremfor venstresiden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Caroline P. - september 25, 2010 at 7:00 pm
 11. Inger Lise, du er et forfriskende pust i politikkens grå og tåkete hverdag. Hold stø kurs så kommer du langt. For å være ærlig, så er det ikke mange gangene jeg har vært på bølgelengde med Krf, men det har skjedd et par ganger mens den gamle Bondevik(Kjell) satt på tronen. En grepa kar.
  Ble veldig positivt overasket når du dukket opp i medias søkelys.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Willy Ødegaard - september 25, 2010 at 8:52 pm
 12. ja,du burde bare gå til studiene dine ,for du har ikke peiling på hva du snakker om.hvis den krisdtneformålsparagrafen forsvinne så kan de bare legge ned.for da er det mange som ikke stemmer lengre

  hvis alle som hørte jesus til hadde stemt krf så hadde partiet vært ett stort parti
  bedehuset kirken pinsemenigheten metudisten pinemenighet og så videre…………………..

  så glem partiet du hører til i ett annet parti og lederen burde skamme seg

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  krykkeline - september 25, 2010 at 10:51 pm
 13. Et marked som ikke blir tilstrekkelig regulert, er et marked der de sterkeste regjerer. De svakeste faller igjennom og blir utnyttet av de sterkeste på jakt etter “å gjøre det stort”. Som kristen, noe også jeg er, bør det være mulig å skjønne hva slags kraft materialistiske ting som penger (mammon) kan ha på folk.

  Det er også mye utnytting som foregår uten at folk mener noe vondt med det, men bl.a. fordi reguleringene ikke er der så blir folk urettferdig, og uvitende, ført inn i situasjoner som ender med at de utnytter og skaper en vanskligere hverdag for sine medmennesker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kristian - september 26, 2010 at 1:09 am
 14. Gratulerer Kristelig Folkeparti, dere har fått en ny og verdig leder!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Olv Høstmælingen - september 26, 2010 at 8:34 am
 15. Meget bra innlegg. Jeg tror det er riktig av Krf og sammarbeide med Frp. Om Krf går mot venstre tror jeg de vil miste enda flere velgere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tearr - september 26, 2010 at 12:41 pm
 16. kjempebra,

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  nils ferdinand arnesen - september 26, 2010 at 4:25 pm
 17. Jeg synes at med de nye Krf’s retninger linjer og sitt sterkt forkjærlighet for Frp, det skulle lønne seg for Krf å skifter navn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Justice, - september 26, 2010 at 5:32 pm
 18. For meg som langvarig engasjert Krf-velger er dette gammel høyreideologi kledd i friske formularer, ispedd litt sentrumspynt. Det duger ikke som fornying av sentrum-Krf -ideologien, men mer som et frisk pust til høyrekreftene. Hansen skjønner ikke hvilket parti hun er med og leder. Hun kan komme til å eliminere mye av Krf, uten at hun greier å reise noe nytt i tide. Men antagelig vil hun legge skylda på manglende fornying av partiet. Får hun fortsette å markere seg, vil partiet være ute av Stortinget allerede ved neste valg. -Og jeg kjenner MANGE Krf-velgere i sør og vest.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn Knudsen - september 26, 2010 at 10:43 pm
 19. Noen som har e-posten til denne dama? Eller er det best å henge utenfor Stortinget og slenge av en prat? :=)

  Det jeg tenker er at det kommer mye vondt ut av å ha to politiske sider som trekker i tauet mellom privatisering og offentlig bygging av virksomhet.

  nesten komplett metode ligger på nettavisen sine sider. norges beste avis!

  veldig bra å ta frem janteloven. men den er bare resultatet av det samfunnet vi har. den kommer av noe.

  politikere må lese mer teori og metode bruk, psykologi og litt mindre historie – og gå veldig langt tilbake til tegnebrettet før samfunnet ikke makter å rette seg tilbake.

  Lykke til!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  nn - september 27, 2010 at 3:21 am
 20. Takk, Inger Lise Hansen!
  Jeg heier på deg og KrF. Dere trenger en fornyelse.
  Hva med å bytte leder, Dagfinn Høybråten? Og skifte navn til noe litt mer moderne, for eksempel Kristendemokratene?
  Det er forøvrig synd at Kristent Samlingsparti, som er en blåkopi av KrF, bare mere ekstremt, har tatt en del av velgerne deres. STÅ PÅ. KrF og tenk gjerne nytt!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Karoline - september 27, 2010 at 11:41 am
 21. Det blir spennende å se om Inger Lise Hansen blir valgt til leder av KRF. Her har de en ung, intelligent og dyktig politiker som de burde verdsette ved å sette henne i førersetet.Som del av den borgerlige siden vil dette kunne bli utslagsgivende for en ny regjering. Som regjeringsdeltaker tror jeg imidlertid KRF hverken vil eller bør være med, særlig på grunn av partiets holdning i innvandringsspørsmål.
  Men spennende blir det uansett.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Asterix - september 27, 2010 at 3:48 pm
 22. ..skulle likt å vite hvorfor mitt innlegg ikke passerte sensuren. Var det ikke nok hyllest til Inger Lise? Skulle jeg kanskje først ha uttrykt nesegrus beundring for innlegget?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Birger Vestby - september 30, 2010 at 4:12 pm
 23. [...] europeisk kristendemokratisk parti, åpent for alle, med en klar borgerlig profil.” Senere, i VG, har hun utdypet [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00