Samarbeid mulig

BORGERLIG SAMLING

kETIL

Ketil Solvik Olsen, 2. nestleder i Frps stortingsgruppe.

 

Diskusjonen om borgerlig samarbeid tok et etterlengtet skritt videre etter Inger Lise Hansens utspill nylig.
Arbeiderpartiets knallharde angrep mot Frp og KrF etter Hansens utspill vitner om at Ap virkelig frykter at opposisjonen skal samles til felles kamp. Det er oppløftende.
Optimisme
Selv om det er mange ting som skiller opposisjonspartiene, så mener jeg vi har færre store utfordringer enn de rødgrønne hadde (og har). Det øker sjansen for suksess. Frp og SV blir omtalt som fløyparti i norsk politikk. Det er delvis korrekt, selv om spennet i den norske politiske andedammen er langt mindre enn man finner i de fleste andre land. I motsetning til SV har Frp få «dogmatiske» standpunkter, hvor en stor kjerne av museumsvoktere skal våke over en ideologisk renhet. Det gir større optimisme for vellykkede forhandlinger om pragmatiske standpunkter i skjæringspunktene mellom de borgerlige partiene.
 Frps motstandere drar stadig frem miljø- og klimapolitikk som problemområder det er umulig å enes om. Jeg er uenig. Ja, KrF og Frp har ulik inngang i klimadebatten. Men i mine 5 år i energi- og miljøkomiteen har jeg hatt både god tone og godt pragmatisk samarbeid med KrF om disse politikkområdene. Faktisk opplever jeg i mange offentlige debatter at Frp og

morna

Foto: TROND SOLBERG

KrF er i mindre i konflikt enn Ap og SV, som tross alt sitter i regjeringen sammen nå. Vi skal huske at mange såkalte klimatiltak i realiteten handler om fornuftig samferdsels og energipolitikk, hvor tiltakene bør gjennomføres raskt uavhengig hvilket scenario fra FNs klimapanel man forholder seg til. Så lenge vi går inn i samarbeid med respekt for hverandres utgangspunkt mener jeg formelt samarbeid er godt mulig. Tilsvarende gjelder i den økonomiske politikken. Selv om Frp og Høyre er uenig om hvor sluttstreken skal settes på utgiftssiden, så enes vi i stor grad om fortolkning av viktige økonomiske fundamenter – hva som er gode drivkrefter for økonomien, viktigheten av markedsøkonomi, forutsigbarhet fra statens side, synet på skatt, m.m. Frp har et annet forhold til handlingsregelen enn Høyre, men det har ikke hindret oss i å inngå budsjettforlik under Bondevik II regjeringen. Dessuten er handlingsregelen langt fra noen vanntett regel, og signal fra Høyre vitner om rom for pragmatisme. Høyre har selv sagt at lyntog skal finansieres gjennom «eit spesielt løft utanom dei vanlige rammene som nasjonen må ta over ti femten år» (aftenbladet 15.11.07). Jeg er ganske sikker på at Frp kan respektere handlingsregelen dersom vi kan enes om å gjøre en del infrastruktur- og forskningsløft utenfor de vanlige budsjettrammene. Styrkeforholdene på borgerlig side gjør et samarbeid bedre stilt enn i dagens regjering. De rødgrønne preges av et stort og to små parti. Ap kan overkjøre SV / Sp når de ønsker, fordi Ap har flertall av statsråder. SV / Sp har da også frivillig inntatt offerrollen i sak etter sak ved å påpeke sin manglende størrelse. I en borgerlig samling vil Frp og Høyre trolig være ganske likestilte i oppslutning. KrF på laget, enten som regjeringspartner eller støttespiller i Stortinget, vil bidra til at intet parti alene kan praktisere flertall i regjeringen. Det tvinger frem moderasjon, reelt samarbeid og respekt på en annen måte enn Stoltenberg har praktisert, spesielt etter valget.
Min utfordring til Høyre er å si man ønsker samarbeid uten at de mellom linjene fremstiller Frp som et krangleparti. I sin tale til Oslo Høyres fylkesårsmøte i 2010 sa Michael Tetzschner at «første betingelse for å samarbeide med Frp er at vi er størst på borgerlig side». Per-Kristian Foss har gitt tilsvarende signaler i sin bok nylig. Jeg håper Erna Solberg kan avklare at så ikke er tilfelle.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. Bra fremgang

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

    Jan Brante - september 24, 2010 at 6:45 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00