Okkultismens ansikt

PRINSESSEDEBATTENherlnad

  

Hanne Nabintu Herland mener:

 
*Prinsessen aktiviteter defineres klart innenfor
den okkulte tradisjon og utenfor den kristne tro.
● Kristen tenkning er klar på at Gud alene skal
tilbes.
● Hvilke lysskikkelser erfarer Märtha Louise kontakt
med?

LES OGSÅ: SLUTT Å LYTTE TIL HERLAND

Prinsesse Märtha Louises oppsiktsvekkende påstand om at hun har hatt kontakt med de
døde resulterte i et betydelig pressefokus. Biskoper, Joralf Gjerstad, undertegnede, en
rekke politikere og psykiatere stilte seg skeptisk til denne typen aktiviteter.
I Norge innebærer religionsfrihet at enhver står fritt til å søke åndelighet der han måtte
ønske.
Utfordringen oppstår når prinsessen benytter seg av sin institusjonelle rolle i vårt høyt
respekterte kongehus, der Hans Majestet Kongen er Kirkens ormelle overhode, for å promotere
okkultisme i en forretningsmessig sammenheng.
Tabloide overskrifter
Som religionshistoriker og forfatter av årets mestselgende debattbok har jeg lenge tatt opp
spørsmål knyttet til religionens rolle i samfunnet fra et liberalkonservativt ståsted. At man
tidvis siteres feilaktig i media, er uunngåelig. Den som derimot ønsker å bedømme debattanters bidrag
må lese hva personen har skrevet og unnlate å trekke konklusjoner basert på tabloide overskrifter.
Jeg har ikke sagt at prinsessen bedriver voodoo og bør flykte med sitt grusomme kurs til Haiti, slik lektor Anne
Kalvig påstår når hun henviser til utsagn som fullstendig er trukket ut av sin sammenheng. Det jeg
derimot har sagt er: I en tid da kunnskapen om okkulte fenomener er så lav, er det nødvendig å sette seg inn i
religionshistoriske definisjoner av hva spiritisme, åndemaning og heksekunst egentlig er.
For prinsessens aktiviteter defineres
klart innenfor den okkulte tradisjon og utenfor den kristne tro. Okkultisme er en samlebetegnelse, som ifølge religionsforsker
Kari Vogt innebærer et spekter av teknikker som bygger på tanken om at verden  styres av usynlige
krefter som kan manipuleres av mennesket.
Her søkes svar på livets mysterier utenfor den dogmatiske kristen-europeiske religionens syn på sunn åndelighet.
 

märtha og elisabeth

Foto: Hugo Bergsaker.

Manipulasjonsteknikk
En spiritist er en som under transe maner frem eller blir kontaktet av de såkalte døde for å motta et budskap. Personen vil
ofte presisere at dette ikke har noe med religion å gjøre. Åndemaning er selve prosessen som fremkaller kontakt med de dødes
ånder.
I den vestlige tradisjon betegnes heks som en person som har inngått forbund med andre krefter enn Gud som Skaper, og
som søker det overnaturlige for å påvirke eller manipulere menneskene rundt seg. Det kan dreie seg om kraften til å skade andre, et fenomen
som i sjamanismen kalles ganding, som er en fryktskapende og samfunnstyngende praksis blant samene.
Dette er en utbredt autoritær manipulasjonsteknikk også brukt i afrikansk trolldom og Haitis voodoo praksis. Hekser kan tradisjonelt også helbrede. I
norsk folketro møttes de eksempelvis på Bloksberg, der de deltok i seksuelle orgier for å erverve seg større selvrealiserende
kraft fra åndene.
1970 tallets heksebevegelser markerte seg i nyfeministisk retning med tro på en urkraft som betegnes som Modergudinnen,
altet eller universet.
Man søker under transe å manipulere naturens krefter for å oppnå fred, helbredelse og harmoni. Mange forteller om
erfaringer med lysskikkelser, at ting beveger seg i rommet og flyr i luften.
Det spektakulære ved dette fascinerer en del rotløse verdiforvirrede og psykisk ubalanserte kvinner som håper å finne meningen
med livet i kontakten med en åndeverden.
Urgammelt tankegods
Märtha Louise påpeker at hun «ser» fenomener som ikke er vanlig for andre å erfare. Hva så? Menneskets åndelig dimensjon
og erfaringer med det transcendente har vært tatt på alvor i de store verdensreligionene i årtusener. Okkulte fenomener er
urgammelt tankegods som på ingen måte innebærer en ny holistisk utvikling av menneskehetens åndelighet.
Det advares sterkt i Bibelen
mot å la seg lede inn i det okkulte, blant annet dyrkelsen av Astarte, som på sikt bidrar til å
øke det selvdestruktive trykket på menneskers liv. I kristen tenkning oppmuntres individet til å være rasjonelt til stede i denne
verden og erkjenne livets mening som en Guds gave og anledning til å motarbeide det onde ved åvelge å handle rett mot medmennesker.
Budet «du skal elske Herren din Gud og din neste som deg selv» oppsummerer den monoteistiske troens nådebudskap og utadrettede holdning i jakten på
det gode liv.
Kristen tenkning er klar på at Gud alene skal tilbes. Hverken engler eller ånder skal dyrkes. Bibelens engler er dessuten Guds budbringere som ikke lar
seg dirigere av mennesker. Så hvilke lysskikkelser erfarer Märtha Louise kontakt med?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

41 kommentarer

 1. Det ene eller den andre. Overtro er det uansett.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Olaf - september 27, 2010 at 11:53 am
 2. Jeg bryr meg ikke videre hverken om hva du eller prinsessen mener om hekser og religion, men når du klarer å skrive slikt sludder som at samene er traumatisert av ganding da må jeg bare heve røsten. Dine ord minner mer om middelaldersk prediken enn sunn refleksjon og om du er like kunnskapsløs i resten av din argumentasjon så synes jeg synd på prinsessen som har fått en slik ilter misjonær, som du virker å være, etter seg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ola Sola - september 27, 2010 at 1:38 pm
 3. Hva er problemet med at prinsessen eventuelt bedriver aktiviteter utenfor den kristne tro? Hvem igjen er det som definerer dette? Det finnes et utall av kristne bevegelser som bedriver ymse praksis, og ifølge fenomenologisk tilnærming er det den religiøse utøveren en tar utgangspunkt i. Å sysle med engler og kontakt med dem kan vel i utgangspunktet ikke sies å være så veldig langt utenfor allfarsvei all den tid man har regelrett helgendyrkning i enkelte katolske miljøer? Engler er jo dessuten stort sett budbringere og kanskje verd å lytte til?

  Jeg er selv hverken kristen eller okkultist, men begynner å bli noe lei av stemplingen av dem som ligger noe utenfor den godkjente rammen av konservativ tenkning. Alle religioner og livssynssystemer er i naturlig endring og det er ikke nødvendigvis noe negativt i dette.

  La prinsessen drive med det hun ønsker og tror på, og så får det være opp til henne selv hva hun kaller det hun driver med.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kenneth Henriksen - september 27, 2010 at 2:07 pm
 4. Problemet med Märtha Louise og hennes standpunkter er at hun går en annen vei enn statsforfatningen pr. d.d.

  Kong Harald er den Norske Kirkes høye beskytter og vi har statsreligion i dette landet. Derfor er Märtha Louise p.g.a. av sin tilhørighet til kongefamilien egentlig bundet til statsforfatningen.

  Statsforfatningen ja, den ble brutt og brytes hver gang det blir bygget et tilbedelsesrom for annen gud enn Abrahams Gud. Muslimer, buddhister og andre trosretninger har gjort denne statsforfatningen så utvannet at “Kongen i statsråd” teller svært lite nå på dette nivået.

  Vi må få skilt Kirke og stat slik vi kristne kan få tilbake vår religiøse identitet uavhengig av statsforhold. Så om noen år når Kirken er desimert til å finne seg i skyggen av sekter og annet trams, så har vi gjenopprettet vår identitet.

  Vi ser hvordan samfunnet har utviklet seg uten Kirken, nå kommer det andre inn og overtar hegemoniet og de vil ha albuerom av helt andre dimensjoner. Det har de allerede bevist.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Munich Machine - september 27, 2010 at 2:34 pm
 5. Det kan se ut til at begrepet “okkultisme” misforståes her eller i alle fall ilegges gale oppfatninger man ikke har i dag.
  Ordet okkult kommer fra det latinske ordet Occultus (tilslørt, skjult, hemmelig), og refererer til “kunnskap om det skjulte”. Kunnskap om det vi ikke kan se.
  Om vi skal gå det litt etter i sømmenene i dag, så er det gransking av skjulte krefter og sammenhenger i naturen, menneskelivet og den åndelige verden.
  I “okkulte livssyn”, “henger alt sammen” og ulike sider ved livet henger sammen med hverandre. En slik forståelse av verden kalles Holistisk. (Av gresk, holos – hel, total, fullstendig). Til det holistiske synet ligger også at helheten er noe mer enn summen av alle delene. Makrokosmos korresponderer med Mikrokosmos; et atom og en galakse er forbundet med og avhengige av hverandre. Stjernebilder og mennesker, tidligere liv og fremtidige liv, materie og ånd: alt det som vanligvis blir sett på som atskilte fenomener henger sammen.
  Holisme er læren om denne sammenhengen, og okkultismen er vitenskapen som gjør det mulig å utforske den.

  Siden alt henger sammen er ingen størrelser faste. Tiden er ikke konstant i et holistisk perspektiv. Dette ser det ut som Einsteins relativitetsteori bekrefter. Dette betyr i praksis at fortiden og fremtiden er tilgjengelige for nåtiden. Okkulte retninger nærmer seg dette på mange måter,
  Dette innebærer i vår tid et livssyn på at mennesket selv innehar flere sanser enn gammel lærdom/dogmer tilsier.
  At vi bl.a. selv har både makt og ansvar for våre liv.
  Å ilegge Märtha “djevelske” takter vitner om en totalt fraværende kunnskap og et syn som heller baserer seg på disse gamle dogmer. At det er assosieringer til djeveldyrkelse og den slags er bare en avskrekkende eksempel på hvordan enkelte forsøker å skremme andre mennesker vekk fra sitt syn. I tillegg å påstå at mennesker med slike syn er i psykisk ubalanse er så grovt at det mangler sidestykke.
  Det finnes ingen negativ eller dårlig ei heller farlig syn på eksistensen og vårt potensiale i det prinsessen driver med.
  Iflg menneskerettighetene har enhver rett til å tro hva de vil om livets mysterier. Hennes syn handler kun om kjærlighet og det å omfavne menneskene på nye måter, en innsikt i at vi mennesker er energi og at denne energier setter avtrykk.
  For meg representerer Herland et svært gammledags og lite innsiktsfullt syn ang. nyere tenkning i vår tid.

  Det bør være en forutsetning å sette seg inn i hva dette dreier seg om, fremfor å dømme utifra gamle oppfatninger og misoppfatninger. Det er svært stygt å ilegge Märtha “mørke krefter”- som tross alt hører hjemme i dogmenes klør og ikke har noen plass lenger.
  Et såkalt kristent syn kan og bør oppgraderes til en mer moderne og opplyst forståelse.
  Herland bestitter ikke den ultimate sannhet hva de eksistensielle spørsmål angår.
  Prediker hun religøs tro/kristendom på den tradisjonelle måten som det eneste som skal gjelde- kan man like gjerne tvangskristne folk slik som det før ble gjort.
  Det er opp til ethvert menneske, prinsesser eller ikke, hvordan man vil forholde seg til livet og de store spørsmål.
  Det er frihet som bør gjelde for alle.
  Märtha er modig som står frem og krever sin rett til å gjøre med sitt liv som hun vil.
  Det gammeldagse synet på at medlemmer av et kongehus er fastlåst og ikke kan leve ut sine drømmer er heldigvis på vei ut. Hvilken rett har vi til å forlange noe annet?
  Verden går fremover og de med.
  Alle mennesker bruker en form for mentalt kart som vi benytter for å navigere i livets ”terreng”. Kartets kvaliteter og struktur er faktisk bestemmende faktorer for hvordan vi lever våre liv. Dette ”kartet” består av subjektive oppfatninger om bl.a.: meningen med livet, identitet, verdier som er viktig å oppnå og viktig å unngå, moral, grenser, ansvar, muligheter, begrensninger, evner, atferd og hvordan vi forholder oss til oss selv, andre, jorden vi lever på og resten av universet. Når man har et godt sortert bilde av hva bevissthetens essens er, vil spørsmål om vil mye falle på plass av seg selv. Alt kaoset er skapt som følge av alle disse ulike oppfatningene om bevissthet. Mange lever i et lukket sinn i et åpent univers.
  Å integrere venstre og høyre hjernehalvdel er viktig for å kunne oppfatte helheten. Den er ikke satt via en gammel kultur arv. Den blir ikke mere sann fordi den har blitt overført fra generasjon til generasjon kun på gammel vane og som en bakgrunnsstøy man blir vant til.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  E.S. - september 27, 2010 at 2:36 pm
 6. Utrolig bra ! ! !

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Øyvind - september 27, 2010 at 2:36 pm
 7. En gammel ikke kristen nabo sa det slik: dette er god gammeldags spiritisme

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Liv-Kristin - september 27, 2010 at 2:50 pm
 8. Bra og viktig innlegg

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Atle - september 27, 2010 at 2:58 pm
 9. Jeg trodde slike forestillinger ville medføre tvangsinnleggelse i psykiatri.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Trude Heitmann - september 27, 2010 at 3:12 pm
 10. “En del rotløse verdiforvirrede og psykisk ubalanserte kvinner som håper å finne meningen
  med livet i kontakten med en åndeverden”.

  Hvem gir deg rett til å komme med slike ondsinnede karakteristikker? Ca 30 % av Norges befolkning tror på Gud. Er resten ovennevnte? Og er det bare kvinner som søker til det mer åndelige? Nei. Det oppsiktsvekkende er at du – selv om du sier du synes okkultisme er noe tull og fanteri – fremstår som livredd for det ukjente.

  Har selv master i religionsvitenskap, og ber deg være så snill å skille mellom private meninger og faglig kompetanse. Du setter faget i et dårlig lys.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  M - september 27, 2010 at 3:12 pm
 11. Opplever at dette blir veldig snevert og VELDIG gammeldags..

  Det henvises til en bok som er skrevet av gamle menn som var redde for å miste makten de satt med (og fremdeles tror de sitter på) og som etter alt å dømme er omskrevet flere ganger. Dette vil si at man ikke kan stole 100% på budskapet i bibelen…

  At man skal tilbe noen som helst høres merkelig ut.. Om man ønsker å leve et godt liv og gjøre godt for andre så trenger man vel ikke å tilbe noen gud eller et konsept for å kunne være god som menneske og vise nestekjærlighet?

  At man ønsker å tilbe en personifisert skikkelse som ingen har sett eller tatt bilde av eller på noen som helst måte kan bevise eksisterer blir litt for sært for meg. At man har tiltro til seg selv, god selvtillitt og god selvfølelse er mye viktigere enn å overlate livet sitt til en gud.

  Märtha har integritet, hun har tro, empati, nestekjærlighet og en dyp ydmykhet som jeg opplever at Hanne Nabintu Herland mangler forståelse for. Mulig hun ikke har dette selv eller i det minste ikke klarer å vise toleranse for i 2010.

  Vi lever i 2010, mye har endret seg, prester blir arrestert for å forgripe seg på barn, kirken krangler internt om menneskeverd (homfile/lesbiske), forstandere i menigheter er mer opptatt av penger enn “GUD”..
  Gud har blitt BIG BUSINESS…

  Jeg klarer ikke, dessverre, å ta Hanne Nabintu Herland sine uttalelser seriøst når hun baser sine argumenter på en vaklende “Grunnmur”. “Grunnmuren” hennes har STORE sprekker og har rast sammen flere steder.. og mer skjer…

  Når man ikke klarer “å rydde opp i eget hus” så skal man la vær å være moralist for andre mennesker..
  Kanskje man heller skal vise overbærenhet, nestekjærlighet og ha såpass stor takhøyde at det er rom for mangfoldet.

  Lykke til Hanne Nabintu Herland !

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Morten - september 27, 2010 at 3:24 pm
 12. VI bør vel se verden med litt andre øyne i 2010. Di fleste skrifter er nedtegnet for flere tusen år siden, med hvilken bevissthet ???
  Og vi lever etter hva de forstod da.. har vi ikke utviklet oss mentalt i det hele..
  Jeg synes Märtha Louise er utrolig flott.. det er flere med henne på denne jord som snakker med de som er over på den andre siden..
  Stå på Märtha Louise…..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Halles - september 28, 2010 at 12:09 am
 13. Enig med det bloggeren sier.

  Martha har stjålet englekonseptet fra bibelen og har valgt å tolke det slik hun vil. Bibelen sier at Gud styrer englene, Martha sier det er HUN som styrer englene. Greit nok at HUN tror det. Men å starte en skole og tjene penger på å lære andre hvordan de kan styre Guds engler, og misveilede åndelige frustrerte fruer er helt absurd.

  Hun har null grunnlag for å drive åndelig lære. På Skavlan sitter hun å snakker om “rosa aura/du har fin aura” – hull i hodet. Vet ikke hva hun snakker om en gang.

  Det verste er at hun tror selv hun er så unik og at *vi* må forstå oss i hjel på hennes “unikhet”. Typisk New Age.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hanne - september 28, 2010 at 12:28 am
 14. Det snakkes om overtro.!! Hva er det..????
  Tro er tro er det ikke.. kan ikke bli noe annet.. logisk..
  Er det når vi tror på noe annet en hva religionen sier det blir kalt “overtro”.. mulig det…

  nei.. jeg vil ikke følge flokken, jeg tenker og tror det jeg vil..
  Takk…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Halles - september 28, 2010 at 12:45 am
 15. Heia Hanne! Du skal vite vi er mange som står deg i ryggen. Du er kjempetøff og sier det mange av oss ikke våger. Var selv borti spiritisme så vidt som tenåring, noe som gjorde meg mørkeredd, en plage jeg jeg slet med i mange år. Jeg er glad jeg hadde kristne besteforeldre som signaliserte at det blir advart mot slikt i bibelen, ellers hadde jeg kanskje endt opp som heks. Jeg må si jeg er sjokkert over å se hvor mange som synes det er ok å mane fram døde! Som godt voksen kom jeg til tro på Jesus og fikk endelig fred med meg selv og Gud. Jeg anbefaler alle dere som søker etter noe mer slik jeg gjorde, om å snakke til Jesus istedet for til ukjente ånder. Vi gjør det så altfor komplisert. Snakk til Jesus som en person, og du vil få merke at han er virkelig. Jeg vet det høres merkelig ut, men det virker. Garantert. Jeg synes det er ille at det skulle gå så mange år før jeg møtte noen som kunne fortelle meg hvordan jeg skulle få fred med Gud. Det får vi kun ved å bekjenne tro på Jesus som Guds sønn og at man tror at han døde på korset for vår skyld. Deretter må du få tak i en bibel og be Den Hellige Ånd vise og lære deg om Jesus. Det er også viktig å finne gode, kristne venner, for det er vanskelig å leve som en kristen uten fellesskap med andre kristne. Jeg foretrekker kristne venner og deltar ikke i noe menighet. Små fellesskap er det beste har jeg erfart. Be Den Hellige Ånd, som er vår hjelper, om å lede deg til noen kristne som du kan være venner med uten å bli mast inn som medlem noen sted. Jesus har sendt oss Den Hellige Ånd som skal hjelpe og lære oss, og har aldri sagt at noen skal stå mellom han og oss. Her har skjedd mye mistolkninger som har skapt mye vondt mellom kristne. Vi skal støtte og hjelpe hverandre, ikke styre og bestemme. Da har de satt seg over Gud. Lykke til!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ingalill - september 28, 2010 at 1:28 am
 16. Mye godt her! Jeg er enig i det norges prinsesse gjør, ikke tilhører kristen religion. Dersom hun kan snakke med engler så er det Guds gave, men om snakke med de døde er neppe det.
  Dersom en får en slik gave(snakke med engler), så skal man ikke gå til media og snakke om det der. Religion er personlig og privat mellom deg og Gud. Dessuten er engler rundt oss hele tiden. Det handler om å legge merke til Guds tegn som blir bl.a. gjort gjennom mennesker, altså engler. Å være en engel er ikke å ha vinger som alle kan se. Det handler om å utføre gode gjerninger. Elske alle og gjøre virkelig alt en kan for å gjøre verden bedre.

  Märtha Louise skal få lov til å være seg selg uten at hele Norge snakker om henne, men hun burde også holde en lavere profil ang. de døde eller engler.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Natalia - september 28, 2010 at 2:14 am
 17. Prinsessen provoserer og skremmer de kristne. Dette fordi hun gjør det åpenbart hva alle religiøse tanker handler om. Det handler om overnaturlige vesener som har direkte innvirkning på ditt liv. Med andre ord, sludder og vås fra ende til annen. Men dere som tror på slikt tull får ha lykke til med debatten om hvem som er tøffest, Jesus, Julenissen eller Märthas engler. Faren min er uansett tøffere enn faren din, så det så.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - september 28, 2010 at 7:43 am
 18. Her var det mange meninger om det meste. Noen er av god, fagelig karakter og andre baserer seg på private meninger og tolkninger. Heldigvis har vi fått høre fra en som har studert religion, og godt er det.

  Jeg trodde tiden var forbi der mennesker med en annen tro en den “riktige” ble dømt som dårlige og mindreverdige? Jeg trodde “Heksehammeren” (bok som forklarte hvordan man kunne avsløre og drepe hekser, fra tiden der heksebrenning stod i høy kurs) hadde blitt avslørt som en grusom og ignorant bok? Jeg trodde ethvert menneske hadde rett til å ha sin tro ifred, uten å bli omtalt som ond, feiltroende og mindre verdt enn en retttroende?

  Er ikke det viktige hvordan vi lever?

  Hva er galt med min tro så lenge jeg lever med et ønske om å gjøre verden til et bedre sted? Hva er galt med å ønske at alle kunne vist hverandre mer kjærlighet, forståelse og respekt uten å bry seg om hva man tror?
  Hva om verden var et sted der religion ikke var av betydning? Der muslimer, kristne, ateister, wiccanere, jøder og alle de utallige andre trosretningene levde ifred med hverandre? Din religion var bare din, og ikke noe din neste tenke over som viktig. Tenk så fint om vi kunne fjerne all kritikken av andre? Vet dere hva jeg tror hadde vært resultatet?

  Fred

  Det som er mest tankevekkende er at de fleste trosretninger allerede ber oss om å gjøre nettopp dette. Elske din neste. Gjøre mot andre som du vil at de skal gjøre mot deg. La oss gjøre nettopp det. Ikke si at din nabo er jøde. Si at han er en god mann som alltid har et smil eller en hyggelig kommentar. Ikke si din svigerinne er en heks. Si at hun er en god kvinne som alltid gjør sitt beste for å gjøre din tilværelse litt bedre. Ikke si at venninen din er kristen. Si at hun er en god jente som er en god hjelp og støtte.

  Kan vi ikke alle sammen være venner?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Rita S - september 28, 2010 at 7:59 am
 19. En sann historie fra England under krigen blir fortalt i boka “Åndernes kamp” skrevet av dansken Poul Hoffmann. Der er det ei dame som fikk vite at mannen hennes som var krigsflyver hadde styrtet over fiendeterritorie og sannsynligvis var blitt drept. Det gikk en stund og hun lot seg overtale av en venninne til å kontakte et medium som kunne få kontakt med de døde. Under en seanse dukket det opp en åndelig skikkelse som lignet på hennes mann. I samtale med denne åndelige skikkelsen fikk hun vite detaljer som kun hun og mannen hennes kjente til, hun ble overbevist om at dette måtte være ektemannen hennes. Noen uker etterpå ringer det på døra. Når hun åpner døren blir hun overrasket. Hennes mann står utenfor, sprell levende. Han hadde klart og flykte tilbake til England. Så da blir spørsmålet, hvem var det som viste seg i hennes innbilte avdøde manns skikkelse hos dødningemaneren? Dersom satan og hans demoner kan gjøre seg om til “lysets engler” for å bedra folk, så tror jeg de også kan gjøre seg om til skikkelsen av døde personer, i form av gjenferd. Kan de klare det, så kan de vel gjøre seg om til romvesen, nisser osv. også, skulle jeg tro, for å bedra folk som begynner å tro på slike ting. Jo mer folk blir åpne for slike ting, jo større sjanse er det for dem å bli bedratt. Men i dette tilfellet fra England var det noen i den åndelige verden som gjorde en tabbe. Mannen han gav seg ut for å være, var ikke død likevel. Ta avstand fra dette er Bibelsk, dessuten står det at de døde skal vekkes opp ved tidens ende på dommens dag, dvs. at i Guds øyne så “sover” de. Jesus som vekket opp døde, kalte også døde han vekket opp, for “sovende”. Derfor skal ikke en som kaller seg kristen ha samtale med døde. Prinsessen som potensielt kan bli Kirkens overhode, har rett til å mene det hun mener ut i fra religionsfrihet, man da må Kirken som trossamfunn med religionsfrihet ha rett til å be henne fra si seg tronfølgeretten, eller gjøre seg fri fra Staten og kongehuset pga dette.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jostein - september 28, 2010 at 8:27 am
 20. Koko koko koko

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geir Hansen - september 28, 2010 at 8:41 am
 21. Bra innlegg!! Noe å tenke på:)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sandra - september 28, 2010 at 8:58 am
 22. Takk for at du orker og våger!
  Det er påfallende at så mange tror seg vite og forstå, og da uten selv å ha opplevd en tro. Höytravende teorier og fine titler betyr ingenting i en sammenheng der egen erfaring og tro betyr alt for å kunne forstå. det er facinerende å observere at det er så viktig for folk å väre åpne og tolerante for alle mulige åndelige alternativ og samtidig forkaste og fordömme den kristne tro. Toleransen strekker seg ikke så langt. Det såkalte mangfoldet har en tendens til å utelukke det tradisjonelle kristne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anki - september 28, 2010 at 9:01 am
 23. Bibelen viser klart at i de siste dager skal demonene, de frafalne englene utøve stor forvirring på jorden. De står i ledtog med den løgnens far, Djevelen, som også er en fallen engel. Det ble også profetert at Satan kan og vil gjøre seg om til en “lysets engel” (2.korinter 11:13-14) “Lysvesener”, gjenferd, Ufoer og andre fenomener, er slike ting som Djevelen forvirrer menneskene med, og har gjort det siden begynnelsen. Han ønsker sterkt å lede oppmerksomheten vår vekk fra den sanne Gud. Okkultisme er noe Gud hater, og de som driver med slikt, inkludert snakke med “døde”, har ikke guds godkjennelse. (3.mos 20:27)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Richard Hansen - september 28, 2010 at 9:40 am
 24. Nå burde ikke bibelen brukes som referanse for noe, være seg okkulttisme eller moral. Den er avlegs, og utdatert med et par hundre år. At bloggstarter ser på dette som et seriøst motsvar i en seriøs diskusjon synes jeg blir vanskelig å ta seriøst med den argumentasjonen som blir fremført her.

  Som noen over her sa, hva Märtha gjør eller ikke gjør har iallefall ingenting med mørke makter og/eller hensikter å gjøre. Tvert imot virker det som det er en positiv kraft som er i virkning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KS - september 28, 2010 at 9:44 am
 25. Jeg blir bare lei meg, oppgitt og frustrert over at vi i 2010 ikke har kommet lenger enn dette.
  Nabintu Herland representerer for meg et syn som burde vært borte for lenge siden. Hun utviser heller ingen evne til å se at også prinsessen er et menneske. Prinsessetittelen, hva er det, noe vi mennesker har laget.
  Hun moraliserer like godt som de gamle prestene gjorde og fortsatt gjør forsåvidt.
  Selv velger jeg å tro at hvis man handler ut i fra kjærlighet og vil det beste for andre, så har man kommet langt her i verden. Jeg tror at verden vil bli forandret den dagen menneskeheten innser at for å elske andre, må man først elske seg selv. For å skape en god verden, må man først skape noe godt for seg selv og sine nærmeste. Det har vi glemt eller kanskje aldri visst.
  Om jeg tror at det er ud som er tilstede i mitt liv eller om jeg tror det er englel, veiledere eller åndelige hjelpere har for meg ingen betydning. Jeg er bare en pytteliten del av et stort hele og for meg er det viktig å leve slik at jeg ikke skader hverken meg selv eller andre.
  Det er ikke lett i en verden hvor man blir oppdratt til negativ tenkning. Det skal noe til å snu en stor skute, men det går!
  Det gjelder å være positiv i alt man foretar seg. Det gjelder å ha tro på seg selv og andre. Det gjelder fremfor alt å akseptere at man kan ha ulike meninger om veien til målet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  HM - september 28, 2010 at 10:10 am
 26. “Å integrere venstre og høyre hjernehalvdel er viktig for å kunne oppfatte helheten”. Vel jeg håper på en bedre integrasjon hos også deg. Fornøyelig å lese om hvordan spiritisme og okkultisme er noe farlig – mens din egen tro er logisk fundert. Da sannsynligvis uten gammel tro og kultur nedtegnet i en gammel bok? Utrolig!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Astrid - september 28, 2010 at 10:30 am
 27. Takk Hanne S N Herland!
  Takk for at du tørr å stå opp og si det som du tror på. Du har nok mange kristne i ryggen, som dessverre ikke tørr å stå opp for hva Bibelen sier.

  Er toleranse at man ikke skal mene noe selv og stå for noe?

  Sånn jeg har hørt deg en rekke ganger på forelesning, synes absolutt du ikke dømmer, som lett andre kristne kan. Du har et stort hjerte for mennesker og er raus, og heldigvis veldig klar i din tale, i et samfunn som er defust og holder på å miste sin identitet som et kristent land.
  Martha Louise må gjøre det hun vil og det kan vi ikke gjøre noe med, den religions-friheten er det i vårt land og hun skal ha respekt på lik linje med de som velger å tro at det kun er en vei til Gud(den bibelske Gud), nemlig gjennom Jesus.
  Så takk Hanne at du våger, du er en røst som roper i ødemarken! Du oppmuntrer oss til å tale klart!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  vw - september 28, 2010 at 10:34 am
 28. Takk Hanne S N Herland!
  Takk for at du tørr å stå opp og si det som du tror på. Du har nok mange kristne i ryggen, som dessverre ikke tørr å stå opp for hva Bibelen sier.

  Virker på meg som om innlegg angående hva bibelen sier blir sensurert bort.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Daniel - september 28, 2010 at 1:12 pm
 29. “En del rotløse verdiforvirrede og psykisk ubalanserte kvinner som håper å finne meningen
  med livet i kontakten med en åndeverden”. Der treffer du vel deg selv like godt som Märtha med din fanatiske kristentro. Dette innlegget kunne glidd rett inn i en bok jeg nettopp leste, fra 1485, Malleus Maleficarum. Det var en bok som satte fart på hekseforfølgelsene, men du har sikkert lest den selv.

  Ja, Märtha har satt seg selv utenfor ortodoks kristendom, så du stiller på et bedre faktuelt grunnlag enn f.eks. når du kommer med dine faktaløse karakteristikker av russiske og thailandske kvinner. Men som representant for en religion hvor de sentrale grupperingene gjerne legger stor vekt på ting nevnt i forbifarten i perifere deler av bibelen (homohetsing) men ignorerer sentrale deler av det Jesus prekte (toleranse, avstand fra kommersialisering av religion) kaster du likevel stein i glasshus.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SMV - september 28, 2010 at 1:19 pm
 30. Kristne bedriver jo blod magi og tror 500 år gamle menn kan bygge enorme trekonstruksjoner for å ungå en flom , som ville krevd mer vann enn vi har på jorda idag.
  Samt den fantastiske” jorda er 6000 år gammel fordi Jesus sier det teorien”

  I mine øyne er det like latterlig som at Martha tror hun kan snakke med døde engle hester……..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dawking - september 28, 2010 at 1:30 pm
 31. “Det spektakulære ved dette fascinerer en del rotløse verdiforvirrede og psykisk ubalanserte kvinner som håper å finne meningen
  med livet i kontakten med en åndeverden.”
  Hvordan kan du si at vedkommende er verdiforrvirret? Hvems verdi er de forvirret i forhold til? Dine? Jeg synes jo verdisynet ditt er særdeles søkt i den sammenheng du utroper deg til å være feminist.

  “Kristen tenkning er klar på at Gud alene skal tilbes. Hverken engler eller ånder skal dyrkes.”
  Dette er positivt feil. Den Protestantiske Kirke tilber Den hellige Tre-enighet; Faderen, Sønnen og Den hellige Ånd. Dette bør du som uttalt kristen(konservativ?) vite.
  Forøvrig skal du ikke lengre enn til Den Katolske eller Den Gresk Ortodokse før du finner at også Helgener og Gudinner tilbes. De leser forøvrig samme Bibel som deg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Rune - september 28, 2010 at 2:39 pm
 32. Selv om Martha gjør/sier ting som ikke kan forklares, betyr vel ikke at det er okkult eller hedensk?

  - “*Prinsessen aktiviteter defineres klart innenfor
  den okkulte tradisjon og utenfor den kristne tro.”
  Hanne Nabintu Herland

  Si meg.. Var det ikke noen fiskere en gang i tiden som også påstod de hadde sett Jesus ETTER han var død og begravet (tidenes fiskeskrøne kanskje;), og ble ikke dette i bibelen da omtalt som et MIRAKEL?…hm… Og er der ikke noen gamle skrifter i kristendommens lære noen fortellinger om Erke-englene Michael, Gabriel, Rafael og Uriel??…
  Kanskje det heller er kristendommen som er litt “småokkult” istedenfor?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Liszt - september 28, 2010 at 2:40 pm
 33. Vi lever i en verden der relativismen rår i takt og pakt med absolutismen. Spørsmåler er å velge eller å bli vaglt. En ting er hvertfall tydelig i alle innlegg her: alle kan saken om prinsessen. Ingen har forstått den

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pippo - september 28, 2010 at 2:41 pm
 34. Interessant å se de hatske innleggene imot Herland. Minner litt for mye om islamisters reaksjon på karrikaturtegningene. De sier mer enn nok om livssynet til skribentene. Man er ikke mindre berettiget til å vise skepsis selv man ikke er milliant ateist!

  Det var godt Herland ryddet opp i feilsiteringen. Ønsker henne alt godt og håper hun fortsatt vil være like frittalende.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  En fyr - september 28, 2010 at 2:56 pm
 35. Astrid
  Hva du forstår og ikke forstår får du ta ansvar for selv.
  Vet du hva venstre og høyre hjernehalvdel står for?
  Her kommer en liten innføring:
  Materialisme og Ånd
  Objektiv og subjektiv informasjon
  Rasjonell og transrasjonell tenkning

  Menneskets hjerne er todelt. En side er rasjonell – den andre irrasjonell. Den ene hermer etter vitenskap og den andre etter religion. Da vitenskap ble til var det ukjent innsikt at menneskets hjerne var slik todelt. Det var også ukjent at menneskets hjerne fungerer best når begge sidene er integrerte.

  Konflikten mellom religion og vitenskap forsvinner når høyre og venstre hjernehalvdel er integrerte. Først når disse integreres kan vi forske i bevissthet på en legitim måte som alle kan enes om.
  Jeg tror de fleste som forstår seg på åndelig utvikling, er enig om at all form for utvikling i positiv retning er den generelle ønskede retning på vår utvikling, vær seg mestring av kropp, emosjonell intelligens, intellektuell intelligens og generell selvinnsikt – hvilket leder til selvstendighet i samspill med åndelige perspektiver.

  Bevissthet er oppmerksomhet – fravær av oppmerksomhet på noe er ubevissthet. Dens essens – kraften til å kunne være oppmerksom er ikke materialistisk da prosessene ikke skapes i hjernen slik som vitenskapen påstår, men utenfor hjernen i en ufysisk tilstand – dvs. ånd. Sinnet er bevissthet hos mennesket. Denne bevisstheten sendes til hjernen for å manifestere atferd og menneskelig opplevelse.

  For å vite hva det snakkes om må du forberede deg på å gjøre en grundig jobb.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  E.S. - september 28, 2010 at 2:59 pm
 36. Alle er unike, og hvorfor dømme New Age…
  Vi er en gnist av samme energi som GUD, det er ingen forskjell på noen av oss.. så vær så snill å ikke døm noen, vi er alle knyttet i sammen, så vi er alle ETT. Det du tenker og gjør mot andre gjør du også mot deg selv.

  Og hva er galt å snakke med de døde.. er ikke de like mye av GUD som alt annet… dere vet at det som er kan aldri ikke være.. og derfor blir ingen ting borte.. det bare endrer form. Slik vi gjør når vi forlater kroppene våre..
  Det er den energien som forlater kroppen vi snakker med “når vi snakker med døde” ikke den fysiske kroppen.

  Det er masse dere ikke forstår av dette… Jeg selv er der mange ganger, det er ikke noe mystisk ved det..

  Og skal vi følge Bibelen, så sies det der at Gud har skapt alt.. Hvordan kan vi … jeg sier hvordan KAN VI sette begrensinger på GUD ved å si at han liker ditt men ikke datt..
  Det er ikke noe logikk i det. Gud elsker alt han har skapt.. slik er det bare, han liker surt like mye som søtt..og kaldt like mye som varmt..

  Sett ikke Grense på hva GUD liker.. Gjør egne valg for hva du liker, men døm ingen for deres valg..

  Takk

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  halles - september 28, 2010 at 6:26 pm
 37. Vi må se til å komme ut av å tenke oss gjennom livet, følg hjerte ditt, det er der sannheten ligger, og den sannheten er altid lett å oppdage, dersom en bare åpner for den med kjærlighet til ALT SOM ER….
  Bruk din intuisjon den forteller deg hva hjerte ditt vet..
  hvor du er conected til en kilde mye høyer en det som er her på jorden..
  Bevisstheten på jorden er i ferd med å nå et mye høyere nivå enn den noen gang har vert.. jeg gleder meg..

  Lys og kjærlighet….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  halles - september 28, 2010 at 6:42 pm
 38. Det er merkelig hvordan mange klarer å missforstå Jesus.
  Han sier om seg selv at han ikke kom for å dømme men for å gi liv. Dette betyr selvfølgelig ikke at Jesus viste toleranse for et liv i synd, slik som mange synes å tro. Han kom jo nettopp til jorden med den hensikt å dø som en soning for all synd, så han tok ikke lett på det.
  Stenene falt til bakken da Jesus sa ;”den som er uten synd kan kaste den første sten”. Men det betyr ikke at han tolererte synden. Tvert imot sier han til kvinnen ;”gå bort og synd ikke mer”.
  Den samme nåden som renser hver den som gjør Jesus til sin Herre, hjelper til å leve i seier over synd.”

  Litt på sidelinjen kanskje dette, men viktig å forstå :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Samuel - september 28, 2010 at 10:28 pm
 39. Astrid
  Hva du forstår og ikke forstår får du ta ansvar for selv.
  Vet du hva venstre og høyre hjernehalvdel står for?
  Her kommer en liten innføring:
  Materialisme og Ånd
  Objektiv og subjektiv informasjon
  Rasjonell og transrasjonell tenkning

  Menneskets hjerne er todelt. En side er rasjonell – den andre irrasjonell. Den ene hermer etter vitenskap og den andre etter religion. Da vitenskap ble til var det ukjent innsikt at menneskets hjerne var slik todelt. Det var også ukjent at menneskets hjerne fungerer best når begge sidene er integrerte.

  Konflikten mellom religion og vitenskap forsvinner når høyre og venstre hjernehalvdel er integrerte. Først når disse integreres kan vi forske i bevissthet på en legitim måte som alle kan enes om.
  Jeg tror de fleste som forstår seg på åndelig utvikling, er enig om at all form for utvikling i positiv retning er den generelle ønskede retning på vår utvikling, vær seg mestring av kropp, emosjonell intelligens, intellektuell intelligens og generell selvinnsikt – hvilket leder til selvstendighet i samspill med åndelige perspektiver.

  Bevissthet er oppmerksomhet – fravær av oppmerksomhet på noe er ubevissthet. Dens essens – kraften til å kunne være oppmerksom er ikke materialistisk da prosessene ikke skapes i hjernen slik som vitenskapen påstår, men utenfor hjernen i en ufysisk tilstand – dvs. ånd. Sinnet er bevissthet hos mennesket. Denne bevisstheten sendes til hjernen for å manifestere atferd og menneskelig opplevelse.

  For å vite hva det snakkes om må du forberede deg på å gjøre en grundig jobb.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  E.S. - september 29, 2010 at 11:32 am
 40. Do not believe in anything
  simply because you have heard it.

  Do not believe in anything simply
  because it is spoken and rumored by many.

  Do not believe in anything
  simply because it is found written in your religious books. Do not
  believe in anything merely on the authority of your teachers and elders.

  Do not believe in traditions because they have been handed down for
  many generations.

  But after observation and analysis, when you find that
  anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of
  one and all, then accept it and live up to it.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  E.S. - september 29, 2010 at 11:50 am
 41. En ting jeg synes er verdt å nevne..
  Ordet SYND skal visst bety “Å bomme på målet”
  Og så finnes det ikke noe som er “riktig eller galt” bare annerledes enn din moral…

  Slik jeg forstår religion så er den menneske skapt…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Halles - september 30, 2010 at 4:47 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00