Hedersmann eller drapsmann?

AFGHANISTAN

opedal

 Per Sverre Opedal,  generalinspektør for hæren

Den norske soldaten er kjent for å være reflektert og tilpasningsdyktig. Likevel er jeg bekymret.

Hedersmenn og kvinner som reiser ut på vegne av nasjonen Norge for å løse oppdrag som oppleves som sikkerhetspolitisk viktig for landet. De norske soldatene gis altså en stor tillit av det norske folk når de reiser ut. Både nasjonen og den enkelte soldat skal leve med de handlinger norske soldater utfører på våre vegne. Som Generalinspektør for Hæren er jeg ydmyk overfor denne tilliten, og jeg er umåtelig stolt av disse soldatene og alt det gode de representerer. Men altså bekymret.

Noe er i forandring

Jeg er en general som er opptatt av å forstå hverdagen til mine menn og kvinner. Derfor er jeg ofte på inspeksjon. Jeg reiser Norge på langs og jeg reiser til Afghanistan for å møte soldatene der de utfører sine oppgaver. På disse reisene tar jeg pulsen på standarden blant våre utvalgte menn og kvinner. Det aller meste av det jeg ser er fremragende, men det er også forhold som er uakseptable.

De norske soldatene er oftere, og hardere i kamp enn noen gang før. Mange av de jeg møter ute i Afghanistan har jeg møtt noen ganger før. De holder motet og moralen oppe, men jeg merker at noe er i forandring. Holdningene er i bevegelse. Holdningen til det å ta liv, holdningene til motstanderen, holdningen til oppdraget.

Krig er brutalt, og de som lever i den blir påvirket av det. Krig kan få frem det verste i mennesker. Likevel er det viktig for meg å fremheve gode holdninger og hva som er uakseptabelt. Når soldater uttrykker glede over å ta liv, eller mangel på respekt for fienden og dennes liv, så er vi langt på vei mot en kultur vi ikke skal ha.

Hærens verdier er Respekt, Ansvar og Mot. Dette er verdier som ligger til grunn for alt vi gjør. Norske soldaters handlinger skal gjenspeile lojalitet til nasjonen, tilhørighet til sin egen avdeling og en bunnsolid ekspertise.

Først og fremst mener jeg at holdninger er et lederansvar. Holdninger kommer til uttrykk i det vi gjør og det vi sier. Dette gjelder for privatpersoner, offentlige personer og for organisasjoner som sådan.

opedal2

MEDALJER: Per Sverre Opedal, overrakte torsdag medaljer ved hjemkomstparaden på Akershus festning for soldater som har vært i Afghanistan Foto: SCANPIX

Ikke råskap

Jeg er sjef i Hæren. Lederansvar er ikke tomme ord, det er praktisk handling ovenfor de man er satt til å lede. Holdninger og verdier kan ikke beordres, men må utvikles over tid. I Hæren utvikler vi ledere som vet hvem de er og som handler deretter. Ledere må ved eksemplets makt vise vei i vanskelige situasjoner. Det er en kontinuerlig prosess som krever tid og et miljø som gir mulighet til refleksjon. Er en enhet eller en liten gruppe for ofte i et krigsområde, kan man spørre seg hvor godt et slikt miljø er, men det betyr bare at behovet for ledelse er desto større. Norske soldater må ha vilje til å slåss, men mot til å stanse når det kreves. Råskap skal, og vil ikke, få lov til å utvikle seg i mine avdelinger. Som soldater skal vi respektere livet mer enn noen. Det er fordi vi hver dag risikerer våre egne liv, og forstår konsekvensene av å miste det. Vi bedre enn noen andre bør forstå hvilken sorg og smerte det påfører våre nærmeste om vi skulle miste våre egne liv. Den samme smerte påfører vi en motstander og dennes familie. Derfor er det så viktig å ha respekt for livet og menneskeverdet, også i ekstreme situasjoner.

Arbeidet med holdninger på ulike plan har vist meg at det er behov for kraftige tiltak før ukultur oppstår, og setter seg i mine avdelinger. Alternativet er at feil holdninger kan gi seg utslag i feil bruk av makt. Det er feil som både soldaten selv, men også nasjonen Norge må leve med i ettertid. Uansett forklaring, kan jeg ikke tillate at vi har likegyldighet eller feil holdninger i Hæren.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

34 kommentarer

 1. Kloke ord frå ein reflektert leder.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ola Perry Saure - september 28, 2010 at 12:14 pm
 2. VISSVASS fra en kontorkriger.
  Om du vil prate om lederansvaret ditt, og om RAM-verdiene kan du heller vende fokuset ditt mot de anonyme offiserer som sender “bekymringsmeldinger” til alle media. Drittpakker mot landets mest profesjonelle regulære avdeling.

  Hvor er deres respekt, ansvar og mot – for egne våpenbrødre, Forsvaret, og å stå fram med navn med sine beskyldninger?

  Dette er verdiene soldatene kjemper mot: http://bit.ly/aHVLoy
  Er det disse vi skal felle noen politisk korrekte tårer for, etter at gutta på bakken har jaget dem ut av nok en landsby?

  “Forsvaret søker medievant og følsom filantrop til stilling som skarpskytter i Afghanistan” skrev Espen Eckbo på Twitter i går. Det er vel noe sånt man ønsker så selvbildet til Ola Dunk som fredsmegler kan bestå. Riktignok kan vi vel da regne med en del flere kister på flyene hjem, men i det minste vil jo du og vår “stridsvante” FSJ ha ryggdekning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kyrre - september 28, 2010 at 12:50 pm
 3. Hva med å prøve å forstå at det blir brukt et annet språk der nede? Hva med å prøve å forstå hvordan det må være å måtte drepe?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geir - september 28, 2010 at 1:48 pm
 4. Med all respekt å melde General.

  Forsvarsledelsen har manet til åpenthet, men i det noe blir litt for åpent, står det som i det skarpeste solys en forsvarsledelse og kapper hodene av de menn og kvinner du og Stortinget har sendt avgårde. Dere må gjerne ikke mene det, men slik oppleves det. MOT, ANSVAR, til å stå for sine egne menns holdninger, ta selvkritikk når noe underlagt egen kommando går galt.

  Du krever lojalitet og disiplin, men utviser ikke det samme tilbake gjennom det som kommer frem i media. Forsvarsjefen sier at de soldatene som var venner med Claes, har bragt skam over hans minne og at det de gjør er et hån mot andre falne.
  Forsvarsjefen selv kaller taliban for usle feige kryp, vel å merke rett etter at vi tapte 4 mann. Utfordringen oppstår jo som nå når soldatene våre gjør det samme, det er det jo feil. RESPEKT for soldatene som drar ned, kjemper for livet og dør. Du må gjerne ha det, men det er ikke dette man opplever, ser på TV, leser i avisen og føler på kroppen.
  Har du selv vært i kontakt med soldatene før du sto frem på NRK og fortalte om hvor forferdelig dette var? Har du personlig hørt deres versjon?

  Du, forsvarssjefen og forsvarsministeren forventer mye av soldatene, lederene. Du vil at offiserene skal lede ikke forvalte. Hvilke verktøy gir du soldatene og offiserene for å kunne gjøre akkurat det dere krever?
  Lede ikke forvalte. Hvorfor settes da lederne til å forvalte? Ledelsen i Forsvaret har de siste 10 årene kun kommet opp med systemer som setter den enkelte offiser i mindre og mindre stand til å lede, men mer i stand til å forvalte. Ansvar og myndighet fjernes og sentraliseres. Denne pilen peker fortsatt i retning av forvaltning. Jeg skal i min stilling lede, men det er forvaltning som kreves.
  Du, de andre generalene/admiralene og politisk ledelse er ute og inspiserer, je vel og bra det, men hva ser og oppfatter du/dere? Du har selv vært ung, du har selv blitt inspisert, hva viste du frem?

  Råskap er som soldatyrket til tider et nødvendig onde, råskap er kanskje det som i enkelte situasjoner det som både holder deg, men og laget og troppen i live. Hedersmann eller drapsmann? En soldat som hadde RAM i tankene når han tok liv, er dette hedersmannen? Eller er han og en drapsmann? Store ord, men disse hjelper forferdelig lite når du står der og kjemper for livet, enten skyter du og dreper eller så blir du eller kompisen din skutt. Refleksjon er noe man kan jobbe med hjemme, under opptak og seleksjon, og på øvelser. Det er vel noe av det siste du starter med når du holder på og tom for ammunisjon.

  Soldatene burde ha rett på vern. I det som nå har kommet ut vernes ikke soldatene, men de henges! En tar ikke ansvar, men peker på andre til slutt, så vises det ikke mot til å stå for det dere vil soldatene og offiseren skal gjøre, mot til å lytte og videreformidle meldingene som sier noe om mangelfull opplæring, nødvendig trening osv.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kurt - september 28, 2010 at 1:49 pm
 5. Sjeldent kloke ord fra en sterk og klar GIH.
  Tror nok at det kan være smart å først fastslå om denne påståtte subkulturen virkelig finnes. Etter selv å ha tjenestgjort i lang tid (16mnd i ett), (delvis samtidig med disse som nå henger ute til tørk i media) tviler jeg på at den antatte kulturen finnes.
  Selvsagt er det mildt sagt uheldige uttalelser som er sitert.

  Ha samtidig i mente at disse fant sted i Meymaneh camp. Avdelingen var inne til rekondisjonering, (les slitent personell, høy på adrenalin etter oppdragsløsning). I tillegg hadde de nylig mistet en kamerat og medsoldat. Slikt setter sine spor, og kan komme berbalt til uttrykk på en måte som isolert sett ikke ser bra ut.

  Uansett tjener det liten ære for FMIN, FSJ, GIH momentant å slutte seg til det fordømmende hylekoret. Ha noe mer omtanke for de som er ute og de som har vært ute.
  Pressen har sin agenda, noe som tydelig har kommet til syne i dagens oppslag. Tror ikke GIH helt kjenner seg igjen i det bildet som tegnes.

  Jeg gjør det ihvertfall ikke.

  “Tro til Dovre falller”
  Afganistan veteran

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  terje andreas - september 28, 2010 at 1:55 pm
 6. Så soldatene skal ikke få lov til og ha noe galgenhumor der de ligger og blir skutt på og heller ikke få vise noen form for forakt ovenfor fienden. Jeg er ikke helt sikker siden jeg ikke har vert i Afghanistan selv men hadde jeg vert der som soldat og havnet under fiendtlig ild hadde jeg gjettet på at hvis jeg og mine medsoldater ikke hadde hat humor eller fiendeforakt ville dette skapt en usikkerhet som kanskje ville koste meg eller mine medsoldater livet.

  så burde egentlig soldatene reflektere så mye over dette
  med liv og død, tenke på familien til fienden osv.
  Jeg mistenker at dette ville for mange soldater gått hardt utover det psykiske noe som til slutt kan føre til likegyldighet ovenfor alt og alle.

  Jeg personlig tror det er sunt med lit fiendeforakt og motiverende elementer (punisher merke “vi som straffer de onde”) samt kamprop (til Vallhal) som styrker følelsen av tilhørighet. Skal vi ofre disse elementene, den tryggheten og motivasjonen de gir i bytte mot høyere moral og holdninger som kanskje ikke engang er nødvendig?.

  Er ikke moralen deres allerede god nok til at de følger menneskerettighetene og oppfører seg ordentlig blant de sivile Afghanerne?.

  Det gjelder nok og finne en sunn balansegang mellom
  holdninger,moral og fiendeforakt. Blir det for mye moral og holdninger for soldatene og fordøye kan det gå utover samhold, motivasjon, selvfølelse osv som til syvende og sist vil gå ut over våre egnes soldaters sikkerhet.
  For lite og brudd på menneskerettighetene og andre
  uønskede hendelser kan forekomme som følge av dårlig moral og holdninger men det har så langt aldri vist seg og være noe stort problem i de Norske styrkene.

  Det Norge Prøver og oppnå i Afghanistan er jo nettopp og gjøre landet såpass sikkert at Afghanerne kan ta vare på sin egen sikkerhet.
  Men spørsmålet er om nødhjelp og bygging av pikeskoler
  selv om det er vel og bra fjerner problemet med
  de voldelig religiøse grupperingene som kjemper for et totalitært regime.

  Bør ikke soldatene få gjøre det de er trent til og få lov til og gå på offansiven slik at fienden kan elimineres eller i det minste svekkes såpass at Afghanerne kan ta vare på sikkerheten i landet selv. Er det ikke nettopp det og drepe eller ta fienden til fange soldatene må gjøre for at vi skal
  kunne fullføre oppdraget der nede?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Alexander - september 28, 2010 at 2:06 pm
 7. Dette er kloke ord som en over meg sier.
  De siste dagene har mange argumentert med at man skal forvente slike holdninger hos de som er i krig, fordi krig gjør noe med folk.

  De burde se til hærer og land som vi overhodet ikke vil identifisere oss med; og den råskapen og galskapen som driver overgrep og etnisk renskning. Krigen kan ikke få skylden for alt. Dårlig moral smitter også.

  Norske soldater har vist god moral i mange år, under svært tøffe forhold. Det er imponerende, og viser at etisk argumentasjon fungerer. Når kulene hagler, er det ingen som tenker klart. Men om man ikke returnerer til et klarere hode mellom kamphandlingene, og i strategi og målsetning, er det mer bekymringsverdig.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ThomasK - september 28, 2010 at 2:51 pm
 8. Det som er tragisk oppi alt dette er at forsvaret nok en gang skyffler dritten nedover i rang. At Rune Wenneberg, som er en av de med flest kontigenter som sjef bak seg og som i tillegg har vært sjef i noen av de kontigentene det har vært tyngst å være sjef. At han skal få pepper og strafferunder på grunn av dette er skammelig. Har selv jobbet under han og vil kalle han en hedersmann! Han gjorde det som var nødvendig for moralen i stridsgruppen på et tidspunkt da det er fort gjort å gå i kjelleren. Synes Faremo, Sunde med fler burde tenke litt over hvilke signaler de sender ut om verdien av det våre gutter ofrer seg for. Jeg har selv vært ute og har aldri følt at noen har satt pris på det, tvert imot. Hele denne saken forteller meg en ting. Jeg gjorde helt rett da jeg sluttet i norges dårligste bedrift hva personellpolitikk gjelder. Dette er bare for provoserende!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Pål - september 28, 2010 at 2:57 pm
 9. Jeg forstår generalinspektøren dithen at våre soldater er i Afghanistan for å lære afghanerefolkeskikk a la Kardemomme By. Jeg kjenner ingenting til hvorvidt generalinspektøren noensinne har vært stillet overfor en skarp situasjon hvor hans eget liv stod på spill, men jeg tror ikke det. Jeg tror helle ikke at han har de fjerneste begreper om den kriger- og klanskultur som hersker i Avghanistan. Både England og Sovjetsamveldet lærte den leksen.

  Det skal visstnok være politisk korrekt å gå til krig (ja, for dette er vel en krig vi har startet, selv om det lates som noe annet?) på mest mulg like vilkår. Hvor når i all verden ble den doktrinen innført og av hvem? Jeg har alltid trodd, kanskje feilaktig at man går til angrepskrig i den hensikt å knuse motstanderen med adekvate midler uansett hvor asymmetrisk. Jeg minner om at NATO og Norge er den angripende part som har blandet seg inn i en stats indre anliggender og tatt parti i en borgerkrig, uansett floskler og politisk svada.

  Personlig har jeg like lite sympati for Taluiban som jeg har for det offisielle regime og dermed våre angivelige allierte.

  Problemet er nok at NATO trengte en ny eller hellst flere fiender etter at Sovjetsamveldet kollapset, selv om Russland av enkelte av våre alliertepåstås å være en potensiell trussel mot Pax Americana.

  Norske soldater er sendt i krig mot et land som aldri ar vært en trussel mot noen andre enn seg selkv. Norske soldater er ikke i Afghanistan for å forsvare hverken Norge eller NATO, så spar meg for generalinspektørens moralske indignasjon. Bruk tinnsoldfater neste gang.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ivar Garberg - september 28, 2010 at 3:12 pm
 10. Hei Kyrre.

  Det var kanskje noe av det mest usakelig jeg har lest til nå. Dersom du skal kritisere ledere som sitter i en slik stilling, bør du kanskje ta en liten research på hvem du egentlig kritiserer. Du har lite kjennskap til vedkommende, det er lett å lese. Og jeg er så og si 100 % sikker på at du aldri har tjenestegjort i en profesjonell avdeling. Men du skal få får at du er engasjert! Glem heller ikke at det er unge offiserer som selv får påvirke hva slags verdier Hæren skal stå for!

  Conrad.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Conrad. - september 28, 2010 at 3:15 pm
 11. Jeg overraskes over det jeg oppfatter som enten naivitet eller helst frykt og blind, politisk korrekthet blant militære ledere og politikere som nå slippes til i avisspaltene. Nei, gi meg heller den uredigerte og rå sannheten fra en soldat i Afghanistan som har stått overfor fiendens ild og nettopp sett krigens usminkede ansikt. Krig er stygt. Krig er ikke humant. Krig er ikke en verdig måte å opptre i konflikt. Det er et siste tiltak når alt annet er prøvd. Når intet fungerer. Da gjør vi slutt på motparten. Drap. Etter å ha fulgt denne saken og lest blogger og div. leserinnlegg, er det overraskende lite samsvar mellom det bildet militære ledere og politikere forsøker å gi av krig, og det ærlige inntrykket folket tilkjennegir.

  All honnør til den norske soldat som bokstavelig talt “går i krigen”. Ikke still ham til ansvar for å gå langs den sti han er kommandert. Vis meg heller den politiker som i en slik stund tør stå fram fra sitt skrivebord her hjemme i trygge Norge og si at det som nå debatteres er en uunngåelig konsekvens av krig. Historien er full av de grusomste eksempler. History repeats itself. Rekk opp hånda den som virkelig tror på human krigføring med soldater med etikk og moral som leveregel.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sharp S. Hooter - september 28, 2010 at 3:45 pm
 12. les bio’n Per Sverre Opedal, så vil dere se at mannen aldri har vært i kamp. det gjelder de fleste i Hær staben.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  alex - september 28, 2010 at 4:01 pm
 13. Mangelen på kunnskap om grunnleggende mennesklig adferd i truende situasjoner får en rekke politikere og militære ledere til å fremstå som ufrivillige amatører i en klemme.

  Et lite tips:
  Les en enkel innføringsbok; “On Killology” av Dave Grossman.

  I vårt politisk korrekte lille virkelighstsfjerne demokrati, så kan avstanden mellom illusjon og virkelighet være farlig for kontorkarrieren.

  tl;dr:

  Hvis du slipper en hund inn i en pølsebutikk, så kan du ikke hyle over at hunden tar seg en bit, og liker det..

  Å si at det å drepe ikke gir en tilfredstillelse er politisk korrekt, men det er feil.

  Enhvert menneske som kommer over barrierene om det å ta liv, som av ulike årsaker tar liv, vil oppleve ulike grader av tilfredsstillelse, ikke ulikt sex eller drugs.

  Dette er normalt.
  Men erkjennelsen om at det er slik sitter langt inne.

  Da er det lettere å toe hendene sine og kjefte på hunden i pølsebutikken.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Runar - september 28, 2010 at 4:07 pm
 14. Hele denne saken hos VG er jo tatt helt ut av sammenheng, kun for å lage nyheter og selge aviser! NÅ TJENER VI PENGER burde overskrifta til VG i dag vært.

  noe som ofte brukes i ekstreme situasjoner/jobber er galgen humor.
  dvs. at du gjør det beste ut av en situasjon, med dårlig vitser slibrige komentarer osv. mye brukt blant f.eks politi, ambulanse personell, leger, soldater og andre jobber der det og holde psyken i sjakk er avgjørende for den jobben du gjør. noe den vanlige mannen i gata i har sjangs til og forstå noe av.
  det er nettopp den galgen humoren som holder motivasjonen oppe, og hvis du skulle bli nødt til og ta livet av en talibaner, et annet menneske så er det nettopp den galgen humoren som holder smavittighet, psyke og alt det andre drittet som dukker opp i hodet ditt etter å ha tatt en annen manns liv i sjakk frem til du får debriefet hva som skjedde, snakket med psykologen og begynner å bearbeide det at du måtte ta et annet menneskeliv for å redde deg selv og dine kolleger.

  Og når en reporter kommer ned til afghanistan snakker med gutta, kanksje blir med ut på et oppdrag eller ser bilder og filmer gutta har tatt underveis i striden. så forstår han på lik linje med gutta at det som blir sagt ikke alltid er det man mener, men noe man sier for å lette på den sinnsykt harde, fryktingytende hverdagen som faktisk er der nede, der hvert sekund kan ende ditt eller en afghaner sitt liv. og når til og med reporteren som har skrevet denne reportasjen raser mot forsvars ledelsen, media og regjering for å snu dette helt å gjøre dette til en heksejakt på norske soldater som gjør den jobben de har blitt sendt for å gjøre. nemlig å engasjere fiendtlige soldater for å beskytte sivile.

  jeg har selv tjenestegjort 9 måneder i afghanistan, vært i skarpe situasjoner der det har blitt tatt taliban liv og opplevd på kroppen hvordan det føles og miste en soldat kollega.

  KRIG er et HELVETTE. uansett hvordan man vrir og vender på det så kommer alltid soldater som frivillig drar og kjemper for noe de tror på, og for at de vil ta terrorister FØR det skjer noe som world trade center i norge, ALLTID ha et før og etter krigen liv. livet dems blir aldri som det var igjen selv om de ikke får noen psykiske eller fysiske skader.

  og når de som sender deg i krig ikke vil inse at det er nettopp det de gjør, og selger sine egne soldater til media slakting kun for å se bra ut selv. Så synes jeg faktisk at de som frivillig drar til afghanistan snart burde nekte og sette seg på flyet ned så skal dere få se en forsvars ledelse og politikere som flyr med armene i været og ber dere på sine knær om å komme tilbake.

  og det at forsvarsledelsen tar denne diskusjonen gjennom media med masse skitsnakk, løgner og “annonyme” idioter sier for meg mere om dem enn om soldatene.

  STØTTER DERE 110% SOLDATER!
  stå på videre:)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Chris - september 28, 2010 at 4:42 pm
 15. Generalen har kanskje vært i frontlinjen og skutt fiender selv?
  Det som dere sender unge gutter og jenter ned til, er det samme som generaler har drevet med i hundrevis av år. Propagandaprat og lureri. Prat og vissvass om nasjonen Norge og “viktigheten av oppdraget” Folk må begynne å forstå at de sloss ikke for Norge, slik våre gamle helter drev med under tysk okkupasjon. Våre modige gutter og jenter sloss for USA. De sloss på helt feil grunnlag. Nå begynner det å bevege seg krefter her i Norge, som Generalen ikke vil like. Folk begynner å forstå hva som foregår. Welcome to Vietnam: The Sequel.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tormod - september 28, 2010 at 7:03 pm
 16. [...] såkalte bevegelsen i kultur. Per Sverre Opedal, Generalinspektør i Hæren, blogger med tittelen Hedersmann eller drapsmann? Selv om han er innom vesentlige poeng som f.eks. lederansvar, hvilke verdier det norske forsvaret [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 17. Per Sverre Opedal GIH har du vært i strid?

  Problemet i dag er at det er for stor distanse mellom den politiske korrekte forsvarsledelsen og gutta i front.

  De fleste av disse papirflytterene har aldri vært i kamp og kan ikke forstå dette.

  Jeg forseslår at flere i forsvarsledelsen pensjonerer seg og unge offiserer med kamp erfaring får sitte i ledelsen, slik at diskusjonene og beslutningene blir gjort med en finger i jorden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sun Tzu - september 28, 2010 at 7:17 pm
 18. Dersom alt hva generalinspektøren her sier holder vann, da burde vi (den enkelte, og nasjonen) ikke ha reist til Afghanistan i det hele, men i respekt for nasjonen Afghanistan heller holdt oss hjemme, klar til å beskytte og forsvare vår nasjon mot enhver som vil den ille.

  Full støtte til Kyrre her!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Regrouper - september 28, 2010 at 7:30 pm
 19. Kyrre!
  Man kan være så sterkt imot taliban som man bare vil, men man kan ikke dra til afghanistan for å kjempe sin egen personlige fiende. Norske soldater er der for å skape sikkerhet for en bedre hverdag for det afghanske folk og kjemper på vegne av den norske stat. Selvom man er imot det Taliban og andre terrorgrupper gjør kan man ikke som soldat kjempe for sitt personlige hat mot disse, da kan man i værste fall ta beslutninger som overgår internasjonal rett og som man i ettertid kan angre på. Selv om man er imot fiendens handlinger skal man fortsatt som soldat repektere dem og deres liv! Med dette mener jeg ikke at det er denne holdningen tmbn soldatene har, og all respekt for det enorme ansvaret og den respektfulle jobben de gjør i Afghanistan!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  olga - september 28, 2010 at 7:58 pm
 20. Mennesker som aldri har vært i en krigssituasjon vil aldri forstå hvordan slike uttalelser kan komme. Det som er mer bekymringsfullt er at dette dessverre også gjør seg gjeldende for Forsvarets øverst politiske og fagmilitære ledelse. Men jeg tror nok grunnen er såre enkel – ingen av dem har noen gang vært i en slik situasjon. Det er selvfølgelig ikke noe å klandre dem for, de er alle oppvokst og har gått sin militære skolegang og tjeneste under den Kalde Krigen da Forsvarets oppgaver var annerledes. Jeg tviler forøvrig på om noen hadde reagert på dødningshoder og uttalelser som at man “disponerer styrken sin på en slik måte at den skal kunne ta ut flest mulig fiendtlig personell” dersom russerene hadde kommet rullende over grensa.
  Men det blir spekulasjoner, og det skal man holde seg for god til. Det synes er et godt råd til både menig-mann, feltprester, generaler og Forsvarsministere.
  For å overleve i krig så må man være istand til å være kriger. Man skal ikke være det hele tiden, men man må bli det umiddelbart når det er behov for det. En kriger må evne å være aggresiv for å overleve en kamp på liv og død, og kontrollert aggresivitet er derfor en livsbesparende egenskap. At dette kommer til utrykk i sjargong og et lite avdelingsmerke er kanskje uheldig eller ubehagelig for den del av den norske befolkning og militære ledere som tror norske soldater bygger skoler til afghanske jenter. Til de som tror det er derfor soldater drar til Afghanistan så må de forberede seg på å bli skuffet. Min påstand er at de som drar til Afghanistan i svært liten grad er idealister som ønsker å redde Afghanistan fra den dype avgrunn bare Taliban kan skape. De som drar, drar fordi avdelingen de tjenestegjør i drar. De drar fordi deres våpenbrødre drar, og fordi de vil at deres våpenbrødre skal komme trygt hjem igjen. Derfor risikerer de sitt eget liv i tjenesten. Ikke for demokratiet i et fremmed land. Men for makkeren sin. Laget sitt. Troppen sin. Kompaniet sitt.
  Jeg vil påstå at sjefer som klarer å bygge opp en avdelingsfølelse hvor alle er villige til å utsette seg for egen risiko for den enheten de tilhører har utvist fremragende lederskap. Det høres kanskje absurd ut, men grunnen er både rasjonell og enkel. Dersom soldatene i enheten setter enhetens overlevelse foran sin egen så vil det i sum være det som berger flest liv i en stridssituasjon. Og da snakker man virkelig om det man kaller avdelingsfølelse. Og når det gjelder avdelingsfølelse har Rune Wenneberg gjort en innsats som er et eksempel til etterfølgelse. Han har gjort det han er satt til å gjøre, nemlig å løse oppdrag og samtidig ta vare på sine menn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gunnar - september 28, 2010 at 8:47 pm
 21. Som mange andre som engasjerer seg i denne debatten har jeg noe erfaring med militaer tjeneste i Norge, baade hjemme og i utenlandstjeneste. Dette var imidlertid i “gode, gamle dager”, da Norge kun deltok i fredsbevarende oppdrag f.eks i Libanon, Bosnia og Kosovo. Dagliglivet var stort sett ufarlige patruljer, “show of force” og liaison med en sivilbefolkning som ville ha oss der.

  Jeg kjenner igjen mange av stabsoffiserene som naa er sjokkert over menige soldaters utsagn og holdninger. Devar paa avdelingsnivaa i tidligere utenlandsoppdrag, og jeg tror deres erfaringer er utdaterte og vanskelige aa tilpasse Norges nye engasjement i Afghanistan.

  Vi er i en situasjon hvor erfarne stabsoffiserer har null kamperfaring, mens yngre befal og menige i utenlandstjeneste har opplevd mer strid enn noen norsk soldat siden krigen. De to nivaaene snakker ikke samme spraak lenger.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tor Defaas - september 28, 2010 at 11:51 pm
 22. Opedal har mest sansynlig aldrig avfyrt ett skudd i sinne.
  Synes han av alle bør støtte sine soldater og vise forståelse for deres måte å takle en ekstrem hverdag.
  Det hele er ufarlig og godt forståelig, men blåst opp til noe stort av media.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjetil - september 28, 2010 at 11:53 pm
 23. ha ha ha ha han er en hedersmann,VALLHALL VALLHALL kom og klag på meg for og si vallhall.herregud for noen duster som syter og klager for å få trynet sitt ut i media,pr horer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  bob arnold - september 29, 2010 at 1:08 am
 24. Til Kyrre..

  Tmbn har vel strengt tatt visst at de er uprofesjonelle..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kriger.. - september 29, 2010 at 1:30 am
 25. kniven stikker godt i ryggen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SoT - september 29, 2010 at 3:45 am
 26. Det er forsvaret og den politiske ledelse som er skyld i det som skjer. Vår styrke er så liten at noen soldater og befal er i Afganistan 3. år i løpet av en 5. års periode..
  Når GIH har sett forandringene , hvorfor skjer det ingen ting. Som tidligere ansatt i Forsvaret har jeg for lenge siden sagt at det drives rovdrift på våre soldater i Afganistan.
  Mon tro hvor store psykiske og andre skader vårt personell får fra denne misjonen, UNIFIL, blir jo som en søndagsskole mot Afganistan.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Osvald Ludviksen - september 29, 2010 at 8:54 am
 27. Det er jo betimelig å stille spørsmål om hvor “profesjonell” avdelingen er når de gir inntrykk av å være en miks av folk som tror de er “vikinger” og folk som har spilt mye Call of Duty og ser på oppdraget som et “live” videospill.

  Blir ikke mye oppbygging av Afghanistan når hjelpearbeiderne assosieres med disse triggerhappy “vikingene”, oppfostret på videospill og voldsfilmer, uten respekt for folket i landet de er sendt til, ikke for å erobre men for å hjelpe mot Taliban.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tor I. - september 29, 2010 at 9:51 am
 28. La Forsvaret holdet paa med det de kan (og bli bedre), og rett all kritikk til politikere som tror det er Frelsesarmeen som er sendt ut. De vestreorienterte politikere vil jo nedlegge Forsvaret, saa snart har ikke venstreorienterte media noe mer aa berette om.
  Ikke lett for soldater og befal aa utrette sine oppdrag, naar de blir dolket i ryggen av oppdragsgivere (politikere), og media som hisser opp befolkningen med bilder og kommentarer tatt ut av sine sammenheng.

  Norske media kan ikke, og skal ikke fortelle noen om hvordan krig skal foeres – og i hvertfall ikke til den utfoerende part.
  Naar de grafser i krigfoeringens realiteter, faar de rette kritikken dit den skal: Til allverdens gaerninger og politikere.
  Det heter at “pennen (ordet) er sterkere enn sverdet, og la da fotfolket vaere, og bruk det mot oppdragsgiverne.
  Redaktoerene er journalistenes overordnede, og naar de lar all denne “goerra” komme ut, er de ikke bedre enn de de anklager.

  Det var venstresiden som – i 30-aarene – satt Norge i en situasjon, hvor vi ikke kunne forsvare oss, og som etter krigen sa: “Aldi mer”.
  - Og som naa bygger ned Forsvaret, sist Heimevernets antiterrorgruppe.
  Og 68-laererne har ikke gitt ungdom informasjon om besteforeldre og oldeforeldres opplevelser, grunnet venstresidens feil og forleding av folket.

  Lykke til, dere gutter som forsvarer oss – til og med de som ligger i bakhold her hjemme.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Titter'n paa hjoernet - september 29, 2010 at 11:40 am
 29. Har journalistkräken tagit över även Norge? I Sverige har de regerat i decennier. Finns det inga myndighetspersoner som törs stå upp emot denna vänstervridna yrkeskår?

  Det är dags att sätta ner foten och inte låta sig manipuleras av resterna från kommunismens ruiner som ofta skildrar “kriget” från något hotellrum. Skandaler och smutskastning av militären är det bästa de vet och det borde alla myndigheter idag känna till.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dalton - september 29, 2010 at 11:44 am
 30. Jeg er helt enig med Kyrre her…

  Dere generaler og våre alles tafatte regjeringspolitikere burde ransake dere selv og prøve å gjøre noe fremfor å bare komme med store ord!

  Dere prater og prater, for å dulle folk inn i en drømmeverden for så å hogge både bein og armer av soldater etter endt tjeneste… Dette har pågått siden jeg var inne til tjeneste og det fortsatte når jeg var i fn styrkene med masse fagre løfter for de som dro til Kuwait… men har dere virkelig tatt vare på de som kom skadet hjem, vet dere i det heletatt noe som helst om hvem som kom skadet hjem?
  Greit, man kan se om noen er skadet om man har fått skutt av seg ett bein eller en finger, men kan dere se om en soldat har fått sjeleskader? det tror jeg ikke, og skulle det være en som sier han har fått problemer… ja da motarbeider dere han på alle tenkelige måter og prøver å fremstille denne personen som en som prøver å snylte på statens penger… Dere burde bare sagt “ja, du var i tjeneste og hvis du har problemer, så er det klart vi skal gjøre ALT for å hjelpe deg”
  Dere burde ikke stille spørsmål om denne soldatens problemer er legetimt eller ikke, dere burde bare si at sjansen er til stedet, dette må vi ta før det skjer noe…
  Om dere bruker en million eller to på en person og det viser seg at problemene ikke var tjenesterelatert, vel, så har dere uansett reddet livet (gitt en mulighet til ett verdig liv) til minst en person.
  Det å fjåse bort mulige skader med at dere kun tar ansvar for soldater 12 måneder etter endt tjeneste også tar staten over, det er tull. En soldat som blir mentalt skadet av tjeneste er skadet for livet, og alle vet hvilket forferdelig elendig sykt dårlig byråkratisk system vi har i mental helsetjeneste i dag… Soldater(og andre) med mentale problemer, gir opp lenge før de får adekvat hjelp, mye pga av de blir sendt fra sted til sted for den ene utredningen etter den andre og sjeldent blir trodd.

  OG når det kommer til ledelse i forsvaret, er det ikke slik at øverstkommanderende ALLTID har det totale ansvar for hva som skjer? ERGO, det er DIN skyld, det er ditt ansvar at soldater i utenlanstjeneste får denne holdningen, det er DIN skyld og det er DITT ansvar at det er befal som tyr til radikale løsninger for å holde mot og samling i laget, troppen eller kompaniet sitt.

  Samtidig, det er relgionsfrihet i Norge, og Vallhall og Vikinghjelmer kunne like ledes være en hyllest til en hedensk tro, men mediene og dere kontorkrigere og politikeren over dere ønsket det anderledes, dere ønsker noen å legge skylda på, så dere kan fraskrive dere ansvaret.. i bunn og grunn er dere egentlig bare redde for deres egne karrierer, ingenting annet.

  Hadde du vært en General som fikk den respekt som en General bør ha, så hadde du ikke blogget om umoral blant soldater, du hadde blogget om problemet blandt ikkestridene offiserer av høyere rang og om politikere som ikke klarer å inse at for å gjøre ett forsvar levedyktig så trengs det penger. Hadde du ikke vært redd for DIN karriere så hadde duenkelt sagt til politikerne: “frem til regjeringen bevilger de ressursene som faktisk trengs, så sender ikke jeg soldater til utenlandstjeneste, frem til regjeringen bevilger nok penger til at jeg kan garantere for soldatenes sikkerhet ETTER at de har kommet hjem, så sender ikke jeg soldater i utenlanstjeneste”
  men neida, det er ikke guts nok i Forsvarets militære ledelse til at noen tør det, de som har prøvd har blitt fjernet.

  Så kom ikke her å preik om dårlig moral blant soldater før du har ryddet opp i de høyere kretser, skrivebordskrigerne og skrivebordspampene som kun eksisterer for å få muligheten til å smyge seg rundt i gangene til de høyere herrer og damer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jaran G. Heggen - september 29, 2010 at 12:51 pm
 31. Det kan da ikke være så mye å forlange litt respekt for våre soldater i utlandet. Skandaløs behandling av media, politikere og forsvarministeren selv. Til og med generalinspektøren for hæren gå langt i å undergrave denne respekten. Noe lignende har ikke skjedd i Norge siden aprildagene i 1940. Feighet og faneflukt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lars Erik - september 29, 2010 at 1:35 pm
 32. Til Kyrre;
  For det første er linken din til et sted i Pakistan. Og om de norske styrkene jager Taliban ut av landsbyen, så er Taliban tilbake der om kvelden. Det er også et moment å tenke på hvis Taliban skal bekjempes så hjelper det ikke hva den norske befolkning støtter soldater eller ei. Det er den jevne afghaners oppfattelse av soldatene som er da avgjørende. For om den jevne afghaner anser at soldatene er ute i blodrus så har soldatene i lengden et usedvanlig stort problem. Og opptrappingen på begge sider vil være uungåelig.

  Problemet som må erkjennes, noe som erkjennes av Per Sverre Opedal, er om vi kan komme i den situasjon at norske soldater tar landsbyen som helhet for å være Taliban og plaffer løs. Hva da? Skal vi da unnskylde oss med krigens ondskap og dens egen evne til å brutalisere seg med tidens tann?

  Isåfall, moralsk og etisk, skal vi da sette våre egne, og eventuelle ofre i den situasjon at dette er noe vi må gjøre. Steining av kvinner er ikke ensbetydende med Taliban i Afghanistan. Slik gjøres også av de allierte som sitter i regjering. Så at de norske styrker er der for å hindre steining av kvinner, vel, om man vil tro det så får man tro det. Paradoksene er da fremme på rekke og rad for de som hevder så.

  Og alt snakket om “sofakrigere” for å sverte motstandere. For å lese alt på nett angående den taktikken virker det jo som om Norge har et par divisjoner stående i krig eller konfliktsituasjoner kontinuerlig. Det er jo ikke måte på hvordan “generalene” dukker frem for tiden.

  Poenget i denne saken, etter min mening, er ikke vikinghjelmer eller dødningshoder. Men at en kompanisjef, hvis utsagnet holder vann, mener at han skal disponere sine styrker for å drepe. Hva om denne kulturen står ved lag når disse om 20-30-40 år er i den posisjon Opedal er i dag? Det norske forsvar skal ut å drepe!!!!
  Eller skal de løse et mål, der drap er et middel for å oppnå det mål som samfunn har satt.

  Synet på rablende gale mordere eller soldater som er til for å hjelpe, balanserer på en knivsegg ovenfor de som utsettes for soldatene. Og ofte er det avgjørende i en krig eller konflikt, historisk sett.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  norskgoy - september 29, 2010 at 2:06 pm
 33. Æret være våre tapre soldater i Afganistan! Vi er mange med dere. Dere er Norges beste. Ikke bry dere om vår veike ledelse. De operer i en annen virkelighet. Kjemp hardt, pass på dere selv og kom helskinnet hjem. Norge skylder dere en stor takk!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lars Erik - september 29, 2010 at 3:38 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00