Dødningskaller passer best på giftflasker.

 SOLDATKULTUR

diesen

Sverre Diesen, genereal og tidligere forsvarssjef, mener:

*Bare kameratskap kan være lim i en militær enhet, idealisme har ingen funksjon.

*De fleste overgrep i krig begås av vernepliktige, militssoldater og reservister – ikke av profesjonelle.

*At soldaters symbolbruk handler om å drepe er  naturlig, men symboler fra vikingtiden er lite egnet.

Norske soldaters sjargong og symbolbruk i Afghanistan har skapt debatt om Forsvarets profesjonskultur. Det er blitt en følelsesladet diskusjon, der det ikke alltid skilles mellom form og innhold i noe som egentlig er en viktig, men lite forstått del av Forsvarets modernisering.

Heller en pils på Aker Brygge

For å begynne med det udiskutable faktum: Forsvaret er ikke lenger et rent politisk nødvergeinstrument for en forsvarskamp på eget territorium der det står om landets fortsatte eksistens. I stedet skal det kunne brukes som ett av flere instrumenter i den utenriks- og sikkerhetspolitiske verktøykasse. I den forbindelse må soldatene være innstilt på å risikere eget og ta andres liv, også i situasjoner der resten av befolkningen befinner seg i dyp fred. Og ikke bare det – soldatene skal legge livet i vektskålen selv om halve befolkningen kanskje synes maktbruken er både gal og forfeilet. Den andre halvparten behøver ikke være direkte negativ, men synes kanskje det er rart at noen kan tenke seg å risikere livet som soldat noen tusen kilometer unna, når de i stedet kunne ta en pils i solen på Aker Brygge.

Da sier det seg selv at det gamle mobiliseringsbaserte folkeforsvarets moral- og motivasjonsbærer – de umistelige verdier forsvarskampen ville dreid seg om – ikke er like egnet lenger. Da må noe annet tre inn i idealenes sted og skape de båndene som holder militære avdelinger sammen under selv de største påkjenninger. Dette «noe annet» kan realistisk heller ikke være sikkerhetsrådsresolusjoner eller muligheten for å bidra til en bedre verden på sikt.

valhall

Major Rune Wenneberg poserer med dødningskalle. Et symbol best egnet for giftflasker, mener Diesen. Foto: LARS KROKE

Kameratskap

Global idealisme er vel og bra, men blir nok både for fjernt og for abstrakt til å fungere som det moralske limet i en militær enhet. Ei heller tror jeg det ustanselige snakket om «verdier» i vår tid har noen særlig evne til å løfte sinnene eller injisere marg i en militær avdeling i kamp. Overforbruk av både politikere og ledelsesguruer har gjort glossen til en floskel og en del av den politisk korrekte nytale, sammen med «visjoner» og et halvt dusin andre moteord. All historisk erfaring så vel som studier av militære eliteforband i samtiden peker derimot entydig i samme retning når det gjelder hva som bærer en avdeling i strid, og holder den oppe når det røyner på.

Det er et kameratskap og et samhold som er sterkt nok til at den enkelte heller vil risikere livet enn å svikte avdelingen, fordi både selvbilde og selvrespekt står og faller med tillit og aksept fra kamerater og medsoldater. Det er dette som er kjernen i en profesjonell soldatkultur. Vanskeligere er det ikke, og mer høytidelig er det ingen grunn til å gjøre det. Tilhørigheten til et slikt fellesskap vil også være det som skaper profesjonsidentitet og standsfølelse hos den enkelte, og dermed det mest effektive vern mot krigens brutaliserende effekt på individet.

I profesjonelle eliteavdelinger vil motviljen mot overgrep og vilkårlig råskap overfor motstanderen være sterkere, rett og slett fordi den enkelte bevisst eller ubevisst oppfatter at det er under hans verdighet som profesjonell soldat og et svik mot så vel en uskreven yrkeskodeks som en skreven konvensjon. Derfor er da også de fleste massakrer og overtramp av denne type – fra My Lai via Bosnia til Abu Ghraib – ikke begått av profesjonelle, men av vernepliktige, reservister og militssoldater.

Afg

Norske soldater på jobb i Meyhmaneh Foto: Roar Dalmo Moltubakk

 

 Tor og Odin

Så langt soldatkulturens innhold – hva så med dens form? Alle profesjonskulturer ytrer seg på en måte som reflekterer profesjonens egenart. At soldatkulturens sjargong og symboler i noen grad gjenspeiler at soldatens funksjon er å drepe på statens vegne, er derfor hverken galt eller unaturlig. Staten har villet målet – krig som politisk virkemiddel. Da må den innenfor rimelighetens grenser også akseptere midlene, uten å la seg forarge eller skulle ty til skjønnmalende omskrivninger. Spørsmålet er om dødninghoder og norrøne kamprop er utenfor de samme rimelighetens grenser i en slik sammenheng.

Til det er vel å si at dødninghoder som heraldisk motiv er så belastet etter siste krig at det bare egner seg som advarsel på giftflasker. På samme måte skaper rop som «Til Valhall» nærmest assosiasjoner til små grupper av alternative eksentrikere som samles rundt bål i skogen for å tilbe Tor og Odin. Telemark bataljon er en fremragende avdeling, og høyt verdsatt hos våre nærmeste allierte. Den fortjener derfor bedre enn å bli skreket ned i tabloide nyhetsoppslag. Men de offiserene som skal bygge avdelingsånd og moral i våre nye, profesjonelle avdelinger må forstå hva slags prosess de har ansvaret for, hvilke krefter de setter i gang og hvordan det hele må balanseres.

Komisk

Trår de feil, risikerer de å havne enten i det usmakelige eller det komiske. I så fall kan de gjøre ubotelig skade, fordi de risikerer å diskreditere profesjonell soldatkultur i sin alminnelighet. Det vil kunne forsinke profesjonaliseringen av deler av Forsvaret ytterligere – en profesjonalisering som er både nødvendig og uunngåelig ut fra den kombinerte effekt av teknologiutvikling, kostnadsutvikling, samfunnsutvikling og de formål Forsvaret skal kunne brukes til.

Utviklingen har gått fra den historiske norske forsvarsmodellen, hvis fremste ikon var den komplett ufarlige soldat, 91 Stomperud. Det var en relativt harmløs militæridyll som mange likte, nettopp fordi den i bunn og grunn var helt umilitær.

I dens sted vokser det frem en annen type militær organisasjon, som fordi den brukes til andre politiske formål, automatisk også utvikler andre selvbilder og profesjonskulturer. Men hvis staten anser krig for å være i siste instans politisk legitimt og nødvendig, og den for det formål holder seg med profesjonelle soldater – da er kriger også en legitim og adekvat betegnelse på utøverne av denne profesjonen. Dersom staten derimot fornekter denne sammenhengen fordi den harmonerer dårlig med tidsånden og den politiske retorikk for øvrig, gjør man en alvorlig feil. Da drives ellers legitime profesjonskulturelle ytringer under jorden, der de perverteres til sub- eller ukulturer som ingen ønsker. Det bør vi unngå.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

32 kommentarer

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by Halvor N and ElisabethSkarsbøMoen, facci sognare. facci sognare said: RT @halvorni: Diesen om soldatkultur: http://vgdebatt.vgb.no/2010/10/07/d%c3%b8dningskaller-passer-best-pa-giftflasker/ #Forsvaret [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Hei. Du bør få på plass en ordentlig definisjon av det du kaller “en profesjonell soldat” fortest mulig. Ellers kan dette innlegget virke misvisende.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Torbjørn - oktober 7, 2010 at 12:33 pm
 3. For det første må jeg si at tidligere forsvarssjef skuffer når han sier at det var vernepliktige som begikk overgrep i Abu Gharib- Trodde han viste at amerikanske styrker i Irak var profesjonelle og ikke vernepliktige soldater.Om man skal bruke eksempler og snu det til virkelighet så er det å bemerke at ved det fascistiske statskuppet i Spania stod profesjonelle soldater på fascistenes side mot vernepliktige republikanske soldater.Det var også de vernepliktige soldatene som hindret at militære ledere og profesjonelle styrker å begå militærkupp mot DeGaulle på sekstitallet.

  Ellers vil jeg bemerke at den tidligere offiserstillitsmannen Didrik Coucheron uttalte til NY TID i 2004 at han fryktet at det ville utvikle seg en krigerkaste ved side av det norske samfunnet. Der tror jeg han traff blink.

  Profesjonaliseringen av forsvaret har uten tvil vært med på å etablere en krigerkaste. Man kan bare legge merke til intervjuer fra personell fra TMB der de sier at det å være i militæret er en livsstil, at de ønsker å krige , de ønsker å drepe.Den militære identifikasjonen er sterk.Personellet befinner seg i et konformt miljø hvor avvik (andre tanker og ideer) ikke tillates. Dette kan man bla få innblikk i fra den elendige boken til Aslak Nore.

  Jeg synes det er spesielt at min gamle gardesjef Sverre Diesen uttaler seg negativt om det som har kommet frem. Sverre Diesen, min gamle gardesjef, er jo sjefsarkitekten og hovedideologen for den profesjonelle soldat-med en forsterket militæridentifikasjon. Dette kan eksemplifiseres med alle de gangen han og hans underordnete ( herunder alle kommentatorer i VG osv) er nødt til å påpeke at Norge er i krig. Det har vært viktig for han og resten av forsvaret at Norge er krig. For da økes statusen til militære:De er ikke lenger soldater, nei nå er de “krigere”.
  Uansett det tøvet man har hørt i alle år om at norske soldater og offiserer, er så utrolig spesielle ved at de har kulturforståelse ( imotsetning til aggresive amerikanerne), er nå ihvertfall ugjendrivelig tilbakevist. Norske soldater og offiserer er like primitive som Rambo med MG.
  Det første jeg tenkte når jeg så bildet av fyren med vikingehjelm og lengsel etter å havne i Valhall , var
  Grattis Diesen du har lyktes til å omskape det norske militæret til en liten og ynkelig blåkopi av det amerikanske:-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Brumle - oktober 7, 2010 at 12:53 pm
 4. Det er da flott at soldatene liker jobben sin.
  Jeg setter heller min lit til en rå og brutal soldat enn til et skjelvende politisk korrekt persilleblad om jeg skal velge hvem som skal forsvare meg og mine mot fienden.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mitt Navn - oktober 7, 2010 at 1:16 pm
 5. Du skriver “På samme måte skaper rop som «Til Valhall» nærmest assosiasjoner til små grupper av alternative eksentrikere som samles rundt bål i skogen for å tilbe Tor og Odin”

  Sist jeg sjekket hadde telemark bataljon et vikingskip som logo og E bataljonen har vel en ravn i sin logo. Begge er vel hentet fra norrøn mytologi og regnes som norske symboler. Hva er da galt i at slike avdelinger bruker “Norske/Norrøne” kamprop når symbolikken fra avdelingene merkene er så klare i utgangspunktet. Var vel en samling offiserer på ditt “tidligere” nivå Diesen, som syntes disse symbolene var “tøffe” og ga dem til de respektive avdelinger? Jeg har mer respekt for deg og andre offiserer en å tro at Dere raver rundt i skogen med fakkel og tilber norrøne guder. Disse avdelingsmerkene som nærmest alle i landet har tilknyttning til noe urnorsk var vel ment for å lokke frem en kammerat følelse og felles tilhørighet.
  Det ser ut til å ha virket så hvorfor ta fra de soldatene og offiserer som om mulig ser opp til “Dere” (les. tøffingene som fant på avdelingsmerkene.) det som gir dem felles oppbakking før de faktisk drar i en kamphandling de kanskje ikke kommer levende fra. Er det fordi Taliban blir ekstra sinte da? og prøver å drepe dem enda mer en de allerede gjør?. Disse artiklene, forssvarsjefens uttalelser, debatten omkring dødningeskaller og vikinghorn er ikke annet en rein drittspredning og sverting av innsatsen til våre soldater. Det frarøver dem den respekten de fortjener.
  Krig er krig og forksjellen på om gutta der nede har blomster i hjelmen eller vikinghorn utgjør niks og nada for andre en dem selv

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thomas Solvoll - oktober 7, 2010 at 1:32 pm
 6. Dette dødningesymbolet som det er snakk om kommer fra filmen punisher.
  Alle som har sett filmen forstår hva dette symbolet betyr.
  Ser INGENTING galt med at noen symboliserer dette.
  De hedrer sine døde kompiser og burde få lov til det.
  Bare tull å drive å henge seg opp i slike ting..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kurt - oktober 7, 2010 at 1:42 pm
 7. Igjen er Diesen glimrende retorisk! Dette var en god oppsummering av saken. Medias dekning har vært preget av sensasjonalisering, og politikere såvel som forsvarstopper har vært vinglende i sin håndtering av saken. Dette synes jeg var å kalle en spade for en spade. Veldig bra!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  lasse - oktober 7, 2010 at 1:54 pm
 8. Thomas Solvoll! Du er genial.
  Du belyser veldig viktige og riktige sider av saken! All kreditt til deg. hadde bare flere sett det slik også!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hedmark - oktober 7, 2010 at 2:31 pm
 9. kommentar til Brumle, som er skuffet over den tidligere forsvarssjefens uvitenhet. Så vidt jeg kan lese av teksten, sier Diesen at: “er de fleste massakrer og overtramp av denne type – fra My Lai via Bosnia til Abu Ghraib – ikke begått av profesjonelle, men av vernepliktige, reservister og militssoldater”.
  Charles A. Graner, Lynndie England og de ni andre som ble dømt, tilhørte 320th Military Police Battallion som i sin helhet er en reservestyrke, så i min verden har vel Diesen sine ord i behold..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frank - oktober 7, 2010 at 2:36 pm
 10. Norge mangler en prinsippdebatt nå og vi savnet da, i 1992 – 1993, når Forsvarskommisjonens instilling skulle effektueres og omsettes i praktisk politikk.

  Omstillingen av forsvaret gikk for raskt og prestisjefylt. Vi fikk et åndelig vakuum, hvor likegyldigheten og historieløsheten har blitt til et farlig våpen i seg selv. Og nå har svermerne dominert, først gjennom den raskt voksende politiske kampanje-journalistikken som råder i våre hjemlige medier; hvor retoriske og semiotiske evolusjoner ligger så tett i frekvens, så parallelt og kjedelig kollektivt at det ikke levner spor av tvil om et felles utgangspunkt fra skolerte politiske kannestøpere – uavlatelig med et iboende distansert forhold alt som har med NATO å gjøre.

  Selvsagt må forsvarets oppgaver nært og fjernet settes under debatt. Men diskusjonen begynner liksom i feil ende. Nå ER vi i Afghanistan, og vi kan selvsagt bruke mye tid på å moralisere over uønskede dødningehoder, men det bringer bringer neppe moralen eller forsvaret noe videre. Dette er en media-modulert boble, som isolert sett kan påpekes, men hvor det meste bringes ut av sine proporsjoner. Det er forskjell på Røde Kors og militært personell. Krig blir sjelden humant.

  Det er påfallende liten oppmeksomhet rundt selve hovedproblemet knyttet til det norske engasjementet i Afghanistan: Terrorismen.
  For øyeblikket er terrorberedskapet hevet i store deler av Europa og også i naboland som Danmark og Sverige. Vi hever liksom litt over slike trivialiteter i dette landet, og har steke tendenser til å intellektualisere terrorismen vekk, gjennom reotoriske piruetter fra urmarxismen på 1970-årenes universiteter, og gjennom en ditto kjekkhet med nyår som er en funksjon av ideologier som synes å sitte i veggene i nyhetsredaksjonene. Men hele dte politiske uttrykket er som nevnt summen av en koordinert politisk prosess med kampanje-journalistikk. Hvor det meste er enøyet; hvor ikke må se på det som faktisk kommer på trykk, i aviser og på nett, og i etermediene forøvrig, men vi må fokusere det som konsekvent IKKE kommer med også. Unnlatelsessyndene er et fast element i det jeg betrakter som en uhyre skjev politisk mediadekning.

  En kan selvsagt velge å la islamistiske grupper igjen bygge seg opp i Afghanistan og Irak, men da må en også være villig til å betale prisen. For tiden begynner det å bli vanskelig å skrive og tegne hva en vil også i skandinaviske medier, fordi noen vil drepe for bl.a. å hindre spesielle tegninger kommer til uttrykk.

  Vi kan sitte og holde igjen ørene og vente på smellen, eller vi kan ty til noe så brutalt som å forsvare oss. Dette forsvaret er sjeldent humant i det fysiske uttrykket, men det skal normalt forsvare mange flere liv enn det som går tapt.

  Nå er forsvaret i Norge nede på et nullpunkt hvor en bør innføre Bjørn Bjørnsons bok, “Det urolige døgnet” som pensumlitteratur. Vi glemmer, vi er historieløse og farlig likegyldige i møte med norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Det handler mye om å slå til mot totalitære krefter av alle avskygninger, dersom vi tar historien på alvor. Brutalt til tider, men ikke så vanskelig å forstå. Vanskelig blir det først når en ser på den særdeles ensrettede politiseringen av norske nyhetsredaksjoner.

  Når en helnorsk spion blir pågrepet med 61 graderte dokumenter i kofferten, på vei til å møte en av Europas største KGB-topper, Gennadij Titov, fortrenges det. På linje med utallige hemmelige møter i flere land gjennom flere år. Fordi det veldig teoretisk, analysert mer enn 25 år senere, kan være feil med ett av pengebevisene. DET er den eneste kritiske diskusjonen om norsk sikkerhetspolitikk så langt i 2010. Tro meg: Det er tid for forandring. Nå må noen kjenne sin besøkelsestid og reise kjerringa i dette landet, som er i ferd med å bli så politisk korrekt og stivbent i møte med alt som har med sikkerhetspolitiske utfordringer å gjøre at vi snart ikke behøver en eneste krig for å tape alt.

  Roy Vega
  Politisk ukorrekt historiker

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Roy Vega - oktober 7, 2010 at 2:38 pm
 11. Idealisme kan være så mangt. La oss ta det motsatte, et fullstendig fravær av idealisme. Alt av argumenter om legitimitet skrelles bort og igjen står man med en soldat som gjør som han får beskjed om, motivert av lønn og et kollegialt forhold til medsoldatene. Dette kalles leiesoldater.

  Våre uniformerte er våre representanter, de legemliggjør vår demokratisk vedtatte politiske vilje i sin ytterste konsekvens. Hvis grunnmotivasjonen er uvesentlig så har vi mer enn nok penger til å kjøpe soldattjenester av de som er blitt så profesjonelle at de er organisert som aksjeselskaper.

  Telemarkbataljonen bør faktisk tenke positivt om reaksjonene de siste uker. Hadde vi som borgere ikke følt oss representert så hadde vi ikke brydd oss (hvor mange innlegg og blogger handler om den amerikanske soldaten med avkuttede fingre i vannflaska?).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  John - oktober 7, 2010 at 2:42 pm
 12. Norge skiller seg ut fra de andre landene ved at vi ikke har noe underoffiserskorps. Modne kvinner og menn med lang erfaring som daglig omgås med soldatene og som kan være et korreks til uønsket adferd. Da Diesen var gardesjef ble han effektivt stanset av sine overordnede da han nettopp tok opp denne utfordringen.
  Vi skal være overseende med uttalelser fra 21-åringer i en stresset situasjkon, men samtidig sette klare krav til retorikken til offiserer, og kanskje særlig til militære sjefer.

  Det må væe lov å mene at det er lite gjennomtenkt av en major å uttale at de er her for å drepe.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arve - oktober 7, 2010 at 3:45 pm
 13. Føst: verneplikten må ikke avskaffes, vi skal beholde “borgeren i uniform”, og ikke bytte til en kasernert soldateska. Engelsek soldater på NATO-øvelse er skrekken, ordforrådet er omlag 35, hvorav 30 er “fuck”. De som er blitt sjokkert av dagens Afganistan-lingo, kan bare forestille seg hva som er i vente dersom vi bytter til utelukkende profesjonelle.
  Dernest: Hvilken gud skal soldatene bruke som kamprop? Jesus? Nei vel? Odin er heller ikke greit, han var faktisk visdommens gud, krigsguden derimot var/er Thor. Bruk gjerne norrøn mytologi, men den må være riktig.
  Til sist: Våre gutter er flotte, modige, reale mannfolk som gjør en glimrende jobb, uansett ordgyteri. Helt i motsetning til de feige, degenerte rokokkotypene som utgjør dagens maktelite. Det er altfor mye pudderparykk og parfymerte blondelommetørklær (i overført betydning) i dagens politikk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Irene - oktober 7, 2010 at 3:54 pm
 14. Diesen, etter å ha blitt pensjonist, fortsetter sin livslange kamp mot verneplikten.
  At vernepliktige står for de fleste overgrep i krig er udokumentert (for å si det forsiktig) og direkte feil.
  Norge er et av få land som har hatt vernepliktige i krigsoperasjoner de senere år, og våre soldater er ikke akkurat kjent for slike problemer, heller tvert om. Amerikanske og en del andre lands profesjonelle soldater derimot . . .

  Mvh
  Gønni

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gønni - oktober 7, 2010 at 4:12 pm
 15. Er det så rart at bataljonen bruker kampropet “Til Valhall” og litt vikingeffekter, når bataljonens symbol er et vikingskip?

  Ellers vil jeg rette en honnør til General Disen for nok et utmerket retorisk innlegg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christian - oktober 7, 2010 at 4:13 pm
 16. ‘De fleste overgrep i krig begås av verne8pliktige, ikke av profesjonelle’
  Hmm, Norge har vel ikke hatt vernepliktige i strid siden andre verdenskrig.
  Og USA har ikke verneplikt, kun yrkesoldater.

  Virker ikke som om forsvarsledelsen vet noe om hvordan krig er i praksis, da er det lite vits i å kalle seg general..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lars Vegas - oktober 7, 2010 at 4:42 pm
 17. Sverre Diesen om soldatkultur: Bomskudd, General!

  http://ofauske.blogspot.com/2010/10/sverre-diesen-om-soldatkultur-bomskudd.html

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole-Asbjørn Fauske - oktober 7, 2010 at 4:54 pm
 18. Hvordan har det seg at du sier de “fleste” vernepliktige er overgripere i krig? Hvem er de såkalte profesjonelle? Ser ikke helt poenget ditt ved å legge skylden på vernepliktige for å dekke over for oppførselen i krig?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  marius - oktober 7, 2010 at 5:07 pm
 19. Vi ser politikere som lar seg sjokkere over norske soldater som foretrekker skuddveksling framfor sex. For de fleste av oss er dette enkelt, ingen drar til Afghanistan for å pule, da hadde det holdt med en helt vanlig pakketur til syden. Faremo og skrivebordskrigerne i Hæren har forvekslet Telemarksbataljonen med fredsduer! Ministeren er forarget, norske soldater som hevner sine døde kamerater vil hun ikke ha noe av. Soldatene har i tillegg lagt
  seg til et fælt hat og stygg sjargong om Taliban. Fy! Ille er det at Norrønske navn og symboler blir tatt i bruk. Det er så vidt forsvarsministeren erklærer Telemarksbataljonen infiltrert av nynazister. Det er på tide at vi tar de gamle gudene tilbake fra de som har besudlet dem. Oberstløytnanten blir avbildet under iherdig sladding av hodeskaller og vikingeskip! Hærens pressetalsmann kaller det en gimmick, og alle snur de ryggen til. Ministeren viser tydelig forakt for soldater som hun selv har utstyrt, opplært og sendt til et krigsområde. Det er ikke nok å stå gråtkvalt på Gardermoen når norske helter kommer hjem i kiste. Det gir ikke troen på norske politikere, jeg skulle ønske jeg hadde. Er disse menneskene voksen for oppgaven de er satt til? Hva hadde skjedd i krig på Norsk jord? Reportasjen i Alfa er viktig i debatten rundt vår deltakelse i krig på fremmed jord. Ikke fordi den forteller at soldatene i Afghanistan har satt egne ord på det som foregår, men fordi den avspeiler manglende forstand hos våre politikere og ledere. Det er ikke forsvarshemmeligheter som blir avslørt, men litt utagerende språkbruk og broderte jakkemerker. Reportasjen er et godt alternativ til framstillingen om speiderguttene i Afghanistan, en polert virkelighet forsvarsstaben gjerne vil ha oss til å svelge. Situasjonen på bakken er svært alvorlig , med tap av både sivile og militære. I denne situasjonen henger politikere seg opp i lek med ord. Taliban gjør alt de kan hver dag for å drepe våre sønner og døtre i bataljonen, noen ganger lykkes de. Krig er stygt, krig er ekstremt! Det bør være kjent at krigsinnsats gir en spesiell ballast som følger deg igjennom livet, ikke så underlig at dette får utløp med litt kjekkaseri, men det er ifølge ministeren et tegn på moralsk forfall av verste sort. Feltpresten forstår at krig er krig og at krigsmenn blir preget, han forsvarer soldatene. For de som går rundt med skylapper og nekter for at dette er krig, er dette vanskelig å fatte. Ministeren og hennes livsfjerne kolleger, har bedre soldater enn de fortjener. Våre soldater, våre helter, skal ha all honnør for at de makter å holde moralen opp,- mens prektige norske politikere holder seg for nesa og flytter de kristne formålsparagrafene fra SFO til basen i Meymahne.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  KaiF - oktober 7, 2010 at 5:26 pm
 20. Synes Disen med dette sumerer det hele godt. Les og lær.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Geir Bjerke - oktober 7, 2010 at 5:59 pm
 21. Det skal pensjonert general Sverre Diesen ha at han er ærlig og tro i sin argumentasjon om det fortreffelige i den profesjonelle hær. Men der stopper det for den pensjonerte forsvarssjefen. Hans påstand om at det er de vernepliktige som står for overgrep er vissvass, ref kommentaren om Abu Gharib. Nei Diesen, ikke fnys av den norske soldat, som er av folket og tjener folket. Ta vare på vernepliktssystemet, det tjener et lite land som vårt. Ved allmenn verneplikt, sikrer vi en god dialog mellom Folk og Forsvar.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kommandør - oktober 7, 2010 at 6:07 pm
 22. Først og fremst: Brumle – Amerikanske soldater som tjenestegjorde i Irak var bl.a. fra nasjonalgarden og vernepliktige. Hvor mange profesjonelle soldater tror du USA har egentlig?

  Diesen er klar og viser at han forstår de faktiske forhold. Pragmatisk og nøytral. Det er fint det er noen son kaller en spade for en spade også. Diesen er klar på at Norge med sin innsats de senere år ikke lengre kan sies å ha en forsvarshær, men en avdeling i et verdenspoliti. Den logiske forlengelsen av dette blir jo at dette verdenspolitiet er NATO styrt av USA. Vi bør dermed ikke regne med at afghanistan er siste krig, men snarere vår ilddåp som aktive angripere av suverene stater som ikke gjør som vi (les: USA) sier…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  euqid - oktober 7, 2010 at 6:22 pm
 23. Her glimter generalen til!
  Ikke alle som var enig med Diesen i hans tidligere jobb, men i denne saken er han helt klart ved kjernen av saken. Det ER mulig å oppnå samme effekt uten eksentriske ord og vendinger.
  Videre er det ukorrekt at E-bataljon har en Ravn i merke sitt. De har en flaggermus, og som alle vet representerer den et dyr med egne sensorer eller som andre vil hevde et dovent dyr som sover om dagen…… rett skal være rett!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  morgans - oktober 7, 2010 at 6:30 pm
 24. Three: in certain extreme situations, the law is inadequate. In order to shame its inadequacy, it is necessary to act outside the law. To pursue… natural justice. This is not vengeance. Revenge is not a valid motive, it’s an emotional response. No, not vengeance. Punishment.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  The Punisher - oktober 7, 2010 at 6:46 pm
 25. Et glimrende innlegg som plasserer saken på riktig spor. Syns kanskje at viking-symbolikken gis for stor plass i denne debatten. Synd at ikke noen fra forsvarsledelsen kunne ha forfattet et slikt innlegg tidligere og ikke satt sine egne soldater i et svært dårlig lys.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jack-Robert - oktober 7, 2010 at 6:51 pm
 26. Interessant at engeneral og tidligere forsvarsjef sammenligner kronprinsesse Mette Marit med en giftflaske: http://msnno.starlounge.com/index.cfm?objectid=95415&imagenr=6&page=6
  Men hva annet kan en vente av en general under et regime hvor forsvarsministeren ikke forstår hva krig er, og som tidligere meritter som justisminister laget en lov hvor politiet kan trakasere lovlige våpeneiere med alle papirer i orden, mens det samme politiet må ha spesiel tilatelse for å gjøre det samme overfor væpnede kriminelle.
  Men hva annet kan en vente av en regjering som ikke en gang har et minimum av kunnskap om farger, slik at de vet at rødt og grønt er brunt.
  Men det sier vel mest om velgerene som har valgt dem.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjetil Simonsen - oktober 7, 2010 at 7:22 pm
 27. Fasinerende at det kristiseres bruk av viking symboler fra div høerestående offiserer i forsvaret. husker selv da det i 91/92 ble bestemt at man skulle fjerne de “skumle” kryssende bajonettene for var de galme symbolene til kompaniene i UNIFIL (Libanon) da dette ikke passet seg for fredsbevarende soldater, de hadde da vært i bruk siden 1978. De ble selfølgelig byttet ut med……. en vikingehjelm. Så kan man sjekke cv’n til enkelte høyerestående offiserer om hvor de plassert i denne tiden og gjette hvilke besluttninger de tok i dette tilfellet..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Eyvind - oktober 7, 2010 at 9:06 pm
 28. Det norrøne innslaget i det norske forsvaret er større enn et kamprop og noen avdelingsmerker. Bygget til TMBN har jo det treffende navnet “Ormen lange”, og svært mange av de pansrede vognene har også norrøne navn.
  Heller norrøne symboler enn kristne symboler, særlig i Afghanistan. Forrøvrig helt enig i at dødningehodet på militære uniformer gikk av moten i -45.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dingus - oktober 7, 2010 at 9:20 pm
 29. Veldig bra om innhold, men langt svakere om form.

  Men det var kanskje bare å vente. Villfarelsen (?) i Forsvaret angående kulturens form har han jo i nesten hele sin yrkeskarriere bidratt til selv også.

  Noen ansvarlige (les FSJ) bør snarest bli tydeligere på hva som er akseptable symboluttrykk for å fremme samhold, motivasjon, og skjerpe sansene før, under, og etter kamp på liv og død. Viking metaforen er åpenbart politisk ukorrekt, og et større antall av Forsvarets avdelinger bør skifte ut både navn og avdelingsmerker snarest for å skape tydelighet både internt og eksternt.

  MEN hadde FSJ klart å lire av seg en lignende pedagogisk forklaring som denne artikkelen da dette tok av i media, så hadde jeg hatt langt større respekt for han i dag.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Argurious - oktober 7, 2010 at 10:28 pm
 30. Her blir det blandet sammen profesjonelle, reservister, og nansjonalgarde soldater hva USA angår. USA ha tre typer soldater:

  1. De profesjonelle eller et bedre ord er vel yrkessoldater. De verver seg frivillig og de er full-time duty (active duty) soldater.
  2. Reservister De verver seg frivillig og er part-time duty soldater. De blir mobilisert i krise/krigstider og tjener da som full-time duty (active duty) soldater.
  3. Nasjonalgarden. De verver seg frivillig og er part-time duty soldater. Disse soldatene blir betalt og utdannet av hver enkelt delstat. De kan bli mobilisert til hjelp i katastofetilfeller – jordskjelv, flommer osv.- i sin egen delstat eller til andere deltstater, De blir mobilisert i krise/krigstider og tjener da som full-time (ative duty) soldater.

  Med andre ord aller verver seg frivillig og det eksiterer ikke verneplikt i USA og derfor heller ingen vernepliktige soldater.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Inga - oktober 8, 2010 at 11:40 am
 31. Har rettet opp ingressen på Diesens artikkel, i tråd med det han selv skriver på siden her. Vi er lei oss for at dette ble upresist ved publisering.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Elisabeth Skarsbø Moen - oktober 8, 2010 at 1:13 pm
 32. Har rettet opp ingressen på Diesens artikkel, i tråd med det han selv skriver på siden her.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Elisabeth Skarsbø Moen - oktober 8, 2010 at 1:14 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00