Sjofelt karaktermord

TREHOLT

Alfr

Alf R Jacobsen, forfatter, mener:

*Har Aftenposten investert så mye prestisje i boken Forfalskninger at det ikke er plass for fairness og balanse?

* Gordievsky var et farlig og troverdig vitne mot Treholt. Det forklarer hvorfor vennekretsen lenge har forsøkt å svekke hans vitneprov.

FØLG VG DEBATT PÅ www.facebook.com/vgdebatt

Redaktør Harald Stanghelle beskriver i Aftenposten søndag (10 / 10) den russiske avhopperen Oleg Gordievsky nærmest som en lurvete løgnhals og begår dermed et karaktermord av sjelden sjofelhet. Så åpenbart feilaktig og overfladisk er angrepet at det bare kan ha to forklaringer: Enten vet Stanghelle ikke hva han snakker om, eller så har Aftenposten investert så mye prestisje i sin omfavnelse av boken Forfalskningen og sin anonyme POT-kilde at det ikke lenger er plass for fairness og balanse.
Trussel mot freden
La meg derfor komme med følgende tilleggsopplysninger: Gordievsky var offiser i KGB og tjenestegjorde ved den sovjetiske ambassaden i København, da han i 1976 ble rekruttert som agent av britenes Secret Service (MI6). Han var dypt desillusjonert over Sovjet-kommunismen og så hjemlandets politiske system som et fengsel for innbyggerne og en trussel mot verdensfreden. Han kunne ha valgt å hoppe av til et trygt liv i Vesten, men han gjorde det motsatte. Gordievsky så det som sin plikt å bekjempe bolsjevismens ondskap innenfra – vel vitende om at han som britisk agent risikerte dødsstraff om han ble tatt. Han forble derfor i KGB i ni år til han som oberst i 1985 så vidt unnslapp med livet i behold – etter en dramatisk flukt over grensen til Finland og videre med fly fra Tromsø til London.
En hovedoppgave for kontraspionasjen i alle land under den kalde krigen var å stoppe lekkasjer østover av gradert informasjon, som kunne svekke Vestens beredskap og forsvarsevne. Da Gordievsky av en løsmunnet kollega fikk vite at KGB i Oslo hadde vervet en eksjournalist i UD som agent, fortalte han det straks til MI6. Britene ga tipset videre til POT, som dermed ble ansporet til å videreføre jakten på en ny forræder i utenrikstjenesten – etter Gunvor Haaviks arrestasjon vinteren 1977.
 

5833739

Oleg Gordyevski fikk St Micahel og St George ordenene av dronning Elizabeth II, for sine tjenester for britisk etteretning. Foto:  MARTIN KEENE.

En av de ti viktigste
Selv hadde Gordievsky fullført sin turnus i København og vendte sommeren 1978 tilbake til Moskva til et 4-års opphold ved KGB-senterets skandinaviske avdeling under Norgesspesialistene Victor Grusjko og Gennadij Titov. Med eksamen i svensk fra KGB-akademiet, ble Gordievsky i de neste årene brukt som oversetter av dokumenter KGB mottok fra de nordiske land. Da for eksempel Titov og Sjisjin kom tilbake fra møtet med Arne Treholt i Helsinki vinteren 1979, hadde de med seg et lass papirer på norsk og engelsk. Noe var gradert Strengt hemmelig, og Gordievsky og resten av translatørene brukte tre døgn før det hele var oversatt til russisk og distribuert til toppene i KGB og Kreml. I de neste årene samlet Gordievsky alle de opplysninger han kom over om agenten, som av KGB ble regnet som en av de ti viktigste i Europa, inkludert navnet, Arne Treholt.
Under oppholdet i Moskva hadde MI6 suspendert all kontakt med sin stjerneagent. Det var først da Gordievsky i juli 1982 kom til London i dekkstilling som ambassaderåd, at han på nytt kunne debrifes av MI6 om det han hadde sett, hørt og opplevd i KGB-senteret. Det var under det første møtet på fire år at han ga MI6 det første reelle innsynet i omfanget av Treholts virksomhet, blant annet omfanget av antall dokumenter han overleverte.
 

stang

Harald Stanghelle og Arne Treholt sammen i begravelsen til Lars Jacob Krogh i april i år. Foto: TORE KRISTIANSEN.

Legendarisk status
Her er vi ved sakens kjerne: Da Gordievsky møtte sine føringsoffiserer, hadde han selvsagt intet motiv for å dikte opp eksistensen av en norsk spion ved navn Arne Treholt. Han var på vei mot en toppstilling i KGB i London og ga de allierte en strøm av ekstremt viktig informasjon om sovjetiske krigsforberedelser (Operasjon Ryan), som gikk rett til Det hvite hus og Downing Street nr. 10. Hans status var legendarisk, og han hadde intet behov for å pynte på sitt renommé ved å formidle usanne historier om en norsk byråsjef på villspor. Han fortalte rett og slett det han hadde sett og vært med på, og det var mer enn tilstrekkelig.

 

Flyktet fra dødsdom
For MI6 var det essensielt å beskytte Gordievskys liv. POT fikk derfor ikke møte ham personlig. De fikk kun et ekstrakt av det han hadde fortalt, og det var det som ble lagt fram i lukket rett våren 1985. Selv da var risikoen overhendig. Gordievsky var kommet under mistanke og var i mai blitt hjemkalt til Moskva og satt under etterforskning – omtrent da Treholt-saken ble tatt opp til doms. Arrestasjonen var nært forestående med en sikker dødsdom som følge da han få uker senere mirakuløst greide å flykte til en mottagelse som helt i England.
Gordievsky var kort sagt et farlig og svært troverdig nøkkelvitne i saken mot Arne Treholt, og det forklarer hvorfor vennekretsen lenge har forsøkt å svekke hans vitneprov. Det unnskylder ikke at Aftenposten nå løper Treholts ærend med personangrep og misvisende informasjon. Det er ikke bare å forlede opinionen. Det er direkte sjofelt mot en mann som har gjort Vesten og Norge store tjenester.

FØLG VG DEBATT PÅ www.facebook.com/vgdebatt

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

22 kommentarer

 1. Det er merkelig den prestisje Aftenposten legger i å renvaske Treholt.Mengden av artikler, vinklingen av dem,kritikløse referater av rykter og sladder går alle i en retning. Publisering av leserinnlegg går også inn i kampanjejournalistik Aftenposten driver med.Godt å lese Alf R. Jacobsens kronik som forsøker å bringe balanse i saken.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Peter Hajdu - oktober 14, 2010 at 12:17 pm
 2. [...] This post was mentioned on Twitter by Jonas S. Rasch, ElisabethSkarsbøMoen. ElisabethSkarsbøMoen said: Denne debatten vil jeg gjerne høre live: Alf R Jacobsen mot Harald Stanghelle om Treholt: http://tiny.cc/lzywn [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Begge teoriene dine om hvordan tøyset kom på trykk i Aftenposten kan stemme. Det snodige er hvordan Stanghelle gang på gang skriver om ting han åpenbart ikke kan noe som helst om. Hva er det egentlig han kan noe om?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Petter - oktober 14, 2010 at 12:32 pm
 4. Hear, Hear!!!!!!!!

  På tide at noen sier i fra om dette absurde forsvar av
  millionæren og spionen Treholt. Stanghelle og andre kompiser som er laaangt ute på venstre fløy prøver seg stadig. Treholts vendetta mot POT er godt hjulpet av dem som aldri tilga POT for at de avslørte den politiske wonderboy Treholt. Det er ideologiske grunner for deres vendetta mot POT. En rekke STASI kompiser lurer også i kulissene i Treholtsaken. Da saken mot Viksveen ble henlagt gikk den kalde krigen og de som hadde svin på skogen i historebøkene. Et rettsoppgjør med en rekke norske navn i STASI arkivene ble dermed uaktuelt. At navnene står der bortforklares i det brede og vide av Stanghelle. Det de ikke nevner er tross alt den informasjonen de leverte til STASI under den kalde krigen. I Sverige har forfatter Björn Cederberg skrevet boken ‘Kamerat Spion’ om svenske STASI spioner og STASI i Sverige under den kalde krigen. I Norge er det langt mellom dem som er interessert i å avdekke dem som jobbet for STASI som i dag sitter i høye posisjoner….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hawk Newman - oktober 14, 2010 at 12:57 pm
 5. Endelig et sammendrag av fakta i kombinasjon med presis oppsummering Underskrives. Stanghelle,vår kvasiintellektuelle bedreviter,har nå i en viss tid i fri dressur fått utgyte seg seg i alskens media. Der har intervjuere av så ymse kaliber latt ham så smått omskrive en del av historien rundt dette emnet.Å legge sitt ansikt i alvorlige folder er ikke et tegn på klokskap og viten,men dessverre lar den yngre og uvitende del av almuen seg førføre av mannen.
  Alf R-har savnet deg lenge i debatten-ditt innlegg tiltredes med bravur.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gunnar - oktober 14, 2010 at 1:05 pm
 6. Aftenposten har virkelig tatt side i denne saken. Som det er sagt i ett uttall saker, følg pengesporet.
  Hvem utgir boken? Hvordan er eierskapet i dette?
  Og til slutt, hvor ligger A-postens politiske overbevisning?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  seth - oktober 14, 2010 at 1:58 pm
 7. Alf R Jacobsen er en dyktig forfatter og journalist og jeg tviler ikke på at de fakta han her legger frem angående Treholt – saken er korrekt. Innlegget vil sannsynligvis og forhåpentligvis skape en viktig balanse i en viktig sak. I sannhetens navn tror jeg det er behov for en slik balanse både i saken og i folkedebatten.
  MEN, basert kun på dette innlegget har vel egentlig ikke Alf R. noen større krav på å bli trodd i denne saken enn Stanghelle og Treholt. At han ønsker å berge ære og troverdighet for Gordyevski er jo kanskje både riktig og nødvendig, men det gjør ikke denne saksfremstillingen mer sann av den grunn. Spørmålet er om innlegget var ment som ett sannhetsvitne eller kun som et bidrag til balansen i saken?
  Uansett, vil det vel, for all framtid, herske uenighet i denne saken, selv etter at en eventuell gjennomtagelses sak skulle frikjenne Treholt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Finn - oktober 14, 2010 at 2:41 pm
 8. Takk til Alf R. Jacobsen.
  Endelig kom dert en på banen som åpenbart har større kunnskap om Treholt-saken og dens bakgrunn enn de fleste utenfor POT-systemet..
  Jeg er enig med VGs dyktige journalist Elisabeth Skarsbø Moen: La oss få en debatt på NRK i beste sendetid mellom Jacobsen og Stanghelle, selv om det antakelig blir et møte mellom kunnskap og synsing.
  Media har nå så ensidig pleiet verbal omgang med Treholts venstrevridde støttespillere at vi trenger å få frem fakta på bordet og det ser ut til at store deler av disse sitter Alf R. Jacobsen inne med.
  Dette var sannelig opplysninger i rette tid.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Asterix - oktober 14, 2010 at 2:48 pm
 9. Takk til Alf R. Jacobsen.
  Endelig kom det en på banen som åpenbart har større kunnskap om Treholt-saken og dens bakgrunn enn de fleste utenfor POT-systemet..
  Jeg er enig med VGs dyktige journalist Elisabeth Skarsbø Moen: La oss få en debatt på NRK i beste sendetid mellom Jacobsen og Stanghelle, selv om det antakelig blir et møte mellom kunnskap og synsing.
  Media har nå så ensidig pleiet verbal omgang med Treholts venstrevridde støttespillere at vi trenger å få frem fakta på bordet og det ser ut til at store deler av disse sitter Alf R. Jacobsen inne med.
  Dette var sannelig opplysninger i rette tid.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Asterix - oktober 14, 2010 at 2:50 pm
 10. Gunnar, jeg ville ikke kalt hverken Gordievsky eller Treholdts utsagn i saken som FAKTA, bare påstander! Hvis/når Treholdt var en spion så betyr vel det at han er en person uten TILITT fra det Norske samfunnet som da er blitt foråt, eller tar jeg feil? Når Gordievsky er en kontraspion vil det bety at han ikke var å stole på hverken for oss i vesten ELLER sin egen nasjon. Det vil si det er en mann TOTALT uten TILITT som her Alf R Jacobsen trykker til sitt bryst helt ukritisk. Gordievsky så hvor bra vi hadde det i vesten og ønsket seg dit. Derfor ble han kontraspion! Han er NØDT til å gi så god informasjon som mulig og ser han en mulighet til og kryddere saken gjør det hans egen sak bare bedre. Ingen i Norge trodde på Treholdt allikevel. Er han skyldig? Vet ikke! Grunnen til at Gordievsky fremdeles holder på det han har sagt er for ikke å miste troverdigheten som kontraspion og sin status og liv i vesten. Som om han hadde noe! Her gjelder det å holde tungen rett i munnen når vi gir TILLIT til spioner!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jarle - oktober 14, 2010 at 2:54 pm
 11. Godt skrevet! Dette ser vi alt for lite av nå, bare Treholt-som-offer-historien. Treholt er en farlig mann, ennå, for han er med til å bagatellisere landssvik.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Janno - oktober 14, 2010 at 3:43 pm
 12. Takk for mange gode innlegg! Essensen er følgende: Da Gordievsky for første gang på fire år snakket med sine førsingsoffiserer i Secret Service i London ca 10. juli 1982 og fortalte om virksomheten til den norske spionen, hadde han intet behov for å dikte. Han hadde selv som oversetter håndtert dokumentene Titov og Sjisjin hadde fått hos spionen, og han hadde i nesten fire år hørt dem, pluss Lopatin, skryte av sin erobring. Dette var halvannet år før Treholt ble arrestert, og Gordievsky hadde ikke hatt kontakt med sine vestlige kontakter siden 1978. Han hadde aldri møtt Treholt, han visste ingenting om den etterforskning som hadde skjedd i Norge, han hadde ikke tjenestegjort i Oslo, han hadde ingen prestisje knyttet til noe. Han fortalte rett og slett hva han hadde hørt og sett, og hva han hadde vært med på. Og husk: Han satt i KGBs nervesenter i skandinavisk/britisk avdeling og var et direkte øyenvitne til hvordan Treholts materiale ble brukt – og til hvilken betydning det hadde, altså en livsfarlig mann – for spionen. Jeg kjenner Gordievsky godt fordi jeg oppsøkte ham i England og konfronterte ham med hans vitneutsagn – ikke bare en, men mange ganger. Han har hele tiden fortalt den samme historien, som for den interesserte også er nevnt i hans bok “Next stop execution”. Jeg har selvsagt også dobbeltsjekket hans historie hos de POT-folkene som møtte ham høsten 1985, og de som møtte ham da han var i Norge i 1987. Min beskrivelse er altså ikke en påstand, som noen synes å mene, men en så nøyaktig gjengivelse av faktum som overhode mulig. Konklusjonen er krystallklar: Gordievsky var i 1982 et helt ødeleggende vitne mot Arne Treholt, fordi han selv hadde håndtert dokumentene som Treholt ga til Titov & co. Bare synd at han ikke personlig kunne møte i retten, fordi han da var hjemkalt til Moskva og ble utsatt for konstant overvåkning, avlytting og forsøk på forgiftning med en dødsdom som overhengende sannsynlighet – les hans bok! Men om saken kommer opp på nytt, hvilket er lite trolig – da vil han kunne møte, og det blir nok ikke trivelig for Treholt. Kanskje det er derfor det er så viktig allerede nå å begynne undergravingen av hva Gordievsky har å si gjennom å sverte ham som person? Jeg besvarer ikke spørsmålet, men alle kan tenke sitt. Mvh, Alf R. Jacobsen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Alf R. Jacobsen - oktober 14, 2010 at 11:25 pm
 13. Aftenposten blåste i gang en ny runde i Treholt saken basert på en kilde som da han ble intervjuet på NRK ikke lenger husket hva som hadde skjedd. Slik sett klarte Aftenposten å få saken gjenopptatt på falske premisser.

  Når dette er skjedd er det selvfølgelig viktig å følge opp med å rakke ned på helten Gordievsky som avslørte den norske forræderen.

  Kan det hele skyldes at det er en gammel AKP ml som er blitt redaktør i Aftenposten?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jojo - oktober 15, 2010 at 9:15 am
 14. Treholt var ikke annet enn forræder og en simpel spion, skriver Hegnar Online 26.09..

  Går det an å være uenig?

  Den betrodde politikeren, byråkraten og diplomaten “hang” jo sammen med KGB fra 1967 til han ble arrestert i 1984. Han var midt i et av smørøyene som russisk spionasje siklet etter: Hva Treholt – fra sitt omfattende nettverk – meddelte russerne om norsk og europeisk og euro-atlantisk strategi og politisk tenkning, herunder forhandlingene om delelinjen i Barentshavet, kan ikke overvurderes. Det er her at Treholt trer frem som toppspion for russerne. Og Irak for betaling mot graderte dokumenter.

  Kaffeslabberas, hevder Treholt og hans venner selv i dag om hemmelige møter i nærmere sytten år med KGB på forskjellige steder i verdens hovedsteder. Stemt i av tidligere KGB generaler på NRK Dagsrevyen i beste sendetid. Men hvem tok hånd om den norske kafé-gjengeren etter at vår alles mor Gro slapp han ut av buret i 1992? Jo, Treholt startet omgående butikk i Moskva sammen med gamle venner fra KGB tiden! Og den russiske linken går som en rød tråd gjennom hele spionens virksomhet etter 1992. I dag fremstår Treholt som mangemillionær på tross av en rekke mislykkede forretningsprosjekter bak seg. En takk for vel utførte tjenester, hva annet?

  Hehehe, må vi ikke alle le?

  Jo, men ikke datidens LO-nestlederen Jan Balstad som startet butikk i Russland sammen med spionen, og resten av støtteapparat blant den lille forkvaklede totalitære gjengen i Norge, herunder AKP-ml advokaten som hevder Treholts uskyld. Det gjelder å innbille folk at dersom pengebeviset ikke holder, så er Treholt uskyldig. Men hvem vet hvor mye penger som hopet seg opp på konti i russiske banker? Som ble startkapitalen for Treholts forretningsvirksomhet etter 1992? Pensjonen? Nei, se det blir nok en vel forvart hemmelighet. Hvordan skal fremmede makter ellers sikre seg fremtidige toppspioner?

  Sytten år i russisk tjeneste vitner ganske sikkert om økonomisk grådighet i en fortsatt ukjent størrelsesorden. Men mest vitner forræderiet om forvillet ideologisk virksomhet.

  Regimer i Sovjetunionen avlivet omlag 65 millioner egne innbygger mellom 1917 og 1989. Svin er bare fornavnet på virksomheten Arne Treholt bedrev for stalinistene i sytten år.

  Jahn Otto Johansen oppsumerer mediesirkuset Arne Treholt

  Refleksjonene gjør seg selv. Jeg har snakket med russere som en gang arbeidet i KGB. De syntes Arne Treholt var temmelig forslagen. Noen idealist var han ikke. Treholt har ingen høy stjerne i Moskva i dag. Han betraktes som en kynisk kapitalist, en slags mini-oligark.

  Da amerikanerne ville bytte ut Treholt mot en dissident de gjerne ville ha satt fri, spurte de Norge om hjelp. Svaret kom fra en høytstående KGB–offiser som spisset sin munn foraktelig og sa: «He took money!» Så langt om Arne Treholts angivelige idealisme.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bjørn Hansen - oktober 15, 2010 at 12:05 pm
 15. Endelig noen som kan bidra med utfyllende informasjon. I lang tid har Treholts venner, stort sett venstreekstremister, fått sette dagsorden i denne saken med sine absurde teser og fremstillinger. Et faktum som de venstrevridde ikke kan vri seg unna, er det faktum at Arne Treholt hadde føringsoffiser. Hvis vedkommende var lojal til fedrelandet, hvorfor i all verden behøvde en føringsoffiser?

  Det er forøvrig trist å registrere Aftenpostens utvikling. Det som før i tiden var en bauta når det kommer til seriøs journalistikk, har ikke blitt noe annet enn varmestue for mer eller mindre paranoide venstrevridde.

  Kanskje ikke det var noen genistrek å ha “stalins datter” Haugsgjerd som ansvarlig redaktør?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Daniel - oktober 15, 2010 at 12:30 pm
 16. Tusen takk til Alf R. Jacobsen .

  Norulv Øvrebotten som til de grader ble utmanøvrert av historie -forfalskerne og Treholt vennene i media og forvaltning er også skeptisk til motivene bak Stanghelle .

  Blod er tykkere enn vann ?

  Stanghelle er gift med barne-barnet til den store landsfader Einar .

  I samme periode A-Pressen etablerte nære relasjoner til Putin-mafians media-baroner til det statsbærende parti i Norge og Russland . .

  Media har tradisjon for å tro at folk flest bare husker i 14 dager. Her bommer de! Mange husker fortsatt at Treholt var en spion for fienden, og fortsatt er en landsforræder. At man desperat forsøker å latterliggjøre vitner og etterforskningsmatriale fra mer en 20 år tilbake avslører bare Stanghelle`s egentlige politiske holdning.

  Alle med vettet i behold forstår at hverken A Posten eller Stanghelle sitter med etterretningsinformasjon som fritar Treholt fra stempelet som spion. Nei saken er nok den at A posten og Stanghelle fortsatt idag sympatiserer med hva Treholt den gang gjorde. De synes ikke at å levere etterretningsinfo til Sovjet var noen forbrytelse. Det var, og er, fortsatt idag innenfor deres ideologiske ramme. Problemet er jo bare det at venstresiden med Aftenposten i front, i lengden har vanskeligheter med å skjule denne holdningen. Så i dette tilfellet har man avslørt seg selv, uten egentlig selv å vite dette. Stanghelle har nok en gang gjort seg skyldig i en liten feilbedømming av folks intelligens!

  Anm. Stanghelle anser seg selv som en del av den tenkende elite i Norge. Han bruker aktivt AP som medium for å formidle denne ideen om seg selv, at han med noen få andre på venstresiden, er de eneste i dette landet med totalforståelse av universet, og således de eneste som er kvalifisert til å sette dagsorden for vårt samfunns videre utvikling! En maktsyk ondskapsfull arrogant holdning!

  I forbindelse med Treholt -mafians romantiske kurtisering med en slik holdning(og tidligere østblokksystemer) har et absurd mantra oppstått : “Den største gave er å ikke bli født”(les : jeg gjør deg en tjeneste om jeg dreper deg)! Treholts spioneri var en del av veien til muliggjøring og utøvelse av slik politikk! Ha ingen illusjoner, denne ideologien med sine absurde ideer var et bevisst fundament for mange på venstresiden, og er det fortsatt i dag!

  Mennesker med denne ulmende og underliggende filosofi må absolutt tas på alvor! Å gi etter vil være å “avskaffe seg selv”!

  Propagandamaskineriet Aftenposten lever sitt liv videre. Pressestøtten gjør dette mulig. Etterhvert er folket blitt lei av å lese om sex, kakeoppskrifter og fotball. Opplaget går ned. Med dette kommer kravet om økt pressestøtte. For det er jo utenkelig å gjøre avisen interessant ved å innføre kritisk journalistikk! Å skrive om verdens største fiasko, Sosial”demokratiet” i Norge og Europa, er utenkelig og i strid med ideologien.

  Aftenposten fortsetter derfor som før, med siling av informasjon. Siden all tilgjengelig informasjon idag kun vil være negativ for sittende regjering og Europas Sosial”demokratier”, ja da velger Stanghelle og de fleste andre aviser i dette landet “uproblematisk informasjon”. Hvor spennende lesning kan det bli?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Dahl - oktober 15, 2010 at 7:00 pm
 17. Nå skal det legges til at Gordievsky har blitt dømt til å betale erstatning til både en engelsk politiker og en dansk journalist etter å ha kommet med “avsløringer” om deres omgang med KGB. Det var også noe oppstyr i Finland da han i en bok fremsatte nye påstander som heller ikke fremsto som troverdige. Dette er jo en mann som lever av å selge informasjon, nettopp det Arne Treholt er dømt for. Så det virker paradoksalt hvordan man kan holde den enes ord så mye høyere enn den andres.

  Med bakgrunn på det nevnt over, virker det underlig at du kan klare å ty til retorikk som “sjofelt karaktmord” med alvoret i behold. Hvis man ser på dekningen Treholt fikk før i det hele tatt rettsaken begynte, kan man våge seg å bruke karakterdrap i rette forstand. Jeg vil presisere at jeg ikke hevder hans uskyld, men mener alle burde få en rettferdig rettergang.

  Hva Aftenpostens dekning angår, så har den utvilsomt ikke vært mer ensidig enn f.eks VG. Denne avis har jo stort sett fokusert på at Treholt er skyldig uavhengig av metoder brukt eller nye opplysninger gitt. Dette virker for meg som en grov svikt av pressens rolle, noe jeg trodde var å prøve å belyse saker fra begge sider samtidig som man prøver å komme til kjernen. I den sammenheng virker det rart at man (inkludert deg) mer opptatt av skyldspørsmålet enn POTs fremgangsmåter. Jeg er faktisk skremt over både avisens, men også menigmanns, manglende interesse for grunnleggende sikkerhet.

  Og kort når det gjelder pengebeviset, er det jo valøren som er det avgjørende ikke +- 5000$. I opprinnnelige rapporter står det at det var 50 og 100$ sedler, noe som vil samsvare med betaling fra Irak. KGB brukte ikke 100$ sedler.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Oyvind - oktober 16, 2010 at 4:16 am
 18. Takk Alf R. Jacobsen!
  Betimelige oppdateringer som gis i artikkelen! Savnet bare en tidskoloritt som kan forklare at vi idag med senkete skuldre kan klare å å få en SPION til å fremstå som en forvillet fredselsker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Katta vår - oktober 16, 2010 at 5:04 pm
 19. Dette var vel begrunnelsen for å ha lukkede høringer i Treholdtsaken. Det var godt å få denne informasjonen presentert i en tid hvor Treholdtsaken har blitt bagatellisert i større og større grad. Det har virket på meg som om det har vært salgstallene som har vært begrunnelsen til denne ufarliggjøringen, men det ser mer og mer ut for å være ren uforstand som ligger bak.
  Sovjetunionen har hatt en rekke planer om angrep på vesten og som operasjon Ryan ble også en annen operasjon, bedre kjent som Cubakrisen, avslørt som forberedelse til krig. En russisk oberst i den Røde Armes etteretning fungerte som kontraspion for MI6. Han overleverte dokumenter som bekreftet at oppbyggingen av raketter på Cuba var en del av disse forberedelsene til et overraskelses angrep på vesten!
  Dessverre ble denne kontraspionen tatt av KGB og siden skutt. Hans begrunnelse til å gå i MI6 sin tjeneste var hans opplevelse av et umenneskelig regime som hadde henrettet hans egen far for hans avvikende meninger!
  I saken om Gordievsky klarte MI6 i det minste å redde sin mann. Det, og det han gjorde, står det respekt av.
  Alt annet tøv fra Stanghelle eller andre likesinnede er ufint og virkelighetsfjernt.
  Med sitt kjør risikerer Stanghelle mistillit til seg selv og sin posisjon som redaktør. Det kan bli utfallet av denne runden Treholdt når flere og flere fakta kommer på bordet. Det skal bli interessant å følge med!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  William Steffensen - oktober 16, 2010 at 10:13 pm
 20. Typisk Jacobsen-artikkel, av ypperst merke. Dvs. tull og tøys! Angående Gordievsky er det selvsagt Stanghelle som er edru på jobb. La merke til at Jacobsen i en tv-diskusjon for et par uker siden, på sin sedvanlige pløsete vis, “tvilte på at det var noe i denne forfalskningen”. Vel, tipper han alt nå surrer med skriverier for å være klar til å bagatelisere en eventuell PST-forbrytelse, reven har mange utganger …

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan Halvorsen - oktober 17, 2010 at 6:45 pm
 21. Jeg har stor respekt for Alf R. Jacobsen og det er interessant å lese det han skriver her. MEN, det er kun ett problem ved det hele: Hvor er dokumentasjonen? Alf. R, skriver at Gordievsky i 1979 kom hjem til Sovjet med et “LASS” av papirer, hvorav noe var klassifisert Strengt Hemmelig. Alf R. skriver også at den informasjonen Gordievsky etterhvert fikk samlet ble brukt under lukket rett mot Treholt i 1985. Ok, men hvor kommer disse opplysningene fra? Hvordan kan de verifiseres? Har Alf R. fått tilgang til hemmelig materiale eller er dette noe han har “hørt” fra sine kilder?

  Jeg stiller IKKE spørsmålene for å betvile det Alf R. skriver, MEN jeg spør hvor disse opplysningene stammer fra og hvordan man kan verifisere det han skriver?

  Dette er jo nettopp noe av problemet ved Treholt saken, det kommer fram motstridende opplysninger hele tiden. Noen prøver å få Treholt til å framstå som en som kun har brutt embeds loven og andre framstiller ham som den største spionen siden andre verdenskrig.

  Så lenge det er en stor mengde dokumenter som blir holdt unna offentligheten begrunnet Rikets Sikkerhet så vil den store masse ALDRI få noe fullgodt svar på hva Treholt EGENTLIG gjorde. Spekulasjonene vil være der etter at han har gått i graven.

  EN ting er sikkert: Det har vært en BETYDELIG utveksling av informasjon mellom den norske etterretningen og utenlandsk etterretning. Derfor vil nok ikke de dokumentene som nå er holdt unna offentligheten bli nedgraderte på mange, mange tiår. Og SLIK MÅ DET VÆRE. Alt annet vil være skadelig for nasjonen Norge. Derfor vil spekulasjonene blant folket fortsette.

  NOEN FÅ VET SVARET, men du og jeg kommer ikke til å vite det. Slik er det bare.

  Takk til Alf R. Jacobsen for et nyttig innspill denne debatten.

  Mvh,
  Ole

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - oktober 18, 2010 at 8:03 am
 22. Det presenteres påstander om at Gordievsky er dømt til å betale erstatning til både en engelsk politiker og en dansk journalist etter å ha kommet med “avsløringer” om deres omgang med KGB.

  Kan dette kilde belegges ?

  Er det Jørgen Dragsdahl du tenker på er er det nok et angrep på Gordievsky fra Putin-mafians revansjistiske venner i Norge ?

  Jørgen Dragsdahl opererte i Arne Treholt perioden og Oleg Gordijevskij hadde mye å fortelle etter han hoppet av i Vest.
  Selve det arbeide, Dragsdahl utførte for KGB bestod mest i at utøve innflytelse på den offentlige opinion ved at plante KGB´s ideer i hode på folk. Oleg Gordijevskij, en KGB-agent der i to omgange var stasjonert i Danmark kunne fortelle:
  Evening after evening Chebotok and Lyubimov sat and talked about what they should feed him the next time, what ideas they should give him. The problem was precisely that Dragsdahl did not swallow all the propaganda. He had his own viewpoints and sometimes he rejected the KGB’s ideas because he thought they were too primitive. He was very creative himself.
  It was precisely that that made him so useful and so loved. If Chebotok and Lyubimov had given him 4 or 5 arguments for the next article on a particular subject, they were surprised when they read it. Lyubimov would say, “It’s extraordinary. We gave him only 4 or 5 ideas, but he’s written 10 things which are as if they had come out of our mouths. He’s better at it than we ourselves are.”

  Jørgen Dragsdahl ble ikke regnet for en nyttig idiot. Men som absolutt nyttig. Vi var målløse over at få levert så mye prosovjetisk og antiamerikansk ammunisjon, som jo fikk langt mer sprengkraft, når den blev avfyrt i Dagbladet Information enn i Land og Folk. (Det Danske
  kommunistpartis -KGB-STASI- finansierte avis )

  http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article1433161.ece

  Privat tok vi lett på sannhetsverdien i det propagandamateriale, Moskva forsynte oss med ,sier Gordijevskij. Dets overbevisningskraft var da også begrenset. Men fra Dagbladet Information kunne vi sitere sydete konspirasjonsteorier fra manikere og fantaster fra den amerikanske venstrefløy, som Jørgen Dragsdahl viderekolporterede i den gamle motstandsavis. Og det var nyttig.

  http://da.wikipedia.org/wiki/Dagbladet_Information

  For de som er interessert i hvordan informasjon plantes og kampanjer kjøres er det mye interessant å lese her.

  http://intellit.org/russia_folder/pcw_era/sect_16b.htm

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders Dahl - oktober 18, 2010 at 8:41 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00