Clemet hetser sjuke folk

TRYGD

trettis 

Anette Trettebergstuen, arbeids- og sosialpolitisk talskvinne (Ap), mener:

*Høyresidens holdning til trygdede er at de er late og har dårlig moral.
*Men når sykefraværet går ned, hører vi aldri at det er fordi folks moral er skjerpet.
*Det høye antallet uføre her i landet er planlagt.

Kristin Clemet har igjen svingt pisken over nordmenns arbeidsmoral.
Anledningen er fremleggelsen av ny statistikk over antallet nordmenn som står utenfor arbeidslivet. Clemet mener vi må tørre å diskutere dårlig arbeidsmoral som en av årsakene til at personer havner på uføretrygd.
Uføretrygder seg
Clemet viser videre til det hun kaller 600 000 i «arbeidsfør alder» som i dag står utenfor arbeidslivet. Som om de har valgt det selv. Eller som om vi har plassert dem der og gitt dem opp. La oss slå fast et par fakta. Ingen «uføretrygder seg». Prosessen med å få innvilget uføretrygd tar flere år. Legene og NAV gjør vedtaket etter medisinske kriterier. Det er noen som ønsker seg uføretrygd fordi de ikke vil jobbe, de kan man diskutere nivået på arbeidsmoralen til.
Men det er irrelevant å diskutere dårlig arbeidsmoral som en driver av statistikken og det er usaklig å påstå at det gjelder folk flest. Slik er det ikke.

nav

Tegning: Roar Hagen

Nordmenn er late
Likevel gjør høyresiden det hver gang enten sykefraværet går opp og de nye uføretallene kommer. «Nordmenn er late og har dårlig arbeidsmoral» er holdningen som skinner igjennom hver gang. Når sykefraværet nå synker, eller man kan vise til en nedgang i trygding av grupper, er det derimot ingen fra høyresiden som er ute og sier at det kan skyldes at arbeidsmoralen i befolkningen plutselig er blitt bedre. Dette fordi det åpenbart er tull, og fraværsstatistikk og andel av befolkningen på helserelaterte ytelser selvsagt ikke styres av den til enhver tid rådende moralske nivået i befolkningen. Norge har i motsetning til det høyresiden fremstiller det som ingen eksplosjon i antall uføre. Som andel av befolkningen ligger det stabilt, og har gjort det siden begynnelsen av 2000-tallet. Interessant er det også å gå tilbake i tid og se hva politikere og fagfolk trodde skulle være nivået på uførestatistikken i dag.
Planlagt
I Gro Harlem Brundtlands regjeringstid anslo man at antallet uføre i dag ville ligge over 20 000 høyere enn det faktisk gjør i dag. Sandmannutvalget som leverte NOU om sykefravær og uførepensjonering anslo også at nivået ville ligge høyere en det faktisk gjør. Dette er altså i stor grad en planlagt utvikling. Fordi man hadde politiske mål om høy sysselsetting, fordi man hadde mål om å få flere kvinner og eldre inn i arbeidslivet. Det er altså ikke en dramatisk økning i antall uføre ute av kontroll slik vi kan få inntrykk av fra høyresiden. Men det betyr derimot ikke at vi ikke skal gjøre noe for å redusere antallet mennesker på uføretrygd eller enda viktigere: Forebygge at folk blir uføre. Arbeiderpartiet jobber for det, men med et helt annet utgangspunkt og helt andre virkemidler enn høyresiden.
De som i dag er uføretrygdet eller går på en annen helserelatert ytelse kan av helsemessige årsaker ikke jobbe, enten ikke i det hele tatt, eller delvis. Mange av dem skal aldri ut i arbeidslivet igjen. Fordi de ikke kan. Men noen både kan og vil jobbe litt eller i perioder samtidig som de mottar trygd. Så mange som 90000 uføre ønsker seg hundre prosent tilbake til arbeidslivet allerede i dag, men arbeidslivet vil ikke ta de imot. Det finnes vel knapt folk med høyere arbeidsmoral og vilje enn nettopp disse. Av dem som derimot av helsemessige årsaker ikke kan jobbe og derfor skal være trygdet, er svært mange frustrert over å ikke lenger kunne delta i arbeidslivet. Det er nemlig ikke bare økonomisk at det lønner seg å jobbe.

clemet

Kristin Celemet hetser de sjuke, mener Trettebergstuen. Foto: Helge Mikalsen.

Vil jobbe
Det å ha et arbeid har en egenverdi utover kroner i lommeboken. Målinger viser også at de aller fleste nordmenn ville hatt en jobb også selv om de ikke fikk betalt for den. De uføre skal slippe å føle seg pisket og mistenkeliggjort av høyresiden. Og det er nettopp det høyresiden gjør hver gang de bringer opp moral og latskap som årsak til folks sykdom. Når høyresiden trekker opp dårlig arbeidsmoral som årsak mot bedre viten er det fordi de ønsker støtte til det som er deres egentlige agenda: kutt i ytelser og nedbygging av viktige velferdstjenester. De har vist det før, senest i perioden 2001-2005.
Flere høyrefolk og Frp-ere tar også bladet fra munnen og sier åpent og ærlig den dag i dag at de ønsker å rasere sykelønnen og ta fra folk trygden. Kommer de sammen i regjeringsposisjon er jeg sikker på at det vil skje. Arbeiderpartiet har andre løsninger for å ta folk på alvor og få de som kan og vil tilbake i arbeidslivet. I tillegg skal vi forebygge at folk ender opp som for syke til å jobbe. Derfor arbeider vi nå med en sysselsettingsstrategi med tiltak som skal få folk med nedsatt funksjonsevne ut i jobb. Vi jobber med ny uførereform som skal gjøre det lettere å nettopp kombinere arbeid og trygd. Vi satser på inkluderende arbeidsliv og skal få NAV på beina.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

38 kommentarer

 1. [...] This post was mentioned on Twitter by Carl-Henrik W. Lund, ElisabethSkarsbøMoen. ElisabethSkarsbøMoen said: Kristin Clemet hetser sjuke folk, mener Anette Trettebergstuen http://tiny.cc/ahm8j [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Den som har skrevet denne artikkelen burde tenke på at det finnes flere her i verden som heter Clemet!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Clemet - oktober 21, 2010 at 1:59 pm
 3. Det er vanvittig mange uføretrygdede mennesker i Norge. Friske mennesker som jobber betaler faktisk livsopphold for de uføretrygdede. Det må faktisk være takhøyde for å kritisere både system og moral, for 10 % av landets befolkning er ikke så syke at de ikke klarer å jobbe.

  Som påvist av en rekke ledere i norske aviser, så var nylige tall om lavere sykefravær dårlig statistikk og lureri. Trenden er akkurat den samme i tidligere år.

  Selv om mye av skylda ligger hos NAV og dårlig fungerende offentlige instanser, så kan man ikke bruke uføretrygd som erstatning for jobb i utkants-strøk som man gjør i dag.

  Tenk om det offentlige hadde vært like kundeorientert som en stor bank?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Carl - oktober 21, 2010 at 2:19 pm
 4. Dette er en sannhet med visse modifikasjoner. Høyresiden TØR påstå at flere utnytter systemet. Og det vet egentlig alle hvis de tenker seg om. Og er det så galt å si det da ? Er det ikke bedre at disse fjernes slik at de som er berettiget dette får mer ? Og ellers så synes jeg faktisk ikke sosialistene er så førdømt gode . Sjekk MITT LIV. De svikter over hele linjen. Så misforstå meg rett. Jeg mener ikke at alle er late ,men det er for mange som utnytter systemet til skade for alle som er berettiget det

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Aase - oktober 21, 2010 at 2:22 pm
 5. Nå leser du det du ønsker å lese tydeligvis og benytter deg av det hele med meget selektiv hukommelse eller du har bare sosiologiske fag bak deg.

  Du kan ikke mene at flertallet av de 600 000 er virkelig uføre?!

  Og det må absolutt være et mål å få ned antall svindlere, samtidig som vi har en balanse og hjelper de som vil tilbake i jobb på rett måte.

  Om vi fortsetter sånn har vi om 10 år kanskje 1 mill. som ikke jobber, og andelen som ikke fortjener denne støtten øker tilsvarende.

  Vi må ta vare på de som trenger det, men må ikke bli så dumsnille at vi ser gjennom fingrene med de som stjeler penger som kunne ha gått til noen som trenger det.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Richard F - oktober 21, 2010 at 2:27 pm
 6. Det er latterlig av Ap og venstresiden å tro at det ikke er omfattende juks rundt sykemeldinger og uføretrygd. Vi kjenner vel alle en eller flere som er uføretrygdet fordi de vil, ikke fordi de må.

  Med den manglende viljen Ap har til å rydde opp i jukset står de gode ordningene de selv har kjempet fram for fall. Verner man dem ikke mot juks vil de til slutt bryte sammen.

  Det er INGEN logisk forklaring på at nordmenn skal være verdens sykeste folk, det henger ikke på greip med vår helse og levestandard. Det er utelukkende juks av folk med lav moral som står for den forferdelige statistikken.

  1. Gode ordninger for sykelønn og uføretrygd må bevares for dem som trenger det. Det er et gode arbeiderbevegelsen har kjempet fram, og det er for meg helt ufattelig at de sitter stille og ser på at det blir rasert v.h.a. juks, svindel og syting.
  2. Legene må holdes i ørene. Jo, det er fult mulig å både sykemelde seg selv og å “uføretrygde seg”. Gode eksempler er alle de som har hatt dårlig betalte deltidsstillinger som uføretrygder seg 100% og tjener langt mer som trygdet enn de gjorde i arbeid. Slikt må stoppes!
  3. Ap og Lo må slutte å gå i skyttergravene hver gang det påvises at ordningene misbrukes. Det tjener ingen, aller minst ærlige arbeiderne som betaler for og trenger de gode ordningene.
  4. Antallet som lever av trygd blir ikke bedre av at Ap har planlagt det slik, det blir snarere bare mye, mye verre.

  Det har gått så langt at det er sosialt akseptert å snylte på disse ordningene, så utbredt er det. Har til og med hørt mange i offentlig sektor omtale egenmeldingsdagene som en “kvote”, man må f.eks. ikke finne på å gå tilbake på jobb etter 1 dag selv om man er frisk…da mister man jo 2 dager. Slike holdninger er langt mer utbredte blandt offentlig ansatte enn i det private. I det offentlige er stillingsvernet så sterkt at åpenbar svindel ikke får følger. Slik kan vi ikke ha det.

  Håper både Ap og LO ser vanviddet i dagens misbruk og forsøker å ordne opp, i stedet for å la det skure og gå mens de skjeller ut “høyresiden” (disse forferdelige folkene med eget initiativ som driver og tjener penger. Fysj!) helt til ordningene ikke lenger kan opprettholdes. Det er helt idiotisk, og forkastelig og moralsk feil, å kaste oljeformuen etter hundretusenvis av folk man VET kunne ha jobbet hvis de ville… Våkn opp!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lise - oktober 21, 2010 at 2:28 pm
 7. Jeg mener Clemet korigerte tallet til over 800.000 mennesker, altså personer under 67 år som mottar en eller annen form for trygdeytelse.

  Trettebergstuen synes dette er et helt greit tall, og begrunner det med at Gro spådde det enda verre…hvorfor skal man da jobbe for lavere sykefravær og inkluderende arbeidsliv? La heller alle som ønsker det får trygd, hurra!!

  Det finnes et stort antall personer som simplethen ikke vil jobbe, rett og slett fordi de ikke må. Tror de fleste i Norge vet om en eller flere som kunne og burde jobbet – lite eller mye. At det hvert år sluses nye ti-tusener mennesker ut i uføretrygd, mange av dem i ung alder, er en systemfeil, og passer AP godt. Da registreres de ikke som arbeidsledige. Så kan man skryte av at arbeidsledigheten går ned, mens antall trygdede øker

  Finnes det noen som helst grunn til at nordmenn tilsynelatende er så mye mer syke enn mennesker i våre naboland?

  Tenk på hva disse pengene heller skulle gått til! Shame on you.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Olav Eikemo - oktober 21, 2010 at 2:32 pm
 8. Debatten er på ingen måte ny, men er en blåkopi av den svenske regjeringen Alliansen, som gjennom 4 år har lagt velferden til hvile en gang for alle.

  Her stemplet man samtlige syke og arbeidsledige som fuskere og satt gruppene i en ökonomisk situasjon som savner likestykke i vår del av verden.

  Syke (selv döende) stemples som friske av Forsikringskassens håndleggere tros legenes anbefalelser, arbeidslöse blir stående uten stötte fordi de havner i klem mellom alle regler, og enkelte av de som får stötte får klare seg på så lite som 3000 kroner i måneden (skal dekke husleie, mat osv).

  Dette har skapt et klasseskille og et utenforskap som ikke er verdig et i-land som Sverige – og nå vil altså våre egne konservative partier gå samme vei.

  JA – det får flere i arbeide, men ödelegger samtidig livet til en relativt stor gruppe mennesker. Er man redd for fusk skal man selvsagt forbedre rutinene, ikke stemple folk som fuskere og gjöre deres allerede belastede liv enda tyngre.

  Konservative ser på dette som å betala for samfunnets alle tapere, mens det man egentlig betaler for er egen livsforsikring. Man måler graden av hvor sivilisert et samfunn er utifra hvordan de behandler sine svakeste og jeg for min del er ikke villig å leve billigere om det betyr at jeg må ofre det som gjör meg til et menneske i utgangspunkten. Den sterkestes rett får aldri väre rådende.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thomas Dahl - oktober 21, 2010 at 2:40 pm
 9. Det er ALLTID lettest å skyte folk som ligger nede, når man selv er i medvind :) Jeg kjenner til mange hardt arbeidende personer som har fått kronisk sykdom. CLEMET DU ER SÅ UTROLIG DISKUSTING PRESON. Med slike uttalelser håper jeg du også får smake samme mynt….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Abdir - oktober 21, 2010 at 2:42 pm
 10. tja, la oss virkelig slaa fast et par fakta: det er stadig flere unge mennesker som forsöker aa uföretrygde seg. Det kan jeg bare si ut ifra min egen erfaring som NAV-veileder innen AAP. Stadig flere leger setter ME-diagnose paa sine pasienter uten at pasientene ble grundlig utredet. Stadig flere önsker seg vekk fra arbeidslivet og söker om uföre allerede i 40-50 aars alderen.Diagnoser er ofte saa uspesifikke og diffuse at vi i NAV er nödt til aa sende brukere til samarbeidene spesialistleger eller avslaar söknader pga. utilstrekkelig dokumentert sykdom. Deretter strömmer det inn klager. Tendens – ökende….. Det viser at folk vil helst bruke tiden sin paa aa anke avslagsbrevet fra NAV enn aa la utrede helsen sin grundlig eller bruke tiden paa finne passende jobb. Ofte er aarsaker til at folk söker om AAP eller uföre er at “de ikke taaler stress” – jeg undrer meg hele tiden hvordan de overhodet klarer aa leve i denne syniske verden dersom de ikke taaler noe stress. Mange av de som “ikke taaler stress” er unge kvinner i 20- og 30 aars alderen som underveis greier aa gifte seg og aa faa seg barn, men de greier ikke aa staa i arbeidslivet. Diagnose ME – ofte satt av en fastlege som pasienten gjerne har kjent til i mange aar, eller enda bedre – av en psykolog som i det hele tatt ikke har fullmakt aa sette slike diagnoser.
  Om det norske folket er latt, det vil jeg helst ikke bedömme, men jeg vet at det kan fungere annerledes i andre land og at folk er stolte av aa vaere yrkesaktiv. Men ikke i Norge. Norske ungdommer drömmer heller om a bli enslig teenaringsmor eller leve av sosialstönad. Dette er en kjempetrist realitet.

  NAV-veileder innen AAP og uföretrygd.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marina K. - oktober 21, 2010 at 3:21 pm
 11. Det er ikke nødvendigvis slik at om man senker hva man gir til velferd, så vil alle de som ikke går på velferd få bedre råd.

  Faktisk vil veldig, veldig, veldig mange av dem som som er i fast jobb få en utrolig stor knekk i økonomien sin om man gjennomførte store kutt i utbetalinger.

  Enda verre er at veldig mange av dem som ER i fast jobb vil miste jobben sin, og mange av dem som driver egen virksomhet vil innenfor mange sektorer ha en langt lavere inntjening.

  Derfor bør alle argumenter mot velferd og trygdeytelser saumfarest. Å godta lett henslengte argumenter av typen “de er svindlere” eller “de er late” er nær kriminelt; ikke bare mot trygdede…men mot oss alle.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Peter - oktober 21, 2010 at 3:36 pm
 12. Ja Clemet ja. Jeg husker jeg hørte Clemet på østlandsendingen-på et uformelt program der de liksom oppsummerte uken som hadde gått. Hun var da direktør i NHO NæringslivetsHovedOrganisasjon. Det var i sammenheng med sykemelding da også. Da kunne hun fortelle at i hennes jobb som direktør i NHO var det ingen som merket at hun var borte. Hun kunne ta en day off ubemerket. Hun skal komme å være pekefinger for de svake. Kjøss meg altså

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Brumle - oktober 21, 2010 at 3:49 pm
 13. Jeg kjenner 2 som ikke vil jobbe og går på trygd, det er for lett å få slippe å jobbe… Ikke alle kan klare å jobbe 100% av disse, men litt kan de jobbe.
  Alle burde gjøre noe for pengene de får, det kan være besøk hos eldre eller andre ting som ikke er belastende.
  det jeg har lagt merke til hos mange av de som går uføretrygdet er at de elsker å shoppe, dette kan de orke mange ganger i uken i timesvis.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jobber - oktober 21, 2010 at 3:49 pm
 14. propaganda.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  lol - oktober 21, 2010 at 3:51 pm
 15. Er einig i nokre av tinga du opplys om her, spesielt det om Høgre og Frp scenarioet. Eg var sjølv på trygd i mange år, etter at å ha vorten diagnostisert med nyrefeil. Kombinasjon av heftig medisinering og påfylgjande operasjon gjorde at eg ikkje kunne jobba på ei god stund. Eg vart i fleire tilfelle kontakta av både lege(og då aetat) og bedt om å uføretrygda meg. Eg visste at gjorde eg da, så vart vegen tilbake til arbeidslivet nesten umogeleg. Så kom NAV(!), sidan eg ikkje hadde uføretrygda meg, og ingen ville ansetta ein så medisinert person, ba dei meg i veldig forsiktig ordelag om enten å ta uføre eller ingenting! Eg valgde ingenting og tar no utdanning i utlandet på min bekostning for der var ingen hjelp å få av NAV, sidan norske universitet ikkje hadde detta faget.
  Så mange uføre og delvis uføre ynskje å jobba, men “ingen”(alltids eit par unntak) vil ha oss.
  Høgresida seie; “Kom deg i arbeid, no! Kva? du kan ikkje jobbe fulltid? Beklager, men me har ingen stillinger ledige for augneblikket!”
  Venstresida(kun i namnet, for alt er kjøpt og betalt uansett) seie; “Trenge du hjelp? Så klart du kan få hjelp, sitt deg ned. Kva? Kan du ikkje jobbe fulltid? Beklager, men det er lite ledige stillinger for augneblikket!”

  Sluttpunktet er uansett kva parti eller politisk system ein trur på; me(les;oss “sjuke”), vil for alltid verta ein kasteball for politikarane. Og sidan eg fortsatt ynskje å ha klagerett, vil eg fortsatt stemma ved valg, men ingen vil få stemmo mi!

  P.s. Sidan dette er skrive på dialekt(nynorsk, for uinvidde dansk… eg meine bokmålsfolk), kan dei vel ikkje forstå detta helle

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  L.T. Sabb - oktober 21, 2010 at 3:53 pm
 16. Klart det er en hel haug med snyltere i dette landet som meget vel kunne ha gjort en innsats for godene de får. 300 milliarder går med til trygder årlig i dette landet. Hvorfor skal jeg betale skatt når det går til disse såkalte uføre? Æ Spyr!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hans - oktober 21, 2010 at 3:55 pm
 17. Dette er et både-og tema. Mennesker som ikke trenger eller ønsker uføretrygt får det, fordi nav gir de opp. Mens mennesker som trenger det ikke får det. Men hva med meg da? Jeg går på arbeidsavklaringspenger per dags dato, men ønsker meg ut i jobb. Nav derimot, de er ikke å få tak i. Jeg har spurt om hjelp til utdannelse etc etc og bare møtt motstand. Dette er toveissituasjon, og det er ene og alene fordi nav-systemet ikke fungerer. Det er for mange instanser.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Veronica - oktober 21, 2010 at 4:02 pm
 18. Saken er at det er så mange som går på trygd i dette landet nå, at de færreste politikere tør å kødde med dem. Det er en skandale fra ende til annen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Helo - oktober 21, 2010 at 4:03 pm
 19. Det er helt unødvendig å bruke statistikk for å slå fast at arbeidsmoralen er lav i dette landet. Jeg har nylig frivillig (ulønnet og utrygdet) ikke vært i arbeid en lengre periode og fått et trist innsyn i samfunnet i det jeg trodde var kjernetiden for arbeid mellom 09 og 16.
  Det kryr av folk over alt og kjøpesentre/butikker spesielt og det er ikke kun studenter, pensjonister og foreldre på permisjon. Det er det jeg vil kalle et representativt snitt av befolkningen og da er det grunn til spørre seg: Hvorfor er de ikke på jobb?

  De som jobber “nine to five” er vel egentlig lettlurte idioter som uten å ta et oppgjør betaler regninger for ganske mange som ikke gidder å bidra etter beste evne.

  At det finnes folk som faktisk er syke og ute av stand til å jobbe er det ingen tvil om. Det er de som ikke gidder å jobbe som setter de som ikke kan jobbe i et dårlig lys. Ikke de som påpeker utstrakt trygdemisbruk. Det burde kansje de som hyler høyest tenke litt på.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Preben - oktober 21, 2010 at 5:23 pm
 20. Det finnes tusenvis av uføretrygdede som ikke er mer uføre enn at de jobber svart. Trettebergstuen er ute for å skjerme stemmekveget, naturligvis. Etter hvert som inntektene fra oljen minker, vil revisjoner i velferdssystemet tvinge seg fram, og hva da? Med de politikerne som styrer i dag, ser det mørkt ut. De øser ut penger til en rad ‘hjertesaker’ uten tanke på prioriteringer. Fagforeningene kommer til å ule av full hals, naturligvis. De har vært pådrivere for galskapen. Er det “franske” tilstander vi ønsker oss?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  ludde - oktober 21, 2010 at 5:23 pm
 21. Selvfølgelig finnes trygdesvindel. Men der stopper min enighet med Clemet. Det holder ikke å redusere trygdeytelser med henvisning til at de vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe. Det kommer av at mange ikke er i stand til å jobbe og andre klarer ikke å finne jobb.

  Arbeiderpartiet er ikke noe bedre: Når en person med arbeidsavklaringspenger vil prøve å ta en deltidsjobb, blir ytelsene fra NAV redusert time for time med deltidsjobben. Klarer denne personen ikke å få bedre lønn i deltidsjobben enn ytelser fra NAV (ofte tilfelle med deltidsjobber), ja da taper man penger på å jobbe.

  Klarer en person med arbeidsavklingspenger kun å jobbe 65% av fulltidsjobb, minster denne personen alle ytelser fra NAV og må greie seg kun med lønn.

  Når man har mistet ytelser fra NAV kan det gå lang tid til lønsutbetaling. I mellomtiden sliter mange økonomisk.

  Igjen et eksempel på at overgang fra trygd til jobb kan være veldig vanskelig.

  Arbeidsavklaringspenger er normalt på 2/3 av normal lønn. Man skal være veldig, veldig forsiktig økonomisk hvis det skal gå bra. De som er enslige eller har ektefelle med lav inntekt, får spesielt anstrengt økonomi.

  I offentlig forvaltning er det slik at alle stillinger MÅ utlyses. Det gjelder også de som har fått praksis i offentlig virksomhet når de har arbeidsavklaringspenger. Slik er det i de fleste tilfeller ikke i privat virksomhet. Der kan disse få tilbud om fast stilling etter å hatt praksisperiode der. Det vil si at offentlig virksomhet utnytter mennesker i arbeidsprakis. For de får ikke fast jobb med lønn. De må bare jobbe for ytelser fra NAV! Dette kan du kontrollere selv – jeg tuller ikke!

  Enten har de som utformet disse reglene ikke forstått effekten av dem. Eller så er de utformet med sikte på at dette er mennesker som absolutt ikke skal i jobb! Man skal bare gi inntrykk av det og holde NAV-folk beskjeftiget.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  en mann - oktober 21, 2010 at 5:25 pm
 22. Jeg er en av dem som er på vei inn i statistikken. En kneoperasjon og lang rehabilitering stopper meg fra å kunne fungere i samfunnet.

  1. Jeg ble sykemeldt da kneet ble for dårlig til å gå med. Da var operasjon nummer 1 allerede bestilt slik at jeg bel opperert kun 5 måneder etter at jeg ble sykemeldt. jeg har nå vært igang med rehabilitering i 2 måneder gjennom fysioterapi og egentrening.

  2. Legen har gjort det klart at han ikke kan eller vil sette igang operasjon nummer 2, det andre kneet, før jeg er 100% rehabilitert fra operasjon nummer 1. Ny kontroll er satt til om 6 måneder.

  3. jeg er for tiden permitert fra itt arbeid

  4. Ingen arbeidsgivere vil ansette en person som står i kø for operasjon og som forventes å ha en rehabiliteringsperiode etter operasjonen på 8 måneder minst.

  5. Sykepengene blir kraftig redusert når jeg har vært sykemeldt i 12 måneder. Så kraftig at jeg ikke kan gå sykemeldt lengre.

  6. I USA, Sveits, England og tyskland (Disse har jeg sjekket) blir tilsvarende operasjoner utført samtidig, ikke dagkirurgisk, men ved innleggelse og passienten fpr intensiv trening PÅ sykehuset til han/hun er frisk. I gjennomsnitt holder dette pasienten ute av arbeidslivet i 3-4 uker.

  7 De psykiske påkjenningene NAV har påført meg i denne prosessen burde vært tatt opp i meneskerettsdomstolen i Haag.

  Så istendenfor å angripe høyresiden kan du kanskje prøve å forsvare den politikk som dere fører i regjering. hvor dere skaper ventetider med den ene hånden og lager regler for hvor lenege man kan være sykemeldt med den andre.

  Det er dobbeltmoralsk å angripe andre når man kanskje burde feie for egen dør. Det er også dobbeltmoralsk og innskrenke rettighter når dere selv legger opp til at ting ikke kan skje innen rettighetsfristene. Så ed andre ord vil jeg påstå at ditt innlegg er Quatromoralsk!

  Eier du ikke skam??????

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nicolai - oktober 21, 2010 at 5:31 pm
 23. Kjære sosialdemokrater og sosialister, dere har gjort så utrolig mye bra for landet vårt, og bidratt sterkt til å kjøpe oss verdens beste land for pengene vi har pumpet opp av havet. Nå tipper dessverre det hele over og den røde grupperingen i politikken rekrutterer og produserer nye velgere gjennom et trygdesystem som ingen markedsorientert politiker kan stå for. Det er vel på høy tid at vi passer bedre på pengene, og sikrer at det er de som virkelig trenger støtte og hjelp som nyter godt av velferdsordningene. Om ikke befolkningen har tillit til dette systemet vil det føre til å mistenkeliggjøre en utsatt gruppe. Da må selv SV og AP politikere la ideen om at alle vet sitt eget beste fare og tillate smarte folk som Kristin Clemet komme med sine betenkninger uten at det blir en gammeldags diskusjon om politisk ståsted. Det er mange AP velgere som er kritiske til den faktiske fordelingen av trygdegodene.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - oktober 21, 2010 at 5:37 pm
 24. Carl: Du snakker om at friske mennesker betaler livsopphold til uføretrygdede. Det har ikke slått deg at veldig mange, antakelig de aller fleste, OGSÅ har jobbet og betalt sin skatt?
  Mange av dere snakker som om de fleste VELGER å bli uføre når de er ferdig med videregående, og bruker resten av livet på å drive dank. Det er i beste fall å prate mot bedre vitende.
  Noen her skriver at “alle” kjenner noen som utnytter trygdesystemet. Vel, jeg kjenner ingen. Derimot kjenner jeg flere som etter mange år som yrkesaktive får både sykdommer og skader som gjør det vanskelig og umulig å holde seg i arbeid. Og som bruker flere år på å få gjennomslag i trygdevesenet på at det faktisk er tilfelle. Det er verken enkelt, billig eller spesielt morsomt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Arve - oktober 21, 2010 at 5:52 pm
 25. Folk som Clemet og far og sønn Sanner med sin moralistiske pekefingermentalitet sørger heldigvis for at vi slipper et styre med disse folka på nasjonalt nivå.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  OleBole - oktober 21, 2010 at 5:59 pm
 26. I fare for å gjenta flere andre som har kommentert, så vet jeg personlig om minst 3 personer i mitt nettverk som er uføretrygdet, men som på ingen måte trenger å være det. Hun ene drikker og fester 3-4 ganger hver uke, hun andre trener vanvittig mye og sistemann gidder ikke gå på jobb og er åpen om det. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har diskutert med dem, og endt opp med å skjelle dem ut pga manglende moral. Jeg har kjent disse tre menneskene i over fire år, har sett dem mange nok ganger til at det er hevet over en hver tvil at de ikke fortjener uføretrygd. Så også at en rødstrømpe over kommenterte at det er vanskelig å bli uføretrygdet og at det tar lang tid. Det er feil. Det er en jævla enkel prosess og legene er utrolig forståelsesfulle overfor pasienten.
  Målinger viser at Norge er på vei utfor stupet når det kommer til antall mennesker som ikke bidrar til fellesskapet, antallet uføretrygdede er på vei opp. Jeg mener på ingen måte at det er mange som snylter, men det av de 600′ det snakkes om tror jeg fort vi snakker om såpass mange at det får utover sovjetstaten Norge.
  God kveld, og ut.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Bizzle - oktober 21, 2010 at 6:06 pm
 27. Hadde bare stortingspartiene fokusert på å få folk i arbeid. Hvor er fabrikkene som sysselsatte befolkningen som ikke kan presses gjennom den standardiserte utdanningskværna uten å få stempelet idiot og taper i panna?

  Nav har tatt over arbeidsgiveransvaret for disse personene, mens stortingspartiene har sovet i timen og flagget ut verdiskapningen her til lands. Det legges ned og flagges ut i stadig sterkere tempo, mens vi sitter igjen med tjenesteytende næringer og en stadig mer presset handelsstand som omsetter varer skapt og produsert i det fjærne østen.

  Pengene får vi fra bankene som stadig låner ut mer og mer kroner basert på verdistigning i stadig eldre hus. Pengene som bankene låner ut, låner de fra det fjærne østen til en lavere rente enn det de låner ut. Dermed blir verdistigningen i Norge kun drevet av rentene og boblen blåser seg opp.

  Samtidig bedriver Stortingspolitikerne en kontrolløs immigrasjonspraksis som i beste fall kan kalles grovt rasistisk. De slipper inn mennesker til en lediggang og tiltaksløshet som kun fremmer avmakt og hat. Flere og flere mennesker føler seg totalt unyttige, samtidig som grobunnen for kulturelle konflikter bygger seg opp i bakgrunnen.

  Så nei du Anette Trettebergstuen og medsammensvorne, dere er av samme ulla alle sammen, udugelige og tiltaksløse luksuspartipamper uten noe som helst troverdighet, der dere driver deres lille meningsløse spill på stortinget. Mens dere holder på og gå rundt grøten blir dere stadig mer irrelevante mens dere nekter å ta i Norges fremste utfordring i årene som kommer. Kulturelle konflikter og massiv arbeidsløshet, en tikkende bombe som av bibelske proporsjoner vil rive Europa i fillebiter med enklaver av etniske populasjoner som resultat.

  Så fortell meg, hvordan få folk i arbeid når fabrikkene er borte?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  vidar - oktober 21, 2010 at 6:28 pm
 28. Clemet vil ha flere uføretrygdede i arbeid. Da en uføretrygdede kommer i arbeid 50% igjen, da sier NHO den personen er na 50% syk, ikke 50% mer arbeidfør! Sykefraværet har gått ned, men statistikken sier fraværet har øket. Hvis arbeidslivet skal ha uføretrygdede i arbeid, da vil langtidsfraværet synke (det betyr ikke så mye for bedriftene), men korttidsfraværet vil øke (det vil koste bedriftene mer). Da vil NHO skrikke at sykelønnsordningen er feilen og alt for godt og må vekk!! Det er hovedmålet!

  Men å forebygge helse i arbeidslivet det vil ingen snakke om, det koster penge. En del av Norske fabrikker bruker gamle maskiner og konkurrere mot nye i utlandet. En eks. En spindelpresse fra 1950-tallet forme tunge stål deler, er montert rett på gulvet med lav arbeidshøyde. Operatøren må arbeide i dårligarbeidsstilling, over tid får han plager og blir erstattet med en annen, igjen og igjen! Løsning er å få til justerbare arbeidshøyde. Fiks gulvet og maskinen blir mer effektivt også!!! Men det koster penge, NEI, bytt ut folk Staten betaler!

  Jeg ble ufør. Det verste etter ulykken var da jeg ble fortalt jeg kunne ikke forsette i arbeidslivet! Det er ikke mangen som går til NAV frivillig. Å gå på varig uføretrygd er ikke noe å skrikke om (CA50% lønn, jeg har over 60000kr mindre idag enn jeg hadde i 1997!!)! Men arbeidsledighet og midlertidig uføre gir ca 66%. Så for min del er jeg straffet allerede og tåler ikke så mye mer. Ikke bland midletidig uføre og varig uføre, de er ikke det samme. En mann som kan arbeide, men er ikke i arbeid er verd mer enn en som ikke kan arbeide.

  Det er noen som misbruke systemet, men ikke så mangen som NHO vil ha det til. Det lønne seg ikke. Bedriftene er ikke engler heller. Har du alltid fått det du har krav på? Klær, overtidstillegg og mat, verneutstyr og hjelpemidler? Spør dem som har yrkessykdom, hvem betaler dem? Staten!

  Det sies at det er ekstremt mange over 50 år som uføretrygdes. Det er mye lettere å bli uføre hvis du er over 50 enn under 50 år. Kanskje LO og NHO bør se på det og se om de kan gjør noe. Men da må NHO kanskje foreta noen justeringer i arbeidslivet istedenfor å forlange en ferdig løsning som ikke koste et øre! Det er mange 50-60 åringer som blir behandlet ekstremt stygt av bedriftene og blir syke. Kanskje mangen av dem som snakke stygt om fravær er dårlig ledere eller folk som forårsake fravær. Det er lett for en leder å sitte i et tempurert kontor å sende en mann ut i kaldt regn og jobbe uten regnklær, men ikke klagg hvis han blir syk da.

  Løsningen er samarbeid for å redusere fravær.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  cc - oktober 21, 2010 at 6:33 pm
 29. [...] Clemet hetser sjuke folk | VG Debatt [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 30. Hvis Høyresiden sier og mener det som Trettebergstuen trekker frem, er dette usaklig og kynisk. Trettebergstuens innlegg er like usaklig og overfladisk. At enkeltmennesker er både late og arbeidssky og lurer seg unna så godt de kan, vet vi alle, men det gjelder både de som er uføretrygdet og de som er i arbeid. Å gi alle, ut fra enkelttilfeller, stempel som late eller å se bort fra at det finnes juksere er like galt.

  En av grunnene til at langt flere enn nødvendig havner i trygdesystemet, er det tungrodde og kompliserte systemet
  som er bygget opp i den hensikt å hjelpe. I de fleste tilfeller
  jeg kjenner til, blir den som får problemer meget raskt klient-
  stemplet og må gjennom en årelang vandring til ulike kontorer og med en uoverkommelig papirmølle, hvor stadig
  nye konsulenter/rådgivere skal ha vedkommendes livshistorie
  uten at de hver for seg eller på det aktuelle kontoret kan
  ta en eneste avgjørelse om konkret og aktiv hjelp. De fleste
  bare flytter papirer og henviser til nye kontorer med krav om nye utredninger.

  Denne årelange og ørkesløse vandring, fører til at den arbeidsledige etterhvert mister all lyst til å kjempe for å få et normalt liv og til slutt opplever som redning å få varig trygd. Det er tydeligvis også altfor ofte systemets redning.

  Det vi trenger er at den hjelptrengende straks får oppnevnt EN fast personlig veileder med utvidete fullmakter til å løse vedkommendes sak, en som følger denne person fra første dag til rett kontor, – enten det dreier seg om økonomisk støtte en periode, helseundersøkelse, skoletilbud, eller til ny arbeidsgiver. Sammen med vedkommende bør det settes opp
  konkrete mål som er oppnåelig.

  Nåværende NAV-system er ute av stand til konkret og aktiv hjelp, men er utmerket til å bygge enda mer byråkrati.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Audun Tømmerås - oktober 21, 2010 at 7:10 pm
 31. Saken blir ikke mer troverdig om A Trettebergstuen bruker retorikken “høyresiden” ditt og “høyreside” datt. Trettebergstuens agenda er å skjule hvor mange som faktisk er arbeidsledig. AP unlater å opplyse alle dem som går på ulike arbeidsmarkedtiltak, noe de gjør fordi de er arbeidsledig. De faktiske totale arbeidsledighetstallene er mer enn dobbelt av det som AP opplyser – dette er å pynte på statistikken.
  Kristin Clemet har sin agenda og det er å få så høye tall på trydede som mulig – for å få “Stygg” statistikk. I all sin strben etter å oppnå dette, ta hun med i sin opptelling, alle som er på ulike nivåer av sykemelding, ulike nivåer av uføreytelser og sosialstønad. For å få statistikken til se “fæl nok ut” tar hun også med alle dem som har benyttet seg av avtalefestet pensjon (AFP), en rettighet du opparbeider deg gjennom ditt arbeidsforhold gjennom mange år.
  Troverdigheten og rederligheten er ikke bedre hos K Clemet enn hos A Trettebergstuen. Det vil heller ikke medføre fruktbar debatt når premissgiverne uttaler seg med skjult agenda. Nei politikere:Det norske folk er ikke dumme!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nico - oktober 21, 2010 at 7:34 pm
 32. Jeg er uføretrygdet i 50% og jobber 50%, jeg har bare lyst til å fortelle at det er ganske skuffende å lese om slike angrep på uføre dag ut og dag inn. Jeg skammer meg og tør nesten ikke si at jeg er trygdet pga dette.
  Jeg jobber hver andre dag, og de dagene jeg har “fri” så bruker jeg å ta meg inn for å orke å gå på jobb neste dag.
  Men jeg vil gjerne jobbe og forsøker å holde meg frisk så jeg kan fortsette med det.
  Men ikke tro at mesteparten av de trygdede er svindlere og latsabber, det høres ut som noen er misunnelig.
  Det er en svært krevende prosess å søke om uførepensjon, jeg unner ingen det som jeg måtte gjennom. Derfor tror jeg ikke noen slipper å jobbe bare fordi dem ikke gidder.
  Det er alltid mye vi betaler for i et demokratisk system, om slik må det være hvis vi skal ha et velferdsamfunn med sosiale og helsemessige rettigheter.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  eva hurthi - oktober 21, 2010 at 7:53 pm
 33. Jeg tror faktisk de fleste nordmenn ville ha jobbet i stedet for å ha en kronisk sykdom som en kanskje aldri blir frisk fra. Jeg har selv vært syk siden jeg var 18 og fikk ikke en gang prøvd meg i arbeidslivet eller vært student. Jeg skulle svært gjerne vært ferdig med en lang utdannelse og begynt å kunne jobbe med noe kjempespennende som jeg har drømt om fra jeg var liten. Arbeidsmoralen min har det aldri vært noe galt med, jeg er godt oppdratt med foreldre som har jobbet hele livet og ikke vært syke mer enn høyst nødvendig.
  En kan ikke kontrollere at en blir syk og ikke er i stand til å jobbe i ti år. Jeg har tilbrakt to år på sykehus og har ikke bodd uten tilsyn siden 2003. Hadde en kunnet ønsket seg frisk hadde jeg vært det for lenge siden.
  Og uføretrygd kan jeg se langt etter fordi jeg er for ung til å få det enda, må sikkert vente til jeg er 50 for å få det. Får håpe at det aldri blir nødvendig. Det er som dere skjønner ikke så lett som en skulle tro å få uføretrygd. NAV hører ikke på spesialister på sykehus eller alle de andre jeg også har truffet, det blir en del etterhvert nå.

  Jeg kjenner etterhvert mange som er i samme situasjon som meg, kronisk syke som gjerne vil tilbake i jobb men som ikke kan.

  Det jeg ikke liker er å bli mistenkeliggjort i media hele tiden for at jeg er syk og dermed lat eller at jeg misbruker systemet. Håper noen høyt oppe i systemet blir syk og får se hvordan systemet fungerer og føles ut for de som er kronisk syke. Da skulle det ikke komme så mange anklager fra dem etterpå.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hanne - oktober 21, 2010 at 9:55 pm
 34. Når jeg som trygdemotaker på tredje året, både ønsker og vil komme tilbake til arbeid, men alle instanser sier at jeg må ta det med ro, (DPS, NAV osv) Må jeg jo bare høre på de. Har arbeidet i 23 år, og betalt skatt, må jeg vel få lov å ta ut den delen av pengene jeg har betalt i skatt som sykepenger eller AAP. Jeg har gått ned over halvparten i inntekt siden jeg ble syk, ja, jeg har en diagnose, og det er ikke noe gøy eller lukrativt over det. Jeg kjører en gammel bil, ingen motorsykkel eller har utenlandsopphold som fritidssyssel, eller klare å gi penger til min sønn som går skole, så jeg føler meg som en dritt. Men jeg har penger til mat og husleie, og kanskje to pils til helga, men det er altså allt.
  Ja, jeg klarer meg, men hvorfor stemple vanlige folk som havner i systemet og gjør en innsats for å komme seg ut av det??? Det hender nesten daglig at vi blir stemplet som late eller uduglige. Var likens sjøl før jeg kom i denne situasjonen, men har forandret min mening kraftig i etterkant. Håper disse som stempler oss som ikke klarer å fungere i det daglige også får føle det på kroppen….
  Jeg ønsker ikke noen å komme oppi denne situasjonen, der man må møte på NAV hver 14 dag for å avgi “forklaring” , selv om man sliter med både det ene og det andre.
  Nei, ta svindlerne, og la oss som trenger systemet i fred, slik at vi kan få mot til å gå tilbake til arbeid og selvstendighet, vi ønsker ikke annet, og jeg tror jeg taler på mange tusener av folk når det gjelder dette.

  Stopp trakaseringen!!!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sehen - oktober 21, 2010 at 10:05 pm
 35. Ok la oss ta fakta, De rundt 600 000 personene som mottar helserelaterte ytelser er en svært sammensatt gruppe, men de har det til felles at de har opparbeidet seg rettigheter i det norske trygdesystemet. De er en del av det norske velferdssamfunnet, som holder dem innenfor, og ikke utenfor.

  I statsbudsjettet for neste år anslås det at 609 000 personer vil være på helserelaterte ytelser ved utgangen av 2010.

  Av disse var rundt 240 000 personer registrert som 100 prosent uføre ved utgangen av 2009.

  Ca 53 000 var registrert som delvis uføre ved utgangen av 2009. Det betyr at ca én av seks uføre er delvis ufør og har en tilknytning til arbeidslivet.

  Andelen uføre mellom 18 og 67 år har vært omtrent uendret siden 2004, men antallet har økt. Det er først og fremst fordi befolkningen vokser, og fordi de store barnekullene etter krigen begynner å dra på årene.

  Når vi vet at sannsynligheten for å bli ufør øker med alderen, er det ikke overraskende at det blir noen flere uføre. Nærmere to tredjedeler av de uføretrygdede – det vil si noe over 190 000 personer – er godt voksne og befinner seg i alderen 55-67 år. Hele 94 000 av dem er mellom 60 og 64 år.
  Jeg mener ikke, og har ikke sagt, ei heller skrevet noen gang, at vi ønsker oss uføre. Selvsagt ikke. Det er et overordnet mål å holde befolkningen frisk, lenger. Større mål på et vellykket samfunn finnes ikke. Og jeg skriver ikke at antallet uføre har vært planlagt, som om det var et villet mål i seg selv. Jeg skriver i kronikken at nivået har vært forespeilet, og det høyere enn i dag, det er jo da fordi man har forutsett netopp økningen i levealder og sysselsetting, kvinners deltagelse og befolkningsøkning. OECD messig ligger vi ikke høyt. Det er det jeg sier. men en uføretrygda som ikke hadde trengt å være det om forebygging kunne forhindre det er en for mye. Derfor må målet og fokuset vårt alltid være å forebygge sykdom, tilrettelegge i arbeidslivet for de som ikke er 100% hele tiden, og selvsgat ta folk som forsøker trygdesvindle. Men det er forskjell på å ta en tredagers og å bli uføretrygdet. Det første gjør du av egen vurdering, det andre tar fem år, og legen din må bevise medisinske grunner til at NAV skal fatte vedtak. dårlig Moral og latskap er altså ikke holdbar stempling av de uføre. Det er ikke årsaken til økningen i andelen uføre og det fører oss ingen vei i debatten om tiltak. Vil Høyre og Clemet ta konsekvensen av at de mener folk jukser så får de tørre å foreslå kutt i ytelsene. mvh Anette Trettebergstuen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anette Trettebergstuen - oktober 21, 2010 at 11:56 pm
 36. Dette er en tradisjonell stigmatisering fra høyresiden. Det eller de vi ikke liker putter vi i en stor sekk og kaller de for late, arbeidssky eller lykkejegere, om det gjelder de som ikke er født i dette landet, men kommer hit som flyktninger m.m. og som etterhvert bidrar som sårt trengende arbeidskraft til AS Norge.
  Det er belastende å bli kronisk syk og havne i denne sekken, det eneste de fleste av oss ønsker er å være friske og gjerne jobbe 110%.
  Til de som sier at det er bare å sykmelde seg eller uføretrygde seg selv, da må de jo har gjort dette selv, ellers er det vel ikke mulig å utale seg om denne praksisen og å faktisk vite at det er slik det fungerer?
  For oss som faktisk søker uføretrygd, helt eller delvis, er denne praksisen som her beskrives helt ukjent. Det skal grundig og lagvarig dokumentasjon til fra fastlege og spesialister for å få innvilget uføretrygd. Jeg har virkelig fått god innsikt i ordtaket “du skal være frisk for å være syk” etter at jeg selv ikke er 100% frisk lenger.
  Hvis vi alle kan jobbe konstruktivt sammen og uten stigmatiseringer, hvis politikere og de som sitter inne med erfaringer fra det å være syk eller arbeidsledige kan spille på lag, da tror jeg at tallene kan se annerledes ut etterhvert.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anne-G. Borgen - oktober 22, 2010 at 9:31 am
 37. Jeg synes både Clemet og Trettebergstuen godt kunne ha justert tallene sine (http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat14/thread100670/) – 600 000 er alle på ulike tiltak, og det ER forskjell på en blind akademiker som ikke BLIR ansatt, en som venter på en ryggoperasjon, en som kombinerer jobb og trygd og en som er multihandicappet og trenger pleie 24/7. Her er det ulike tilnærmingsmåter, f.eks. å få fortgang i helsekøer; både for å dempe den enkeltes smerte, men dett er også samfunnsøkonomisk lønnsomt. IA-avtalen bør får større fokus på å få folk med nedsatt funksjonsevne ut i arbeid.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Eva Rogneflåten - oktober 22, 2010 at 12:56 pm
 38. Tusen takk, Anette, for dette innlegg. Det er viktig å belyse dette forhold. Som oftest er det liten- eller ingen viten om forhold som syke mennesker sliter med. Jeg vil tro at det er slik at man snur skipet etter vinden og seiler den uten mål og mening. Bare man er populær, så er alt bare bra. Men man dummer seg jo så usigelig ut. Og gjør dessverre ingenting for å være den faglig dyktig i de mange forhold en politiker må kunne.

  Jeg er selv syk. Har veldig lyst å jobbe. Energien er der. Og faller om syk i lange tider og dager i etterkant. Takler ikke engang værendringer da dette slår meg helt ut, med smerte og ubehag. Blir også hetset, da folk ikke forstår hva dette er. Jeg slår meg til tåls med at folk stort sett er umodne, og urealister og meget ufaglige og definitivt ikke medmenneskelige. Jeg sliter definitivt med andres dårlige moral. Men allikevel sliter dette veldig på meg og min psyke. Det er leddbesvær, en pso form. Og bekterev. Slitsomt. Slitsomt i den grad det slår meg ut fysisk som psykisk. En blir deprimert av mindre. Må bruke medisin på å holde hodet over vann. Både mot fysiske smerter og depresjon.

  Det har aldrig vært dårlig arbeidsmoral hos meg. Har ofte sett frem til å smøre arbeidsmaten min så fort jeg går ut døra på jobb. Så faktisk frem til dagen etter. Det var masse å gjøre. Stressfaktoren og høyt arbeidstempo var der. Og jobben gjorde meg syk. Etter 25 års erfaring ved å være som poteten, altså allsidig, sitter man igjen med tanker om dette. Hva var vitsen?? Hvorfor?? Jo! arbeidsglede! Men hva har man igjen for det?? Ingenting. Selvsagt opplevde man kolleger med dårlig arbeidsmoral. Holdninger dårlige. Dårlige sjefer. Dumme sådan. Derfor burde jeg ha god samvittighet. Men jeg har dessverre ikke det. Blir også slått ut av dette. Jeg har ikke liv lenger. Har kun to barn å være pappa for. Enkelte politikere, og andre offentlige mennesker burde skamme seg. Det finnes tross alt hederlige folk her ute. Men ikke regn med meg lenger. Jeg makter ikke mer.

  Jeg går på arbeistiltak. Meget syk. Det går på stumpene. Vitsen? Arbeidsglede… Men jeg orker ikke mer jeg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Dagfinn, Østfold - oktober 24, 2010 at 12:12 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00