Lev usunt – betal selv

 
 

* Er det riktig at de som passer på seg selv og ikke får livsstilssykdommer skal betale for alle de som ikke gjør det?
* Overvekt skyldes latskap og dårlige vaner.
* Fortsetter helsevesenets utgifter til livsstilssykdommer å vokse, kommer det et opprør fra skattebetalerne.

FORFATTEREN: Erik Lundesgaard er styremedlem i Gamle Oslo Høyre. (Foto: HØYRE)

FORFATTEREN: Erik Lundesgaard er styremedlem i Gamle Oslo Høyre. (Foto: HØYRE)

Den siste uken har fedmedebatten rast i norske medier etter at Kari Jaquesson uttalte til VG at fedme ikke er en sykdom man har, men noe man er. Dette opprørte de fetes egen representant, Jørgen Foss, leder av Landsforeningen for overvektige. Han mente at fedme må betraktes som en slags spiseforstyrrelse, altså en sykdom.

Eget ansvar

Befolkningen blir fetere og fetere. Og for de færreste av de om lag en million overvektige norske borgere, er overvekten å vurdere som en sykdom. Snarere skyldes det latskap og dårlige vaner.

Egen helse er den enkeltes eget ansvar, og farene ved dårlig kosthold og lite trening er godt dokumentert og kjent. Like fullt blir folk fetere, og samfunnets utgifter til såkalte livsstilssykdommer øker.

Verdens helseorganisasjon anslår at en tredjedel av vestlige lands helseutgifter går til såkalte livsstilssykdommer med opphav i tobakk, alkohol, blodtrykk, kolesterol og fedme. Fedmedebatten den siste uken fokuserer på det som trolig vil bli et av de mest sentrale spørsmålene i de nærmeste tiårene for den norske velferdsstaten.

Bør de som ikke tar ansvar for egen helse ved å utvikle såkalte livsstilssykdommer, selv betale for de utgifter de påfører samfunnet?

Overføringer til folketrygden, som blant annet yter økonomisk bistand ved sykdom og medisinsk behandling, er den største utgiftsposten i det norske statsbudsjettet med rundt 300 milliarder kroner årlig, noe som utgjør om lag 30% av det norske statsbudsjettet.

Egenandel

Helsevesenet i Norge er gratis. Det eneste norsk helsevesen koster deg er en egenandel på drøye 1800 kroner uansett type sykdom og kostnad den har i helsevesenet. Tannhelse er derimot ikke gratis. Dytter du i deg søtsaker og slikkerier, og får hull og råte i tennene, må du selv betalte for reparasjonene av tennene. Dette er allment akseptert og ikke kontroversielt. Folk flest er klar over ulempene og kostnadene med dårlige tenner. Man kan spørre seg hvorfor det ikke gjelder andre typer selvforskyldte sykdommer også.

Det anslås i dag at nærmere en milliard mennesker er overvektig, og at fedme er i ferd med å bli et større problem enn underernæring i dagens verden.

I Norge i dag vet alle at spiser du for mye og dårlig mat, samt trener for lite blir du fet og syk. På samme måte som om du drikker og røyker for mye. Den enkelte har derfor både ansvar og plikt til å sørge for at man ikke blir syk selvforskyldt.

LIVSSTIL: Bør den som velger en usunn livsstil betale for helseutgiftene selv, spør artikkelforfatteren. (Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX)

LIVSSTIL: Bør den som velger en usunn livsstil betale for helseutgiftene selv, spør artikkelforfatteren. (Foto: SARA JOHANNESSEN/SCANPIX)

Fete må ta ansvar

I norsk politikk er det mye snakk om rettigheter og hva borgerne har krav på fra staten. Jørgen Foss roper på staten for å løse fedmeproblemene i det norske samfunnet. Spørsmålet er heller om de fete i større grad burde ta innover seg plikten til å ikke påføre samfunnet skade og utgifter.

Er de fete klar over hva de koster samfunnet i kroner og øre?

Allerede i dag er livsstilssykdommer, deriblant fedme blant de største utgiftspostene på statsbudsjettet, og de er økende. WHO har gått så langt som i karakterisere utviklingen som en epidemi. Hvordan skal samfunnet og den norske staten hanskes med denne utviklingen?

Opprør?

Utvilsomt er forebyggende arbeid blant dagens befolkning og da spesielt rettet mot ungdom vesentlig. Men spørsmålet er om vi ikke også bør innføre en egenandel på visse selvforskyldte helseplager og livsstilssykdommer, på lik linje med tannhelsetjenester i Norge.

Når fellesskapets utgifter til livsstilssykdommer øker eksplosivt, er det riktig at alle skal være med betale for konsekvensene? Er det riktig at de som passer på seg selv og ikke får livsstilssykdommer skal betale for alle de som ikke gjør det?

Hvis helsevesenets utgifter til livsstilssykdommer, som fedme, vil fortsette å vokse de nærmeste årene, er jeg overbevist om at det vil komme et opprør. Et opprør fra skattebetalerne, som sitter igjen med regningen, for at folk har kost seg for mye med maten. Og grunnen er enkel.

Det norske samfunnet vil i fremtiden ikke ha råd til flere livsstilssyke.

 Følg fedmedebatten på www.facedbook.com/vgdebatt.
 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

55 kommentarer

 1. Det som da blir litt interessant er hvor vi skal sette grensen for selvforskyldte helseproblemer? Hva med:

  - Idrettsskader?
  - Astma grunnet urene hus?
  - Luftveissykdommer etter å ha stått for mange morgener ved en trafikkert vei og ventet på bussen?
  - Skader etter å ha kjørt for fort?
  - Skader etter å ha kjørt uten sikkerhetsbelte?
  - Skader etter å ha syklet uten hjelm?
  - Skader etter fallskjermulykker?
  - Sykdom etter år med halvfabrikata med kreftfremkallende konserveringsmidler?

  En stor del av skadene og sykdommene er til syvende og sist selvforskyldt – bare man graver lenge nok.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Petra - oktober 25, 2010 at 3:54 pm
 2. Interessant perspektiv som åpner for subvensjonering av sigaretter. De som røyker lever kortere og sparer staten for enorme utgifter til pensjon. Disse pengene burde de da få igjen slik at man fikk avgiftsfritak og skattefratrekk for sigaretter. Det samme er mulig å si om de feite. Likevel kanskje de blir uføre før andre og at nettoutgiftene er større. Det sies også at undervikt er farligere enn overvekt. Bør ikke de undervektige straffes?

  En annen ting er at latskap er et sympton på mange sykdommer, som feks d-vitaminmangel. Det å hevde at latskap ikke er sykelig blir litt som å si at for eksempel de med downs syndrom ikke skal få hjelp fordi de er mongo og det ikke er en statlig godkjent sykdom.

  Skjønner heller ikke hva man gjør i et halvliberalt parti når man tenker som dette. Kanskje dette er en av sosialistene i Høyre, de så kallet sosialkonservative.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Stefan - oktober 25, 2010 at 5:15 pm
 3. Kan jo begynne å definere hvilke sykdommer og lidelser samfunnet skal betale for. Selvforskylte skader, feks. trafikkuhell som følge av for høy fart, promillekjøring og idrettsskader bør også inkluderes. Arbeidsskader kan arbeidsgiverne betale for. Alle sykdommer og lidelser knyttet til kosthold bør da dekkes av en selv. Fint system der alle må forsikre seg for å være på den sikre siden. Markedet kan styre dette, og vi kan legge ned trygdekassen. Fint at Høyre og Fremskrittspartiet vil komme til makten ved neste korsvei, så de kan innføre et slikt sympatisk “übermensch”-samfunn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anders - oktober 25, 2010 at 5:51 pm
 4. Hei. Ja, jeg er ganske enig i det faktum at de fete menneskene kan for det meste skylde på seg selv.Noen ganger er det foreldrene sin feil, men da betaler de vanligvis også for det… Men, hvis man først er feit, er det veldig vanskelig å komme ut av det.
  Det man heller burde snakke om, enn fedme, er at hvis det koster så umenneskelig mye a hå fete folk i landet- hvorfor ikke bare kaste ut all uasunn mat? Nei, fordi skatter og avgifter og dill som man betaler for denne usunne maten går jo faktisk mot å betale for sykdommer forårsaket av fedme- iallefall litt. Hadde vi kastet ut all usunn mat hadde vi alle blitt friskere. Man burde ikke bare ta den feite maten, men også kast ut tobakken, alkoholen, og alt annet som kan gjøre en syk, og et problem for samfunnet.

  Men, når vi er i gang, ett av de største problemene vi har i Norge er faktisk sykemeldinger av friske- men late folk- og utlendinger som skal ha mer penger enn de eldre norske statsborgerne som faktisk har betalt skatt hele livet..

  En løsning på problemet kunne jo ha vært å sluppet inn færre utlendinger, og så krevd at de jobber, gjøre det vanskeligere å få en sykemelding fra jobb, og man må i så fall ha en utrolig god grunn (fyllesyk telles ikke!), og ha mer fysisk aktivitet i skolen. Man burde bli mye grundigere skolert i sunn/usunn mat, og også grundigere kontroll av hva ungene spiser.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Rebekka - oktober 25, 2010 at 6:18 pm
 5. Overvekt skyldes latskap og dårlige vaner. Du mener seriøst at alle som er overvektige er late? Har elendige matvaner? Slasker seg på soffan med cola og potetgull hver dag?

  Fantastisk av en politisk representant. Flott at du fortsetter Kari Jaquessons mobbing av overvektige.

  Hvis du som sitter i en maktposisjon kunne tørket av deg den nedlatende holdningen overfor overvektige et lite øyeblikk ( du har sikkert aldri vært tjukk selv) – og heller samarbeide med alle de som jobber med kosthold og helse her i landet, kan vi kanskje få til en reell debatt om HVORFOR overvektige spiser for mye av FEIL mat for sin kropp!

  Synderen er karbohydrater. Jeg råder deg til å være forut for din tid og sette deg inn i dette bla på http://www.lavkarbo.no. I tillegg anbefaler jeg deg å kontakte Sofie Hexeberg og Dag Viljen Poleszynski og be de gi deg en gjennomgang av forskning på insulinresistens og daglige erfaringer fra deres arbeid med overvektige. De har nemlig fått folk friske av feks pcos – slanke og lykkeligere. Metoden er kjempeenkel, forklaringen er grundig dokumentert i forskning – men siden verken politikere, Kari Jaquesson, Drevon og andre ikke gidder å bruke bare litt tid på å sette seg inn i dette – vil hemmeligheten bli bevart kun for oss få som har skjønt at lavkarbo er veien å gå hvis du har vært overvektig lenge, hvis du sliter med lav energi, dårlig helse, mye sult, fordøyelsesplager og depresjon etter uttallige år med jojo-slanking.

  Sett deg inn i dette nå – for jeg LOvER deg at det snart skyller en lavkarbo-glede over landet som vil komme som en overraskelse for deg og andre med samme holdning til overvektige. Lest Tara, Allers, Hjemmet, Norsk Ukeblad den siste mnd? ALLE har lange artikler om lavkarbo-kostholdets fantastiske effekt. Bladene har faktisk ansatt ernæringseksperter som har lavkarbo som hovedretning.

  Samtidig står de som faktisk kan GJØRE noe med dette i vrangvilje og blånekter for at man er overvektig av noen som helst annen grunn enn latskap og dårlige vaner. Det er jo en glimrende måte å finne en løsning på…

  En ting til – du er så freidig at du sammenlikner mat med drikking av alkohol og røyking! Dessverre er det slik at man TRENGER mat for å leve – mens alkohol og røyking ikke er et nødvendig næringsmiddel. Dermed er det igjen slik at man MÅ FAKTISK SPISE MAT for å overleve! Spiser man da igjen feil mat (for mye karbo for lite fett) for sin kropp – legger man på seg. Jeg spiste 1600 kcal høykarbo lavfett Grete Roede mat i et halvt år samtidig som jeg trente 6 ganger i uka – og gikk opp i fettvekt… skyldes det også latskap og sofasitting mon tro? Jeg spiser nå 1600 kcal om dagen med maks 20 gram karbo pr dag – UTEN å trene – og går ned ca en kg i uka… hmmm – hva kan det skyldes da mon tro?

  Jeg har stor tillit til at du – i din maktposisjon – ønsker å finne en løsning på overvektsproblemet. Da tenker jeg på en annen løsning enn at jeg skal BETALE MER PENGER til en stat som gir råd om kosthold som gjør at MIN kropp legger på seg!

  Et eneste ønske – snakk med Sofie eller Dag Viljen – det tar en liten time av din tid – be om å få en oversikt over forskning på området, be om å få snakke med deres pasienter, gå inn på http://www.lavkarbo.no og spør medlemmene der hvordan deres liv har endret seg etter at det begynte på lavkarbo … gjør du det – vil jeg se lysere på framtiden til alle overvektige som spiser lite fettfattig mat – trener hardt hver dag og ikke forstår hvorfor de ikke går ned i vekt… Værsåsnill? Tro meg – hvis du er noenlunde karrierebevisst og litt vågal – blir du nå FØRST på dette, og jobber for å få en forståelse for at en større andel overvektige mennesker (75% av overvektige, 95% av sterkt overvektige) lider av insulinresistens – og at det i stor grad kan kureres med endring til lavkarbo-kosthold – vil din framtid innen politikken være sikret…

  Om du har guts nok da…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nerthus - oktober 25, 2010 at 6:21 pm
 6. Synd at Lundesgaard ikke har noen gode rådgivere som kunne spart ham for å blotte sin totale mangel på kunnskap, skikk, bruk, pr-kåthet og forstand både her og på NRK.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Astrid - oktober 25, 2010 at 6:32 pm
 7. Enda en politiker som ikke vet hva han snakker om. De fleste som er sykelig overvektige er ikke blitt sånn pga. mye mat og lite mosjon. Det er genetiske tilstander som ikke kan kontrolleres med grønnsaker og joggesko som er hovedårsaken. Lundesgaard mener også at kostnadene for tannhelsetjenester er akseptert blant folk flest; det er de ikke. Det er bare politikere som mener at tannhelse skal være unntaket fra de generelle helsesatsene. Men det verste er at Lundesgaard mener at folk flest har plikt til å holde seg friske for at samfunnet ikke skal belastes noen kroner ekstra. Er det faktisk penger som er viktigst, eller det at folk holder seg friske, lykkelige og glade? Der avslørte du deg…..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole Martin Jansen - oktober 25, 2010 at 6:34 pm
 8. Fysj for noe fjas!

  Du er vel en av disse lek-psykologene med følgende diagnose for hele helse Norge; “sutrepaver” med følgende resept “Gå det av deg!”.

  Men problemet er ikke deg. Problemet er at du er ikke den eneste med slike latterlige syn på verden.

  Jeg sitter hjemme nå og ser en tv-serie som heter Cannon (1971) med William Conrad. Han er feit som få. Jeg synes han er alright jeg.

  Feite folk liker jeg ofte mer enn surt skinn og bein med moralsk pekefinger som bare er en krom knokkel. Ja, du lever er kjipt liv med din helse drikk og trening 5 dager i uken. Det er ditt problem, gå det av deg, og la andre få leve de livene de vill, og ikke lag masse problemer for folk.

  Du ønsker vel å gjøre Nissen tynn også du får å treffe disse idealene dine, som er like syke som folk med diabetes type 2. Pro-Bulim, du og Karis Jaquesson har jeg fire ord til “Hold kjeft dere Nek!”

  Ellers bra innlegg. Lite skrivefeil.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  AndyAce83 - oktober 25, 2010 at 6:48 pm
 9. jeg er så enig med deg.
  fete folk ble ikke født feit, de spiser seg fete.
  alle sier at de er det, men nærmere 1 milliard menneske kan ikke være det lol

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  neitilfete - oktober 25, 2010 at 6:56 pm
 10. “Overvekt skyldes latskap og dårlige vaner.”
  Kan du gi en litt mer vitenskapelig forklaring på denne kanskje?!

  Som styremedlem i Gamle Oslo Høyre, tror jeg ikke du har hverken utdanning eller kunnskapen til å utalle deg om det!

  Overvekt skyldes i en viss grad, latskap og dårlige vaner. Men i veldig mange tilfelder er det psykiske og eller fysiske fakorer som er årsaken til overvekt.

  Mvh Overvektig etter fysisk sykdom.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Randi - oktober 25, 2010 at 7:27 pm
 11. Veldig bra innlegg. Det føles veldig urettferdig for oss som igjennom hele livet har stått på og jobbet hardt, tatt høyere utdanning, holdt oss i form og spist sundt at skattepengene man produserer skal gå til de som ikke har giddet og ta utdanning, ikke orket å dra på trening og spist seg sjuke. Jeg presiserer at jeg vet at ikke alle som er overvektige er late, men at noen sliter med sykdom. Desverre vet jeg at nok av tilfeller hvor folk på et tidlig tidspunkt i livet satte seg i sofaen med potetgullet og der sitter de enda, mens jeg jobber, trener og betaler skatt som de nyter godt av fordi de er for fete til å jobbe. Folk må ta mer ansvar for egen helse, start i det små, søk råd og hjelp. Det finnes ingen undskyldning for ikke å ta vare på egen helse, JUST DO IT :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marit Nilsen - oktober 25, 2010 at 7:30 pm
 12. Tilsvarende argumenter er blitt brukt mot røykere men disse forstummet når en forsker la frem et regnskap som viste at det faktisk var de som ikke røyket som fikk størst andel tilbake av felleskassa. Årsaken var enkel: de som røyket døde tidligere og “sparte” staten for store beløp i pensjon og sykehjemsplasser. Samtidig betalte de inn store beløp i avgifter når de var i live. Jeg tror mye av dette er overførbart til usunn mat. Kanskje et regnskap vil vise at det er de sunneste av oss som koster staten mest og at det derfor bør legges avgifter på sunn mat, sportsutstyr og medlemskap i treningstudio/foreninger som driver med fysisk aktivitet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Cato - oktober 25, 2010 at 7:38 pm
 13. Jeg tror jeg begynner å forstå hvorfor den svenske ex. utenriksministeren kalte Norge for den siste kommunist stat.

  Det her grenser til det latterlige, hvordan skal staten styre det? avgifter på usunn mat slik at vi kjøper mindre? ja jøss!, det kommer til å funke. Eller kanskje jeg må i fengsel en uke for å ha spist en hamburger i skjul. Eller kanskje man må betale skatt etter BMI?.

  Hilsen en slank man

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  martin - oktober 25, 2010 at 7:39 pm
 14. Ja må få staten ut på banen da. De legger jo åpenbart ikke opp for å “inspirere” til å velge det sunne alternativ. Den billigste middagen er vel fortsatt en grandiosa. Ser jo å at når et produkt får nøkkelhull merket blir det dyrere se feks Grandiosaen med sagt merke som er over 50% dyrere (fullt klar over at pizza er et dårligt eksempel). Kiwi også om gikk inn med moms fri frukt til staten fjernet momsen. Hvorfor skal alltid staten bruke pisken istedenfor guleroten sikter nå til at usunn mat skulle øke i pris. Hvorfor ikke gjøre de sunne alternativene mer tilgjenglige istede.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Morten - oktober 25, 2010 at 7:47 pm
 15. Dumt sagt. Når man tillater folk å ødlegge helsen sin for mindre enn 50 kr om dagen. Vinmonopolet ble opprettet for å ha kontroll med alkohol og styre salget med høye avgifter. Sukker og fett må bli dyrere 1,5 Liter brus til under en tier er bare sykt. Start med å øke sukkeravgiften med 15 kr.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  m44 - oktober 25, 2010 at 8:06 pm
 16. Nei, det er bare en selv som har ansvaret for sin egen helse. Men partiet Høyre skal ikke skrike høyt om personlig ansvar. Som klassisk liberalist ser jeg Høyre og SV som en og samme pil med ett og samme mål, det å ta knekken på individet.

  Enten har du ansvar for eget liv eller så har du det ikke. Høyre og denne motbydelige konservatismen er bare pilspissen som trenger gjennom og dreper individet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  per - oktober 25, 2010 at 8:06 pm
 17. For en fantastisk ide :-)

  Virkelig noe som er verdt å tenke over – hvorfor skal vi ikke la dem som ikke gidder å trene og ta vare på seg selv ta regningen selv – ihvertfall store deler av den burde dem ha fått…..
  Håper noe slikt blir innført…..sykt hvor mye penger som går til å støtte opp om alle og alt som kunne vært unngått om folk bare tok mer vare på seg selv.

  Stå på :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anita - oktober 25, 2010 at 8:11 pm
 18. Er det noen som har fått betalt for å linke til feil side her? Linken http://www.facedbook.com/vgdebatt går til en side som ser ut som svindel for meg. Rett link er uten d.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Cato - oktober 25, 2010 at 8:12 pm
 19. Dette prinsippet er svært problematisk. Hvis man først skal si at fete er ansvarlige for sine sykdommer, hva da med andre grupper? Skal alkoholikere og narkomane betale for sine helseproblemer? Hva med folk som drikker seg dritings og fyllekjører og kolliderer? Eller de som sloss på byen når de er fulle? Hva med fjellklatrer og andre ekstremsprotentusiaster som skader seg i sportsutøvelse? Lista er i prinsippet nesten uendelig. Mye kan sies å være selvforskyldt på et eller annet nivå. Hvorfor skal akkurat fete mennesker betale for seg?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Anne - oktober 25, 2010 at 8:33 pm
 20. Dårlig skrevet, men et godt poeng. Er hjertens enig, men ser også problemet med hvordan man skal måle hvorvidt overvekten skyldes latskap eller gener. Men ja; jeg betaler for å trene – sportsutstyr og treningsstudio – og er overhodet ikke interessert i å betale for de som prioriterer å ikke gjøre det..!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ruben Østrem - oktober 25, 2010 at 9:06 pm
 21. Jo men så flott at du ytrer dine synspunkter om de feite, press gørra inn i tryne på dem, for de sliter ikke nok som det er. Nei, kanskje de som blir alkoholikere, narkomane, får anorexia/bullemi, hjerteinfarkt av røyking eller for hard trening, alle med idrettskader, skader av uvettig kjøring osv osv kan jo begynne med å betale for det de koster samfunnet.
  En skal ikke glemme at det er mange skader, sykdommer og plager som har en bakenforliggende årsak. Tenk på hva konsekvensene blir for alle de barn som ikke blir fulgt opp på skolen av foreldrene, eller som har foreldre som feiter dem opp på usunn mat (fordi de ikke har råd til fisk, frukt og grønt, som faktisk er kjempe dyrt i Norge). Nei alt koster penger, skal en begynne å selektere og henge ut noen, bør en ta for seg flere grupper som spiser av statskassen. Dette ligner stygr på mobbing av en gruppe som sliter, spesielt mentalt. Skam på dere!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Wencke Risen - oktober 25, 2010 at 9:48 pm
 22. Hvor går grensen? Skal vi nekte vestkantsgutta og sykle Birken og med de skader som blir der? Hva med de som drekker? Hva med de som røyker?

  Hva med det motsatte, de som ikke spiser i det hele tatt? ska vi betale for de og? De som får spiseforstyrelser?
  Hva med de som bærer på genetiske sykdomer og alikevel skaffer barn som blir syke? Du ser ting alltfor enkelt.

  Hva med de som bor på landet? Det finnes ju ikke noen jobber der? Ska de ikke få noen trygghet? De bor ju trossallt ett sted der det ikke finnes noen jobber? De har ju valgt det selv?

  Hva med narkomaner? Ska vi bare slå ihjel dem, det koster ekstremt mye penger og pleie dem? Og 90% blir ju aldrig rene??

  Hva med de som er dømt til fengsel? 80-90% blir fortsatt kriminelle, tenk hva det koster?

  Jag er enig i att man må kjempe mot fedme men slik du beskriver det er bare tull. Man kan ikke få folk til o betale det man bruker. Du har sikkert barn, hva med de som ikke har barn? ska ikke de få billigare skatt?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Robert - oktober 25, 2010 at 10:29 pm
 23. Latskap er i allefall å uttale seg om vitenskapelige temaer uten å sjekke eller referere til fakta. En dårlig vane som enkelte politikere har, kanskje for å skåre kjappe billige poenger?

  Ja til plikt for politikere til å begrunne sine floskler!

  :-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tjaha - oktober 25, 2010 at 10:34 pm
 24. [...] This post was mentioned on Twitter by geirtellefsen, Livsstil Norge. Livsstil Norge said: hurra,helsebudsjettet blir kraftig redusert http://ow.ly/2Z83F WHO konkluderer med at 70% av all sykdom innen 2020 er livsstilrelatert [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 25. Begynn å grin a…

  Hvis du ikke har mere å engste deg for så kan du sitte her å sippe…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  lol - oktober 26, 2010 at 12:17 am
 26. Legg skatt på de usunne matvarene. Hva er problemet? Vi har jo det på tobakk og alkohol. Som bruker av begge deler, har jeg betalt hundretusenvis av kroner for mine synder gjennom 45 år.
  Tommen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Tom Willy Nygaard - oktober 26, 2010 at 12:36 am
 27. Hver gang det dukker opp problemer, kommer det også forslag til enkle løsninger. Hvis man skal laste hver og en for fedme, hva med alle de andre selvforskylte (helse)skadene. Det er ikke bare fet mat men tobakk, sprit, dop og for eks. uforsiktighet i sport/idrett kan også kan gi skader. Ja, i det hele tatt alle uvettige handlinger som fører til sykehus-opphold eller andre utgifter for fellesskapet. Det blir jo helt håpløst å sortere dette. Det jobbes med forebyggende tiltak på mange områder. Som et eksempel er det ikke uten grunn at det er hastighetsbegrensning på veiene. Forebygging er løsningen og så må de verste produktene rett og slett ut av varehyllene. Det tar sikkert tid, men en massiv bevisstgjøring fra ung alder vil helt sikkert gi forbedringer.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole J. Ramstad - oktober 26, 2010 at 7:28 am
 28. Haha, in your face fatsows!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  frans - oktober 26, 2010 at 8:19 am
 29. Ville det ikke da være en idé å sette ned moms på SUNN mat, som er meget dyrt i dagens samfunn, og heller sette OPP moms på så kaldt junkfood og ferdigmat? Det ville jo oppmuntret folk til å prioritere et sunt kosthold fremfor et usunt og skadelig kosthold basert på ferdigmat. Problemet er jo tross alt ikke bare at man spiser usunt fordi det er enklest, det er også fordi det er billigere å kjøpe usunn mat, og har man dårlig råd, så blir det også den letteste og veldig ofte den mest økonomiske utveien.
  Jeg synes dette også bør taes med i betraktning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Stine - oktober 26, 2010 at 9:10 am
 30. Hvis verdens helseorganisasjon og staten hadde brydd seg hadde det blitt mer sunn mat tilgjengelig til en mye lavere pris enn det det er i dag. Alle har ikke like mye penger som en statspolitiker eller høytlønna sjef.
  ofte er det det billigste, men også det mest usunne, folk tyr til fordi det er faktisk andre regninger man må betale. og skatt! Og hvis du har vært hos tannlegen så vet du at det er jævlig dyrt, og alle er faktisk ikke selvforskyldt dårlige tenner, hva med de? Skal de få gratis tannlegehjelp fordi de ikke kan noe for at tennene er dårlige?
  Hva med dopmisbrukere, de valgte jo selv den situasjonen de er i, hvorfor skal man bruke av skattepengene til å gi de utstyr til å forstette driften av dopmisbruket og hvorfor gi de penger, er det ikke bare bedre at de ikke er til lenger? gjemme de bort i kott slik at ingen ser det “urene” ved Norge?

  Det handler om å hjelpe noen som er i en litt mindre heldig situasjon enn seg selv. Hvis man hjelper fete folk i dag, får vi ikke problemer med det i senere tid, for da har neste generasjon lært seg at man skal spise sunt trene. Det blir en helt ny holdning.
  Men man kan ikke forvente at alle skal følge det samme strenge regimet!
  Norge er ikke det beste landet å bo i, det er dominanse som rår og norge vil helst styre hver eneste person i dette landet, alle skal være like og alle skal være så jævlig perfekte.
  Det er jo en felles konstant mobbeaksjon mot røykere, men nå begynner det pokker meg mot de som er fete også.

  Jeg er så drit lei av “bedrevitere” som skal ha alle like perfekte som en selv, men vet du hva?Ingen av dere er perfekte i det hele tatt…
  Når en ikke har medfølelse for andre mennesker kan man liksågodt sette seg ned og kalle seg selv Hitler- sieg heilt!

  For bare å nevne det, jeg er verken feit, dopmisbruker eller noe annet du “kaster” bort skattepengene dine på. Jeg jobber hardt, betaler skatt, har medfølelse for mennesker men er ikke dyktig i debatter.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hanne - oktober 26, 2010 at 9:16 am
 31. Enig med forfatteren. Beskjeden fra myndighetene bør være som overskriften i dette innlegget: Lev usunt. Betal selv.

  Noe som forundrer meg, er den egoistiske tankegangen både
  røykende og overvektige har. Alle vet at disse menneskene statistisk sett lever kortere. Ved å tviholde på sin usunne livsstil, sier de samtidig at så lenge jeg får røyke eller spise meg fet, blåser jeg i om barna mine blir foreldreløse tidligere enn nødvendig, og at samboer/ektefelle/partner blir enkemann/enke tidligere enn nødvendig. Ganske skremmende spør du meg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Terje - oktober 26, 2010 at 9:26 am
 32. We live in a society where people pay taxes to benefit said society. When more and more people become fat, then it just means that more and more people /of/ the society become fat. In other words, the society has a problem, and as with so many things, the society needs to help the society. If nobody, and excuse me for the expression, gave a fuck about other people than themselves, then the society is not working. Fat people are part of the society, and so are drug addicts, smokers, criminals, cancer patients, old people, and the list goes on and on. Most of these people contribute with taxes themselves, and have every right to get help from society as you and me.

  So, yes, fat people should get help from our tax money just like everyone else. That is /why/ we have a society, so that we can help and live together. Many people, /many/ people, don’t ever become sick or need help, but that is just a sign that the society is good. People should be happy that they were “given the cards” that they got. And people should let the people who needs it, get help. Sure, fat people “did it to themselves”, but they still need help. Criminals did it to themselves, and so did smokers, and people with STDs. So many people “did it to themselves”, but as a member of the society, they have the right to get help, and as a member of society, you (as in, everyone), have to contribute so we can live well together.

  I can say a lot of things about people who don’t want to contribute to the society, but it’s not gonna help with anything. Be happy that it is not /you/ who are in need of help. And even if you were in need of help, the society you live in would help you. Cos that is what we are here for. That is what we do so we can all get a good life together.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ken - oktober 26, 2010 at 9:40 am
 33. Jeg er helt enig! La de som påfører seg selv sykdom ved uvettighet betale for det! Ta denne årstiden for eksempel, og alle som går uten refleks. Er det riktig at vi skattebetalere skal betale for at disse blir påkjørt og i verste fall invalide, når de i allle år har blitt fortalt hvor viktig refleks er i mørket?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Carisma - oktober 26, 2010 at 9:43 am
 34. Jeg er uenig i det du skriver her. Vi lever i en velferdsstat der helsevesenet er gratis for alle, det synes jeg er helt greit. Forøvrig mener jeg også at tannlege skal være gratis for alle også, så det du sier at det er allmenn akseptert at tannlege skal koste tror jeg ikke helt stemmer. Jeg sitter igjen med den oppfattingen at du mener folk velger å leve usunt, men det er ikke alltid tilfelle. Noen av oss, meg selv inkludert, har rett og slett ikke råd til å spise samme sunne luksusmat slik som enkelte andre kan. Bare ett salathode koster mer enn 2 frosne pizza’er (50,- mot 20,- per pizza). Hvis vi vil at folk skal leve sunt må det bli billigere å faktisk leve sunt, ikke dyrere å leve usunt. Hadde jeg hatt mulighet til det hadde jeg med glede levd sunt, men som lutfattig student har jeg rett og slett ikke råd.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  John M - oktober 26, 2010 at 10:00 am
 35. Er du klar over, Erik Lundesgaard, at flere studier, til forskernes store forbauselse, viste at fete og røykere var de som kostet samfunnet minst på lang sikt? Jeg viser her til undersøkelser som er foretatt av Nederlands Institute for Public Health and the Environment. Funnene er publisert i prestisjetunge medisinske tidsskrifter som Lancet og Public Library of Science Medicine Journal. Om dette skulle vise seg å stemme: Går du da inn for at de sunne bør betale mer?

  Kilder til undersøkelsen finner du her: http://www.pantagraph.com/news/article_42ef17ab-eb24-53a7-b2e5-3a0f962c0c07.html

  http://www.boston.com/news/health/articles/2008/02/05/study_good_health_costlier_in_long_run/

  UTDRAG FRA UNDERSØKELSEN:
  Preventing obesity and smoking can save lives, but it doesn’t save money, researchers reported yesterday.

  It costs more to care for healthy people who live years longer, according to a Dutch study that counters the common perception that preventing obesity would save governments millions of dollars.

  “It was a small surprise,” said Pieter van Baal, an economist at the Netherlands’ National Institute for Public Health and the Environment, who led the study. “But it also makes sense. If you live longer, then you cost the health system more.”

  The researchers found that from age 20 to 56, obese people racked up the most expensive health costs. But because both the smokers and the obese people died sooner than the healthy group, it cost less to treat them in the long run. On average, healthy people lived 84 years. Smokers lived about 77 years, and obese people lived about 80 years.

  Så, Lundesgaard, har du lyst til å kommentere? F.eks om ikke “sunne” mennesker bør begynne på betale for sine egne, høyere kostnader til flere års alderstrygd og år på sykehjem? Eller er ikke det like morsomt som å være indignert på de uestetiske fete, ekle menneskene?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Marianne - oktober 26, 2010 at 10:03 am
 36. Det finnes mange sunne retter som er veldig gode. Har spist middag med nøtter som hovedingrediens med pasta (f.eks nøtteboller med spaghetti) eller innbakt laks eller makrell. Det er kjempegodt.
  Problemet er at det er så mye dyrere enn animalsk kjøtt med mettet fett.
  Derfor gidder ikke folk å prøve ut sunne retter, fordi det er så mye dyrere. Og skulle man heller velge en hamburger og pommes frites så er jo egentlig det enda billigere enn en animalsk kjøttmiddag laget hjemme.
  Så når myndighetene vil ha fettavgift så rammes de anbefalte sunne nøttene (”sunt” fett), og fet fisk som laks og makrell. Nå ble denne avgiften riktignok noe av, men at det ble fremmed av en sentral persjon, og at det var et seriøst forslag viser jo hvilken holdning politikerne egentlig har om sunnhet og å få inn penger.
  Politikere klarer ikke å tenke lenger enn til “hard cash” der og da. At man tjener penger i helsevesenet ved at folk spiser sunt og er mindre syke og skadde, det ser man ikke fordi det er “skjulte penger”. Avgift vil gi raske penger som er lett å se. Derfor kommer de med forslag som heller vil fremme usunn mat enn sunn mat. Sunn mat for dem er kun grønnsaker.
  Nei, vi må heller få billigere sunn mat enn dyrere usunn mat. Da vil folk heller prøve ut nye sunne retter og man trenger ikke bruke så mye penger på helsevesen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nikolai - oktober 26, 2010 at 10:06 am
 37. Hvor drar man grensa da? Hva med en som har en såkalt toppjobb. En som jobber ræva av seg med lange dager, tjener mye penger og således også betaler masse skatt. En som da har valgt et yrke som gjør at stress og dårlig tid til å prioritere kosthold, trening etc blir naturlige konsekvenser. Slike folk blir etterhvert gjerne utbrent, utslitt og får diverse helsemessige plager. Snakker vi egenandeler og “seile i sin egen sjø” her også, eller er dette greit siden denne personen allerede har bidratt bra til felleskassa? Jeg ser poenget i temaet som tas opp her, men problemet er bare at slike ting alltid forenkles av de “vellykkede” i samfunnet, og at det alltid er de svake som får lide av eventuelle tiltak som settes inn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ole - oktober 26, 2010 at 10:22 am
 38. EID!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mads - oktober 26, 2010 at 10:45 am
 39. Har egentlig ikke tenkt på det slik før, jeg. Men jo, jeg tror du har et poeng. Søtsaker = dårlige tenner = tannlegeregning. At de samme søtsakene kan gjøre deh overvektig, er vi alle fullstendig klar over.

  Her skal man være forsiktig med å dømme alle under ett, men jo, de aller fleste har ikke en medisisk årsak til overvekt, men heller dårlig holdning over lengre tid.

  Jeg tror Norge hadde tjent mye på å kunne gi mer milder til behandling av pasienter med kreft og andre slike sykdommer, i stede for livsstilsykdommer og ting man selv kan forebygge. Dørstokkmila kan være lang, men ikke uoverkommelig.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Synøve - oktober 26, 2010 at 10:58 am
 40. Tenk over barn som vokser opp i en familie med masse usunn mat, og deretter blir overvektige.
  Skal disse barna når de flytter ut og blir selvstendig forventes og kvitte seg med alle kiloene og legge om alle vaner de har fått terpet inn gjennom atten år?

  Mange legger også på seg pga av psykologiske årsaker, depresjon, osv. Dette kan man jo sammenligne med å ruse seg.
  Skal vi da også slå hånda av alle rusmisbrukere i landet?
  Hvis mennesker har ansvar for å ikke spise usunt, har de ikke ansvar for å ikke dytte i seg f.eks narkotika?

  Syntes ikke saken er så enkel som forfatteren skal ha det til

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  jepp - oktober 26, 2010 at 12:18 pm
 41. litt morsomt å lese om en høyremann som prater om fedme som latskap. Hva synes erna om dette da? Er hun også bare lat og har dårlige rutiner? Hva sier evt det om partiet? :D

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  tor hemmelig - oktober 26, 2010 at 12:21 pm
 42. Har det virkelig ikke slått deg at vi som røyker og drikker betaler UHORVELIG mye inn til statskassen i skatter og avgifter?? IDIOT

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  stigma - oktober 26, 2010 at 12:51 pm
 43. selv er jeg undervektig. Tror nok ikke all fedme er grunnet livsstil, men folk flest spiser det man har tilgjengelig. man blir jo det man spiser så hva om staten kunne senke pris på sunn og god mat kombinert med god opplæring.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  hans - oktober 26, 2010 at 1:02 pm
 44. Og hvorfor ble min kommentar slettet???

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Robert - oktober 26, 2010 at 2:03 pm
 45. Jeg synes at dette blir en litt for snever tankegang. Jeg er en person som er det man vil kalle god og rund, og jeg er i slutten av 40-åra. Så langt i livet har jeg ikke kostet staten en krone på grunn av min overvekt, så jeg føler at jeg ikke ligger samfunnet til last. Det jeg er mest opptatt av, er at skal vi følge den tankegangen som ligger bak innlegget over, så må jo all selvpåført skade som fører til kostnader for samfunnet dekkes av den som påfører skaden. Skader du deg når du går på ski, eller velter du på sykkel og skader deg når du sykler, ja da må en betale for skaden selv. Får en skade på helsestudio, på tennisbanen, i squash-hallen eller i forbindelse med annen idrett på amatørplan, da må man betale selv. Jeg synes også at de som kjører bil og eventuelt påfører seg og andre skade i forbindelse med biluhell, ja de må betale den kostnaden som går utover det forsikringsselskapet dekker. Jeg har barn i barnehage, selvfølgelig etter eget valg. Da bør jeg vel nesten dekke kostnadene selv hvis barnet mitt skader seg i barnehagen????? Jeg kunne jo valgt å holde det hjemme. Det sies at de fleste ulykker skjer i hjemmet?????? Hva med disse ulykkene, hvem skal betale for dem? Vi kunne jo selvfølgelig valgt å ikke bo hjemme, så hadde vi sluppet disse ulykkene, og samtidig hadde vi spart fellesskapet for store kostnader. Røyking og bruk av alkohol ( med medfølgende slåsting, opphold i fyllearrest, påføring av traumatiske opplevelser på små barn og banking av koner i fylla) påfører store økonomiske utlegg for samfunnet årlig. Disse må jo også dekkes av dem som røyker og drikker. Når jeg tenker meg om, så burde aldri noen som helst i det norske samfunnet betale hverken skatt eller annet som kunne havne hos fellesskapet. Vi burde være tvunget til å spare disse pengene i stedet for, slik at vi kunne bruke dem hvis vi ved egen skyld kom ut for noe som påførte fellesskapet en kostnad.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vidar S Nakken - oktober 26, 2010 at 2:10 pm
 46. helt enig med deg men på (i hvert fall) én betingelse:

  At det skal være Obligatorisk med ultralydkontroll for ALLE Gravider og Obligatorisk ABORT for de gravider som bærer fostere med misdannelser eller en annen form for Unormalitet.

  Har du peilig hvor mye koster staten én eneste funksjonshemmede som trenger pleie og omsorg døgnet rundt?? det koster ca 5 millioner i Året (eller enda mer) og om individet lever ca 80 år hele hjelpepakken koster i totalt 400 Millioner.

  Hvor mange tusener funksjonshemmede som trenger pleie og omsorg døgnet rundt finnes i Norge?? Tusener… gang med 400 millioner så kommer du opp til Milliarder på Milliarder kroner.

  Så om vi oversetter din Idé til det problemområde:

  Lag funksjonshemmede barn men Betal selv for ALT!
  Er du fornøyd med idéen din???

  For å ikke snakke om de som drikker alkohol… røyker… spiser for mye sukker… osv osv

  Konklusjon: Staten og kommune burde gi helsehjelp Kun til de mennesker som er Perfekt Friske…. alle andre burde betale for seg selv i tilfelle sykdom…. ikke sant? hehe

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Agent Provokativ - oktober 26, 2010 at 2:41 pm
 47. SÅ de sunne skal ikke betale for de usunne sine eventuelle sykdommer?
  Helt greit.
  Men da vil ikke jeg betale for idioten som kjører på noe/noen i 120 kilometer i timen.
  Jeg vil ikke betale for basehoppere som dundrer inn i fjellsia fordi noe går galt.
  Jeg vil heller ikke betale for den lille ungen som faller ned fra et tre og brekker en arm eller et ben.

  De visste jo at det kunne være farlig…

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Moose - oktober 26, 2010 at 3:15 pm
 48. Jeg synes Erik Lundesgaard overforenkler årsaksforholdene bak fedme-epidemien. Ja, som individer har vi ansvar for egen helse, men også samfunnet har et ansvar.

  For eksempel: Før i tiden fikk de fleste av oss såpass mye hverdagsmosjon at vi holdt oss slanke. Vi spaserte til butikken, og bar våre varer hjem. Vi spaserte eller syklet til skole eller jobb i nærheten. I dag er nærbutikkene nedlagt, og veiene er ikke dimensjonert for fotgjengere, de ble bygget dengang det var lite biltrafikk. Ergo beveger vi oss mye mindre i dag enn før. Mange jobber er blitt automatiserte og stillesittende. Samfunnet kunne bygget sykkel- og gangveier, men dette arbeidet nedprioriteres.

  Samtidig sørger markedskreftene for at tilbudet av usunne matvarer er enormt. På vei hjem fra jobb går jeg fordi et antall kiosker som selger pølser, boller, brus og sjokolade, men ikke ett eneste fristende frukt- og grøntutsalg. I kiosken jeg bruker selges de minst fristende, sure epler i topakning , mens ingen tvinger meg til å kjøpe to pølser? Om sulten river i tarmene, må man jo være jernkvinne- eller mann for å velge de kjipe eplene fremfor fristende sjokoladeboller, sveler, eller varme pølser.

  Vi mennesker gjør ikke alltid det som er best for oss. Hvem er edel i all sin fremferd? Folk er utro, sløser med penger, er sinte og tverre og gjør livet surt for sine nærmeste og kolleger, folk roter, gjør ikke opp for seg, folk drikker for mye, er gørr kjedelige å være sammen med, i det hele tatt – listen over menneskelige lyter er lang. Og samtlige kan påføre skader som samfunnet må betale for, i form av for eksempel sykmeldinger, psykologutgifter, medikamenter, juridisk bistand, og så videre. Alle disse menneskelige svakhetene har altså sin pris, men hittil har man heldigvis ikke begynt å regne på hvor mye dum oppførsel koster samfunnet. Men når det gjelder overvektige, derimot! “Er de fete klar over hva de koster samfunnet i kroner og øre?” Give me a break!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nina Schmidt - oktober 26, 2010 at 3:20 pm
 49. Kort sagt – skal vi avskaffe det gratis helsevesenet?

  For jeg regner ikke med artikkelforfatteren tror det er helt enkelt å vite hvilke sykdommer og skader som oppstår pga. kosthold, røyking og alkoholbruk?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  apples - oktober 26, 2010 at 3:24 pm
 50. Du kan jo spørre deg selv hva som er dyrest for samfunnet. De kjernesunne som lever til de er 100 og trenger sykehjemsplass de 10 siste åra, eller de som av og til er sykmeldt pga sin dårlige livsstil og stryker med før der er 70.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kjartan - oktober 26, 2010 at 3:52 pm
 51. Hva med folk som røyker, pådrar seg skader under trening, skader seg i rus? Eller hva med at vi som ikke har barn må betale helsetjenester for de som har?

  Det er helt ok å mene at folk må betale mer for de tjenestene de bruker, men hvorfor er det kun de feite?

  Kanskje problemet ikke er de feite, men denne delen:
  “Helsevesenet i Norge er gratis. Det eneste norsk helsevesen koster deg er en egenandel på drøye 1800 kroner uansett type sykdom og kostnad den har i helsevesenet.”

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  SG - oktober 26, 2010 at 5:05 pm
 52. Først en digresjon, du skriver følgende: “Tannhelse er derimot ikke gratis. Dytter du i deg søtsaker og slikkerier, og får hull og råte i tennene, må du selv betalte for reparasjonene av tennene. Dette er allment akseptert og ikke kontroversielt”. Å si at dette er allment akseptert er vel å ta hardt i! Det er ganske mange som kjempe for at det skal bli gratis, eller i det minste billigere. De færreste studenter er innom tannlegen i løpet av de årene de studerer, fordi bare det å sjekke om man har hull vil ta en stor del av et allerede lite budsjett. Men den debatten kan vi ta en annen gang!

  Over til “dagens” tema:
  Jeg er delvis enig og uenig i detta. JA man må ta noe av ansvaret selv, men noen ting står utenfor enkeltinduvidets makt. Selv har jeg alltid vært lubben, og både genene og legene mine tilsier at jeg ALDRI kommer til bli modell-tynn. Ikke med mindre jeg utvikler alvorlige spiseforstyrrelser (har delvis prøvd det og, men uten hell, legger bare enda mer på meg etterpå).

  For å ta min livshistorie kort så spurte jeg som 14 åring om jeg kunne få lov til å bli medlem på et treningssenter (hadde kontakt både med senteret, lege og helsesøster), men til ingen nytte. På denne tida brukte jeg ca 40 timer i uka i stallen (hvilket i seg selv burde være god trening!), men skulle også gjerne trent litt i tillegg til gymfaget for å gå ned i vekt. Treningsenteret lå 5 min unna stallen, så det ville vært perfekt, men jeg fikk beskjed om at det var normalt at jeg var kraftig (Veide 80) kg og var 173 da jeg begynte på vgs, men usikker på hva jeg veide som 14 åring), og at jeg kom til å vokse det av meg når jeg fikk mensen.
  Vel.
  Nå er jeg 21 år og hatt mensen i mange år, men jeg har heller lagt på meg enn å gå ned i vekt. Jeg har lagt på meg i 3 intervaller de siste 5 årene, til tross for at jeg aldri har spist sunnere og trent mer. 1) P-piller 2) Depresjon og spiseforstyrrelser 3) Bytte av p-piller. Selv mener jeg at noe kunne vært forebygga hvis jeg fikk gode treningsvaner som 14 åring, i stedet måtte jeg vente til jeg var 18 før jeg fikk mulighet til det. Det ville iallefall kunne ha spart meg for spiseforstyrrelsene og muligens depresjonen.

  Dagssituasjonen er at jeg er 176 cm, veier 107 kg, trener 4 ganger i uka og spiser mellom 1200-1400 “sunne kalorier” om dagen. I følge legen min burde jeg ha rast ned i vekt bare ved at jeg spiser så lite, for jeg har i tillegg veldig aktive skoledager og jobber som servitør på et hotell, men vekta går bare en vei.
  Oppover.
  Sånn har livet vært de siste 3 årene, og 2 ganger på drøye 3 år har jeg blitt diagonosert med psykologisk anoreksi. Du ser det ikke på meg, men hjernen min tenker som en anoretiker… Mest sannsynlig har dette og lignende hendelser i ungdommen resultert i at jeg har ødelagt forbrenninga mi.

  Så jeg vil påstå at i mitt tilfelle er fedme en sykdom/lidelse! En sykdom som kommer til å ta livet av meg med mindre jeg får hjelp, for jeg har virkelig gjort alt som står i min makt og t.o.m pådratt meg spiseforstyrrelser for å gå ned i vekt, uten hell!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Siven - oktober 26, 2010 at 8:27 pm
 53. [...] negative nyheter for oss overvektige, men samtidig så er det litt festlig i lys av høyrepolitiker Erik Lundesgaard kronikk i VG på mandag. Av og til er det lett å svare unyanserte forståsegpåere, selv om jeg må erkjenne at [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 54. Nå må overvektige se å ta ansvar for eget liv og slutte å skylde på alle andre, hvor de inntar offer rollen ved å bruke ord som ’støtende’ og ‘krenkende’. Det er ofte de samme som bruker ytringsfrihetens navn og tyngde i debatter om religionsfrihet og Islam. Da gjelder plutselig ytringsfriheten! Skjerp dere! Ingen har tvangsfôret dere annet enn deres egne foreldre som har innført dårlige matvaner.

  Jeg har selv lagt på meg 10 kg i løpet av de siste 2-3 årene og det er ene og alene mitt ansvar, eller snarere mangel på sådan. 1,5 kilo i tillegg bare over påsken. Det er meg, mitt, og bare mitt ansvar og jeg har ingen som helst grunn til å syte over at reflekterte mennesker tar opp debatten og adresserer problemet. En bør snarere være takknemlig for det.

  For det ER et problem når overvekt blir sykdom som koster samfunnet unødvendige svimlende summer. Egentlig burde en skamme seg over hva en selvforskyldt koster samfunnet.

  Det er mulig jeg fremstår som hard og kynisk, men en kommer ingen vei med å synes synd på og stryke medhårs. Noen ganger trenger man en real ørefik for å våkne – det er ikke godt men garantert effektivt. Fett og valker er kroppens eget signal om at vi nærmer oss faresonen, når vi likevel velger å overhøre disse signalene, bør en være glad for at noen trosser politisk korrekthet og utbasunerer sannheten.

  En god porsjon selvironi hadde vært langt sunnere enn den ekstra forsyningen av fett og sukker.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Sylvia King - april 26, 2011 at 3:03 pm
 55. [...] Kommentar til selve kronikken – Lev usunt – betal selv. [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00