Demokratiet og nasjonalgalleriet

* Jeg har ikke avvist en demokratisk prosess for Nasjonalmuseet på Vestbanen, slik VG har hevdet.
* At VG er prinsipielt indignert over Aps kulturpolitikk er ikke noe nytt.

Anniken Huitfeldt, kulturminister (Ap) Anniken

VG og kommentator Yngve Kvistad har ved flere anledninger i det siste hevdet at jeg har avvist en demokratisk prosess for Nasjonalmuseet på Vestbanen. Dette er ikke riktig. Stortinget har behandlet denne saken flere ganger, og det er selvfølgelig Stortinget som til syvende og sist skal gjøre det endelige vedtaket om å bygge det nye Nasjonalmuseet.

Det neste store prosjektet
Første gang saken ble behandlet var i forbindelse med statsbudsjettet høsten 2008. I budsjettforslaget skrev vi at en detaljert tilleggsutredning om Vestbanen som lokaliseringsalternativ for et nytt, samlet museumsanlegg skulle være ferdig høsten 2008. Budsjettinnstillingen fra komiteen lød: Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, mener at det neste, store nasjonale byggeprosjektet i hovedstaden, når operaen nå er ferdigstilt, skal være et nytt nasjonalmuseum.
Andre og tredje gang saken var oppe var våren 2009. Den gang mente opposisjonen at det burde legges fram egen stortingsmelding. Forslaget ble nedstemt. I behandlingen videre delte opposisjonen seg i to. Høyre og Krf ønsket fremdrift, mens Venstre og FrP stemte i mot.
Fjerde gang saken var oppe var høsten 2009 da Stortinget satt av 25 millioner kroner til å lyse ut en arkitektkonkurranse for Vestbanen. I høst behandles saken enda en gang. I statsbudsjettet for neste år ber regjeringen Stortinget om å bruke 160 millioner kroner til å starte forprosjekteringen.
I debatten i Stortinget forrige uke gjentok opposisjonen kritikken mot behandlingen i 2009, men likevel forsikret Høyres Olemic Thommessen og Michael Tetzschner om at Høyre fortsatt ønsker full fremdrift. Krf har heller ikke gått mot midler til prosjektering av nytt bygg på Vestbanen. FrP og Venstre er forsatt i mot som i 2009.

Nær et vedtak
Yngve Kvistad påstår at jeg allerede har tapt saken om Nasjonalgalleriet, det er bare ingen som har fortalt det til meg. Joda, det er noen kraftfulle røster som mener at jeg bør snu. Denne saken har vært drøftet siden 1970-tallet og det har vært avholdt to arkitektkonkurranser tidligere som ikke har ført fram. Selv om VG er uenig i regjeringens syn, og mener vi skal starte hele prosessen på nytt, er på det rene at saken aldri har vært nærmere et endelig vedtak i Stortinget enn nå. Jeg vil mene at det er temmelig arrogant å utrope en vinner av en arkitektkonkurranse for tredje gang, bruke 160 millioner kroner på prosjektering uten å stå fram men et klart standpunkt om at prosjektet nå skal gjennomføres. Det ville i så fall være i strid med Stortingets vedtak og totalt ignorant i forhold til alle de rapporter som viser at vi ikke tar godt nok vare på våre kunstskatter i Nasjonalgalleriet i dag.
Arkitektkonkurransen, som et flertall i kulturkomiteen har gått inn for, skal føre til at vi får et nytt, samlet Nasjonalmuseum. Dette vil gi oss en fantastisk mulighet til å øke interessen for den eldre kunsten hos yngre generasjoner. Forprosjektet skal legges fram for Stortinget i 2012, slik prosedyren er i alle større byggesaker som vedtas i Stortinget.
At VG er prinsipielt indignert over Arbeiderpartiets kulturpolitikk er ikke noe nytt. Da Ap gikk inn for at den nye operaen skulle legges til Bjørvika skrev avisa på lederplass at en kulturfjern tankegang førte Ap til Bjørvika-alternativet og at vi var kulturløse byplanleggere. Yngve Kvistad skrev den gangen om Bjørvikavedtaket: Slik som da ordet sosialisme forsvant fra partiprogrammet, har ordet kultur forsvunnet fra kulturdebatten. VGs kommentarer viser at det går en rød tråd gjennom avisas dekning av nye, dristige grep på kulturfeltet.
Jeg blir forbauset når VG skriver at jeg ikke stiller opp og medvirker i det offentlige ordskiftet. Jeg har svart på alle spørsmål jeg har fått fra media, deltatt i debattprogrammer og for ikke lenge siden hadde jeg en kronikk på trykk i VG. Og selvsagt lar jeg meg informere om faglige innvendinger. Få avgjørelser har vært gjenstand for større kvalitetssikring enn denne.

Viktig bygning
Motargumentene er jeg klar over, men å påstå at jeg ikke tar hensyn til faglige vurderinger og Stortingets vedtak medfører ikke riktighet. Hva vi skal bruke Nasjonalgalleriet til er vi flere som skal mene noe om. Bygningen er fredet, og inngrep og bygningsmessige endringer må gjøres uten at det kommer i konflikt med bygningens egenart. De som ønsker Nasjonalgalleriet slik det er i dag har et stort engasjement for å ta vare på norsk kulturarv. Det er selvsagt viktig. Jeg kan forsikre alle forsvarere av Nasjonalgalleriet at bygningen skal bli tatt godt vare på. sy388403

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

2 kommentarer

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Jean-Yves Gallardo, Hans Petter Sjøli. Hans Petter Sjøli said: Huitfeldt slår tilbake mot VG i nasjonalgallerisaken. http://bit.ly/gdsOXs #vgdebatt [...]

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  2. [...] lys av dette er Anniken Huitfeldts kronikk i VG i går [...]

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

    Fred og bevare | Yngve Kvistad - desember 16, 2010 at 8:25 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00