Ikke lenger nær alliert

* Norge kan ikke lenger regne med spesialbehandling i Washington.
* Wikileaks-dokumentene avslører norsk selvgodhet og dobbeltkommunikasjon.

Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og skribent

Asle Toje

Wikileaks-avsløringene viser at forholdet mellom Norge og USA er dårligere enn de fleste var klar over. De dårlige relasjonene ervervet under Bush-årene synes å ha blitt overført til Obama-administrasjonen. Avsløringene vil overraske mange.
Om ikke annet så fordi regjeringens Refleks-prosjekt hadde gitt et helt annet bilde av Norges omdømme i utlandet.

Forskjellige leire
Over de siste par årene har nedturene mellom Oslo og Washington kommet tett. Fra forslag om boikott av Israel, til forsøkene på å stikke kjepper i hjulene på NATOs østutvidelse og uvilje mot sette inn styrker sør i Afghanistan. Norge og USA har gang på gang funnet seg i forskjellige leire.
Enkelte kunne nok vært unngått. Dokumentene i wikileaks viser amerikansk oppgitthet over hva som oppfattes som norsk uforutsigbarhet. Norges omfavnelse av Hamas og manglende vilje til å ta terrortrusler mot den amerikanske ambassaden på alvor, har forsuret relasjonene unødvendig.
Forholdet mellom Norge og USA er dårligere enn det var. Den gjensidige tilliten er svekket. Mangelen på sympati for hverandres valg er slående. Norge kan ikke regne med spesialbehandling i Washington, like lite som Amerikas representanter kan vente å bli behandlet med forståelse av norske politikere, noe ambassadesaken viste det til fulle.
Det mest slående bildet på tingenes tilstand er at Norges statsminister ikke har besøkt Det hvite hus, hverken under president Bush, eller president Obama. Det er et signal. Norge har inntatt en dissidentrolle som tidligere var forbeholdt Frankrike. Prisen har vært tap av plassen blant USAs næreste allierte.

Lite godvilje
Nordmenn og Amerikanere funnet hverandre forskjellige og skuffende på uventede måter. Fra et Amerikansk synspunkt smerter det å se at en så stor og så langsiktig investering i Norges sikkerhet har skapt så lite godvilje. Man lar seg overraske av den rutinemessige antiamerikanismen som preger norske medier og de folkevalgtes manglende vilje til å forklare og forsvare Amerika for et norsk publikum.
Fra norsk hold er det sjokkerende å se USA handle på måter som går på tvers med det vi oppfatter som våre fellesverdier. Mange mener at USA bør ta en mer nyansert linje i Midtøsten, at de burde gå i bresjen for en global klimaavtale og den internasjonale forbryterdomstolen; at de burde støtte FN mer effektivt. Og de burde latt være å invadere Irak. Kort sagt hadde USA ikke hatt vondt av å være litt mer som Norge.
Det er flere årsaker til at forholdet mellom Norge og USA har gått fra varmt vennskap til gjensidig fremmedgjøring. Norges vilje til å tale Roma midt imot er en årsak. Standhaftighet er ikke kritikkverdig. Men svekkelsen er slik det fremstår i dokumentene også et resultat av norsk selvgodhet og dobbeltkommunikasjon.
Mangelen på fokus som har preget norsk utenrikspolitikk de senere årene kan også spilt en rolle.
Norge sliter med å tilpasse seg tapet av den at den privilegerte rollen som vår sentrale geopolitiske plassering ga Norge under Den kalde krigen.

Mer “fransk” enn Frankrike

Med USAs fokus rettet mot andre deler av verden kan ikke Norges lengre vente spesialbehandling. President Obama bruker sin tid på stater som bidrar til å løse globale utfordringer – slik USA ser dem. Det finnes to hovedmåter for allierte å forholde seg til USA; den britiske og den franske. Den første innebærer at et land innser at det er umulig å forme verden alene og at innflytelse hos verdens mektigste land avhenger av å spille på lag. Den andre aksepterer ikke slike føringer og velger heller alenegang. Interessant nok kan Norge i forholdet til USA i dag kan sies å være mer «fransk» enn Frankrike, mens Danmark er mer «britisk» enn britene.              Wikileaks-saken er en unik hendelse. Aldri før har Norske politikere i så klare ordelag og i så stor detalj fått vite hva vår viktigste allierte egentlig mener om dem, og hvorfor. Det er allikevel grunn til å berolige dem som frykter at avsløringene vil ødelegge forholdet mellom Oslo og Washington på lang sikt. Norge og USA på mange måter er forbausende like. Vi deler misjonsiveren og ser på oss selv som legemliggjøring av universelle verdier. De sikkerhetspolitiske båndene forblir tette og fortøyd i gjensidig egeninteresse.

Til tross for all dialogen har Utenriksdepartementets Reflekts-prosess har gjort lite for å klargjøre hvor Norges utenrikspolitiske interesser egentlig ligger.
Der enkelte ser en «multidimensjonal mosaikk» – ser andre «full fart i alle retninger». Man kan spørre seg om Norge fører for mye utenrikspolitikk? Uklarhet ikke av det gode for småstater som Norge. Et lands utenrikspolitikk må være klar og utvetydig. De som forsøker å gjøre alle til lags, kan lett ende opp med å falle mellom to stoler.

Selvbildet
Wikileaks-dokumentene har på få dager målbåret flere års kritikk av norsk utenrikspolitikk. Det hele er nesten for kondensert, som å tygge buljongterninger hvor smaken først trer fram når den fortynnes med et glass vann. Denne saken vil uten tvil sette i gang en slik fortynningsprosess i Utenriksdepartementet. Hva er diplomaters synsing og hvilke passasjer vitner om hvordan USA ser Norge? Ved siden av de mange udiskutabelt uheldige sidene ved wiki-avsløringene, kan de ha den positive effekt: å bringe Norges selvbilde i nærmere samsvar med hvordan verden ser oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

1 kommentar

  1. [...] This post was mentioned on Twitter by Hans Petter Sjøli, Hans Petter Sjøli. Hans Petter Sjøli said: Asle Toje: Norge er det nye Frankrike! http://bit.ly/gZIk3H #vgdebatt [...]

    Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00