Kjære soldat!

* Du har påtatt deg et viktig og risikofylt oppdrag.
* På vegne av det norske folk kjemper du for et stabilt Afghanistan og en sikrere verden.
* Det må være en selvfølge at du skal slippe å kjempe en ny kamp når du kommer hjem.

FaremoGrete Faremo, forsvarsminister (Ap)

Min far var krigsveteran og konsentrasjonsleirfange fra andre verdenskrig. Min personlige historie gjør at jeg må være den første til å stille kritiske spørsmål om vi – det norske samfunnet – har gjort nok for deg som risikerer, og kanskje må ofre, så mye. De fleste går det heldigvis bra med. Det er likevel altfor mange historier om skadde soldater som får et ublidt møte med det apparatet som er satt til å hjelpe dem.

Min viktigste sak
Veteransaken er min viktigste sak som forsvarsminister. Min forgjenger, Anne-Grete Strøm-Erichsen, la grunnlaget for et kjempeløft for soldaters rettigheter. Selv om du og jeg kanskje ikke har samme politiske ståsted, er det et faktum at denne regjeringen har gjort mye mer for deg som soldat og fremtidig veteran enn noen annen før oss. Forsvaret har en viktig rolle i dette, men oppfølging og ivaretakelse er også et ansvar for hele samfunnet. Vi vil derfor ikke gi oss før Forsvaret, det sivile helsevesenet, NAV, Statens pensjonskasse og kommunene har den kunnskapen, kompetansen og samarbeidsevnen de trenger for å ivareta skadde soldaters behov og rettigheter.
Du skal vite at de fleste soldater sier de er fornøyde med oppfølgingen fra Forsvaret etter å ha blitt skadet.
Forsvaret tar ansvar for sitt personell, og har – utover arbeidsgiveransvaret – et lovpålagt ansvar for å følge deg opp i et år etter endt tjeneste. Noen skader viser seg imidlertid ikke som alvorlige før etter lang tid. Du skal da være helt trygg på at Forsvaret alltid vil hjelpe deg med råd og oppfølging overfor det offentlige hjelpetilbudet, uansett når du tjenestegjorde.
Hvis du blir skadet mens du er i Afghanistan, kan du få behov for et tilpasset helsetilbud og hjelp til å komme tilbake i arbeid. I tillegg kan familien din trenge støtte og informasjon. Denne måneden etableres derfor et omfattende og viktig pilotprosjekt i forsvarskommunene Åmot og Elverum.

Tar objektivt ansvar
Hensikten er å finne en god, landsdekkende samarbeidsmodell mellom alle involverte etater for å sikre at samfunnet evner å gi deg og dine denne hjelpen på en rask og god måte. Berørte departement har lagt planene og jeg tar nå ytterligere grep for å bedre koordineringen. Jeg møter i dag helse- og arbeidsministrene om dette og jeg lover deg at regjeringen vil prioritere dette arbeidet.
Jeg vil ruste opp Forsvarets evne til å ta vare på sine. Skadde soldater og veteraner som ønsker hjelp skal kunne henvende seg til ett sted, som så veileder videre etter behov. I desember i fjor ba jeg derfor om at alle deler av Forsvarets veteranhåndtering gjennomgås for å sikre at den har kapasitet til å ta seg av både personell i tjeneste og veteraner som har avsluttet sitt arbeidsforhold i Forsvaret. Fra og med 2010 tar staten nå et objektivt ansvar for alle skader som oppstår i tjeneste. Vi har etablert tre forskningsprosjekter for å få mer kunnskap om antall skadde soldater og deres livssituasjon slik at vi kan treffe de riktige tiltakene for å hjelpe. Vi har styrket erstatningsvernet, pårørende- og familiepolitikken, Forsvarets psykiatriske oppfølgingsevne og kameratstøtten. Vi har etablert et eget veteransenter. Medaljeseremonier har fast regjeringsdeltakelse. Forsvarets minnedag er styrket ved at H.M. Kongen er tilstede. 8. mai etableres fra i år av som nasjonal veterandag – alt for å gi deg og dine medsoldater den anerkjennelsen dere fortjener. Mitt departement har et tett samarbeid med veteran- og personellorganisasjonene, og gir årlig flere millioner kroner i støtte til foreninger og tiltak som bidrar til å støtte og ivareta soldater og veteraner.
Endringer kan aldri skje fort nok når mange har ventet så lenge på løsninger. Her er det altså ikke bare Forsvaret, men hele det sivile samfunnet, som må med. Vi gir oss ikke før vi er sikre på at alle våre veteraner og skadde soldater får den støtte og oppfølging de fortjener.

Vår plikt
Kjære soldat – du som er eller har vært i tjeneste for nasjonen. Forsvaret er et kollektiv hvor alle tannhjul er like viktige for at maskineriet skal fungere. Jeg vet hva vi skylder deg som er soldat. Jeg håper og tror at du i fremtiden skal kunne være tryggere på å få den hjelpen du fortjener, om uhellet eller ulykken skulle være ute. Det er det norske samfunns plikt å sørge for at så skjer.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00