Manglende veterankultur

Vi trenger omfattende endringer internt i Forsvaret for å ivareta norske krigsveteraner.

Håvard Huseby, tillitsvalgt i Norges Offisersforbund
Huseby

Aslak Nore foreslår i VG (6/2) å opprette en egen Generalinspektør for Veteraner (GIV). Det er et godt forslag. En militær leder som følger opp veteranene vil styrke veteranenes status og etablere en veterankultur internt i Forsvaret. Lav snittalder blant offiserer og soldater forteller om en kultur med fokus på nyrekruttering fremfor å beholde personell.

Ansvar for veteranene
Stor intopsbelastning i operative miljøer og mangelfull bedriftshelsetjeneste understreker dette. I strid med Forsvarets lederskapsmotto nr. én: Man skal løse oppdrag og ta vare på sine undergitte.
Den mentaliteten vi har i fremste linje om at vi «ikke etterlater våre egne på slagmarken» må overføres til de bakre linjer her hjemme. Stortinget har vist vilje til å ta risiko ved å ha styrker i Afghanistan, det må følges opp med vilje til å ta ansvar for veteranene.
Veteranene er best tjent med å være tilknyttet Forsvaret etter skarpe operasjoner. Soldaten skal ikke måtte stå på bar bakke etter utenlandsoppdrag. Økt snittalder vil gi tropper med bedre livserfaring og rutine. Vi må legge til rette for å beholde den militære håndverkeren gjennom en livslang karriere. Soldater i krig utsettes for harde fysiske belastninger i kombinasjon med et spesielt psykisk press. Forsvaret kvitter seg i dag med mange som eksempelvis pådrar seg hørselskader, får psykiske og sosiale utfordringer eller får ryggproblemer etter å ha gått med 20-25kg tung skuddsikker vest over tid. Vi må ta ansvar for friskmeldingsplanen fremfor å sykeliggjøre personell. Det er å ta ansvar for den risikoen yrket innebærer.
Vi trenger en veterankultur som tar høyde for at alle som er soldater over tid vil møte «helsemessig kvist» eller få «motivasjonsproblemer», som det kalles på stammespråket. Regjeringens IA avtale slår fast at den beste plassen å bli frisk eller normalisert er på jobben. Det må følges opp i Forsvaret på avdelingsnivå og av en solid bedriftshelsetjeneste.
Mange idealistiske sjefer ønsker å ivareta personellet også etter hjemkomst men mangler økonomiske midler, årsverk, regelverk og kunnskap. Oslo kommunes prosjekt «Raskere tilbake» gir konkret oppfølging av 43 000 ansatte ved fravær. Slike tiltak gir vinn-vinn for både arbeidsgiver og den ansatte, og det er god motivasjon for de ansatte å vite at det er en plan for det verst tenkelige; tap og skader.

Generalinspektør
Norge har over 120 000 veteraner fra internasjonale operasjoner og mer enn 7000 fra Afghanistan. Vi trenger konkret oppfølging av den enkelte soldats helse. Robert Mood opprettet som Generalinspektør for Hæren et «erfaringslag» i Telemark Bataljon der skadede soldater fikk jobbtilbud. En Generalinspektør for Veteraner vil kunne lede arbeidet for veteraner mot målsettingen om å ivareta og beholde erfarne soldater over tid. Da håndterer vi den militære risikoen profesjonelt.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00