Religionsfrihet for barn er en bløff

* Med statens velsignelse sendes mange barn hver dag til skoler som systematisk undergraver deres tankefrihet.
* Etter mitt skjønn er kristne friskoler i strid med barns religionsfrihet.

Heidi Helene Sveen, skribent
heidihelenesveen

Praksisen med religiøse privatskoler viser at demokratiske rettigheter ikke gjelder for barn. Det er nesten ikke til å tro, med statens velsignelse sendes mange barn hver dag til skoler som systematisk undergraver deres tankefrihet. Prinsippet bak religionsfrihet er at individet fritt kan velge sin religion. Denne retten har ikke barn.

Forhindre barna
Målet de fleste kristne privatskoler selv oppgir for sin virksomhet, er å forhindre at barna blir påvirket av verdensanskuelser som konkurrerer med den kristne. Ryenberget skole i Oslo argumenterer på følgende måte for hvorfor man ikke skal sende barna på en livssynsnøytral offentlig skole: «Det kan være vanskelig å forholde seg til en skole og et RLE-fag som presenterer hele mangfoldet av religioner før barna er trygge på sin egen religion». En bevisst avsondring fra «verden utenfor» under oppveksten skal altså hindre barna i å tilegne seg et nyansert verdensbilde. Går vi bak honnørordene, kan vi like gjerne si at religiøs propaganda er skolens mål.

Hvilket verdensbilde er det så barna i religiøse friskoler lærer? I Aftenposten (2005) gir informasjonsleder Bjørn Olav Hammerstad i Levende Ord i Bergen følgende informative saksopplysning: «Vi underviser også grundig i darwinismen som en hypotese og stiller kritiske spørsmål. Så underviser vi i skapelsesberetningen og fremstiller den som sannheten.» Det sier seg selv at barn som sendes på skoler som Levende Ords i Bergen, og som i tillegg kommer fra kristenkonservative hjem, er utsatt for et tankemonopol enhver liberal menneskerettsforkjemper bør være beskjemmet av. Allikevel kan vi stadig observere såkalte liberale stemmer og organisasjoner gi sin støtte til religiøse friskoler, taust eller aktivt. Selv Human-Etisk Forbund stiller seg bak de kristne privatskolenes rett til udemokratisk praksis.

Enkelte kristne friskoler går lengre enn andre i å beskrive svært bekymringsverdige ideer om hva som er god omsorg for barn. På hjemmesiden til Hedemarken friskole, som har rundt 170 elever i skrivende stund, kan vi lese følgende: «Gjennom bønn, lovsang og bruk av Guds Ord, ønsker vi å lede barna inn i et trygt og fortrolig forhold til Gud som skaper og far. Vårt mål er å vise elevene den levende Jesus Kristus og hjelpe dem inn i et avhengighetsforhold til ham» (…) Vi ønsker å være med og dyktiggjøre dem til tjeneste i Jesu misjonerende kirke på jord». Målet er altså å oppdra barna til å bli Jesus-avhengige kristenaktivister. Jeg kan ikke se hvordan en slik praksis er forenlig med religionsfrihet og idealet om å gi barn et godt fundament for kritisk og selvstendig tenkning.

Alle barn som går på kristne skoler er mer eller mindre tvunget til å følge religiøse normer. Friskoleloven gir nemlig ikke elevene rett til fritak fra verken fellesbønn, forkynning eller annen religiøst fundert praksis. Tvang er åpenbart ingen hindring når det viktigste av alt er å gjøre barna til kristne disipler.

Religiøs oppdragelse
Det er i og for seg ikke noe problem at barn oppdras religiøst av sine foreldre. De fleste kristne hjem er formodentlig både trygge og kjærlige. Men i det daglige er det kanskje lett for noen og hver å overse at barna ikke er foreldrenes eiendom. Jeg vil derfor minne om at barn er individer med egne rettigheter, og at det er helt nødvendig at det er slik. For hvis verden fungerte slik at foreldre alltid tok kompetente valg til det beste for barna, så hadde vi ikke trengt en barnekonvensjon, vi hadde ikke trengt en barnevernslov. Vi hadde ikke trengt et barnevern.

Etter mitt skjønn er kristne friskoler i strid med barns religionsfrihet. Imidlertid er et forbud mot religiøse friskoler er i strid med foreldrenes juridiske rett til valg av skole. Foreldrenes valgfrihet bør derfor innskrenkes til å ikke gjelde religiøse friskoler. Noen ville kanskje hevde at en slik inngripen er urimelig. Det er jeg uenig i. En slik innskrenking er ikke mer urimelig enn forbudet mot å bruke fysisk straff som disiplineringsmetode.

For barn som kommer fra sterkt kristenfundamentalistiske hjem kan en livssynsnøytral offentlig skole bli en kjærkommen motvekt til et dogmatisk verdensbilde og religiøs ensretting. Det er ikke foreldre som er den svake part i denne konflikten. Det er det barnet som er. Jeg velger derfor å stille meg på barnets side i denne saken. Skulle det ikke være godt nok at kristne foreldrene får gi barnet hjemlig religiøs oppdragelse? I så fall, hvorfor ikke?

Lite forskning
Det er forsket uforsvarlig lite på religiøse friskoler og deres praksiser. Nøyaktig hvor mye av undervisningen som er trosbasert, og nøyaktig hvilke verdier som formidles, og ikke minst hvilke som utelates, finnes det svært lite dokumentasjon på. Bak uvitenhetens slør kan det skjule seg både tvungne syndsbekjennelser, kvinneforakt og homofiendtlige holdninger. Kan vi godta at dette er verdier og praksiser barna lærer i de religiøse friskolene? Og ikke minst, kan vi leve med at vi vet så lite om hva som foregår innenfor disse ofte sterkt religiøse og lukkede institusjonene?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

11 kommentarer

 1. Glimrende!!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Svein Ringstad - februar 21, 2011 at 11:49 am
 2. Jeg gikk på Levende Ord i Bergen i hele ungdomsskolen, og er helt enig i hva du skriver.

  Selvsagt skal foreldrene få lære barna hva de vil, så lenge det er i tråd med norsk lov og regler. Jeg synes forøvrig det burde være ett stort tankekors at den mektige bibelens Gud skal være avhengig av at foreldre og eventuelt skole trengs for at barna skal tro på Gud, men det er nå en annen side av saken.

  Barn som vokser opp i slike miljøer er ofte svært lukket fra samfunnet ellers. Som barn er man som regel venner med klassekamerater, og har da bare “kristne” venner, går på kristen skole, der skolen gjerne sørger for det sosiale utenom skoletid – som barne og ungdomssmøter. Det var mange år jeg aldri var med andre folk enn andre kristne.

  Jeg lærte jo for eksempel (ikke på skolen, men på ungdomssmøtene) at vi krisne hadde en glede som ikke-kristne skulle bli smittet av, og ville ha en del av (og dermed ville bli kristne). Skal si jeg ble overrasket da jeg begynte å jobbe med ikke-kristne, og så at de hadde både ett kjekkere, rikere og mer ekte liv og glede enn mange jeg hadde sett opp gjennom årene.

  I dag definerer jeg meg selv om ateist, og lar meg lett engasjere når jeg leser artikler som du her skriver, takk skal du ha, det er viktige emner å ta opp!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christian Fagerland - februar 21, 2011 at 1:06 pm
 3. [...] This post was mentioned on Twitter by Heidi Helene Sveen and Anders Hoff, Dag M Faannessen. Dag M Faannessen said: RT @peterandrej: Anbefaler kronikken til @HvaHunSa i VG: http://vgdebatt.vgb.no/2011/02/21/religionsfrihet-for-barn-er-en-bløff/ #viktig … [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Trodde faktisk ikke at det fantes noen opplyste mennesker som fremdeles tror at det finnes en “livssynsnøytral” skole! Selv om det er den offentlige skoles materialistiske, avsekulariserte verdensbilde som er dominerende hvor man enn vender seg i det offentlige rom, så betyr ikke det at den er verdinøytral! Den som har bodd litt utenfor Norges grenser blir jo pinlig oppmerksom på hvor ideologisert det offentlige rommet og skolen er i Norge… å kalle det “livssynsnøytralt” er intet mindre enn absurd. Tror du virkelig seriøst selv på at den norske enhetsskolen er “verdinøytral”? Jeg avslutter med å sitere broder Haram: “Heller ikkje dei sekulære bør ha nokon særrett til aksjemajoriteten i det pluralistiske samfunnet.Sjølv er eg inderleg lei av å stå skulerett for den offentlege ateismen.” Det er jo merkelig at en majoritet føler at de har rett til å bestemme over hva en minoritet skal mene og tro….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ingrid - februar 21, 2011 at 4:06 pm
 5. Vellskrevet innlegg.
  Spørsmålet du tar opp, har vært stilt i tusenvis av år bakover i tid, og er like aktuelt i dag som noen gang.

  Det er: TAR BARN SKADE AV DENNE ENSRETTHETEN ?

  Svaret har alltid hvert ja, dersom barnet ikke får en motvekt.
  Det gjør de ikke, dersom naturen blir fremstilt som en teori, eller noe ubetydlig noe, som man ikke bevisst har et forhold til.
  Før 1970 var denne motvekten innført i form av “folkeskoler” som strekker seg mange tusen år tilbake i tid.
  Man kjenner det igjen bla. fra Kina for 3500 år siden der mange strevde med sine individuelle guder, og slo hverandre i hjel, dersom den andres gud ikke passet overens med min gud.

  Og nettopp derfor ble det ved keiserens hjelp, dannet skoler over hele landet, hvor folk kunne få et innblikk i naturen som vi selv er et produkt av.

  Og nettopp derfor var Kina så langt fremme som de var.
  Gudene ble avskaffet til fordel for folkeopplysning, samtidig og i felleskap med refleksive og mindre refleksive.

  Og dette er den eneste å gjøre det på. Og denne formen er årsaken til at de stengte portene for inport av religioner.

  Samtidig gikk Auropa oa. inn i den kjente “mørketiden”.
  Informasjonen om hvordan naturen fungerer, ble utestengt.

  Men fra 1970 og fremover, kom TV inn i de tusen hjem, og med den innslag av naturfenomener, astronomi etc. og det ble ikke lenger mulig å holde den på avstand.
  Så det var da lett å forutse at i år 2000 ville troen ha falt fra de kjente 80%, til rundt 50%.
  Men disse tallene er hva man uttrykker, og er ikke et bilde av refleksjonsevnen.

  Så når staten tillater friskoler, skyldes det at de fleste i staten har en religiøs tilhørighet, og har selv ingen bevisst forhold til naturen.
  Derfor blir det en tvang å presse inn naturen, som da blir en teori representert ved Darwin.
  Uten han hadde man sluppet dette presset mot naturen, slik det var i tidligere tider, der man dømte naturforståelsen nord og ned.

  Så skaden ved slike friskoler, vil barna først oppdage når de møter naturen selv som virkelighet.

  Da har de stolt på de voksne i lang tid, og kan gå inn i traumer som tar mange år å komme ut av.
  Og noen tar også sitt eget liv.

  Når Human Etisk Forbund godkjenner friskoler, må dette skyldes den generelle uttalen om religionsfrihet.
  Den er der jo, men hvordan de samtidig kan godkjenne overstyring av barns åpne sinn, som er lett å manipulere,
  er merkelig.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  kungfuz - februar 22, 2011 at 2:17 am
 6. Bra innlegg og debatt i Her og nå på P1. Eg ville gjerne ha hørt meir om den religionsfriheita som er nedfelt i FNs menneskerettscharter og presisert i barnekonvensjonens artikkel 14. Ledd 1 i denne seier at barns rett til tankefriheit, samvitsfriheit og religionsfriheit.

  Men ledd 2 seier nemleg noko om retten og plikta foreldre og føresette har til å veglede barnet, og at denne siste retten er begrensa om han kjem i konflikt med andre rettar. Ikkje minst retten til utdanning skulegong. Da kjem det vel mest an på kva ein i denne sammenhengen meinar med “utdanning”.

  Eg veit at Barneombodet har vore ganske oppteke av dette. Det hadde vore fint å få innspel derfrå, kanskje?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Holten - februar 22, 2011 at 3:33 am
 7. Ingrid:

  Det skal selvsagt godt gjøres å være 110% nøytrale, da til og med lærerens egne holdninger vil skinne igjennom på visse punkter i klasserommet.

  “Den offentlige ateismen” ja.. ateisme er ikke en ideologi eller ett levesett som læres bort i skolen. Ateisme er fellesbenevnelsen på mennesker som ikke tror på noen Guder. Hva de ellers tror og mener om politikk og samfunn kan være så mangt.

  Å ha en sekulær skole er så langt jeg kan se det eneste riktige. Det er først når man ikke fronter enn viss religion man er nøytral. Ateisme er ingen religion og heller ingen ideologi. Er du ateist er det ingen som prøver å fortelle deg hvordan du skal leve eller hva du skal tro.

  Forresten, som ett lite sidespor, så er vi alle ateister. Til og med den mest karismatiske kristne er ateist for, la oss si, Allah og Odin? – ikke sant?

  Som jeg sa i posten over; dersom eneste måten å få “kristnet” ett barn på er å lære det opp gjennom familie og skole, da ville jeg spurt meg selv om Gud er så mektig som man skal ha det til (eller om det i det hele tatt er noen Gud)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christian Fagerland - februar 22, 2011 at 8:31 am
 8. Fint innlegg, Heidi. Jeg er helt enig i dine og flere andres synspunkter her inne. Spesielt Christian. Også vil jeg legge til noe Richard Dawkins har sagt: “Det finnes ikke kristne barn eller muslimske barn. Bare barn.” Om foreldre vil oppdra barna sine i den kristne tro så er det helt greit, men det er ikke skolens jobb. På skolen skal man lære, og om en lærer sier at evolusjon bare er en hypotese, mens at skapelsen i Bibelen er fakta, ja da lærer faktisk skolen bort usannheter til barna, og det er på grense til barnemisshandling.

  Dere har kanskje også sett hva som har skjedd på koranskoler i England? Der har lærere slått elevene gjenntatte ganger over tid, og de har faktisk lært bort at den vestlige kulturen er ond og at de ikke skal delta i vårt samfunn. Skolene har reklamert for at de er samlende og at de lærer å respektere andres tro, men de lærer bort at ikke-muslimer er som griser og hunder. Det kan ikke bli mer respektløst enn det. Tillater vi koranskoler i Norge også er det bare spørsmål om tid før vi får slike avsløringer her også.

  Nei til religiøse friskoler. Både kristne og muslimske.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kristoffer Lygre Åsen - februar 23, 2011 at 12:58 pm
 9. Jeg skriver mer utførlig om nasjonalt og internasjonalt lovverk her: http://humanist.no/barns_religionsfrihet.html

  Ved motstrid er det foreldreretten som trumfer barnas rett til tankefrihet, dersom saken føres i en internasjonal domstol.

  Barnekonvensjonen bør revideres på dette punktet, slik at deres tanke-og samvittighetsfrihet trumfer foreldreretten. Det er jo ganske nytt i et historisk perspektiv at barn har status som rettssubjekter. Det er viktig at offentligheten er bevisst at vi ikke er i mål med barns rettsikkerhet helt enda. Langt derifra, faktisk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Heidi Helene Sveen - februar 23, 2011 at 1:19 pm
 10. Til tross for at vi har en statskirke, til og med under Kongens beskyttelse, drister kristne ledere seg til å snakke om en “offentlig ateisme” som om Anti-Krist selv var institusjonalisert. Hvor mye kristendom skal egentlig gjennomsyre samfunnet før de er fornøyd?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Knut-Sverre Horn - februar 24, 2011 at 12:04 pm
 11. Takk for et saklig, gjennomtenkt og engasjert innlegg.

  Selv har jeg gått på en av adventistenes statsstøttede friskoler, og kan bekrefte at adventistene aktivt brukte skolen som en arena for anti-evolusjonistisk propaganda. Religionen gjennomsyret imidlertid ikke bare naturfagstimene. I musikktimene måtte vi f.eks. lage et religiøst syngespill, og vi ble instruert om hva slags musikk det ikke var tillatt å høre på. Hvis man ba om å bli fritatt fra deler av undervisningen som var altfor gjennomsyret av religiøs propaganda, så fikk man som regel avslag.

  Jeg personlig, opplevde skolen som et klart overtramp i forhold til min tanke-, ytrings- og religionsfrihet. Noen rettigheter er mer grunnleggende enn andre, og jeg synes det er synd at det etter dagens praksis med statsstøtte til religiøse friskoler, er slik at foreldrenes egoistiske behov skal veie tyngre enn barnets egne interesser. Jeg synes også det er betenkelig at mine skattepenger skal gå til å støtte skoler som rent faktisk ikke følger undervisningsplanen, og dermed gir elevene mangelfull undervisning.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Siri - mars 13, 2011 at 1:10 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00