Hvor farlig er proffboksing?

* Forbudet mot proffboksing handler ikke om skaderisiko, men om smak.
* Forbudet er et uttrykk for statlig overformynderi.

Ole-Martin Ihle, redaktør i ALFA
Ihle

Etter at saken var oppe i Stortinget 15. mars, ble det klart at Norge likevel ikke opphever forbudet mot proffboksing. De eneste landene som har samme forbud er Nord-Korea, Cuba og Iran. Det verdt å merke seg dette selskapet. For i dette spørsmålet er ikke Norge et foregangsland, men håpløst akterutseilt. Selv om Arbeiderpartiets Gunn-Karin Gjul og Anniken Huitfeldt sikkert ser på forbudet som en sivilisatorisk seier, er det i virkeligheten et uttrykk for statlig overformynderi. Forbudet lener seg på inkonsekvent argumentasjon, og har en dyp illiberal undertone.

Boksing er farlig
Hovedargumentet er at boksing er farlig. Og la oss understreke det åpenbare: boksing er farlig. Ingen har påstått at å slå hverandre bare er sunt. Risikoen for hodeskader er selvsagt større enn i en del andre idretter, men flere studier viser at også fotball er en høyrisikosport i denne sammenheng. Ser man på skader under ett, kommer imidlertid boksing godt ut av det. Idretter som håndball og fotball er langt mer skadebefengte, også når man kontrollerer for hvor mange som driver med det. Når det gjelder dødstall er det heller ingen grunn til å stemple boksing som spesielt farlig. Idretter som riding, motorsport, fallskjermhopping, fjellklatring og dykking har for eksempel langt flere dødsulykker enn proffboksing.

Dødsratene i enkelte sporter mange titalls ganger høyere enn i proffboksing. Likevel er det bare i boksing at denne typen statistikk brukes som et argument mot sporten. Anniken Huitfeldt kan vise til sjokkerende tall som forteller at det «i perioden 2000-2006 er rapportert om 65 dødsfall i ringen eller i direkte forbindelse med boksing.» Disse tallene er imidlertid nokså misvisende. De er samlet inn på verdensbasis der det finnes utallige bokseorganisasjoner med ulike krav til sikkerhet. De er derfor ikke representative for europeisk proffboksing, som norsk boksing ville blitt en del av. Ingen andre idretter har bedre medisinsk kontroll enn europeisk boksing, og skadeomfanget er følgelig lite. De siste femten årene har ingen dødsulykker forekommet i europeisk proffboksing. Til sammenlikning har det vært sju i sykling. Selv svømming har høyere dødstall.

Betydelig risiko
Poenget her er ikke å overbevise noen om at boksing ikke er farlig. Det er det utvilsomt. Poenget er at boksing på langt nær er alene om å være farlig. I mange idretter løper utøverne en betydelig risiko. Dette er en risiko de er klar over, og de fleste vil antakelig mene at de selv bør kunne velge fritt om de vil utøve den eller ikke, uten innblanding fra staten. Et sted må det selvsagt gå en grense for hva som er lov og ikke. Spørsmålet er likevel hvorfor Stortinget setter grensen akkurat ved boksing, når andre idretter åpenbart er vel så farlige?

Årsaken synes heller ikke å dreie om en risikovurdering, men om smak. Proffboksing er «ikke forenlig med Norsk idrettsforbunds verdier», kunne Aps Arild Stokkan-Grande opplyse om. En som ikke har peiling på boksing konsulterer altså noen som ikke liker boksing (NIF), når han skal gjøre seg opp en mening. Det er vanskelig å tenke seg en større hån mot alle de som faktisk trener boksing, eller de som er lidenskapelige opptatt av sporten. Hvilke verdier er det snakk om? Det uuttalte ordet er selvfølgelig «vold».

Der skader i andre sporter er utilsiktede, går nemlig en bokser inn for å skade motstanderen, påpekes det. At dette også er tilfelle i amatørboksing har man valgt å se gjennom fingrene på. Eller at man i hockey og amerikansk fotball har egne spillere, hvis oppgave er å sette motstanderen ut av spill med grisetaklinger.

Vi liker det ikke
Argumentet er i beste fall dårlig, i verste fall paternalistisk. Det minner til forveksling om argumentasjonen som ofte brukes mot stripping og porno. Man er egentlig imot det fordi man ikke liker det, men skjuler moralismen bak lettkjøpte argumenter som i virkeligheten ikke er annet enn fordommer. Når boksing beviselig ikke er farligere enn andre idretter, handler i hvert fall ikke forbudet om å beskytte utøverne mot en farlig sport. Det det dypest sett handler om er å skåne publikum for sin dårlige smak. Boksing er som kjent en harry-sport som appellerer til ressurssvake menns voldsinstinkt, så det er til samfunnets beste at sporten forbys. Arild Stokkan Grande kunne like gjerne sagt at boksing ikke er forenelig med de verdiene Arbeiderpartiet vil at norske statsborgere skal oppdras til å ha. Det uuttalte premisset er at boksing er vold og folk vil påvirkes.

Jeg sier som Ole Paus: «Boksing handler ikke bare om å slå. Det handler også om å dukke».

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

12 kommentarer

 1. Godt skrevet. Jeg er selvfølgelig 100% enig i din argumentasjon Ole Martin.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Johnny Brenna - mars 21, 2011 at 11:46 am
 2. Henger meg på Brenna

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lars Gilleberg - mars 21, 2011 at 1:56 pm
 3. Veldig god artikkel, som er korrekt og godt skrevet. Skulle ønske politikerene leste flere av disse.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Thomas Formo - mars 21, 2011 at 4:03 pm
 4. Bra artikkel, og jeg er litt enig. Men tror du bommer litt på årsaken til forbudet. Slik jeg forstår det, mener du at det skyldes etikk og dermed smaken til politikerne. Jeg tror heller det handler om ren politikk for å beholde stemmer og vinne folkets gunst. Jeg tror at selv om mange er for proffboksing, så er nok de fleste i Norges befolkning med stemmerett i mot. De fleste “vanlige” velegere synes nok at proffboksing er altfor voldelig, og at det ville vært uansvarlig å tillate det. Spesielt i disse tider med krig, frykt, terrorisme og økonomisk uro. Dermed får vi politikere som ikke tør ta en såkalt “uansvarlig” avgjørelse, i frykt for å miste stemmer til neste valg.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Staffan - mars 21, 2011 at 4:25 pm
 5. Du gjengir her omtrent min egen oppfatning av saken, godt skrevet.

  NIF sin motvilje mot proffboksingen er ikke overaskende, der har lite endret seg siden 20 tallet da de prøvde å få stevne arrangører i Oslo dømt for skatte unndragelse.

  Finner det også ganske underholdene at de i hvert eneste avis intervju drar frem at de har NYE undersøkelser å lene seg på. Dette skulle da bare mangle da undersøkelsene som lå til grunne for forbudet var fra 1928 og var allerede da kjent for å være et bestillingsverk. Denne undersøkelsen med et av de mest korrupte grunnlagene man kan finne ble det fortsatt hentet argumentasjon fra i Familie og kultur komiteen da de la ut sin innstilling(http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2010-2011/inns-201011-251/2/) De nevner blant annet at 90% av alle proff boksere er hjerne skadd (undersøkelses grunnlaget var i sin tid (altså 1928) 5 håndplukkede ex-proffer)

  Av nyere undersøkelser gjorde Nevada State athletic commision MRI undersøkelser av 400 proffboksere. 30 av disse 400 (7,5%) viste tegn til abnormiteter i boksernes hjerne, men kun 2 av de undersøkte bokserne hadde abnormiter i hjernen som førte til at bokselisensen ble inndratt.

  De nevner også i sitt innlegg at det har vært 65 bokserelaterte dødsfall mellom 2000-2006, 2000 og 2001 må ha vært ganske brutale år da tallene for 2002-2006 er :Totalt antall proffkamper 2002-06: 90,059
  Antall dødsfalll proffboksing 2002-06: 23

  Jeg prøver på ingen måte å underdrive risikoen i profesjonell boksing, men jeg oppfatter det som at ”Mot” siden ikke har brydd seg med å gjøre gode undersøkelser. Noe jeg oppfatter litt useriøst .

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Remy Damlien - mars 21, 2011 at 6:33 pm
 6. [...] Hvor farlig er proffboksing? [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Hvor farlig er proffboksing? | SportSquare - mars 21, 2011 at 6:58 pm
 7. Et annet virkelig stort problem med å bruke “voldsargumentet” og derned sidestille boksing med det å slå noen ned på gata, er at boksing faktisk IKKE er vold. Ja du hørte riktig(!) og dette virker kanskje som en noget påståelig uttalelse, men la meg utdype:

  Vold er definert som noe man gjør MOT noen MOT deres vilje. S&M er f.eks. ikke vold da det er noe man gjør MED noen MED deres velsignelse.

  På den andre siden leste jeg for noen år siden en artikkel som sa at KILING er juridisk definert som vold og straffbart dersom vedkommende sier “stopp”, men det ikke blir hørt. Noe jeg finner veldig logisk (spesielt så kilen som jeg er).

  Stikkordet for hva som er vold og ikke vold er altså samtykke!

  Og Boksing foregår MED samtykke :-) Faktisk trener folk hardt i åresvis og bruker mye tid og penger for å endelig få slå hverandre. Ikke bare det, men de takker til og med for kampen etterpå fordi de fant det så givende. Nå er det riktignok en del “trashtalking” og ukultur i Amerikansk proffboksing. Men det kommer ikke av boksingen, det kommer av Amerikanerne…

  Det at proffboksing ikke tillates minner mest om filmen iRobot hvor modermaskinen syntes alle menneskene bare burde holde seg hjemme fordi det var farlig å gå ut av huset. Men det kan jo være greit å leve litt før man dør, ellers er jeg usikker på om det kan kalles et liv… Ja, det er ekstremsport, men det skader ingen, knapt de som holder på med det. Det verste med hele debatten er at det blir nevnt lite om hva sporten TILFØRER disse menneskenes liv. Seriøs boksetrening tilfører nemlig enormt positive ting som fellesskap, disiplin, målrettethet, et fokusert sinn, god helse og selvtillit. Jeg kunne fortsatt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Joakim Frostmo - mars 21, 2011 at 9:45 pm
 8. Jeg må også tilføre at det er merkelig at man må til et naboland for å se proffboksing eller MMA. Og dette er meget trist for idrettens mulighet til å blomstre. Innen proffboksing og MMA har man seriøse idrettsutøvere med et solid støtteapparat for å unngå alvorlige skader. Typisk norsk overformynderi. Håper dette kan endres ved et snarlig regjeringsskifte om drøye to år.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Johnny Brenna - mars 22, 2011 at 9:59 am
 9. Jeg synes hele greia er patetisk.. Boksing er tross alt en av verdens eldste sporter – den har blitt praktisert lengere enn fotball. I USA er det en gentlemansport der så og si alle kjendisene kommer for å se på store boksestevner i Las Vegas. Det er nok en grunn til at de er der og ikke på en fotball-arena. Dessuten er det nok ikke medisin med heading heller. Hørt om flere som har dødd på fotballbanen, i alpint og hopp enn boksing. Selv om det finnes noen, av alle de bokserne rundt om i verden, som kanskje har blitt slått ihjel så har de gjort det av egen fri vilje. De godtar risikoen for å bli skadet i det øyeblikket de går inn i ringen, men det skjønner vel ikke de kommunistiske politikerne i norge. Her snakker vi 3 land i verden som har forbud! Norge, Nord-Korea og Cuba..Norge som skal være så fint og flott ligger på samme linje som de to kommunistiske landene der. Rett og slett flaut! Det de norske politikerne egentlig gjør er å håne både Sverige, Danmark, Finland, Island, USA, Tyskland og alle de andre landene vi skal være like og si at de tar feil og vi rett. Dette er bare latterlig. Det er på tide vi får bort den sovjetiske holdningen og begynner å bli litt tøffere.. Jævla nisse-land. Alt er jo skummelt og farlig her. Vi er tydeligvis mye svakere enn resten, både helsa og styrken. Vi tåler jo ikke å se en person drikke øl på gata heller..

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Christina - mars 22, 2011 at 10:49 am
 10. Bare enda et bevis på uvitenhet og overformynderi fra moldboland nr.1 !!!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Idar - mars 22, 2011 at 3:42 pm
 11. Bra skrevet artikkel :) ! Selv skrev jeg nettopp en årsoppgave på over 50 sider hvor jeg prøvde å få frem at kampsport IKKE er vold. Skulle ønske jeg leste denne artikkelen før jeg leverte inn oppgaven, kunne sikkert blitt inspirert eller noe.
  Men her er den egentlige grunnen til at jeg kommenterer: ”Argumentet er i beste fall dårlig, i verste fall paternalistisk. Det minner til forveksling om argumentasjonen som ofte brukes mot stripping og porno. Man er egentlig imot det fordi man ikke liker det, men skjuler moralismen bak lettkjøpte argumenter som i virkeligheten ikke er annet enn fordommer.” Jeg vil bare få si at denne sammenligningen med porno er et svakt argument, i tillegg til at det kan støte flere, og få dem til å glemme hva artikkelen din egentlig handler om. Stryk slike argumenter som dette til en annen gang hvis du vil ha saken din frem, det er nå mitt forslag.
  En annen grunn til at jeg argumenterer er at jeg tror du tar feil når det gjelder porno. Grunnen til at mange er i mot det er nok ikke fordi de ikke liker det, men på grunn av at det faktisk kan være en nokså umoralsk sak. I de fleste pornofilmer er kvinnene med på det, men det finnes dessverre også filmer på nettet hvor kvinnene har blitt presset til å gjøre ting de ikke vil, men må skjule det på camera. Og ikke nok med det; i mange pornofilmer blir kvinnene behandlet som slaver, objekter, kjæledyr..you name it. det er jo selvfølgelig bare skuespill, og det er selvfølgelig bare ment som fantasier, men det er det ikke alle som forstår, dessverre. noen idioter blir forvirret av slike videoer, og tror at kvinner skal behandles slik i virkeligheten også.
  Selv ser jeg på porno, og har ingenting imot det; for jeg er klar over at dette bare er utspilt fantasi og skuespill.
  Men jeg håper nå du er klar over hvorfor jeg kalte argumentet ditt svakt; det ER mye mishandling og umoralsk i pornoindustrien, men heldigvis er mesteparten IKKE slik.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Jan - mars 22, 2011 at 7:11 pm
 12. Les Tidsskrift for Den norske legeforening nr 6 2011 side 567-8- Finnes på nettet. Knock out = hjernerystelse.
  Hva ville man gjort dersom man f.eks i proffsykling ikke brukte hodehjelm, ikke hadde dopingtester og hadde lov til å dytte konkurrenten i grøften. Det ville helt sikkert bli en fascinernede publikumsport.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Vidar Lehmann - april 13, 2011 at 8:40 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00