Arkiv for juni, 2011

Seiler under falskt flagg
juni 30, 2011

SHIP TO GAZA

Arne Ørum, rådgiver – internasjonalt og flerkulturelt arbeid,  Rådet for psykisk helse
*Radikale islamistiske organisasjoner dominerer konvoialliansen.
*Har velmenende politikere skjønt at de samarbeider med folk som vil ofre martyrer?
*I allianse med islamister ser man bort fra deres målsettinger og handlinger.
Denne uken setter Freedom Flotilla II kursen mot Gaza. Jeg frykter at enkelte av [...]

De rødgrønnes kvinnesvik
juni 20, 2011

*SV har aldri vært opptatt av folk over 40 og forærer de unge milliarder i goder.
*Arbeiderpartiet og Sp sørger for at de aldrende pionerkvinnene kan overses.
*Gårsdagens kvinnfolk gir denne regjeringen blaffen i.
MENER Ellen Guthe, Pioner og nypensjonist

De rødgrønne får mye pepper fra pensjonister fordi den har forverret vilkårene deres vesentlig. Pensjonister med moderat og høyere [...]

Inngrep og overgrep
juni 8, 2011

Debattinnlegg av Kristin Spitznogle

Omskjæring av friske guttebarn er en krenkelse av genital og seksuell integritet – et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Rituell omskjæring av gutter har ingen medisinsk nytteverdi.

OMSKJÆRING: Hvert år blir nærmere 2000 guttebarn utsatt for rituell kjønnslemlestelse her i landet, de fleste er muslimer og et fåtall er jøder.
Disse barna har så [...]

Kan legetabber unngås?
juni 7, 2011

Reidun Førde, professor i medisinsk etikk
Per Helge Måseide, redaktør av Oslos legeforeinings fagblad Journalen.
*VG har satt søkelys på feilbehandlinger i helsevesenet.*Å skylde på legen må unngås hvis pasientsikkerheten skal bli bedre.
*Det trengs meldesystemer som gjør at man kan lære av feil – også nestenulykker.
VGs serie, «Ødelagt i helsevesenet», har [...]

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00