Hva vet vi egentlig om ham?

* Vi har behov for å se større sammenhenger når tragedien rammer.
* Men vi vet lite eller ingenting om hva som egentlig drev massemorderen.


Robert Ford, forsker ved University of Manchester large_robert.ford

Hendelsene i Norge forrige helg har forskrekket oss alle. Men få av kommentarene i etterkant har vært fakta- eller forskningbaserte, og vi ser nå at noen typiske mediefortellinger er i ferd med å sette seg. Som at ekstremisten ikke kan være en ensom fanatiker – at han må være en representant for en bredere sosial bevegelse som «taktisk» støtter hans oppførsel selv om de ikke foretar seg noe selv. Vi må altså lære noe av denne tragedien – og kvitte oss med denne store trusselen i våre samfunn.

For spekulativt
Dette er ikke lite ironisk. Denne troen på at galninger alltid representerer en større sykdom i samfunnet er akkurat den samme fortellingen som radikale høyrepolitikere bruker for å stigmatisere millioner av muslimer, ved å si at den bitte lille minoriteten som er fanatiske og kriminelle representerer en hel folkegruppe. Nå er det de som har vært svært ivrige på å spille på frykt og hat som blir målet for det samme.
Noe godt kan komme ut av dette. Den voksende fiendtligheten mot muslimske minoriteter i Europa, som forsterkes av fryktorienterte politikere og journalister, har vært utsatt for liten kritisk oppmerksomhet.
Det vil være bra om disse intoleransens forkjempere blir sett nærmere i kortene. Det er også bra om vi setter spørsmål ved legitimiteten til de ulike påstandene som rammer hele religioner og etniske grupper. Likevel er mediene og forståsegpåere altfor lite opptatt av forsiktig refleksjon og kritisk analyse i etterkant av den norske tragedien. I stedet ser vi vanvittige spekulasjoner om massemorderens motiver og hva som egentlig ligger bak handlingene hans. Ingen av disse spekulasjonene synes å basere seg på fakta.

Tre påstander
La oss se på tre fremtredende påstander:
1) Massemorderens ekstremisme var oppildnet av opphetet retorikk på internett, spesielt i bloggsfæren.
Virkelig? Hvis dette er sant, må vi lure på hvorfor den enorme veksten av blogger det siste tiåret ikke har utløst en epidemi av morderiske pistolmenn. Jeg vet ikke om noe forskning som har fremlagt beviser om forbindelser mellom internettaktiviteter og vold.
2) Breivik er et ekstremt uttrykk for en bred, organisert bevegelse som vi nå tydeligvis må bekymre oss veldig for.
Kanskje det er riktig, men jeg har ikke sett noe som tyder på at massemorderen er direkte knyttet til en bred terroristbevegelse, ingen andre heller, for den del.
Jeg har ikke sett noen fremlagte beviser om et organisert ytrehøyre-terrornettverk, bortsett fra en håndfull ensomme galninger som deler visse paranoide vrangforestillinger. Om det er gjort noe forskning som tyder på at det finnes slike terrornettverk, må den i så fall ut i offentligheten snarest. I fraværet av slik forskning, ser jeg ingen verdi i å skremme folk med løse spekulasjoner.
Tidligere ensomme mordere av denne typen har vist seg å ikke representere noe annet enn seg selv. Representerte for eksempel Una-bomberen Ted Kaczynski en bred amerikansk reaksjon mot det moderne, fremmedgjorte samfunnet, som hans skriverier tydet på? Nei. Var Timothy McVeighs handlinger I Oklahoma City det første skuddet i et væpnet opprør mot regjeringen, som han selv håpet på? Nei. Det har vært mange massakrer der gjerningsmennene ikke har hatt noen politiske overbevisninger i det hele tatt. Som massakren ved Virginia Tech i 2007.
3) Vi blir fortalt at en ekstrem høyreideologi som demoniserer muslimer og innvandrere var med på å motivere Breivik.
Finnes det noen beviser som støtter denne påstanden? Jeg kjenner ikke til noe forskning som viser at massakre forekommer oftere i land med fremtredende høyreekstreme bevegelser enn i land uten slike bevegelser – som er det vi kunne forvente hvis ekstremistiske ideologier oppfordrer til morderiske handlinger. Heller, ifølge et stort forskningsprosjekt av den nederlandske forskeren Ruud Koopmans, er det mye som tyder på det motsatte.
Kanskje har noen gjort forskning som viser en sammenheng. Hvis så, bør de snakke til pressen om det. Hvis ikke, er det like sannsynlig at Breivik søkte etter en ideologi som tilfeldigvis passet hans morderiske paranoia. Væpnete galninger tidligere har alltid funnet seg et sprøtt narrativ om at de er forfulgt eller offer for en konspirasjon – for å rettferdiggjøre sine handlinger.

Behov for kontekst
Vi må ikke være for tøffe mot journalistenes ønske om å avsløre sammenhenger og kontekst. Den universelle måten å møte slike tragedier på, er å lete etter forklaringer på hvordan det kunne skje, og hvordan å hindre at det skjer igjen. Det er lite trøst å hente i at det finnes voldelige einstøinger i alle samfunn, einstøinger som ikke er drevet frem av noe spesielt. Så det er helt naturlig for journalister og andre å sette tragedier inn i en bredere kontekst.
Akedemikere, derimot, bør innta en annen posisjon. Vi er alle under et visst press for å vise at forskningen vår er relevant, og for å delta i den offentlige debatten. Men vi bør ikke gi etter for fristelsen til å kommentere det vi vet lite om. Jeg er statsviter. Hva vet jeg om hva som motiverer en galning eller hva hans handlinger betyr? Veldig lite.
Jeg kan ikke fortelle noe om hvorvidt massemorderens tanker om muslimer, multikulturalisme eller hans tidligere tilknytning til ytre høyre – eller hans besettende lesning og internettaktiviteter spilte noen som helst rolle for å få ham til å begå disse handlingene. Jeg kan ikke fortelle dere om denne massakren er en isolert handling, eller om den er en del av et større problem. Jeg vet ikke.
I stedet for å spekulere eller forsterke, vil jeg understreke muligheten for at morderiske einstøinger som Breivik verken har felles bakgrunn, felles mål eller felles motivasjon for grusomhetene de har begått. De representerer ingenting utenfor dem selv.
Det burde være vår arbeidshypotese helt til vi kommer opp med forskning som viser det motsatte. Selv om det de tror på er frastøtende, er det like lite forsvarlig å holde organisasjoner på ytterste høyre fløy ansvarlige for Breiviks og andres handlinger, som det er for de samme organisasjonene å holde islam ansvarlig for Osama bin Laden eller de britiske 7 / 7-bombemennene.

Erstatter tenking
Å finne noen å skylde på – og noe å foreta seg – kan virke befriende for et samfunn, men det erstatter tenking. Vi må innrømme, selv om det nok smerter, at det ofte ikke er andre å skylde på enn gjerningsmannen selv, og at det ikke finnes noen bredere mening bak hans handlinger.


Teksten sto opprinnelig på det venstreorienterte nettstedet Left foot forward og er gjengitt med forfatterens samtykke. Robert Ford er stipendiat ved Institute for Social Change ved Universitetet i Manchester.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

5 kommentarer

 1. [...] Robert Ford skriver i VG om hva vi egentlig vet om terroristen og hva som førte til de forferdelige [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Det vi vet at han kjenner ikke til den sanne Islam for eksempel:

  http://www.youtube.com/watch?v=i7Bl1SIUlR4&feature=related

  takk
  zohre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Zohre - august 3, 2011 at 7:57 pm
 3. Veldig interessant og viktig artikkel.

  Men, to ting:
  - Sammenligningen høyre-”ekstremt” debattklima og Breivik, og islam og islamistisk terrorisme, er jeg ikke helt med på. Kategorien islam er vel mye bredere enn den smalere, uttrykte høyreekstremismen?

  - Er det ikke rimelig å anta at Breiviks handlingen åpenbart følger terrorismens logikk, der han (åpenbart feilaktig) regnet med en offentlig der handlingene og budskapet hans hadde/ville ha resonnans? Dermed, idet synspunktene han fremmer i 2083 er i mange tilfeller skremmende likt det som fløt rundt i eteren inntil 22/7, kan det anføres at handlingene hans ikke er helt frikoblet fra strømningene i debatten.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Eirik Finne - august 3, 2011 at 7:58 pm
 4. oppklaring til første punkt:

  - dermed er det mer nærliggende å koble verbal høyreekstremisme til Breivik, enn islam som sådan til islamistisk terror. Bedre ville være å se på islamistisk terrorisme sett opp imot islamismen

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Eirik Finne - august 3, 2011 at 8:02 pm
 5. [...] motivasjonen og debattklimaet skapte monsteret. En av dem som har stilt et betimelig spørsmål ved jakten på en utløsende kontekst, er Robert Ford. Selv holder jeg denne muligheten åpen: At hatet og det konspiratoriske blikket [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Mørk materie « Waagenilsen - august 4, 2011 at 12:27 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00