Upresist fra Solberg

Erna Solberg sammenligner i VG 4. august den ekstreme islamkritikken hertillands med 30-tallets antisemittisme. Det er, til tross for visse likhetstrekk, en haltende sammenligning.

Arnfinn Pettersen, redaktør i Humanist.arnfinn

Antisemittismen på sitt verste, det som ledet lukt til Auschwitz og Treblinkas porter, var konspirasjonstenkningen og demoniseringen. Tanken om at hver enkelt jøde, ganske enkelt i kraft av sin tilhørighet til det nazistene oppfattet som en jødisk rase, var del i en ondsinnet plan for å undergrave det tyske folks interesser – at de var i krig med Tyskland og at det derfor var legitimt å drepe dem.

Paralleller

Vi finner paralleller til dette i Eurabia-forestillingene til Fjordman, Bat Ye’or og de øvrige ”antijihadistene”, der tanken om en planlagt muslimsk invasjon av Europa står sentralt og hver enkelt muslimsk barnefødsel ses som et ledd i den demografiske delen av denne planen. En kraftfull retorikk og en manglende tiltro til muligheten for å endre utviklingen gjennom demokratiske virkemidler, bidrar til å forsterke likheten.

Solbergs sammenligning har altså noe for seg. Det er klare likheter i innhold mellom de to ideologiske posisjonene, i form av konspirasjonsforestillinger og dehumanisering. Men på andre måter er forskjellene mer påtagelige enn likhetene.

Inntil bomben smalt i Oslo 22/7 var antijihadismen marginal, både i norsk og internasjonal islamdebatt, selv om den en sjelden gang stakk hodet frem i pressens kommentarfelt og på islamkritiske arenaer ganske nær mainstream, som hos Human Rights Service og Document.no her hjemme.

I motsetning var nazistenes antisemittisme, slik den kommer til uttrykk for eksempel i propagandafilmen Den evige jøde, en sentral del av tyske myndigheters (og andre lands nazipartiers) retorikk. En gang hadde den riktignok vært mer marginal, men Hitler overtok en rik og utbredt antisemittisk tradisjon, der de sentrale elementene allerede var på plass.

Et større problem er at en sammenligning med 30-tallets antisemittisme lider under det som skjedde senere. Konsekvensene av denne antisemittismen, Holocaust, følger altfor lett med på assosiasjonslasset.

Terroren 22/7 har vist at antijihadismens verdensbilde bærer i seg en kime til uhyggelige handlinger. Men den gjør ikke uvegerlig det. Antijihadistene fortjener mye og sterk kritikk, men det er ikke grunnlag for å si at de ønsker seg et folkemord. (Selv om det er verdt å merke seg at mange i dette miljøet har en svært unnskyldende holdning til serbernes overgrep mot muslimer på 90-tallet.)

Umusikalsk

Først og fremst er imidlertid Solbergs sammenligning uheldig fordi den er umusikalsk, for ikke å si uklok. Vi er som nasjon rystet av de uhyggelige handlingene som har rammet oss. Vi er så vidt i gang med å ta inn over oss hva som er skjedd og grunnene til at det skjedde. Ingen av delene kommer vi noen gang til å forstå fullt ut. Og ingenting blir helt hva det var.

Det nye Norge er ennå en skjør ting. Og det inkluderer mange mange mennenesker som på ulike måter er kritiske til islam, uten at de henfaller til antijihadismens konspiranoide verdensbilde. Veien fremover går gjennom en nyansert og inkluderende debatt. Vi trenger å snu alle steiner og granske alle sammenhenger. Vi trenger en åpen og kritisk debatt, der vi gransker våre egne argumenter vel så nøye som motpartens.

Vi trenger også et fokus på ekstremistene, de som forgifter debatten med menneskefiendtlig og hatefullt tankegod. Men vi trenger at denne debatten føres uten demonisering og tabloid merkelappklistring, selv når disse merkelappene måtte ha noe for seg.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

4 kommentarer

 1. Sier du at det er mulig det er noe i at islam er et problem i Norge? “Men vi trenger at denne debatten føres uten demonisering og tabloid merkelappklistring, selv når disse merkelappene måtte ha noe for seg.” Hva i all verden mener du med dette? At det er helt legitimt å være imot muslimer i landet pga. deres religion?

  Folk ble hetset og slått pga. at de er muslimer den 22.juli. Det Erna Solberg egentlig har gjort var å si “vi på den høyre siden står sammen med de dere kaller for “kultur-marxistene” imot denne konspirasjonsteorien om muslimer”. Hun bidro til at følelsen av samhold ble sterkere. I alle fall fikk denne kultur-marxisten en helt ny respekt for høyre-folk. Solberg har helt rett, man skylder på religionen islam for terroren og da blir alle, også helt uskyldige og fredelige folk stigmatisert. Hvis vi tillater at dette fortsetter så kan vi få en ny holocaust. Vi er ikke der ennå, men at vi er på vei, er det ingen tvil om. Folk er redde muslimer og de er ikke akkurat få – de befinner seg på Stortinget, og som kandidater på fylkes- og kommunelister. Utrolig at du ser dette og ikke kobler til mellomkrigstiden. Er du og en redd hvit mann, mon tro?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Stine Karlsen - august 5, 2011 at 9:42 pm
 2. Stine,
  Ville du blitt mer eller mindre redd for muslimske innvandrere om du en gang ble voldtatt av en?
  Ville du blitt mer eller mindre redd for politimenn i antiterror utstyr dersom du hadde opplevd ABB på Utøya?
  Sannheten er at de fleste intelligente mennesker vil oppleve en rasjonell frykt basert på opplevde eller omtalte begivenheter med negativt fortegn. Det kalles kognitiv erfaringsrefleksjon. Noen har tregere for det enn andre med å etablere sammenhenger, de paranoide finner sammenhenger umiddelbart selv hvor de ikke finnes, mens humanistnaivister i andre enden av skalaen ikke finner sammenhenger før det er for sent.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Emil - august 8, 2011 at 4:56 pm
 3. Hei,

  Forunderlig at det er så mange som skal analysere og forstå seg ihjel på problemet.

  Majoriteten av nordmenn ønsker ikke å ha en innvandring som endrer Norsk kultur og samfunn mot et samfunn preget av Muslimske skikker og oppførsel.

  Det er her mange feiler mht. ABB og hans “manuskript”. Han tar tak i noen elementer som har gjenklang hos nordmenn.

  Undertrykking av nordmenn pga. religion, kulturelle og moralske verdier.

  Når sykehuset i Kristiansand måtte fjerne et bilde av en gris på barneavdelingen fordi det var støtende for muslimer så skurrer det hos folk!

  Når antallet voldsvoldtekter, tvangsekteskap, æresdrap etc. øker så skurrer det i et folk som “tror” på likhet, frihet og rettsprinsipper.

  Når leder skikkelser for våre nye landsmenn forfekter et budskap som ligger 800 år bak vår samfunns utvikling så skurrer det.

  Når vår kulturarv tilsidesettes for en innvandringskultur så skurrer det.

  Først når det norske samfunn klarer å integrere nye landsmenn mht. språk, kulturforståelse samt norske rettsprinsipper kan en snakke om integrering. Når det blir gettoer med ulike innvandrergrupper så er en ikke tjent med dette.

  Vi er et lite land med en liten befolkning. Når vi opplever at 700.000 nye landsmenn ankommer landet i løpet av 50 år uten norsk tilhørighet eller forståelse for Norsk kultur så blir det et problem for nasjonen og dets opprinnelige etniske befolkning.

  Problemene må løses demokratisk og iht. vår kultur. Vår kulturarv er ikke: Terror, drap, vold og undertrykking!

  Det er ingen som kan akseptere vold, drap og/eller terror! som virkemidler. Derfor må en gripe fatt i alle ekstreme miljø uansett politisk og/eller religiøs bakgrunn når en skal analysere samt komme med korrigerende tiltak (dersom det er mulig) mot den type mennesker Anders B. Breivik står for.

  Vi må ikke lukke øynene og tro på julenissen!

  Hvorfor har det aldri vært en folkeavstemming om nivået på innvandringstakt ?

  Nettopp! En avstemming ville vært det samme som nei til innvandring! Derfor har det politiske miljø aldri våget å ta en slik avstemming!

  Når en har skolemiljøer her i Oslo som har 68% skoleelever med innvandrer bakgrunn som gjør at fullverdig norsk undervisning er nytteløst så sier det litt!

  Når media og ssb ikke tør å publisere overvekten av nye landsmenn (øst europeere, afrikanere, midtøsten etc.) innen kriminalitet, trygd og støttetiltak så sier det ganske mye.

  Når en fra politisk hold er mer opptatt av sine egne broilere enn å sette seg inn i lover, regler samt praktiseringen av disse så skurrer det …

  Norge har en kamp foran seg! Tiden vil vise om dette blir en demokratisk prosess eller om en innfører et flertalls diktatur som bringer frem flere som ABB. Forhåpentligvis så vil fornuften seire slik at en kan få en demokratisk prosess for dette!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  John - august 9, 2011 at 11:21 am
 4. Jeg mener det er kulturelt betinget tankegods, atferd og holdninger som følger med på lasset når svært mange innvandrere gør sin entre i et nytt land på kort tid.

  Og fordi om jeg personlig i stor grad klarer å forholde meg til mange nye landsmenn, betyr ikke det at man kan forvente at ALLE i en nasjon skal klare å integrere seg: For det krever jo også at nordmenn må integrere seg og skaffe seg vennskap og kjennskap med utlendinger, og at de med hele seg skal klare å oppleve dette som positivt.

  Jeg har vært så heldig å møte mange hyggelige utlendinger, så jeg har en rik “ballast” å møte eventuelle ubehagelige opplevelser med, om det skulle skje. Ikke alle har det – de hører ting og leser ting og gjør seg tanker som ofte ikke er basert på (nyanserte) erfaringer.

  Likvel er det noen kultuelle forskjeller jeg har lagt merke til: F.eks. opplever jeg at hevn er veldig sentralt i endel kulturer: Øye for øye, tann for tann. Dreper du meg, dreper slektningene mine deg osv. En slik form for selvjustis er helt uakseptabelt i Norge.

  Likedan er det helt uakseptabelt å kalle norske kvinner for “horer” osv. – selv har jeg en seksualmoral som er prikk lik mange utlendingers: Vente med sex til ekteskapet, og tror veldig på det, men da kan man holde seg til det og ikke kalle andre nedlatende ting – heller være et forbilde selv, om det er slik at man mener det er godt for mennesket å leve slik.

  Jeg benekter på ingen måte at kriminalstatistikk som angår overfallsvoldtekt i stor grad er preget av at de er utført av personer med utenlandsk opprinnelse. Og jeg mener enhver familie må lære sine sønner til å betrakte kvinner med respekt, og vokte seg vel for å ikke sitte rundt middagsbordet å kalle norske jenter horer osv.

  Men jeg husker og en bil full av norske gutter fra 9.klasse, som ropte etter meg på gaten da jeg var 15 år: Vi skal voldta deg! Ha, ha! Kun en av dem sa: Nei, de bare tuller. Og intet skjedde jo, heldigvis. Men voldelige drittsekker som vil ha makt fantes også definitivt før alle utlendingene kom, og vi vet ikke hvordan det norske samfunnet hadde vært uten alle utlendingene. Vi hadde ikke et voldtektsfritt samfunn for 50 år siden.

  Trygdesvindel mener jeg og man må ta et oppgjør med – mange utlendinger har ikke fått inn med morsmelken at det ikke er kult å få mer trygd enn man har krav på, at det er en hån mot alle som jobber om man urettmessig unndrar seg å gå på jobb, eller lurer/trikser det til på andre måter. De kommer fra samfunn hvor man kun er vennlige mot sin egen famile, kun får hjelp fra sin egen familie. Det tar derfor litt tid, men det er viktig at det blir gjort på språk- og kulturkursene, å virkelig forklare inngående om det fellesskapet en velferdsstat er. Fortelle de hva vi forventer: Man må yte for å nyte.

  Jeg tror grunnen til at Norge hadde klikket om en muslim hadde stått bak terroren, er at man anser de som “gjester” i landet, og at man forventer at de skal være takknemlige og glade for oppholdstillatelsen. Og ja, det bør de jo faktisk være. Men det blir litt som når en fosterfamile tar inn et barn og sier: Du får kun bli så lenge du oppfører deg – du lever her på vår nåde. Barnet på sin side, vil hele tiden lure på om det er elsket, akseptert, blitt en likverdig del av familien eller ikke. Slitsomt det og i lengden. For ikke å snakke om redselen for at et av de andre fosterbarnas atferd skal føre til at de alle ryker ille ut.

  Den siste tingen jeg vil ta et oppgjør med, før jeg går over på min mer positivt ladede liste over hva jeg synes er bra med de innvandrerne som er her, er holdningen til jøder. Dere har all rett til å mene hva dere vil politisk om Israel, Palestina osv., men mange av dere viser direkte rasisme ifht,. jøder. Dere har fått dette så inn med morsmelka, ja det er jo og funnet brosjyrer i moskeer som beskriver jøder som dyr osv. Jeg overhørte studenter på Blindern le og vitse med jøde-betegnelsen på en sjokkerende måte. Det er bare så utrolig uakseptabelt at dette virker å være så stuerent i deres miljøer. Her vil jeg gjerne høre om jeg tar feil, eller om dette stemmer. Jeg har til og med møtt små barn i gaten på Sagene som snakker om at jødene er noe dritt osv., barn i 4 års alderen.Så man kan jo lure på hva slags holdninger som formidles rundt middagsbordet helt ukritisk. Det bor mange joder i Norge, og det er derfor helt uakseptabelt å lære barna at man kan dehumanisere noen slik – som igjen medfører at barna går ut og lar jødiske barn tråkke på!

  På positiv-listen min, er at jeg synes mange har et fint familiefokus, mange har god moral ifht. alkohol og seksualitet, mange kler seg verdig og anstendig, og mange bruker flere år på å aktivt integrere seg, på bekostning av annet, som f.eks. å få barn. Ja, tro det eller ei. Jeg vet om flere familier som kom hit da de hadde ett barn, og som ventet i 10 år før de fikk neste fordi de først ville integrere seg ordentlig og bruke tiden på det! Slikt gjør inntrykk:-) Jeg elsker vennligheten, gjestfriheten, de spennende og åpne diskusjonene, humoren osv. jeg har opplevd og møtt, den gode maten, de gode teene osv. osv. Dessuten har jeg i nærkontakt med utlendingene fått formidlet et nyansert og positivt syn på nordmenn, og samtidig sagt hva som forventes slik at de lytter interessert.

  Jeg slår derfor et slag for at alle norske skaffer seg noen positive opplevelser og relasjoner med utenlandske, og at utenlandske som er godt integrert er noe av det beste, og at alle nyankomne får klar beksjed og opplæring om hva som forventes, og at man ellers kan komme med konkrete synspunker underveis.

  Videre må de som er her slippe å føle seg som gjester i all evighet. Likefullt må vi ha en åpen diskusjon på om vi skal ta en pause nå, og ikke få inn uhorvelige mengder mennerkser til – myndighetene MÅ lytte til signaler i folket på at kanskje en terskel er nådd. Man må i alle fall takle integreringen av de 700.000 man allerde har tatt inn, inkludert å forstå at lnadet som helhet skal integrere de, og at man ikke kan forvente at alle klarer det samme som en selv – ting tar tid.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Kaia - august 11, 2011 at 11:54 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00