Frykten for muslimer

* Enkelte ble mistenkeliggjort og trakassert like etter at bomben gikk av.
* Vi har fått en viktig debatt om holdninger til muslimer.
* Hva vet vi faktisk om muslimer i Norge?

Audun Lysbakken, barne-, likestillings- og inkluderingsminister (SV)
audun_bjorlo_lysbakken_b_133x180 (2)

Det er grunn til selvrefleksjon i alle leirer i det offentlige Norge. Ord er makt. Når kunnskap og fakta mangler og retorikk og merkelapper overtar som beskrivelse av virkeligheten, trenger vi å konfrontere det. Mange av oss har dessverre unnlatt å gjøre det og på den måten bidratt til et negativt bilde. Skremselspropaganda har fått overskygge inntrykket av innvandrere som borgere og bidragsytere i samfunnet. De ytterliggående synspunktene har verken jeg eller andre tatt nok på alvor og derfor heller ikke sagt fra.
Vi har mange eksempler på dobbeltkommunikasjonen i denne debatten. Mohamed Abdi, 800-meter løper, sier: «Hvem er jeg egentlig? Når jeg løper 800 meter for ungdomslandslaget er jeg nordmann. Men når media lager oppslag om somaliere, kommer folk og spør om jeg er dopselger og barneraner. Da er jeg plutselig somalier.»

Hva tror vi?
– «Snart blir muslimer i flertall i Norge.» I dag er om lag 100 000 av Norges nesten fem millioner innbyggere medlemmer i islamske trossamfunn. Det vil si to prosent. En rimelig antagelse er at andelen muslimer i Norge vil bli mellom 4-13 prosent i 2060.
– «Innvandrerne vil være i flertall om kort tid.» Ifølge befolkningsfremskrivninger utført av SSB vil innvandrerne utgjøre 20 prosent og norskfødte med innvandrerforeldre utgjøre seks prosent i 2050. I 2100 anslår SSB at det vil være om lag 29 prosent med innvandrerbakgrunn i Norge. Den største økningen antas å skje blant de som er født i Norge med to innvandrerforeldre. Familieinnvandring gjennom ekteskap med norskfødte med innvandrerforeldre øker ikke til tross for at det blir langt flere voksne ugifte i denne gruppen.
– «Innvandringen til Norge bør stoppes.» Norge har en streng innvandringspolitikk. EØS-avtalen og internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til, gir lite rom for ytterligere innstramninger. De fleste innvandrere, sju av ti i 2010, kommer fra Europa som en følge av EØS-avtalen.
– «Innvandrere deler ikke det norske samfunnets verdier.» Det er fem verdier som minst 90 prosent av respondentene i en undersøkelse foretatt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener karakteriserer Norge. Disse er; ytringsfrihet, demokrati og grunnlov, likestilling mellom kjønn og religionsfrihet. En tilsvarende meningsmåling rettet mot innvandrere viser tilsvarende resultater: 90 prosent av innvandrere mener at demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. Det er altså betydelig større enighet om viktige verdier mellom innvandrere og befolkningen for øvrig enn det de fleste er klar over. I de siste ukene har vi sett i praksis at vi som bor i dette landet står sammen. La det være et bidrag til å bygge nye broer mellom folk.
– «Innvandrere vil ikke la seg integrere i samfunnet. De vil helst holde seg for seg selv.» Nesten åtte av ti innvandrere med lang botid føler seg integrert i det norske samfunnet, viser rapporten «Integrert, men diskriminert» fra IMDi. Nesten alle som svarte på undersøkelsen føler sterk tilhørighet til Norge, men også til opprinnelseslandet.
– «Innvandrere deler ikke de norske verdiene.» Det er få undersøkelser om innvandreres holdninger generelt, og innvandrere med muslimsk bakgrunn spesielt. Kaldheimutvalget skriver at fraværet er påtagelig når man ser den omfattende debatten om særlig muslimers verdier og holdninger i Norge og Europa. En medieanalyse foretatt av Retriever i 2009, viste at det var nesten like mange oppslag om islam og muslimer som det var om statsministeren. En analyse foretatt etter innsamling av data fra 11 byer i Europa gir et situasjonsbilde fra den muslimske befolkningen og deres erfaringer fra livet i disse byene. Et flertall føler sterk tilhørighet til landet og byen de bor i, men halvparten av de som føler tilhørighet til landet føler seg ikke inkludert. Vi tror gjerne at muslimer vil bo for seg selv, men denne undersøkelsen viser at stort sett er hele befolkningen opptatt av de samme spørsmålene enten de er muslimer eller tilhører andre trossamfunn. Utdanning for barna er sentralt, man vil ikke bo i segregerte bydeler og man ønsker tiltak mot kriminalitet. Foreldrene er bekymret for hvordan segregerte skoler og bydeler påvirker deres barns fremtid i disse byene, på samme måte som i Groruddalen i Oslo.

Fakta forsvinner
Mye går riktig vei når det gjelder integrering i Norge. Fakta forsvinner ofte i den offentlige debatten. Vi trenger mer kunnskap og flere nyanser i denne debatten. Ikke minst for at vi skal klare å ta tak i utfordringene som følger med innvandring. Vi skal fortsatt ha en ærlig og åpen debatt om både innvandring og integrering. Dette er begynnelsen på en ny debatt, der vi skal gå konkret til verks for å imøtegå mytene. Det vil sikre at debatten bringer oss videre i å utvikle det mangfoldige Norge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

3 kommentarer

 1. [...] i dag med radiodebatt mot Per Willy Amundsen. Utgangspunktet var en kronikk jeg har på trykk i dagens VG. Jeg mener det er nødvendig å gå tydelig i rette med en del forestillinger som ekstreme miljøer [...]

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Frykten for muslimer - august 22, 2011 at 1:06 pm
 2. Jeg har mange muslimske venner og ingen av dem er moskegjengere eller registrert der, men de er likevel praktiserende muslimer. Så det faktiske antall muslimer er adskillig høyere enn 100000 slik SBB`s statistikk viser, og de aller fleste av dem bor i Oslo. Også de fleste innvandrere har Oslo som bosted. Så spørsmålet er når de får flertall i styrende organer i Oslo og om det er et gode eller ikke – vi lever jo i et demokrati hvor flertallet rår også i kommunene. Så hovedproblemet pr i dag er at det er så mange innvandrere i Oslo ift befolkningen for øvrig (jmf også omtrent rene innvandrer grunnskoler i Stovner, Grorud, Furuset, Holmlia, Mortensrud, Tøyen, Grønland, Årvoll etc hvor etnisk norske og også innvandrere selv “flykter” over i andre bydeler eller kjøper seg privatskoleplass). Venstre har jo en muslimsk vara representant på Stortinget – og resultatet viste seg med en gang – de krever at alle imamer skal likestilles med norske prester – dvs bli statlig lønnet etc og i praksis bli en statsreligion (riktignok en liten en i første omgang). Så om alle muslimer i Oslo enten kommer inni eksisterende partier eller er flink til å mobilisere seg så er det ikke utenkelig med sterk muslimsk styring i hovedstaden. Og for min del må jeg si at det kan kanskje være en fordel for da vil de stenge alle barer og vinmonopoler eller innføre strenge restriksjoner på alkohol og innføre bønnetider etc og det er jo ikke det verste.
  Når det gjelder norske verdier så er det ikke så rart at de fleste innvandrere svarer ja på at de er for frihet, ytringsfrihet, likestilling etc. Men man må se på hva som skjer i praksis og ikke i teorien. Om en muslim står fram som lesbisk eller homofil så hagler drapstruslene med en gang fra sine egne. Er det utrykk for norske verdier? Abid Khan gikk ut i media for en stund tilbake og “strammet opp” sine egne – da haglet drapstruslene igjen fra den samme gruppen – er det uttrykk for respekt for ytringsfriheten feks? De har også æresdrap og æresvold etc hvis ikke familiemedlemmer følger familietradisjoner som feks arrangert ekteskap etc – er det uttrykk for norske verdier i praksis? Er også alle voldtektene utrykk for norske verdier som likestilling og respekt for kvinner eller er også det bare myter? Eksemplene er mange – så det er viktig å ikke skuffe alle problemene under teppet og late som alt er rosenrødt. Man må ta problemene på alvor fordi bare da kan man gjøre noe med dem.
  Alle innvandrere vil bli integrert sies det. Men hva med alle dem som ikke en gang lærer seg det norske språket og selvsagt ikke klarer å lære barna sine det en gang? Det florerer av kafeer, frisører etc i Oslo hvor det bare er fremmedspråklige som kommuniserer seg imellom på eget språk og som ikke har grunnleggende norsk kunnskaper. Og mange sier selv at de klarer seg helt fint uten å lære seg norsk – alle finner sine egne leger fra eget land etc og havner de på sykehus så betaler staten for tolk etc så det går bra uansett sier de selv. Er det eksempel på ønske om integrering? Oslo kommune har til og med begynt med gratis barnehageplasser i innvandrerbydeler for at barna skal lære seg norsk før de begynner på skolen – de trenger ikke en gang å ta seg bryderiet med å lære språket fordi staten fikser alt med hjelp av skattebetalernes penger. Og vi som trodde at den eneste plikten som fremmedspråklige hadde var å lære seg norsk (riktignok ved hjelp av statsbetalt norsk kurs).

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  inger - august 22, 2011 at 3:14 pm
 3. Når mange muslimer får ikke de lov av Saudi-Arabia for å reise til Saudi-Arabia og får de lov til å bo i Norge, Vest så kan en frykt godt diskuteres ut ifra det hvem som egentlig frykter mest her i Vest?

  En eksempel iblant eksempelene:

  Ahmadiyya (Ahmadiyya Muslim Jamaat) er en muslimsk bevegelse og internasjonal religiøs organisasjon med avdelinger i 198 land, fordelt på Afrika, Asia, Australia, Europa, Nord- og Sør-Amerika. Det er en raskt voksende trosretning innenfor islam, med medlemmer rundt om i verden som overstiger flere titalls millioner. I Norge har menigheten ca. 1 500 medlemmer.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya

  takk
  zohre

  http://no.wikipedia.org/wiki/Ahmadiyya

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Zohre - august 22, 2011 at 4:30 pm

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00