Islam Net må konfronteres

ISLAM

Gule

Lars Gule mener:

Det er ekstremt å benekte kvinneundertrykkelsen i islam

Det er ekstremt å argumentere for at kvinner og menn skal holdes fysisk atskilt

Vi må møte den konservative grupperingen Islam Net med argumenter

Debatten om guds eksistens er gammel. Den er kjent fra mange ulike kulturer. Også innenfor islams kultursfære har det pågått slike filosofiske og teologiske diskusjoner. Det er derfor ikke overraskende at muslimer inviterer en humanistisk ateist til en debatt om temaet. Og likevel skapte det stor oppmerksomhet da jeg nylig møtte den muslimske apologeten Hamza Andreas Tzortzis til skarpt ordskifte om «Gud – eventyr eller sannhet?».

Kvinneundertrykkelse

Selve meningsutvekslingen om guds eksistens foregikk uten store overraskelser. Mens Tzortzis argumenterte ut fra tre hovedpremisser for sin guds eksistens, nemlig skapelse, design og Koranen som mirakel, var mine premisser at vitenskapen kan forklare både universets tilblivelse og livets oppkomst langt bedre enn religiøs tro på en skapergud. Og våre supplerende argumenter har nok blitt fremsatt langt bedre av tidligere debattanter.

Virkelig liv i forsamlingen, som i all hovedsak besto av unge muslimske kvinner og menn, ble det da jeg hevdet at troen på gud også har ført til undertrykkelse, og ikke minst kvinneundertrykkelse. Den kjønnsdelte salen protesterte og da det ble tid for spørsmål, var det flere av kvinnene som var opptatt av at de ikke var undertrykte og at islam ikke undertrykker kvinner.

I meningsutvekslingen som fulgte, påpekte jeg at det også i sin tid fantes slaver som aksepterte slaveriet og ikke anså seg selv om undertrykte. Det er med andre ord ikke et avgjørende argument mot kvinneundertrykkingens eksistens at en del kvinner ikke føler seg undertrykt. Den kjønnssegregerte møtesalen, med kvinner bakerst i salen og på galleriet, var også et klassisk eksempel på kvinneundertrykkende praksis. Som jeg fordømte fra talerstolen.

Islamgule


UVITENDE: Lars Gule mener kvinner må være uvintende eller lyver når de avviser fakta om kvinneutndertrykking i mulimske miljøer. Foto: Fritanke.no/Even Gran.

Krisesentre

Og for de fleste med en viss kunnskap om kvinners stilling i muslimske land, og med innsikt i hvor mange av kvinnene ved norske krisesentre som er muslimer, virker avvisningen av den islamske kvinneundertrykkelsen bemerkelsesverdig. Jeg uttalte da også at de som avviser slike fakta enten er uvitende eller lyver. Til enda større protester.

Hovedinnvendingen var at undertrykkingen ikke har noe med islam å gjøre, men er et resultat av en lang rekke faktorer – som misbruk av islam, diktatur, kolonialisme og vestlig innflytelse. For kvinneundertrykkingen er minst like ille i vesten, fikk vi høre.

Disse oppfatningene, som også ellers er blitt et kjennemerke for IslamNet, må kunne kalles ekstreme i alle fall i to henseende: 1) Det er ekstremt å skulle benekte kvinneundertrykkelsen i islam som sosial realitet og som normativt påkrevet av en rekke vers i Koranen og hadith; 2) det er i dag uttrykk for en ekstremt (u) etisk/(u) moralsk holdning å argumentere for kvinnenes underordning under mannen, blant annet gjennom nødvendigheten av å være fysisk atskilt fra menn i mange sammenhenger.

Hjernevask

Det er bekymringsfullt at en rekke unge norske kvinner og menn har sluttet seg til eller sympatiserer med en organisasjon som forfekter og praktiserer slike ideer. I stemningen på dette møtet kunne man godt gjenkjenne gudsforgiftningen i den usalige blandingen av noe som kunne minne om pinsevekkelse og m-l-bevegelsens beinharde propaganda og organisering. Det er fare for at disse ungdommene vil komme til å gå gjennom år med hjernevask før de får en sjanse til en mer normal tilværelse i møtet med det virkelige livet.

Er det så riktig å stille opp til debatt på et møte i regi av en slik ekstrem organisasjon? Bidrar ikke dette til å legitimere deres standpunkter? Gjøre dem stuerene?

Dette er viktige spørsmål som neppe har noe fasitsvar. For meg er det viktig at Islam Net er en organisasjon som ikke taler for vold, men som konsentrerer seg om /dawa/ – dvs. misjon. Islam Net forsøker å styrke muslimer i troen og å omvende ikke-muslimer til islam. Dette er fullt ut akseptable aktiviteter i ethvert åpent og demokratisk samfunn.

Men kan ikke de ekstreme ideene i neste omgang lede til vold og terror, til jihad for islams seier over de vantro? Det kan sikkert ikke utelukkes, men Islam Net er svært langt fra dette i dag. Og da kan det også være at møter med dem, dialog, debatt og konfrontasjon, vil hindre en utvikling fra ekstreme meninger og ytringer til ekstreme handlinger. Derfor er det positivt at Islam Net valgte å invitere til et debattmøte om noe av det som er aller viktigst for dem, troen på den ene gud. Da mener jeg at religionskritikere, ateister og humanister (og gjerne andre også) kan og bør stille opp.

Lik rett til tro

Men det innebærer ikke at man stiller opp for å innordne seg eller akseptere. Det betyr at man stiller opp for nettopp å konfrontere ekstreme meninger og holdninger, for å forsvare moderne og universelle verdier og menneskerettigheter, for å kritisere religiøst begrunnede undertrykkende praksiser.

Det beste grunnlaget for en slik konfrontasjon er imidlertid toleransens prinsipp: Jeg er uenig i det du sier – og det vil jeg også gi uttrykk for, men jeg vil også konsekvent forsvare din rett til å si det du sier. Klarer vi å leve opp til dette prinsippet, har ikke livssynsminoriteter av noe slag grunn til frykt, for da har vi klart å befeste alles like rett til tro og ytringer.

HETT: Det ble opphetet diskusjon da Lars Gule sa at kvinnene på møtet var undertrykt. Foto: Fritanke.no/Even Gran.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

4 kommentarer

 1. Rangordning av rettigheter ser ut til å måtte tydliggjøres i tiden fremover. Det er viktig at politikere og meningsdannere sier hvor de står.

  Krf. har en utfordring, de har uttalt at religionsfriheten går forran likestilling, dersom religionen inneholder at mannen står over kvinnen. Ikke akseptabelt.

  Rangordning strekker seg også inn i skikk og bruk: Det er ikke akseptabelt at muslimske jenter ikke skal håndhilse på læreren. Her må norsk skikk med respekt for læreren gå forran skikken (religiøst påbud?) med å holder seg unna fremmede og ukjente menn.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Gumle Måsegg - august 24, 2011 at 8:26 am
 2. Enig med Gule i at deler av islam er kvinneundertykkende. Men man ser jo også mange eksempler på likestilling blant muslimer. Så dette spørsmålet er vel mer knyttet opp mot politikk enn religion.

  Et annet moment innenfor religion som vi her til lands tar alt for lett på, på tross av at det er barneovergrep av verste sort, er omskjæring av gutter og jenter.
  Det er enestående – med negativt fortegn – at myndighetene ikke har gjort mer for å bekjempe denne formen for overgrep. Og hvor er Barneombudet?

  Er det greit med lemlesting av barn så lenge inngrepet ikke er synlig for allmennheten? Hva om det bestod i å kutte av et øre?

  Hvorfor aksepterer vi at barn blir påført et “brennmerke” for livstid? Man snakker så varmt om religionsfrihet, demokrati og valgmuligheter. Men disse barna må bære en påminnelse om at andre har frarøvet dem noe så elementært som friheten til å ta eget valg i forhold til tro og religion.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Nordie - august 24, 2011 at 12:11 pm
 3. Dersom voksne kvinner vil underordne seg menn, har de lov til det. Jeg synes det er dumt, men man kan neppe tvinge noen til frihet. Derfor må vi begrense oss til å kritisere slike selvundertrykkende praksiser som mange religiøse (også muslimske) kvinner følger.

  Vi skal også være forsiktige med å KREVE håndhilsing i offentlige sammenhenger. Vi kan be om det, og vi kan kritisere dem som ikke vil. Men, igjen, det blir ytterst problematisk å skulle gjennomtvinge en håndhilsingspraksis.

  Kort sagt: Det er mye vi ikke liker og blir provosert av. Det er derfor vi må være tolerante. Og samtidig bruke vår ytringsfrihet til å kritisere det vi ikke liker. Men vi skal ikke bruke tvang.

  Når det gjelder omskjæring, er dette en praksis vi ikke behøver å tolerere. Her snakker vi om skader på barn. Voksne (både kvinner og menn) kan la seg omskjære, men ingen har rett til å påføre barn fysiske skader.

  Det er således all grunn til å arbeide for at det også skal bli forbudt å omskjære gutter. (Mer om dette her: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread156115/).

  Lars Gule

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Lars Gule - august 24, 2011 at 3:49 pm
 4. Hvorfor ser man kunn den ene siden av saken?
  Hvor er muslimene her? Dette er rene propaganda.

  Og Gule hadde så lite å si at han gikk angrep på kvinner.
  Han tapte rett og slett debatten og det likte han ikke så godt.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

  Ako - august 26, 2011 at 2:49 am

Beklager, men kommentarskjemaet er nå lukket.

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00