Arkiv for the 'Innenriks'

Upresist fra Solberg
august 5, 2011

Erna Solberg sammenligner i VG 4. august den ekstreme islamkritikken hertillands med 30-tallets antisemittisme. Det er, til tross for visse likhetstrekk, en haltende sammenligning.
Arnfinn Pettersen, redaktør i Humanist.
Antisemittismen på sitt verste, det som ledet lukt til Auschwitz og Treblinkas porter, var konspirasjonstenkningen og demoniseringen. Tanken om at hver enkelt jøde, ganske enkelt i kraft av [...]

Felleskamp mot frykt
august 4, 2011

* Breivik hentet mye av sin inspirasjon fra folkemorderne på Balkan.
* Hat og ekstrem nasjonalisme er ødeleggende.
* La oss utrope alle ekstremister til våre samfunnsfiender
Sylo Taraku, statsviter og medlem av LIM-nettverket. Opprinnelig fra Kosovo
Raske samfunnsendringer som følge av en stadig mer globalisert verden har mer enn noen sinne gjort oss besatt av identitet. I Europa [...]

Hva vet vi egentlig om ham?
august 3, 2011

* Vi har behov for å se større sammenhenger når tragedien rammer.
* Men vi vet lite eller ingenting om hva som egentlig drev massemorderen.

Robert Ford, forsker ved University of Manchester 
Hendelsene i Norge forrige helg har forskrekket oss alle. Men få av kommentarene i etterkant har vært fakta- eller forskningbaserte, og vi ser nå at [...]

Er jeg skyldfri?
juli 31, 2011

*Jeg har bidratt til debatter som ble preget av aggresjon på bekostning av innsikt, gjorde jeg hva jeg kunne for å dempe følelsene? Komme den andre i møte?
Arne Berggren, forfatter
I alt kaoset, forvirringen, medfølelsen, sorgen, fortvilelsen – vi stiller spørsmål, vi forsøker å finne svar, noen mener å ha svarene, noen vil debattere allerede [...]

Det er en annen tid nå
juli 29, 2011

* 22. juli vil markere et skille mellom de som forstod hva som skjedde og de som anser det hele som en avsporing fra den gamle debatten, skriver Bjørn Stærk.
Bjørn Stærk, blogger
Det mest interessante spørsmålet du kan stille om en persons verdensbilde er hvilket tiår de formet det i.
Utdaterte modeller
Etter 11. september var [...]

Rosedemokratiets håp
juli 28, 2011

* Det beste svaret på terroren er å styrkje Noreg som fleirkulturelt samfunn.
* Situasjonen må ikkje utnyttast til å stemple folk med kritiske meiningar.
* Men kan vi håpe på ei viss sjølvransaking frå somme innafor Framstegspartiet?
Svein Tuastad, førsteamanuensis i statsvitskap, UiS
Medan dei grusame hendingane enno er skrekkbilete i ytterkanten av fatteevna, startar ordskiftet om Noreg [...]

Beskytt Oslo mot staten
juli 15, 2011

*Vi er ikke tjent med en by som er et museum.
*Det virker som et statlig eiendomsforetak kan se bort fra lover og kommunale vedtak.
KULTURMINNER

Sten Sture Larre, Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus
Ingeborg Magerøy, fagkonsulent, Fortidsminneforeningen
Takket være en gjeng unge husokkupanter, er det nå mediefokus på en historie om statlig ødeleggelse av kulturminner i Oslo. Okkupantene flyttet inn [...]

Ønsket barn, uønsket metode
juli 12, 2011

SURROGATI

Bent Høie, leder av Helse- og omsorgskomiteen, (H) mener:

*Surrogati er å bruke kvinnekroppen for å oppfylle andres ønsker.
*Det største ansvaret for å ivareta barnet hviler på de voksne som reiser til utlandet og får barn med metoder som er ulovlige i Norge – ikke på myndighetene.
Forbudet mot bruk av surrogati baserer [...]

Barnas beste må gjelde
juli 11, 2011

*Lysbakken må raskt lage en lov som sikrer de som i dag er født av surrogatmor.
*Brevene som er sendt til foreldrene må trekkes tilbake.
*En slik løsning betyr ikke et ja til surrogati, skriver Kjell Erik Øie, partnerskapslovens far, og senere den som hadde med det politiske ansvaret for arbeidet med den nye ekteskapsloven.
SURROGATI

[...]

Jakten på Harald Stabell
juli 8, 2011

* Det er grunn til å spørre om Janne Kristiansen og flere har opptrådt med respekt for uavhengigheten til aktørene i Treholt-saken.

* I stedet for å be om en unnskyldning, burde Kristiansen melde Stabell inn for disiplinærrådet.

* Mangel på uavhengighet sår tvil om Gjennopptakelseskommisjonens avgjørelse.
TREHOLT-SAKEN

Åsne Julsrud, tingrettsdommer

Vidar Strømme, Advokatfirmaet Schjødt
International Commission of Jurists [...]

Seiler under falskt flagg
juni 30, 2011

SHIP TO GAZA

Arne Ørum, rådgiver – internasjonalt og flerkulturelt arbeid,  Rådet for psykisk helse
*Radikale islamistiske organisasjoner dominerer konvoialliansen.
*Har velmenende politikere skjønt at de samarbeider med folk som vil ofre martyrer?
*I allianse med islamister ser man bort fra deres målsettinger og handlinger.
Denne uken setter Freedom Flotilla II kursen mot Gaza. Jeg frykter at enkelte av [...]

De rødgrønnes kvinnesvik
juni 20, 2011

*SV har aldri vært opptatt av folk over 40 og forærer de unge milliarder i goder.
*Arbeiderpartiet og Sp sørger for at de aldrende pionerkvinnene kan overses.
*Gårsdagens kvinnfolk gir denne regjeringen blaffen i.
MENER Ellen Guthe, Pioner og nypensjonist

De rødgrønne får mye pepper fra pensjonister fordi den har forverret vilkårene deres vesentlig. Pensjonister med moderat og høyere [...]

Inngrep og overgrep
juni 8, 2011

Debattinnlegg av Kristin Spitznogle

Omskjæring av friske guttebarn er en krenkelse av genital og seksuell integritet – et grovt brudd på grunnleggende menneskerettigheter.
Rituell omskjæring av gutter har ingen medisinsk nytteverdi.

OMSKJÆRING: Hvert år blir nærmere 2000 guttebarn utsatt for rituell kjønnslemlestelse her i landet, de fleste er muslimer og et fåtall er jøder.
Disse barna har så [...]

Kan legetabber unngås?
juni 7, 2011

Reidun Førde, professor i medisinsk etikk
Per Helge Måseide, redaktør av Oslos legeforeinings fagblad Journalen.
*VG har satt søkelys på feilbehandlinger i helsevesenet.*Å skylde på legen må unngås hvis pasientsikkerheten skal bli bedre.
*Det trengs meldesystemer som gjør at man kan lære av feil – også nestenulykker.
VGs serie, «Ødelagt i helsevesenet», har [...]

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00